ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Att utforska arkitektur, Ark 455

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-05
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: ola nylander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp

1. Kursens syfte 1

Kursens syfte har varit att använda och utveckla undersökningsmetoder med utnyttjande av arkitekters basala redskap för visualisering och kommunikation. Stämmer det med din uppfattning av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
DÅligt»5 13%
Lagom»10 26%
Bra»17 44%
Mycket bra»3 7%
Vet ej»3 7%

Genomsnitt: 3.71

- Jag tyckte det var ganska otydligt vad själva uppgiften och syftet var med kursen. Det var formulerat så "luddigt" att det var väldigt svårt att förstå.» (DÅligt)
- Formuleringen känns lite vag» (Lagom)
- Utveckla undersökningsmetoder.. tyckte mer det var gestaltningsmetoder» (Bra)
- Det är svårt att förstå syftesformuleringen.» (Bra)
- Det var väl omständligt beskrivet, men i stort sett, ja.» (Bra)
- Undersökning av platser, frågeställningar mm ? absolut» (Bra)
- Syftet var svårt att förstå.» (Vet ej)
- krånglig fråga» (Vet ej)
- Förstår ej formuleringen. » (Vet ej)

2. Kursens syfte 2

Kursens syfte har varit att åstadkomma lärande och samarbete mellan studenter i alla tre årskurserna. Hur väl stämmer det?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
DÅligt»0 0%
Lagom»3 7%
Bra»7 18%
Mycket bra»26 68%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 4.57

- För stora grupper» (Lagom)
- vår grupp klickade nog inte riktigt... i viss mån motverkar individuella uppgifter detta» (Lagom)
- Syftet gav en möjlighet men jag vet inte om samarbetet blev så givande som man hoppats i vår grupp. Stämningen var tafatt och lam. » (Bra)
- Det var trevligt att samarbeta mellan årskurserna, även om stämningen stundom var trött.» (Bra)
- Det har varit väldigt roligt att samarbeta över årskursgränserna, både att lära känna folk från andra årskurser och att utbyta erfarenheter från studierna.» (Mycket bra)
- Samarbetet har fungerat väldigt bra. Alla har fått vara med och tycka lika mycket oavsett vilken årskurs man gått i, och jag tror att alla har lärt sig något genom samarbetet mellan årskurserna.» (Mycket bra)
- Mycket lärorikt att få sammarbeta med de andra årskurserna och lära av dem. Även bra att möta nya handledare.» (Mycket bra)
- Det har varit lärorikt och jättekul att lära känna de äldre eleverna (är etta). Trodde man skulle märka av nivåskillnaderna, men det gjorde man ju inte alls. Kul!» (Mycket bra)
- Samarbetat blev bristfälligt för att det var för många i varje grupp.» (Vet ej)

3. Kursens syfte 3

Kursens syfte har också varit att frigöra kreativitet och experimentlusta. Hur väl stämmer det med ditt intryck av kursen.

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
DÅligt»2 5%
Lagom»8 20%
Bra»14 35%
Mycket bra»14 35%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 4.1

