ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 11/12 Byggnadsmekanik, LBT032

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-19
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

41 svarande

Mycket dåligt»8 19%
Dåligt»17 41%
Godkänt»10 24%
Gott»5 12%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rolig kurs men mycket bristfällig undervisning. Har varit på exakt alla lektioner men det jag har lärt mig något på är gamla tentor, tyvärr var årets tenta mycket olik de som varit sen 6 år tillbaka.» (Mycket dåligt)
- Dåliga lärare, som dessutom gör olika på liknande uppgifter. Ingen bra kommunikation där emellan.» (Mycket dåligt)
- I det stora hela kan jag tyvärr inte ge ett högre betyg på denna kurs. Tycker kursmaterialet varit under all kritik då det enda vi haft varit några gamla tentor att räkna på(och en exempelsamling som lärarna själva sa var dålig och därför ingen större idé att räkna i). I ett välkänt ämne som mekanik måste det ju finnas någon bok som passar denna kursen, och om exempelsamlingen med uppgifter var dålig, borde man väl kunnat sätta ihop en ny? » (Mycket dåligt)
- Ingen kurslitteratur. Ingen kommunikation mellan lärarna? olika beräkningsmetoder för samma saker = Förvirrande! » (Mycket dåligt)
- Kan inte begripa hur Chalmers kan hålla en sådan viktig kurs med så dåligt upplägg samt lärare.......» (Mycket dåligt)
- osammanhängande dålig struktur inget kursmaterial 2 lärare som ger olika svar på samma frågor» (Mycket dåligt)
- Dåligt upplägg. Virrigt. Vet inte vem man ska fråga. Olika metoder. Det vi gjort testas inte på tentan. Ingen bok. Inget att öva på förutom gamla tentor - och så blir vår tenta helt olik!» (Dåligt)
- Det som skulle hinnas med på föreläsningarna hanns ofta inte med och genomgångarna av räkneuppgifterna var stressiga och opedagogiska när de var färdigskrivna på powerpoint. » (Dåligt)
- Det har gått bra att räkna med Joosef, det som kom på tentan speglade inte alls det vi pratat om eller lärt oss under kursen - mindre bra!!» (Dåligt)
- Joseph och Sören samkörde inte alls, hade olika lösningsmetoder och Jooseph var ibland rätt otydlig i sina förklaringar.» (Dåligt)
- dåliga genomgångar med powerpoint istället för på tavlan så man inte hinner med att anteckna eller följa med i metoderna» (Dåligt)
- Kursen hade ett dåligt upplägg där föreläsaren endast stod och klickade på en powerpoint där terori flög förbi i en alldeles för hög takt, när kursen går ut på att räkna. Enda räkningen vi fick var när en annan lärare gick igenom tal på tavlan på sk storgruppsövningar. Vi hade heller ingen kurslitteratur att använda. Inga tal att räkna själva på förutom gamla tentor med tal som var svåra att lösa fram till sista läsveckan då man gått igenom alla delar. Inlämningsuppgifterna (2st) var det enda vi kunde räkna under kursens gång. » (Dåligt)
- När man har olika lärare bör kommunikationen vara bättre mellan dom. Ibland även otydliga föreläsningar. Känns som vi har haft mycket mekanik men ändå inte gått framåt i kursen. » (Dåligt)
- Ingen lärobok och två lärare som gör på olika sätt så man blir förvirrad.» (Dåligt)
- 2 olika lärare med olika metoder att lösa uppgifter, inga läroböcker eller extra övningar. Liten möjlighet att få personlig hjälp av läraren, eftersom den hjälpande lärare är sällan tillgänglig.» (Dåligt)
- Sopigt att det inte fanns några bra räkneuppgifter att tillgå, de sa de till och med själva och då borde de väll kunna göra några åt oss men men.....» (Dåligt)
- När vi inte hade någon riktig kurslitteratur till kursen blev det väldigt svårt att hänga med då man inte kunde läsa på innan föreläsningarna och inte heller läsa i lugn och ro hemma på de delar man inte förstod på lektionen. Föreläsarna hade kunnat haft ett mycket bättre upplägg och utlärningssystem än vad de hade. Sören hade tex uppgifter som han visade upp på overhead och stod med en laserpenna och pekade. Det var VÄLDIGT svårt att hänga med vad han snackade om då det gick väldigt fort och var svårt att orientera sig på hans overhead. Hade varit mycket bättre att räkna talet på tavlan så man lättare följer med i varje steg som händer. Det som jag tyckte var absolut sämst var att samtliga föreläsare på kursen är väldigt dåliga på att förklara vad dom gör och varför dom gör på detta sättet. Om man inte har något att relatera till eller får någon bild i huvudet om vad som skall göras så är det väldigt förvirrande med massa siffror och nya räknesätt som man inte känner till. Annars var kursen i sig inte så svår. Och hade man haft en bra kurslitteratur hade garanterat betygsnittet i klassen ökat.» (Dåligt)
- Väldigt svårt att hänga med i kursen och hade det inte varit för joosefs genomgångar på tavlan hade det nog varit helt "kört".» (Dåligt)
- Dåligt upplägg. Kurslitteratur saknas. Bristfälliga lärare.» (Dåligt)
- upplägget bör ändras! Mer fokus på räkning och övningsuppgifter och framför allt hjälp med räkning. Inlämningsuppgiften var bra och lärorik. » (Godkänt)
- Svagt godkänt pga. att jag inte tycker att genomgångarna inte håller särskilt hög klass, många som inte hänger med pga. powerpoint osv.» (Godkänt)
- Kändes som om Joosef och Sören inte hade pratat med varandra om vad de skulle gå igenom. Gillade inte att sören gick igenom uppgifter på power point och ibland over head, vill ha det på tavlan för då hinner man med bättre. dessutom dålig tenta, de två sista uppgifterna. Kanske har sören nämnt en sådan uppgift, men jag tror det var en av alla dem han inte gjorde klart! Hur ska vi då veta hur vi ska göra?» (Godkänt)
- Väldigt rörigt med två lärare i samma kurs och dessutom en som inte kan undervisa och hålla tiderna.» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.36


