ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12, lp4 Matematik 2, MVE340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-22 - 2012-06-15
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»6 35%
Cirka 20 timmar»7 41%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

- Väldigt mycket mer de sista 2 veckorna» (Högst 15 timmar)
- Då jag läst mycket matte tidigare unnade jag mig att ta det lite "slappt".» (Högst 15 timmar)
- Duggorna var en väldigt bra morot för att sätta sig ner och plugga varannan vecka.» (Cirka 20 timmar)
- Har gått på upplärning inför sommarvikariat och tyvärr missat de flesta av föreläsningarna.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»3 16%
50%»6 33%
75%»5 27%
100%»4 22%

Genomsnitt: 3.55

- Icke ordinarie kurs utan extra för att läsa igen matematiken» (50%)
- Skippade överbetygslektionerna för att inte bli mer förvirrad än behövligt» (75%)
- Eftersom kursen inte är i mitt ordinarie schema kunde jag inte gå på alla föreläsningar b» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 83%

Genomsnitt: 3.61

- Bra jobb med att tydligt gå igenom målen både i slutet och början av varje vecka.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var absolut inga konstigheter.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»3 16%

Genomsnitt: 2.16

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 12%
Ja, i hög grad»12 75%
Vet ej/har inte examinerats än»2 12%

Genomsnitt: 3

- på tok för svårt att bli godkänd, man måste ha antingen 62,5% eller 78 % för att få en 3:a, för att lösa vissa uppgifter krävs det att man har mycket kunskap inom andra områden i matematiken, det framgick inte av kursen att dessa kunskaper var ett krav för poäng. Behandlar kursen område A ska tentan vara på område A, om man sedan behöver kunna område B ska detta meddelas innan tentan!» (I viss utsträckning)
- Tyckte tentan var "tung". Hade man inga poäng med sig från deltentorna så var det väldigt svårt att försöka sig på överbetygsdelen eller ens hinna klart med godkäntdelen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»2 11%
Ganska liten»3 16%
Ganska stor»11 61%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.72

- Tycker tempot på föreläsningarna varit för högt och ofta för invecklat språk. Det kan vara svårt för oss som inte läst så mycket matte att hänga med dels p.g.a det snabba skrivandet på tavlan samtidigt som det rabblas massa okända/svårtydda termer hit och hit. Dock har det varit väldigt strukturerat och när man läst igenom anteckningarna senare så har man förstått det man skrivit.» (Ganska stor)
- Jag tyckte att föreläsningarna var bra och att föreläsaren var bra. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»3 16%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»4 22%

Genomsnitt: 2.61

- Försökte mig på kompendiet i början av kursen men tyckte det var väldigt svårskrivet så det gav jag upp och förlitade mig helt på anteckningar från föreläsningarna.» (Mycket liten)
- värdelöst med lösa kompendium, tur att det finns internet nu förtiden så man kan göra egen research lättvindigt.» (Ganska liten)
- Att vi inte behövde köpa den mattebok som tidigare använts i den här kursen var bra. Jag har hört mycket negativt om den och gissar att den är i samma stuk som den bok som använts i Matematik 1 (den var under all kritik). » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»10 55%

Genomsnitt: 3.55

- Tämligen grötig hemsida, men allt som behövs finns. Krävs bara att man ser efter två ggr.» (Ganska bra)
- Exceptionellt bra!» (Mycket bra)
- Bra webbsida där allt legat ute i tid och lätt åtkommligt» (Mycket bra)
- Se även ovan, kommentaren till 7.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»5 29%
Har ej sökt hjälp»5 29%

Genomsnitt: 3.82

- fråga fick man alltid, om läraren kunde förklara som man förstog är en helt annan fråga» (Ganska bra)
- Jag har visserligen inte behövt söka så mycket hjälp men upplever att jag hade haft goda möjligheter att få det om jag behövt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»9 50%
Har ej sökt samarbete»4 22%

Genomsnitt: 3.94

- Detta har varit en stor anledning till att man troligtvis klara denna kurs, att kunna bena ut vad man ska kunna och hur man ska lära sig det tillsammans har varit nyckeln för mig.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»8 47%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.58