- Vi var alldeles för trötta efter just avslutade kurser. Det skulle behövas åtminstone en helg emellan. Hade varit en mycket mer välkommen kurs om den låg mitt i terminen mellan två sörre projekt, då skulle det vara ett välkommet inslag. Jag håller inte med om det som sas på avslutningen om att det blir en trevlig avslutning på terminen. De första dagarna av kursen var kämpiga för de flesta jag pratat med och det tog tid att komma igång och lyckas hitta energi och lust. Hotet om straffläxa och 100 procent närvaro låg också som en skugga över kursen. En sådan sak gör bara att man känner sig idiotförklarad och vaktad. De absolut flesta eleverna är väldig engagerade i sin utbildning och väldigt flitiga och plikttrogna. Vi behöver inte den sortens övervakning. Vi fick heller inget fullständigt schema förrän första dagen på kursen. Det schemat vi fick utskickat två gånger hade luckor i sig. Det är,som väl påpekats otaliga gånger förut på denna utbildningen, oerhört viktigt att vi får kompletta scheman i god tid innan kursstart så att vi kan planera våra liv. De flesta har också ett liv utanför skolan även om det verkar som om en del lärare anser att vi inte borde. Man måste kunna planera in till exempel ett läkarbesök om det är nödvändigt och kunna välja den tid på schemas som är minst fel att missa. Det fanns folk i klassen som planerat dagistider och träning efter det schema vi fick utskickat innan kursen för att första kursdagen få veta att det inte stämde.» (DÅligt)
- Svårt i så stor grupp» (Lagom)
- hade kanske kunnat maxeras med mindre grupper så att kompromisser blivit mindre.» (Lagom)
- Vilken konstig skala utvärderingen har. Är inte lagom lika bra som Mycket bra?» (Lagom)
- Det var svårt att få ett grepp om vad det var vi skulle göra och syftet med det och därför blev det lite svårt att vara kreativ tycker jag. » (Lagom)
- kursen är ett jättebra initiativ och jag tycker upplägget tillfredställer syftet» (Bra)
- Jag tror att en något mindre grupp kunde göra arbetet mer kreativt. Färre diskussioner och mer experiment.» (Bra)
- stora grupper= långsamma beslut » (Bra)
- JA! Fanns mycket man ville göra, men lite tid... » (Bra)
- Roligt! Folk var lite trötta i början av sommaren och så... » (Bra)
- Det har ändå varit en viss tidsbrist som har begränsat möjligheterna att experimentera, men jag vet inte om det hade varit bättre med längre tid. » (Bra)
- ...visst kom det en heldel kreativitet ut. Men grupparbetet gjorde nog att det hela begränsades, och då även lustan. » (Bra)
- Att det inte fanns några egentliga direktiv gav verkligen möjlighet att experimentera med de material som fanns, det var väldigt roligt» (Mycket bra)
- kort tid att experimentera och låta kreativitet frigöras.» (Vet ej)