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. bestämma dimensionerande laster
2. analysera enklare konstruktioner, såväl statiskt bestämda som statiskt obestämda vid såväl elastiskt som plastiskt tillstånd.
3. bestämma deformationer


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 24%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 36%

Genomsnitt: 2.82

- Aldrig fått sett ett endaste mål» (Jag har inte sett/läst målen)
- Dock behandlas inte allt ordentligt under kursens gång! » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Dock har vi inte haft tillräckligt med material för att lära oss någonting utom det som funnits på de gamla tentorna.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mål 1 uppfylldes inte av lärarna ty dåliga förklaringar och få exempel.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen har däremot inte varit den tydliga röda tråd som man förväntade sig.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen i sig är det inget fel på över huvud taget men att man senare tar med saker som är extremt mycket svårare i tentamen förtår jag mig inte på... tycker att tentamen inte riktigt speglade de gamla tentor som finns!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.05

- Inte sett några mål.....» (?)
- Om vi hade haft mer kursmaterial.» (Ja, målen verkar rimliga)
- med betoning på "verkar"» (Ja, målen verkar rimliga)
- Som sagt. Målen är rimliga men inte svårighetsgraden på tentamen!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Fokus vid fel uppgifter på föreläsningar.. För mkt av det "enkla".» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»11 27%
I viss utsträckning»23 57%
Ja, i hög grad»3 7%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 1.95