- Dock lite jobbigt att komma ikapp efter att ha missat de första veckorna pga praktik.» (Lagom)
- Men jag måste tillägga att jag som sagt läst en del matte tidigare på högskolan och min åsikt om arbetsbelastningen gäller mina egna förutsättningar och är troligtvis totalt annorlunda om man är en elev som kommit direkt från gymnasiet och högst läst matte D där.» (Lagom)
- precis som det ska vara» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»7 41%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.64

- Se även kommentar till 11.» (Lagom)
- Läste endast denna kurs, men det var mycket nog.» (Hög)
- Läste 3 olika ämnen,bör vara max två tycker jag.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»6 33%
Gott»7 38%
Mycket gott»3 16%

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- tycker det varit/känts onödigt invecklat det vi skall ha lärt oss. Dock har det varit tydliga mål hela tiden och bra struktur på undervisningen.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna»
- Duggorna»
- Det mesta var bra. Uppdelningen i deltentor är klockren.»
- upplägget»
- Upplägget med duggorna. »
- behåll lärarn!»
- Möjligheten att få med sig en avklarad dugga till tentamen.»
- Upplägget med Duggor!»
- föreläsaren»
- Övningstentorna»
- Föreläsaren :)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Duggorna bör vara mer lik varandra från föregående år, detsamma gäller tentan. Och En sista dugga som kunde ge poäng för uppgift 4 på tentan vore grymt bra för oss som har extra svårt med matematiken»
- Det vore bra om deltentorna och föreläsningarna höll mer jämna steg. I nuläget blev det mycket när man behövde både plugga för en deltenta och hänga med i materialet för nästa del i kursen. Det sista häftet med avsnittet om vektorer var inte särskilt bra. Väldigt dåliga förklaringar tycker jag. Det borde finnas något bättre.»
- Betygssystemet! Det är inte rimligt att kräva 78% på en mattetenta för betyget godkänt. Dessutom får man ju inte räkna med bonuspoängen om man inte satt fullpott på duggorna, vilket är ganska lätt, det räcker ju att man tar fel på små detaljer (+ eller - tecken) så är ju det kört! Ni behöver verkligen tänka igenom detta, och faktiskt gå tillbaka till det gamla betygssystemet. Detta känns bara som ett sätt att sätta dit eleverna!»
- Svårt att hinna med allt på tentan om man inte kunna gå på alla duggor. Ganska hårt ställda krav för 3:a och att man inte får använda överbetygsdelen till poäng för godkänt.»
- Mer av undervisningstiden borde läggas till att räkna och mindre till föreläsningar. Detta för att hinna få hjälp med de uppgifter man inte förstår.»
- Tentamensupplägget. Det är bra med duggor som man kan göra under kursens gång men satsar man på överbetyg och av olika anledningar inte kan närvara på duggatillfällena så att man kan bli godkänd på dem och därför behöver göra samtliga frågor på tentamenstillfället finns inte tid till att lyckas få överbetyg. Det blev för många frågor på för kort tid. Alternativt att man går ut med det tidigt i kursens gång så att man vet. Men jag tycker ändå att man ska kunna ha chans till överbetyg även om man missat duggor pga av sjukdom eller annat (i mitt fall arbetsintervjuer etc). »

16. Övriga kommentarer

- Det är dåligt att man har en godkänddel och en överbetygsdel. Det skall finnas en möjlighet till att få godkänt genom att hämta poäng ifrån överbetygsdel till att uppnå godkänt. det är inte rimligt att ha det som det är nu. Därför är det bättre att man har som övriga tentor att man har en poängnivå för betygen. Om jag är bättre på det ena än det andra skall jag kunna få godkänt på det förutsatt att det finns tillräckligt med poäng att hämta. Nu innebär det att man måste kunna få poäng på alla uppgifter. Det är mycket bättre nu när man får ha formelsamling dock än vad det har varit tidigare. Finns ingen poäng med att kunna allt utantil. det är som att man ska kunna alla formler inom mekanik, fysik, kemi m.m utantill. det är verktyg som ska användas när det behövs. inte gå runt o kunnas till intet. Mvh Christian»
- Bra upplagd kurs och trevlig lärare! Fyra av fem glassar i betyg.»
- kurslitteraturen kunde varit lite bättre. Det var för mycket text och för lite konkreta exempel »
- Missade 3 veckor pga av praktik.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.55

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.55
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från