4. Vad vill du ändra på till nästa gången kursen genomförs?

- Mindre grupper, samt längre tid med analys»
- Jag vet inte hur det är tänkt att fungera från år till år, ettan ska väl inte göra samma uppgift tre år i rad? Tvärkursen är väldigt bra och lärorik, men uppgiften måste vara av en helt ny karaktär för att det ska bli ett jämnlikt samarbete mellan årskurserna. »
- Lägga den tidigare på året»
- Kanske ge klasserna något "tema" eller lite tydligare riktlinjer på vad som ska skapas. Det blir väldigt svårt att komma överrens 12 personer när valen är oändliga»
- Skolan borde kunna bestämma ett namn som man kommunicerar ut mot allmänheten, som är lite kortare och mindre akademiskt. Tycker även att den historiska kontexten skulle få mindre betydelse i kursen. Det kändes mest krystat de grupper som refererade till historien och en såpass tillfällig installation kan likaväl förhålla sig mer fritt till staden. Tycker även man borde begränsa studenterna till att göra något fysiskt i rummet, och inte film t ex..»
- göra grupperna mindre. Kanske att man får välja att vissa grupper ska vara provokativa och vissa som bara vill göra det fint. Så man hamnar med likasinnade som vill jobba mot samma mål.»
- mindre grupper så man lär känna alla bättre»
- bättre info inför kursstart, så vi vet vad vi har att förvänta oss, vilka vi skall jobba, vilka material vi kommer ha tillgång till med mm. god tid i förväg»
- Jag kan tänka mig att en gruppstorlek på 9 personer, 3 från varje årskurs, kunde vara mer lagom. Det är bra att vara så många att man kan jobba i olika smågrupper och variera grupperna så att man jobbar med olika personer. Att få ut kompleteringslistan innan kursen ens börjat fick mig att ändra uppfattning om kursen. Från att ha sett fram emot den fick jag känslan av att det var en dålig kurs, kompleteringarna kändes som ett hot och som ett sätt att tvinga studenter att medverka. Jag går på arkitektur på chalmers eftersom jag vill det och tycker det är roligt och så tror jag är fallet för de flesta, alltså sänder det hel fel signaler att skicka ut en sån lista. Att man missar en dag kan hända av olika skäl och bör inte bestraffas.»
- Mer struktur och tempo. Jobbar gärna med AT också»
- Mindre grupper, handledare mer som en del av gruppen än en styrande karaktär.»
- stora grupper= långsamma beslut »
- mindre grupper, men inte för små heller. »
- inget»
- Mindre grupper, bättre materialresurser»
- Ev. mindre grupper eller gemensamma och lekfulla workshops för att komma igång. Eventuellt fler dagar till förfogande. Kanske inte ett måste att alla får samma uppgift som i år at göra just en installation på stan utan ge helt fria händer att driva valfritt projekt kring valfritt tema/utgångspunkt. Skulle kunna bli mer spännande att se vad studenterna vill/har driv att förändra, belysa, utforska, undersöka, visa upp...»
- Engagemang och lust har varit dålig bland eleverna. Kändes som många redan "gått på lov". Jag sympatiserar med idén att varva ner med en "lugnare" kurs innan lov. Men kanske en individuell sådan. Eftersom då måste alla delta på ett annat sätt. Nu upplevde jag det som om flertalet gled igenom kursen och att de inte brydde sig särskilt mycket om slutresultatet. Det bör vara bättre könsfördelning i grupperna.»
- Testa mindre grupper och se skillnaden. Det här känns som en kurs där man kan experimentera lite med grupper, handledning osv.»
- Möjligen lite mindre grupper»
- Kanske aningen mindre grupper»
- tror alla skulle vinna på att ha mindre grupper. Mindre tungrott och lättare att ta fram nånting riktigt bra.»
- Möjliggare tidigarelägga kursen till höstterminen.»
- 1. halverade grupper 2. dela inte ut "film" som uppgift, på denna kursen eller någon annan, innan filmredigeringsprogram finns på skolans datorer.»
- Lägga kursen tidigare. Mindre grupper. »
- Det hade ju varit bra ifall kursen låg så att treorna inte slutade precis efter. Det blir också lite så att man mentalt redan har gått på sommarlov under denna kurs då den är så liten och det absolut sista man har innan sommaren. Lite tydligare formulerat (mer lättförståligt) syfte och beskrivning av själva uppgiften. Minska de orealistiskt stora kompletteringsuppgifterna ifall man missar. Ett bättre system för att kolla närvaron på föreläsningarna, kanske skicka ut fler lappar (en för respektive åk.1,2 och 3) och så får ni sammanställa dem i efterhand. Vara uppmärksam så att ni inte delar in grupperna efter efternamnen nästa år, då vi kommer få jobba med samma personer varje år.»
- Kanske inte placera kursen sist av allt? Skulle vara kul redan i början, men å andra sidan hade det varit svårt som helt ny etta att vara i den rollen... Sen till nästa år! Ordna en gemensam (och obligatorisk!) städning i de ritsalar man använt under tvärkursen! Nu när man ska rensa ut sin ordinarie ritsal ligger där en massa skräp som ingen vet vad som ska sparas eller slängas...»
- Mindre grupper. 6 personer, två från varje klass, skulle kunna vara optimalt. Jag tror att det var många som inte kom igång för de kände inte att det gick så mycket framåt eller att de fick så mycket kontakt med de i andra årskurser eller att de inte hade en viktig roll, och jag tror att allt det kan lösas med mindre grupper.»
- Mindre Grupper, alternativt mer tid & budget»
- Historietemat kändes inte särskilt intressant, kanske var det därför många frångick det. Ställ frågan bättre eller välj ett ämne som folk har fler åsikter om.»
- mindre grupper, bättre schema och information»
- Faktiskt ingenting.»
- Eventuellt minska storleken på grupperna. Ge möjlighet till utvärdering av offentlighetens mottagande av installationerna.»
- Mindre grupper. Alltför mycket kompromissande med 12 personer som skall samsas. Mer material! Då kan man verkligen spinna loss! Någon dag extra i byggfasen hade gjort att vi kunde skapa verkligt häftiga saker.»
- Mindre tid med handledare, det var mest förhindrande att ha så mycket handledning, kanske varannan dag.»
- Annan tidpunkt. Början på året.»

