ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Reglerteknik, LEU751

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-22 - 2012-06-15
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»3 33%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 22%

Genomsnitt: 2.44

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 20%
75%»4 40%
100%»4 40%

Genomsnitt: 4.2

- Mitt rederi skickade mig utomlands sista två veckorna, annars 100%» (75%)
- Snarare 90. Har fått extra jobb inom yrket jag inte kunnat tacka nej till. Vågade inte svara ärligt på enkät i tenta. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 30%

Genomsnitt: 2.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»9 90%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Skilljde sig mycket från tidigae och vissa saker som föreläsaren tydligt sagt inte skulle tas upp togs upp !» (I viss utsträckning)
- Förbannat svår tenta, om man jämför med de tidigare tentor och de uppgifter som rekommenderats. Ingen bra nivå» (Ja, i hög grad)
- Känner att jag kunde mycket merjag inte fick visa. Knepig tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3.2

- Vore bättre om på ping pong. Gärna fler gamla tentor.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»5 50%

Genomsnitt: 3.4

- Bra och specifik.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 3.1

- varför användes inte pingpong som vi annars alltid har » (Ganska dåligt)
- Allt var ju klart innan kursen ens började så inget att klaga på där.» (Ganska bra)
- Som sagt, bättre om på ping pong.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»4 40%
Har ej sökt hjälp»2 20%

Genomsnitt: 3.8

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 80%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 10%
Lagom»7 70%
Hög»2 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Pga att drift teknik kursendrog över på tiden. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 50%
Gott»2 20%
Mycket gott»3 30%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärarna är väldigt pedagogiska» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laboration»
- Labben med de praktiska regulatorerna var väldigt bra, men kanske skulle delas upp på två tillfällen för förståelsens skull (eller eventuellt gås igenom teoretiskt innan)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- pingpong bör användas sen bör föreläsaren använda powerpoint för mera överskådlig lektioner »
- Bättre nivå mellan rekommenderade uppgifter och tentan. Mindre klasser! »
- Kursen är alldeles för teoretisk för drifts- och underhållsingenjörer som oss. Teorin skulle kunna motiveras bättre om man skulle kunna väva ihop den med praktik. Till exempel har jag ingen aning om hur man plockar fram en överföringsfunktion ur en process. Den står ju knappast i manualen. Mycket moment i kursen som jag känner att jag aldrig skulle få praktisk nytta av i arbetslivet.»
- Man kanske kan jobba mer med förståelsen om det återkopplade reglersystemet relaterat till verkligheten ombord»

16. Övriga kommentarer

- Har inget med kursen att göra men: Ett antal elever i klassen fick inte tenta tesen förrens 15 min efter att tentan starta. Vilket ökar på stressen ännu mera!»
- Tack för en bra kurs!»
- Det har varit en givande kurs även om jag tvivlar på att jag någonsin kommer använda bodediagram i yrkeslivet. Men den som lever får se.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.8
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från