- Examinationen kändes inte representativ om man ser till vad de snackat om på lektionerna. Ej heller liknade den någon av de gamla tentorna i uppbyggnad.» (Nej, inte alls)
- Tycker verkligen tentamen var en skandal. Vi har verkligen hållit på mycket med gränslastteori och en sådan fråga har varit med på alla tentor sedan 6 år tillbaka, men inte nu. Istället var en fråga på något Sören gick igenom i farten, (vilket man inte trodde var så viktigt således).» (Nej, inte alls)
- Tentan var extremt olik de tidigare tentorna, jag förstår att man inte kan förvänta sig att alla uppgifter som varit tidigare skall komma, men tex gränslastteori kom ej vilket kändes som att det var ett stort moment i genomgångarna. Jag tycker att det är dåligt att man måste sätta en "twist" även på första och andra uppgiften, kan de inte bara se ut som de gjort på övriga tentor tidigare år. Mycket tid går åt på tentan att bara sätta sig in i vad det är för metod man skall använda medan tidigare har det ofta varit givet i frågan.» (Nej, inte alls)
- Kände inte igen mig i frågorna.» (Nej, inte alls)
- Tentan som var behandlade inte det vi hade gått igenom under kursen utan helt andra saker som vi inte haft möjlighet att öva på innan. » (Nej, inte alls)
- Helt obegripliga tal att ha på en tenta. Speglade inte alls det vi har gått igenom under kursen» (Nej, inte alls)
- Sista uppgiften på tentamen var inget jag hade sett på någon föreläsning. Ett exempel på EN föreläsning och utan uppgifter att öva på är det riktigt svårt för att inte säga omöjligt att lösa.» (Nej, inte alls)
- Eftersom vi inte hade tillgång till något kursmaterial pluggade man i princip bara på gammla tentor. Då är det väldigt svårt att göra bra ifrån sig på tentan när två av fem uppgifter som är på tentan inte går att hitta liknande på alla gammla tentor som man kan plugga på. Jag anser att det är väldigt svårt att förbereda sig då och det känns inte rättvist mot oss studenter. Den ena uppgiften var dessutom helt okänd, något vi aldrig sett tidigare under kursen, aldrig visats för oss på power point eller exempel. Hur kan det då vara relevant att ta med på en tenta som ska testa ens kunskaper i kursen när man har med en uppgift som inte har att göra med det vi lärt oss i kursen?» (Nej, inte alls)
- Det togs upp delar som vi haft genomgång av bara som hadtigast av. Samt det som vi ägnat stor del av kursen togs inte upp alls på tentan. » (I viss utsträckning)
- Tentauppgifterna var väldigt olikt vad vi pratat om och räknat på under kursen!» (I viss utsträckning)
- Jag kände mig säker innan jag gick in till tentan sen var det en uppgift som jag känner att vi inte lärt oss principen, vi hade gått igenom en ganska liknande men jag känner att det var lite orättvist att ta med något som man inte hade en aning om vad det handlade om.» (I viss utsträckning)
- Jag kanske har missat detta men jag kommer inte ihåg att vi i kusen tog upp ett sådant lastfall som kom på sista uppgiften, jag vill ha den struken! uppgiften med cross metod va för enkel.» (I viss utsträckning)
- Vi hade fått information om vad som skulle komma på tentan, vilket var sådana uppgifter som kommit på tentor från tidigare år. Så det var det man övade på eftersom vi inte hade någon bok med uppgifter eller något annat att öva på. Sedan kommer uppgift 5 på tentan som är något vi pratat ytterst lite om på en föreläsning. Väldigt många i klassen känner likadant, förvånade för att det var så oväntat och orättvist eftersom vi blivit tillsagda att det skulle komma andra uppgifter. » (I viss utsträckning)
- Jag tycker tentamen var olik de uppgifter vi haft att träna på, vilket tyvärr endast varit gamla tentor. Är alla uppgifter på tentamen twistade eller helt olika dem på de gamla tentamerna som sista uppgiften var, så är det inte lätt att kunna dem.» (I viss utsträckning)
- Sista uppgiften var inte okey. Vi fick ett hattigt skrivet papper på en sådan uppgift av Sören och det var svårt att ens tyda vad som stod på det. Omöjligt att lära sig det då. Man kan väl iaf ha genomgång ordentligt på det.» (I viss utsträckning)
- Tentan motsvarade inte vad vi hade lagt tyngd på i kursen, utan hade uppgifter som vi aldrig sett förut och aldrig lärt oss lösa, förstår inte tanken med en sådan tenta. » (I viss utsträckning)
- Vissa saker för enkla, flera saker för svåra i förhållande till inlärningsnivån vi fått möjlighet att ta del av. » (I viss utsträckning)
- Kommunikation mellan de som föreläser och den som gör tentan vore bra då kraven på föreläsningarna enligt de nya bestämmelserna var 1,35 i koefficient men på tentan fanns den gamla på 1,2 kvar? Samt att en uppgift(sista) på tentan gicks igenom i all hast på en föreläsning och inte ens en komplett genomgång, sedan hörde vi aldrig mer av den.» (I viss utsträckning)
- Examinationen hade en del varianter på tal som vi inte hade gått igenom eller vi på något sätt hade kunnat öva på då vi inte haft liknande tal på övningstentor eller övningshäftet som vi endast hade tillgång till att öva med. Examinationen hade även en väldigt ojämn svårighetsgrad på talen. Aningen var talen väldigt lätta eller väldigt svåra. » (I viss utsträckning)
- Tentamen såg inte ut som någon tidigare tentamen gällande svårighetsgrad. Eftersom gamla tentor var i princip det enda vi hade att tillgå för att förbereda oss var irritationen stor under tentamenstillfället. Hade vi fått göra en tenta liknande de från t.ex. 2010 hade jag fått ett mycket högre betyg än det jag för nuvarande har.» (I viss utsträckning)
- Examinationen upplevdes som mycket svårare än vad vi var förberedda på.» (Ja, i hög grad)
- Ja och mer därtill!» (Ja, i hög grad)
- Vissa grejer på tentan hade vi knappt gått igenom och när det inte finns någon kurslitteratur som man kan lära sig av känns det väldigt dumt att få en tentamen på något som en otydlig och stressad liten del av en föreläsning handlar om.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- HAr som sagt inte sett några mål.....» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»13 31%
Ganska liten»14 34%
Ganska stor»11 26%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.09