5. Vad vill du bevara till nästa gången kursen genomförs?

- Samarbetet mellan årkurserna»
- Gruppens storlek eftersom det var intressant att jobba i en så pass stor grupp!»
- Att det är blandning 1:or, 2:or och 3:or»
- Kreativiteten, processen och placeringen av kursen(i slutet av åk)»
- Tycker att kursen låg perfekt i tid, en kul och givande avslutning på terminen.»
- att man ställer ut på stan»
- friheten att utveckla det gruppen vill»
- organisation, gruppstorlek, typ av tema»
- Friheten för gruppen att göra det den ville. Lite styrning från lärarhåll tyckte jag var roligt. »
- Samarbetet med de andra klasserna»
- årskurssamarbetet! och kontakten med staden (verkligheten).!»
- allt»
- Kursens syfte!»
- Att kursen ligger i slutet.»
- Samarbetet mellan eleverna i alla årskurser samt lärarna. Bra med två handledare som kan tycka och se olika på saker. »
- Just samarbetet mellan årskurserna känns väldigt bra.»
- Det mesta»
- Att installationerna byggs på stan»
- Det mesta andra. Gillar verkligen konceptet och anser att vi bör arbeta med liknande sätt att arbeta.»
- det mesta.»
- Samarbetet mellan årskurser & friheter »
- Jag tycker att storleken av grupperna var bra, eftersom man kunde dela in sig i mindre grupper men ändå var nog många att lätt och smidigt kunna producera fram det vi bestämde oss för att göra.»
- Tätt samarbete med årskurserna, gillade det jättemycket! Mina handledare var också super (Kia och Nils) - de höll sig i bakgrunden och inflikade lite när vi svävade iväg. Lät oss jobba och bestämma själva, det var bra!»
- Mycket handledning Platser att jobba med»
- att få göra någonting bland folk på staden. »
- Gruppstorlekarna. Tvärtemot vad många verkar tycka anser jag att det är kul att jobba i en riktigt stor grupp, och blir en mycket roligare övning än att jobba i mindre grupper som vi ofta gör annars.»
- kursens syfte och inriktning. bra med samarbete mellan alla år»
- Allt»
- Kursens längd. Det var bra att gruppen tvingades ta snabba beslut.»
- Vädret! Jag tycker också handledarna varit bra.»
- Det fria upplägget. Att kunna bestämma i gruppen hur man vill lägga upp arbetet - mycket värdefullt och skönt till skillnad från andra kurser. »
- Handledarnas tålmodiga deltagande»
- De relativt stora grupperna så att man lär känna fler i de olika årskurserna»

6. Hur tycker du att upplägget med en separat utställningsgrupp fungerade?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
DÅligt»0 0%
Lagom»5 13%
Bra»17 44%
Mycket bra»8 21%
Vet ej»7 18%

Genomsnitt: 4.36

- Jag tror att de andra grupperna skulle tillåtits ha mer inflytande, bland annat i namnet på utställningen.» (Lagom)
- » (Bra)
- främjar enhetlighet och ger allmänheten en chans att ta till sig utställningen» (Bra)
- men jag hade inte velat vara med där. jag hade inte velat vara med och planera utställningen utan tyckte det var mycket intressantare att jobba med själva installationerna.» (Bra)
- Nödvändigt att en del saker görs, ex namn på broshyrer, men skulle inte behöva vara en utställningsgrupp. Kändes bra att det var någon/gra som hade koll på alla grupper. » (Bra)
- Fick fin pubicitet» (Bra)
- Det är klart det är svårt att jobba i stora grupper och det blir många kompromisser, men det måste vi väl öva oss på? Rent pedagogiskt lärde jag mig massor.» (Mycket bra)
- de som varit med i den gruppen vet nog bäst själva. de gjorde inte mycket väsen av sig och verkade inte veta vad deras uppgift var.» (Vet ej)
- Jag tror att det är viktigt att alla som är med i utställningensgruppen har önskat det, eftersom den är så mycket annorlunda än de andra grupperna.» (Vet ej)

