ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Ledarskap ombord, SJO755

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-22 - 2012-06-15
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»9 42%
Cirka 20 timmar»4 19%
Cirka 25 timmar»6 28%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.09

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 23%
100%»16 76%

Genomsnitt: 4.76

- har varit på alla föreläsningar som var. dock så blev många inställda, vilket faktiskt är tråkigt då de var intressanta föreläsningar. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 33%
Målen är svåra att förstå»3 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 14%

Genomsnitt: 2.33

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- tillslut» (Ja, målen verkar rimliga)
- men, för poängantalet så var det kanske lite stora hemuppgifter att göra, nu blev ju hemtentan frivillig. men det är inte den enda kursen som har stora uppgifter samtidigt. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»4 21%
I viss utsträckning»9 47%
Ja, i hög grad»2 10%
Vet ej/har inte examinerats än»4 21%

Genomsnitt: 2.31

- Deluppgift & Hemtenta testade enbart förmågan att kunna skriva en rapport. » (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»8 42%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 2.78

- varken eller» (?)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»5 23%
Ganska liten»11 52%
Ganska stor»5 23%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Frågorna antar att jag har lärt mig ngt» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»3 14%
Ganska dåligt»5 23%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 2.76

- pingpong strulade» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»2 9%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»4 19%
Har ej sökt hjälp»4 19%

Genomsnitt: 3.28

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»15 71%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»12 57%
Hög»6 28%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.23

- I genomsnitt för låg men tidvis helt åt helvete planerat.» (För låg)
- i början av kursen var de för hög belastning, men sedan bantades kursen ner pga av olika händelser och de resulterade i stress.» (Hög)
- för hög om man ser till poängantalet. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»12 60%
Hög»6 30%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.35

- alldeles för mycket stora uppgifter att göra i för små "poäng kurser"» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»3 14%
Dåligt»4 19%
Godkänt»7 33%
Gott»6 28%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer fokus på att lära ut hur man skriver ett pm.» (Dåligt)
- olika händelser gjorde den inte rättvis tror jag» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Skrivuppgiften som är en bra skrivövning inför exjobbet.»
- ingenting, ta bort den här kursen»
- kursen»
- praktiska övningarna gärna fler»
- Ledarövningarna som vi gjorde tillsammans»
- Anders Brödje»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- PM:et, jättebra träning inför examensarbetet men mycket mer vägledning krävs.»
- Låt inte Lars Green komma och gästföreläsa. Djupt obehaglig människa som mest påminner om en entreprenörskapets väckelsepredikant och som totalt saknas anknytning till det vi ska ägna oss åt i framtiden.»
- Om vi fick en kurs som gav oss tillämpbara kunskaper för våra jobb ombord så att vi visste vad vi pratade om i större utsträckning skulle vi automatiskt även bli bättre ledare. »
- bättre struktur på kursen så man vet vad man ska lära sig och i tid»
- *Få fram en bra kursbok. Lite "Ledarskap for dummies" typ. Den vi nu blev rekommenderade att köpa passar fint för de riktigt intresserade. * Är det 100% närvaro är det helt ok med ETT inlämningsarbete, och även nå överbetyg. Närvaron bör helt klart räcka för ett godkäntbetyg. Det ligger minst lika mycket arbete bakom både deluppgiften och hemtentan. Har man då inte haft någon föreläsning mellan deluppgiften & hemtentan känns det väldigt konstigt att hemtentan krävs för överbetyg. En enkel väg att gå för föreläsaren.»
- omfattningen av inlämningsuppgifter. »
- hela kursen, känns ju inte direkt som att chalmers tar det på så stort allvar när dom sätter in vilka föreläsare som helst. den här kursen har varit riktigt dålig»
- Studieexpeditionens uppetider är förjävla dåliga. Det tar mig minst 3 timmar enbart i färdväg att ta mig till skolan, jag fick kasta bort en halv ledig dag och dyra pengar för en tågbiljett för att åka in och hämta ut min deluppgift. Det hade varit bättre om den hade delats ut personligen av någon som är anträffbar hela dagen då hade jag kunnat hämta ut den när jag ändå var i skolan och skrev tenta i reglerteknik tex.»
- Jag tycker de borde vara mer uppstyrt, inte så rörigt som det var i år med inlämningsuppgifter och hemtenta. Nu fanns det vissa skäl till att de blev lite krångligt, men det ska inte gå ut över oss studenter! Sen skulle jag vilja he mer praktikövningar för jag kände att det var däär jag lärde mig något.»

16. Övriga kommentarer

- Har inte en chans att hinna med att skriva hemtentan, planeringen från lärarens sida är katastrof men har fått förklarat varför det har blivit så av honom själv. Hur som helst känns det ändå jäkligt svinigt av honom att förstöra betygetssnittet på det här viset.»
- Tror det hade sett helt annorlunda ut om inte Anders hade hamnat i "konflikt" med Chalmes. Har full förståelse för Anders och håller inte denna kursen emot honom, alls.»
- Gästföreläsaren, minns ej hans namn, verkade inte alls veta någonting om situationen ombord. Han trodde nog han var på handels och föreläste. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.9

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.9
Beräknat jämförelseindex: 0.47


Kursutvärderingssystem från