- Bra övningar med Joosef men alldeles för dåligt med Sören tycker jag tyvärr, jag har i stort sett fått lära mig allt själv.» (Mycket liten)
- den har inte på nåot sett varit givande. » (Mycket liten)
- 2 olika lärare som lär ut på 2 helt olika sätt blir väldigt förvirrande.. Fick själv sitta och försöka komponera nya sätt att lösa uppgifter..» (Mycket liten)
- Josefs lektioner har varit bra, de andra kunde man ha struntat i att gå på helt!» (Mycket liten)
- Alldeles för rörigt och för många olika lärare som räknar på olika sätt samt för lite "räknestugor". » (Mycket liten)
- Jag skulle kort vilja säga att man endast kom till föreläsningarna då man inte hade någon annan kurslitteratur. Men för att klara av examinationen hade jag nästan lika gärna kunnat vara hemma och endast plugga på gamla uppgifter. Mycket tid gick åt att man hemma satt och själv försökte klura ut och hitta samband med räknesätten. » (Mycket liten)
- Mest rörigt och förvirrande.» (Mycket liten)
- Jag har lärt mig allt jag kan i den här kursen genom att kolla på gamla tentor.» (Mycket liten)
- Föreläsningsanteckningar och kompisar har hjälpt mig genom denna kurs.» (Ganska liten)
- Vi har haft två föreläsare varav den ena(Sören) har haft jättedåliga föreläsningar då han har lagt upp lösta exempel på overhead och stått och pekat. Man hänger inte med alls och det är jättesvårt att lära sig något när han aldrig går igenom ett exempel på tavlan som man kan hänga med på. Den andra föreläsaren(Joosef) har egentligen bara haft hand om övningstillfällen men han har då frågat klassen om vi har förstått den andra killens föreläsning och i princip hela klassen har då unisont sagt nej så då har han fått göra en snabbgenomgång av den tidigare föreläsningen vilket har lett till att han inte hinner med det han ska göra på övningstillfället egentligen. Så här har det varit under hela kursen.» (Ganska liten)
- Joosef är helt okey, Sören har jag inte lärt mig mycket av. Kommunikationen dem emellan, har den ens funnits? » (Ganska liten)
- Som tidigare nämnt: hade det inte varit för räknegenomgångarna hade det varit till mycket liten hjälp!» (Ganska liten)
- Joosefs lektioner har givit mycket.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna hade ja kunnat skippa, det va räkningen med Joosef som lärde mig nåt.» (Ganska stor)
- Det var ju svårt att få information på annat sätt. » (Ganska stor)
- Övningarna är de som jag varit mest givande. Att läraren skriver lösningen på tavlan så att man kan hänga med och skriva av. Att ha en färdig lösning på overhead eller powerpoint och stå och peka på är inte så bra. Även att vi fick kopior av dem så är det mkt svårare att förstå vad som har gjorts och hänga med.» (Ganska stor)
- Sörens lektioner gjorde mig dock bara förvirrad, dels kan man inta ha en powerpoint med en löst uppgift och dels tycker jag att lärarna borde använda sig av samma metoder när de löser uppgifter (tex cross) och inte olika som förvirrar. Joosef lektionee var bra!» (Ganska stor)
- Storgruppsövningarna har varit riktigt bra, men föreläsningarna har varit i lite för högt tempo.» (Ganska stor)
- För vi hade inget annat än dem.» (Mycket stor)
- Inga andra inlärningsmöjligheter. Om tillräckligt bra undervisning? -Nej» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»36 87%
Ganska liten»5 12%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.12

- Enda litteraturen vi har kunnat använda är fomelsamlingen, i övrigt har vi inte haft någon litteratur att tillgå vilket är ett stort minus. » (Mycket liten)
- I princip enbart gått på föreläsningsanteckningar och gamla tentor.» (Mycket liten)
- Det fanns ju inte ens någon kurslitteratur som vi använde!! » (Mycket liten)
- vi har inte haft någon litteratur och vi fick ett övningshäfte som var dåligt. Det enda man kunnat plugga på är tentor och när tentan inte ser ut som gamla tentor så är man körd eftersom det inte funnits möjlighet att plugga på något annat.» (Mycket liten)
- Fanns ingen.» (Mycket liten)
- Har saknat bra kurslitteratur, någon måste väl finnas?» (Mycket liten)
- Hade ingen» (Mycket liten)
- kurslitteratur? formelsamlingen var ett bra inköp dock.» (Mycket liten)
- enda litteraturen man hade hjälp utav var gamla tentor» (Mycket liten)
- Fanns ju ingen ordentlig kurslitteratur» (Mycket liten)
- Vi hade inte tillgång till någon bok och båda våra föreläsare sa att den exempelsamling vi hade tillgång till inte var bra. Så vi har inte haft något bra kursmaterial alls.» (Mycket liten)
- Ingen riktig kurslitteratur existerade» (Mycket liten)
- Måste skaffa en bol alternativt en bra exempelsamling till kursen! Nu hade vi i princip bara gamla tentor att gå efter och då undrar jag hur lärarna kan begära (på tentan) att man kan något annat än det som varit på lektionerna och gamla tentor! » (Mycket liten)
- Ingen litteratur. Svårlästa stenciler. "Dålig exempelsammling" enl. lärarna.» (Mycket liten)
- Vi hade ingen kurslitteratur eller annan info, detta hade verkligen behövts!» (Mycket liten)
- Vilken kurslitteratur? :S» (Mycket liten)
- Inte ens funnits någon kurslitteratur....hade behövts så kanske man lärt sig ngt.....» (Mycket liten)
- Satt mycket liten på denna punkt då vi som sagt inte haft någon riktig kurslitteratur. Men utan övningstentorna hade det varit svårt att klara kursen.» (Mycket liten)
- Det verkade inte finnas någon kurslitteratur att tillgå till denna kurs, Övningsmaterialet var dessutom dels oaktuellt och ofullständigt. Hade underlättat med någon form av litteratur.» (Mycket liten)
- använde ingen litteratur...» (Mycket liten)
- Har knappt funnits. Satte min tillit till gamla tentor precis som de flesta andra i klassen och det visade sig vara ett misstag. Tentan i år var väldigt annorlunda. Ändå var det gamla tentor som i princip det enda som fanns att plugga på. Svaren till tentorna var i stor utsträckning svåra att följa och i flera fall felaktiga dessutom. » (Mycket liten)
- Vi har inte haft någon.» (Mycket liten)
- Vi hade ingen kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Jobbigt att inte ha någon bok, den enda fakta/teorin var från föreläsningarna/övningarna. » (Ganska liten)
- Vi hade ingen lärobok, en exempelsamling lärarna så var dålig, och de satte inte ihop en ny till oss. Så då återstod bara gamla tentor för oss att räkna på. Detta tycker jag är riktigt dåligt av en skola som chalmers i ett ämne som mekanik. För visst finns det bäcker inom mekaniken och någon av dessa borde ju rimligtvis passat våran kurs.» (Ganska liten)
- Vi har knappt haft någon kurslitteratur.» (Ganska liten)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»9 21%
Ganska bra»23 56%
Mycket bra»7 17%