7. Hur tyckte du att gruppens storlek fungerade i förhållande till uppgiften?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»8 20%
Lagom»13 33%
Bra»11 28%
Mycket bra»6 15%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- speciellt svårt att komma fram till något i en så stor grupp när vi fått instruktioner om att resonera oss fram till något alla gillar och undvika majoritetsbeslut. I slutändan var vi ändå tvugna att rösta för att komma vidare.» (Mycket dåligt)
- Lite för stora grupper» (Dåligt)
- Gruppen är för stor för att ge ett bra samarbete. Det blir för många viljor och det blir bara en krompromisslösning som blir halvbra. När vi skulle bygga upp våran installation är det dock bra att vara många men det var många som bara satt och kollade på för att det inte fanns något att göra.» (Dåligt)
- Mindre grupp vore bättre.» (Dåligt)
- Intressant att arbeta i så stor grupp. Något mindre grupp hade dock inte skadat. Gruppen får dock inte bli för liten.» (Lagom)
- Skulle nog vara bättre med aningen mindre grupper» (Lagom)
- kunde varit mindre tycker jag.» (Lagom)
- I vår grupp var det flera som valde att inte delta. Jag skulle vilja testa att arbeta i den stora gruppen.» (Lagom)
- Vore kanske trevligt att testa lite mindre grupper om tex nio för att se om det blir bättre? Det kändes som att det var lite för stora grupper.» (Lagom)
- Det var kul med en stor grupp i en del diskussioner, men ibland behövde man gå ner på mindre grupper för att komma vidare i projektet. Dock var det nyttigt att sedan diskutera det man kommit fram till i de mindre grupperna i den stora gruppen sen. Möjligen att gruppen skulle ha kunnat vara liite mindre, som det var nu hade man inte riktigt koll på alla, och det var några som bara flöt med utan att egentligen göra något » (Lagom)
- När praktiskt arbete behövdes göras snabbt var det bra, men när saker skulle beslutas gick det långsamt. » (Lagom)
- Förmodligen hade vi fått samma resultat med färre elever i gruppen, men jag tycker det är lite oviktigt. Det är ju nyttigare och roligare att ha lärt känna fler och fått prova att jobba i en stor grupp!!» (Bra)
- Det är klart att det är i största laget för ett bra samarbete, men jag gillar utmaningen.» (Bra)
- Gruppen som jag var en del av fungerade väldigt bra och alla bidrog till arbetet. Det skulle dock inte skada med lite mindre grupper.» (Bra)
- 9 personer kanske hade blivit mer optimal gruppstorlek, men jag tycker inte att grupperna skall minskas, det känns jättebra att ha varit en så stor grupp som kommit fram till ett gemensamt resultat, det blir även lagom många installationer att ta till sig - mer effektfullt. Under kommande år kommer elever och lärare också bli bättre på att fatta snabba och bra beslut i den här gruppstorleken. Ändra inte. 12 är bra.» (Bra)
- Utställningsgruppen behöver vara den storleken minst» (Mycket bra)
- Som sagt, jag är absolut för stora grupper. » (Mycket bra)

8. Hur tyckte du att handledningen fungerade?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Lagom»7 17%
Bra»21 53%
Mycket bra»9 23%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 3.94

