ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Managerial Economics, TEK255

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-29 - 2008-02-29
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Hans Löfsten»

1. What is your general impression of the course?

On a scale where 1=very poor and 5=very good

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

2. Are the aims and goals reasonable in relation to your pre-knowledge ?

On a scale where 1 = nothing at all and 5 = very much

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

3. How much did you learn from the course?

On a scale where 1 = nothing at all and 5 = very much

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. How did you find the lectures?

On a scale where 1=very poor and 5=very good

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

5. Attendance on lectures

How many percent of the lectures did you attend?

0 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»0 0%
>75%»0 0%

Genomsnitt: 0

6. Did the course meet your expectations?

On a scale where 1 = very poor and 5 = very good

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Are the course contents relevant for your further studies and professional plans?

On a scale where 1 = nothing at all and 5 = very much

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

8. Did the exam reflect the course in a fair way?

On a scale where 1 = very poor and 5 = very good

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

9. How much did you learn from the project?

On a scale where 1 = not much and 5 = very much

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. Has the project met your expectations?

On a scale where 1=not much and 5=very much

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

11. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

On a scale where 1 = very poor and 5 = very good

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

12. Any other comments about the project, its contents and the work process?

13. Did you buy the course book?

0 svarande

Yes»0 0%
No»0 0%

Genomsnitt: 0

14. Comments on the course literature?

15. Did you miss anything that you think should be included in the course?

16. Additional commentsKursutvärderingssystem från