Genomsnitt: 2.85

- Den utdelade exempelsamlingen var ju inte till någon nytta» (Ganska dåligt)
- Snabb respons på webbsidan vilket är ett stort plus. Utdelat material var svårt att förstå pga bristande undervisning. » (Ganska dåligt)
- Det som var bra va att vår ena föreläsare svarade på frågor via kurshemsidan. (Joosef)» (Ganska bra)
- Enda som finns som funkar någorlunda i denna kursen om än inte optimalt....» (Ganska bra)
- Förutom krångel med eurocoden så var det bra.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 58%
Hög»11 26%
För hög»6 14%

Genomsnitt: 3.56

- obligatoriska saker har varit lagom, men gärna ett häfte övningsuppgifter med lösningsförslag så man skulle kunna ha möjlighet att öva själv.» (Lagom)
- Inlämningsuppgifterna var bra. Sedan saknade man någonting annat än gamla tentor att räkna på hemma.» (Lagom)
- På grund av tidigare nämnda anledningar blev kursen något tyngre än vad den annars hade varit. hade vi haft tillgång till bättre kurslitteratur eller föreläsarna haft ett bättre och mer förklarande utlärningssätt hade kursen varit väldigt lätt.» (Hög)
- Med tanke på att man var tvungen att lista ut såpass mycket själv blev belastningen mycket större!» (Hög)
- Alldelles för dåliga förutsättningar för att lyckas bra med kursen. P.g.a det jag skrivit innan.» (För hög)
- Stora frågetecken på hur vi ska kunna lära oss kursinnehållet => onödig arbetsbelastning! » (För hög)
- Med tantke på att ingen litteratur finns i kursen känns belastiningen för hög....» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»8 19%
Ganska dåliga»9 21%
Ganska bra»18 43%
Mycket bra»6 14%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- Vi hade ingen att ställa frågor till eftersom läraren ej fanns tillgänglig under andra tider än föreläsningar.» (Mycket dåliga)
- Läraren befann sig i skolan sällan» (Mycket dåliga)
- De flesta frågor kunde inte lärarna svara på.» (Mycket dåliga)
- Svårt att ställa frågor i Storklass.....» (Mycket dåliga)
- Berörda lärare var dåligt insatta och kunde oftast inte förtydliga något. Många gånger verkade det som att de under föreläsning läst rakt av från en gammal tenta.» (Mycket dåliga)
- Inte alltid lärare på skolan att fråga, om man fick tag i någon gick det inte alltid att få svar på frågan. » (Ganska dåliga)
- Då tänker jag på frågor som man måste ställa när man har suttit själv och räknat. Vi hade ju nästan inga sådana övningstillfällen.» (Ganska dåliga)
- Om man kom tidigare eller satt kvar i skolan för att plugga var det svårt att få tag på lärare som hade koll på den. Vid flertalet tillfällen gick jag bort för att be om hjälp på vissa upgifter som lärarna inte kunde svara på. Men hjälpen via pingpong tycker jag har fungerat ganska bra. Och får säga att jag uppskatta verkligen att i vissa fall lärarna (i detta fall tror jag Josef) tog tid att lägga upp nya lösningar på tal som många hade problem med.» (Ganska dåliga)
- Frånvarande till största del. Men det har varit lättare att ställa frågor än att få vettiga svar.» (Ganska dåliga)
- Joosef svarade bra via ping pong och hade bra övningstillfällen för hjälp med våra inlämningsuppgifter.» (Ganska bra)
- Bra om det funnits två lärare vid alla konsultationstillfällen.» (Ganska bra)
- Bra via pingpong. Svårt att få tag på lärarna personligen. Under övningstillfällerna var det svårt att få hjälp eftersom det fanns stora frågetecken på delmoment i kursen. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»6 14%
Mycket bra»33 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Det är alltid svårt med grupparbeten när ingen av medlemmarna förstår särskildt mycket, men de löste sig relativt bra.» (Ganska bra)
- Det har varit största hjälpen. » (Mycket bra)
- Vi studenter har ju fått hjälpa varandra eftersom det inte vart jättelätt att få hjälp på annat sätt. » (Mycket bra)
- jag hade aldrig förstått något om jag inte tagit hjälp av Mona klasskamrater» (Mycket bra)
- Enda möjligheten man haft att försöka lära sig något genom att hjälpa varandra....» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 58%
Hög»13 31%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.51