- Tyckte de borde ha styrt mer för att i min grupp tyckte jag det fanns en som bossade för mycket över alla andra och då kan de vara bra om handledarna är där mer och ser till att alla får komma till tals. » (Dåligt)
- Jag tyckte inte att det gav vår grupp så mycket. Fungerade mer som några som kollade att vi gjorde vad vi skulle.» (Lagom)
- Var snarare bromsande än inspirerande» (Lagom)
- Sådär faktiskt.. gav lite energi, men också lite väl hastigt och inte alltid med positiv känsla.» (Lagom)
- Vi hade nog behövt handledarna som en hjälp att få igång gruppen. Det var bra att ha någon att hela tiden visa upp och förklara idéer för under arbetets gång. Hade sett handledaren mer som en arbetsledare och bollplank än kreativ, konstnärlig ledare. » (Lagom)
- Vi hade handledare som höll sig väldigt mycket i bakgrunden, vilket har sina fördelar. Det kan nog vara bra att alla handledare kör på olika sätt eftersom man läser kursen tre gånger kommer man få prov på olika stilar att jobba då.» (Lagom)
- Det känns som att den här kursen framförallt fokuserade på att man skulle lära känna de andra studenterna, och jag personligen tycker att att handledningen bromsade upp oss. Men det är också värdefullt att ha lärarna där, om inte för att de ska känna sig delaktiga.» (Lagom)
- lite mer handfast... vid flera tillfällen hade inte en given uppgift slutförts i tid av en eller flera gruppmedlemmar, och rann då ut i sanden» (Bra)
- Kunde varit bättre om handledarna inte tog så stor plats. Handledare - inte Ledare.» (Bra)
- Fredrik och Andreas var engagerade! De gav oss schema för att jobba i grupper på olika sätt och brainstorma första dagen, vilket var bra. De ifrågasatte, kom med egna ideer, och gick när de var överflödiga. De hade en bra roll av att när de var där fick vi verkligen samtala och berätta om våra idéer, vilket gjorde att allt blev klarare. » (Bra)
- Helt ok. Som förväntat. » (Bra)
- Skulle varit trevligt om handledaren istället för att bara vara där 1 timme på morgonen var med i hela processen. 1 handledare med mer tid istället för 2 och mindre tid. » (Bra)
- Vår handledare gav inte några förslag på hur vi skulle göra själva installationen, utan hjälpte oss bara att lägga upp hur vi skulle arbeta för att ta oss framåt och sedan gav han kritik på de idéer vi hade. Jag tycker att det fungerade väldigt bra» (Mycket bra)
- Våra handledare hade många åsikter men "bestämde" inget, vilket jag tycker var jättebra. Detta gjorde att folk i gruppe ntvingades ta på sig ledarroller och organisera. Viktigt att studenter får ansvar jälva i en sådan här kurs.» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Bengt Carlsson
Kajsa G Eriksson
Claes Caldenby
Ana Betancour