- Byggnadsplaneringen tar mycket tid.» (Hög)
- Var ensam i projektarbete under annan kurs där det skulle vara grupparbete om 3 pers. » (Hög)
- Eftersom vi fick lära oss allt på egen hand och hade väldigt lite nytta av föreläsningar m.m.» (Hög)
- Mest pågrund av mekaniken. Men en annan kurs vi läste "byggnadsplanering" kräver otroligt mycket tid efter schemalagd tid. Så om mekaniken hade varit bättre uppstyrd med kursmaterial och bättre föreläsningar hade det kanske gått bra att kombinera men den här gången blev de inte bra.» (För hög)


Supplemental instruction (SI)

Under läsperiod 4 erbjöds ni hjälp med inlärningen i form av SI. Dessa SI-möten arrangerades av byggstudenter i högre årskurser. Att vara med på SI-möten var helt frivilligt.

12. Hur många SI-möten har du varit på under läsperioden?

41 svarande

8 19%
1-2»15 36%
3-4»13 31%
5-6»5 12%

Genomsnitt: 2.36

- Jättebra!!» (3-4)
- Bra och roligt att diskutera med andra.» (3-4)
- De var bra, för nu hade man ett tillfälle att få hjälp!» (5-6)

13. Om du deltagit i SI under läsperioden: hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

33 svarande

Mycket viktig»9 27%
Viktig»15 45%
Lite viktig»5 15%
Inte alls viktig»4 12%

Genomsnitt: 2.12

- Eftersom jag tyckte att föreläsningarna var röriga, har SI passen varit jättebra i kursen. » (Mycket viktig)
- Tenta specialen var mycket bra!» (Mycket viktig)
- SI:n har varit väldigt bra!» (Mycket viktig)
- Hade fått mer hjälp av SI än av föreläsningar» (Mycket viktig)
- Jättebra!!» (Mycket viktig)
- Kom på lite sent hur mycket det egentligen behövdes eftersom övrig undervisning var så dålig.» (Viktig)
- SI-ledarna gjorde de uppgifter vi haft på ett annat tredje sätt mot hit Joosef och Sören har gjort. Detta var mycket förvirrande, dålig kommunikation här emellan » (Viktig)
- SI ger en större förståelse.» (Viktig)
- På SI:n skulle jag vilja ha mer räknestuga och inte så mycket "sitta-och-fundera-övningar".» (Viktig)
- Mer genomgngar på tavlan hade nog vat bra i den här kursen. Det är svårt att diskutera något om ingen i gruppen förstår vad som gäller.» (Inte alls viktig)