- Varierande kvalité, och kanske inte alltid relevant»
- Ok»
- Tycker som sagt inte göteborgs historia är så intressant i det här sammanhanget, bengts föreläsning passar bättre till en stadsbyggnadskurs.»
- Tyckte Claes hade en bra föreläsning eftersom den var mer konkret. Kajsa och Ana var lite flummiga och jag förstod inte riktigt deras röda tråd eller budskap. »
- Bra men vi i 2an har redan haft flera av claes föreläsningar, det var dåligt att hans föreläsningar var obligatoriska för oss som redan haft dem.»
- Alla var inspirerande, men projekten de presenterade hade till stor del helt andra förutsättningar än det projekt vi fått i händerna typ mer tid, mer pengar...»
- Kajsa G Eriksson: svårt att se den röda tråden och förstå kopplingen till det vi håller på med. Förrvirrat. Ana Betancour: intressant, men lite för långt ifrån vårt projekt (tidsaspekt mm). Ingen chans att ta in det hon sa i den egna installationen. »
- Bra»
- Bra föreläsningar men ganska ofta bestående av saker man redan sett.»
- tråkiga, somnade nästan vid varje tillfälle »
- tycker Kajsa och Ana var mest inspirerande..! kul med nya vinklar som det kändes som att det var. »
- bra»
- Med tanke på att vi fick höra två föreläsningar (Bengt och Claes) som vi redan hört tidigare fanns det mer att önska. Det känns inte professionellt att inte variera föreläsingar mer än så. Om lärare och föreläsare inte tar sin uppgift på större allvar än så, så är det svårt för oss att ta kursen på allvar! Kajsas föreläsning kändes irrelevant. Anas föreläsning bjöd på vissa guldkorn som kanske var svåra att ta till sig i just den här kursen men som är värt att tänka på i vissa andra situationer i utbildningen! »
- Sådär. Hade nog velat se mer av inspirerande projekt eller inspiration över huvudtaget. Man skulle nog kunna hoppa över föreläsningar och få mer tid till research och inspirationssamlande istället. Hade nog gett intressantare och mer genomarbetade resultat.»
- Ok. Bengts och Claes föreläsningar hade man redan hört mycket av, vilket kändes tråkigt.»
- Kändes inte som att de gav så jättemycket faktiskt.»
- De var bra. Claes Caldenbys föreläsning handlade mycket om sånt som man hört på föreläsningar i arkitekturhistoriakursen, men det var en bra föreläsning, även om man hört det mesta förrut.»
- Bra»
- Gillade alla förutom möjligtvis Ana Betancours som var väldigt rörig.»
- Bra! »
- Kajsa var mycket bra! Ana tillförde ingenting. »
- Jag tyckte att alla (utom Claes föreläsningar) var väldigt svåra att ta till sig av, jag måste säga att jag inte blev särskillt inspirerad, utan snarare mer förvirrad till vad det hade med vår kurs och uppgift att göra. »
- Bra med den inledande om Göteborg av Caldenby, men resten kändes lite överflödiga... Betancours var nog den som kändes mest onödig. »
- Bengt Carlsson: Om Göteborgs medeltida historia. Intressant att få höra. Kajsa G Eriksson: Om att arbeta i det offentliga rummet. Intressant att ta upp det, och vilken roll man tar. Claes Caldenby: Göteborgs historia och lite vilka planer som finns. Jag skulle velat höra mer om de framtida planerna. Ana Betancour: Om installationer. Det blev lite mycket om hennes installationer och för lite om att jobba med installationer i stort. Men det blev ett intressant reflektion kring att mycket går att göra om det kallas konst, och inte alltid samma saker om det kallas arkitektur. Förbättring till nästa år: Mer inspirationsföreläsningar som vi kan ta till oss i det här projektet. Inte lika generellt, utan mer fokuserat på oss. Vad behöver vi tänka på, vad kan vi ta hänsyn till? »
- Bra, speciellt att få lite bakgrund om göteborg»
- de flesta var bra»
- Kajsas var bäst, Claes var helt ok. De andra gav inte särskilt mycket.»
- ok»
- De passerade mig förbi. Tyvärr. Det är sådär, sista veckan. Jag tycker dock att det ska vara föreläsnignar.»
- Föreläsningarna var bra och relevanta. Dock blev Betancours föreläsning väldigt rörig eftersom hon tog upp så många olika projekt. En djupdykning i ett fåtal istället hade i min mening varit att föredra.»
- Intressanta även om Ana Betancour inte riktigt verkade ha koll på vad vi skulle göra och hur lång tid vi hade på oss.»
- Tråkigt att ha hört Bengt Carlsson och Claes Caldenbys föreläsningar tidigare. Det gav inte särskilt mycket. Kajsa G Erikssons föreläsning var helt fantastisk, mer sådant! Ana Betancours var lite olycklig och svår att hänga med i, hon hade inte anpassat den till oss heller. Det hade varit bra med en föreläsning om processer och grupparbete (speldesignen i arbetets rum exempelvis) och mer om vad det finns för möjligheter med installationer.»
- 2orna hade redan hört både Bengt och Claes föreläsning så det kändes som att ni inte respekterade vår tid som tvingade oss att gå på dom igen. De övriga två föreläsningarna tyckte jag inte tillförde någonting. »

10. Hur tyckte du det praktiska arbetet i gruppen (bygge av installationen på stan) fungerade?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Lagom»5 12%
Bra»15 38%
Mycket bra»18 46%
Vet ej»1 2%

Genomsnitt: 4.38

- Vissa satt och gjorde ingenting för att det var för många kockar redan.» (Lagom)
- Saknar lite omsorg i detaljerna. Blev något hobby-betonat» (Lagom)
- Vi hade onödigt mycket arbetskraft och gick på sparlåga allihopa.» (Lagom)
- Några i gruppen såg en chans att få en ledig dag för att de inte orkade se till att få en arbetsuppgift. Det hade kanske funkat bättre med en lite mindre grupp, men å andra sidan så krävde vissa installationer stora grupper för att gå att bygga, så jag vet inte hur man ska lösa detta på bästa sätt» (Bra)
- Det var ett lite konstigt system att förrst den som tar materialet får det. Träreglar tog slut väldigt fort och det blev en ganske ojämn fördelning mellan grupperna. Men jag tycker det var roligt att planera hur man skulle bygga det, prefabricera, frakta till platsen och få till allt. Och i min grupp var det ett riktigt bra sammarbete, där ingen individ eller årskurs tog överhanden.» (Bra)
- Lite klurigt att transportera grejerna, men det löste sig. » (Bra)
- På plats var det inga problem. Men frakt av material dit och hem kunde vara svårt.» (Mycket bra)
- Vi var väl förberedda och hade planerat vad alla skulle göra i detalj. Eftersom vi var så många gick själva monteringen jättesnabbt.» (Mycket bra)
- DÄR är det bra att vara 13 stycken, när det är mycket att göra.» (Mycket bra)
- Här är det jättebra med en stor grupp.» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om kursen som helhet?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Lagom»4 10%
Bra»21 56%
Mycket bra»10 27%