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen ska ju läggas ner. Men jag tycker att tentan var dåligt gjord!»
- Gör om gör rätt. Gör i allafall en tenta som liknar tidigare års tentor.»
- Att ha studenter som lär oss»
- josefs övningstillfällen där han räknar på tavlan så man kan anteckna och hinner lära sig metoder»
- SI»
- SI, inlämningsuppgifterna»
- SI»
- Inlämningsuppgiften och räkningen med Joosef.»
- Kommunikation mellan lärare, föreläsare, SI-ledare.»
- SI»
- Bra med övningar, att räkna mycket. Skriva på tavlan. Inlämningsuppgifterna var bra, så att man kommer igång med att räkna under tiden, om man annars inte tar tag i det själv. »
- Joosef gjorde ett väldigt bra jobb trots att han egentligen jobbaar på Cowi. Han bryr sig genuint om studenterna och det märks när han lär ut.»
- Kursens innehåll samt inlämningsuppgifter»
- Inte mycket.»
- Inlämningsuppgifterna är bra och gör att man räknar och förstår själv. Exempel på tavlan. »
- SI. Bra genomgångar på inlämningsuppgifterna!»
- Inte något, gör om hela upplägget!»
- SI och Räknestugan med Joosef.»
- Gamla övningstentor och så mycket utdelatmaterial som möjligt»
- Storgruppsövningarna.»
- Joosef. Han verkar vara den enda som lyssnar på oss och det verkar som om han får saker gjorda!»
- Hmm. Kursen är viktigt för utbildningen. Men undervisningen och framför allt lärarna måste ses över.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det bör absolut tas fram en relevant kurslitteratur, lektionerna bör vara mer pedagogiska, tex allt borde inte vara uträknat redan innan och visas upp på powerpoint presentation. »
- Joosef är en riktigt duktig lärare, förändra allt utom det.»
- Bättre föreläsningar, som gav mera»
- sörens powerpoint föreläsningar, tentan.»
- Det behövs kurslitteratur, man måste kunna läsa sig till det man missar/ inte förstår. Exempeluppgifter, gamla tentor med svar (svar har varit ouppdaterade). Och tentamen som speglar, det vi lärt oss.»
- Allt annat!»
- det borde inte vara flera olika lärare för de lär ut på olika sätt. »
- bättre samarbete mellan föreläsare och övningsledare. de räknar på två helt skilda sätt vilket förvirrar och försvårar för eleverna. måste sätta ihop exempelsamling så man har mer att plugga på inför tenta. nu fanns bara gamla tentor som hade väldigt snarlika uppgifter vilket medför att man mer lär sig hur man gör den typen av uppgift utan att få någon djupare förståelse. bättre kurslitteratur!»
- Mer kommunikation mellan lärarna. Tydligare föreläsningar samt mer frågetillfällen med raka svar. »
- Inga räknexempel på powerpoint! En lärobok hade varit bra och ett bra räknexempel häfte»
- Föreläsningarna, kurslitteratur och räkneuppgifter»
- Föreläsningarna.»
- Att ha ordentlig ordning på kursen i allmänhet!. »
- Alla övningar man visar, gör dem på tavlan i lagom takt! Planera lektionen ordentligt så ni hinner visa klar övningen ni håller på med!»
- Föreläsningarna var till ingen nytta, dåliga förklaringar och svårt att förstå läraren. Bättre övningar att träna på inför tentan då vi detta år tränade på gamla tentor som inte var till någon större nytta då vår tenta såg helt annorlunda ut. Detta efter att Joosef sagt att den skulle vara liknade de tidigare. Svårt att träna på nåt när det inte finns övningar till det. Någon bra kurslitteratur!!»
- Någon slags kurslitteratur skulle vara bra. Säg inte vilka uppgifter som kommer att komma på tentan och sedan ta med något annat, som dessutom inte varit med på någon tidigare tenta. Känns orättvist. Bättre att inte säga något om vad som kommer eller inte då. »
- Bättre föreläsningar av Sören, kursmaterial hade varit bra att ha så man hade kunnat plugga något på egen hand.»
- Lärare, böcker»
- Mer kurslitteratur, en tentamen med uppgifter med liknande uppgifter som det vi kunnat öva på, bättre kommunikation mellan lärarna m.m. »
- Boken, exempelsamligen, lärarna (och deras samarbete). »
- 1 lärare som präglar kursen och inte 2. Med fördel Joosef då han har blivit en bättre lärare sedan förra kursen och han väljer smidigar metoder vid uträkningar. »
- Ha minst en Dugga som i hållfasthetsläran. Ha KURSLITTERATUR, detta främst för att lärarna inte kunnat lära ut och vi har inte på mågot sätt kunnat leta efter rätt metod i någon bok. Det bör vara max 1 eller åtminstone 2 sammansvetsade lärare som inte skiljer på lösningsmetoder helt och hållet. Jobbigt att ha flera halvfärdiga metoder att försöka lösa en uppgift med. Samt att lärarna inte heller kan svara på¨,ens frågor för att de inte varit tillräckligt kunniga. Tentan var även den konstig eftersom vi fick höra exakt vad som skulle komma på tentan och sedan tar de upp saker som ingen av dem ens har nämnt under kursens gång?..»
- Ta fram bra kurslitteratur! Bättre föreläsare? Eller genomgångar av mer relevanta saker.»
- Allt, för det första och kanske mest relevanta. Tentan får ju motsvara det man gjort tidigare och inte helt nya saker som läraren inte gått igenom sedan kan inte heller läraren säga att si och så kommer på tentan så kommer helt andra saker sedan. »
- Ge oss räkneuppgifter på alla möjliga varianter och från lätta till mer komplicerade som vi kan lösa hemma och i grupp.»
- 1. Inga overhead/powerpoint genomgångar på uppgifter, utan räkna dem för hand på tavlan så alla kan hänga med. 2. Få kurslitteratur i form av en bok där man kan läsa för sig själv. 3. Förklara mer innan, under och efter talen på tavlan så man förstår vad man ska göra, varför man ska göra det och hur man gör det.»
- Tentamen speglade ej det vi övat på på lektionerna!»
- Kommunikationen mellan de olika föreläsarna var dålig och de skulle ha samkört sig mer då det visade samma sak på väldigt olika vis, lätt förvirrande. Viktigt att ha aktuellt material och övningsmaterial med fullständiga lösningar om det inte finns någon kurslitteratur att tillgå, men kurslitteratur är att föredra.»
- Det mesta»
- Att vi hade Rasmus som kursrepresentant är det inget fel med OM det inte hade vart så att han inte är med på lektionerna och ser hur det går för oss. Jag tycker att det borde vara övningsledaren som ska vara kursrepresentant.»
- LÄRARNA!!!!!!»


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- Nu har jag låtit väldigt negativ i den här enkäten men det är jag också med rätta tycker jag. Jag vill påpeka att jag lägger ner mycket tid och energin på mina studier och det har gett goda resultat på exempelvis hållfasthetskursen där jag fick femma. Hade som mål att skriva femma även här men då ska väl ändå tentamen vara någorlunda lik tidigare års tentor?? Jag förväntar mig ändå litegrann från Chalmers.»
- Är väldigt besviken över tentans utseende speciellt när jag kunnat lösa i stort sätt alla tal på alla tidigare tentor, men direkt får problem att ens inse vilken metod jag skall använda nu, jag behöver inte ha 5a i kursen, men vill gärna kunna få en 3a.»
- Fruktansvärt besviken på hur kursen vart upplagd, att examinationen inte behandlar samma sak som vi gått igenom under kursen. »
- Det fanns inga övningsuppgifter på virtuellt arbete. Sista uppgiften var det nog ingen som förstod»
- Tentan var under all kritik, det sänkte kursen! Har en lärare gått igenom vad som kommer komma på tentan, och sen så kommer ingenting som liknar det, så blir man väldigt chockad och tycker att det inte är rättvist gentemot studenterna...»
- Trodde detta var Chalmers, har tyvärr fått ett dåligt intryck av skolan efter detta första året .»
- Väldig svår tenta. Saker som vi inte tränat på kom med och att den ser helt annorlunda ut än de tidigare tre åren (vilket läraren sa att denna också skulle likna) »
- Mycket besviken på allt i denna kurs, upplägg men framför allt tentan. Ett väldigt tråkigt slut på ett annars roligt första år på Chalmers. Det blev ingen glad sommmar direkt.»
- Kursen organisation är för dålig. »
- Bland annat sista uppgiften på tentamen var en besvikelse, vi kan inte bättre än vi haft möjlighet att lära oss, och när ingen liknande uppgift finns i det material vi haft tillgång till som endast varit gamla tentor, hur skall vi då kunna klara en sådan uppgift? Tycker även det var dåligt i första uppgiften att man bytt ut ett värde från 1,35 till 1,2 i en standardformel som vi alltid använt. Då tror jag att väldigt många använde det värdet vi är alltid har räknat med utan att tänka sig för.»
- Jag tycker att tentan var helt värdelös, en riktigt elak tenta. Jag förstår ite syftet med det, för det är inte direkt så att man skitit i att plugga, men det är klart att det är svårt att lösa uppgifter som man aldrig sett förut. Och om läraren bara går igenom en grej väldigt hastigt på lektionen och ej gör några exempel så tycker jag inte det ska komma på tentan! »
- Störd Tenta, speciellt när Joosef hintar oss om att den komemr vara mycket lik förgående tentor. Hemskt då gamla tentor har varit det enda "dugliga" kursmaterialet.»
- Håll er till en lärare, svårt att lära sig något för första gången när man får visat det på flera olika sätt direkt. Nya sätt kan komma senare när man lärt sig det första. LÄGG ABSOLUT IN RÄKNEÖVNINGAR så man kan få chans att räkna samt ställa frågor. Ta fram kurslitteratur som man kan ha som hjälp själv. »
- Jag ställer högre krav på Chalmers som lärosäte, som det känns nu vill jag mest bara ha diplomet som fortfarande smäller högt på arbetsmarknaden men hur länge till är svårt och säga? (generellt Chalmers): Sömniga och halvintresserade föreläsare ger inte mycket inspiration, tyvärr har nog Bastun, Varg, Vok Gasqu, schof, puff och fan vet allt vad de heter tagit över.... Kanske skulle lägga ner undervisningen och starta nattklubb istället?»
- Tycker att betygsgränserna borde sänkas eftersom att tentan inte speglade de kunskaper vi hade kunnat erhålla sedan tidigare. Och tentan speglade definitivt inte gamla tentor vilket också är ett stort minus!»
- Undervisningen på den här kursen har varit under all kritik. Kan inte förstå att en skola av Chalmers kaliber inte kan ordna med en bättre kurs. Framför allt inte med tanke på att mekanik har undervisats i minst 100 år på den här skolan.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.36
Beräknat jämförelseindex: 0.34

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från