Genomsnitt: 4.05

- Bra idé. kul att samarbeta med folk ur andra årskurser. Väldigt tråkigt att inleda en kurs med ett hotbrev om kompletteringar. Satte dålig stämning.» (?)
- Tycker inte kursen borde vara kvar. Hellre skulle jag se att vi fick mer tid att lära oss dataprogram och annat som kan vara viktigare när man skall börja jobba. Tycker det blir felprioriterat och att kursen inte gav mig någonting för allt var väldigt oklart gällande syfte och tillvägagångssätt.» (Dåligt)
- Kursen kan planeras bättre. Kompletteringsuppgifterna kändes fruktansvärda i innehåll och storlek. Om man missar en dag ska man kunna utföra en kompletteringsuppgift på annan ort, inte behöva vara på plats för att iaktta och beskriva en annan grupps arbete? Också rädsla för att behöva komplettera om man har läkarbesök känns fel.» (Dåligt)
- Den var väldigt rolig men jag skulle uppskatta om man hade fått en tydligare bild av vad själva uppgiften med kursen var.» (Lagom)
- Kul inslag, kanske kan behöva varieras på något sätt framöver så att man inte får exakt samma kurs flera ggr.» (Bra)
- Rolig kurs eftersom den är så annorlunda och man får göra något fysiskt som faktiskt blir färdigt och ställs ut. Roligt att arbeta med andra årskurser, tror att det kan göra mycket för utbildningen att man känner folk som läst olika länge. En bra avslutning på terminen. » (Bra)
- Vore kul om lärarna också var positiva och engagerade. Om de förväntar sig att eleverna ska vara engagerade och göra någonting utöver det vanliga borde de vara beredda att göra detsamma. Väldigt tråkigt med omotiverade lärare.» (Bra)
- kul!» (Bra)
- trots smågrejer som kunde blivit bättre var det väldigt roligt för det mesta!» (Bra)
- De flesta var väldigt trötta eftersom alla haft projektinlämningar precis innan kursen började och ambitionsnivån var inte så hög. När vi väl hittade ett bra material att jobba med och fick vår idé klar för oss flöt det dock på bra» (Bra)
- Jätterolig och bra kurs, lärde verkligen känna massa folk från andra klasser. Det negativa jag kan komma på var att själva frågeställningen kunde varit lite vassare.» (Bra)
- Roligt!» (Bra)
- Ett bra initiativ som kan justeras ytterligare för att lyfta allmänhetens syn på Chalmers Arkitektur och för att själv lära sig saker. Måste också kommentera installationen på Drottningtorget. Jag skämdes över att tillhöra A-sektionen när jag cyklade förbi och såg vad den gruppen åstadkommit. Ett diffust, förfulande "härke" som hade rasat ihop var inte vad jag förväntat mig. Någon typ av "kvalitetskontroll" kanske kan vara på sin plats. Tycker å andra sidan att andra installationer höll hög klass. Stormens öga var ett av dem.» (Bra)
- Rolig!» (Mycket bra)
- Väldigt bra kurs som jag verkligen gillade!» (Mycket bra)
- Hurra!» (Mycket bra)
- Roligt och givande, både att ta sig ut på stan och jobba i installationsform, och att jobba över årskursgränser. Go tvärskursen!» (Mycket bra)
- Det bästa på mina tre år, ett inslag som jag hoppas blir permanent för all framtid. Det är en väldans kontrast mellan att se 45 studenter sitta fastklistrade vid autocad dygnet runt i tre veckor och att se leende, praktiskt arbetande studenter som konverserar över årskurserna. Båda dessa inslagen måste finna på skolan. Bästa!» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från