ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering F2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-21
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


För förstaårsstudenter

Svara endast på denna fråga om du läst årskurs 1 eller börjat på senare del av utbildning.

1. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan F/TM och tidigare utbildning?

Välj också vilken sorts utbildning du studerade innan F/TM. Om "övrigt" eller "utländskt gymnasium", precisera gärna i kommentarsfältet.

21 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»0 0%
1 10%
1 10%
4 40%
3 30%
6 (mycket bra)»1 10%
Läser ej första året»11

Genomsnitt: 4.2

Fördelat på olika grupper:

Gymnasium: Tekniskt program: (8 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
51 100%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året10

Genomsnitt: 0

Gymnasium: Naturvetenskapligt program: (12 st)
1 (inte alls bra)0 0%
21 12%
31 12%
43 37%
52 25%
6 (mycket bra)1 12%
Läser ej första året11

Genomsnitt: 33

- Jag tog ett mellanår, men hoppet på sättet att plugga var väldigt stort.» (2)
- Intromatten jkämnade ut det glapp som fanns, men fysiken omkring oss kändes som om den sänkte fysikgränsen från gymnasiet.» (5)
- Om jag ska svara på den här frågan är väldigt otydligt. Jag har läst årskurs 1, men är inte en förstaårsstudent, t.ex. Men jag hade i alla fall tillräckliga förkunskaper när jag började i ettan.» (Läser ej första året)

Gymnasium: Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Tekniskt basår: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Annat tekniskt högskoleprogram: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Utländskt gymnasium eller motsvarande: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Övrigt: (1 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
41 100%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4

- Annat fysikprogram på högskola.» (4)


Den gångna årskursen

2. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

29 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 6%
2 6%
8 27%
14 48%
6 (mycket bra)»3 10%

Genomsnitt: 4.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det har varit alldeles för tungt. Jag har har haft fullt upp med att snitta sex timmars sömn per natt och hann fortfarande bara med hälften av kurserna (detta var då lp 3 och 4, lp 1 och 2 var bättre).» (2)
- Vårterminen har varit väldigt stressig, det har varit väldigt svårt att hinna med alla kurser samtidigt. Expfysen har tagit väldigt mycket tid. » (3)
- Höstterminen var bra och hade lagom hög arbetsbelastning, men våren har haft på tok för mycket kurser! Fyra kurser samtidigt i LP4 är INTE okej.» (3)
- Intressant men stressigt» (4)
- Tufft år som krävt väldigt mkt energi» (4)
- Optiken blev bedrövlig efter att den var slut, alla resultat finns fortfarande inte inne i Ladok. Främst laborationer som inte lagts in.» (5)
- Väldigt intressanta kurser, sanslöst mycket att göra med expfysen parallellt bara.» (5)
- Äntligen expfys!!! AHOA» (5)
- Tufft, men lärorikt.» (5)
- Det har varit många roliga och lärorika kurser. Jag känner verkligen att jag har lärt mig massor.» (6 (mycket bra))

3. Hur väl har kontinuiteten mellan kurserna fungerat?

29 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 6%
15 51%
8 27%
6 (mycket bra)»4 13%

Genomsnitt: 4.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Expfysen, komplexen och elnäten behöver verkligen ordnas ihop, som det var nu hade de ingen koll på varandra. Även vektorfälten, elfälten och optiken kan också ordnas ihop bättre.» (3)
- Elfält -> Optik var dock förskräckligt. Optikkursen verkade förutsätta att vi aldrig hört talas om elektromagnetism -- veckan efter att man tentade av elfälten.» (4)
- Framförallt så blev det väldigt struligt när man läste elnät över två perioder.» (4)
- LP3 mycket tung» (4)
- Ingen åsikt, » (4)
- Överlag bra, men optiken samt miljöfysiken är stora steg bakåt.» (4)
- Det är märkligt att vi inte har läst termodynamik än, samt att statistiken ska komma så sent som LP4 år2» (4)
- känns som en ganska naturlig följd mellan kurserna, när en del i senare kurser har byggt bra på grunden man byggde i de tidigare kurserna!» (4)
- Det var bra att börja elnäten redan i LP1, för då fattade man mer av expfysen.» (4)
- Generellt sett har det varit mycket bra, men en del saker har känts lite konstiga, t.ex. att man läser om laplace-transformer i elnäten innan det kommit upp i komplexen.» (5)
- Det var speciellt bra att Elektriska nät och system började i läsperiod 1, då den hjälpte mycket i Experimentell fysik.» (6 (mycket bra))

4. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

27 svarande

Ja»8 29%
Nej»19 70%

Genomsnitt: 1.7

- Statistiken hade varit bra att ha till ExpFysen, särskilt del C.» (Ja)
- Tycker inte att optiken rättfärdigar sin plats i grundutbildningen (åtminstone inte i sin nuvarande form och under andra året).» (Ja)
- Elnäten kan flyttas så att hela ligger i en tidigare period så att man slipper att läsa den över två perioder, den blir automatisk lågprioriterad. Komplexen behöver inte ligga så tidigt som den gör nu men flytta den inte om det inte behövs. Jag skulle vilja flytta miljöfysiken frammåt till sisådär långt efter examen. Den ger ingenting och tar bara tid. Ersätt den med en datasimuleringskurs eller laborationer.» (Ja)
- Miljöfysiken inte parallellt med Expfys B eller C. Kanske under första året? Biblioteksdelen i miljöfysiken i samband med kandidaten. » (Ja)
- Statistik och termodynamik bör ligga tidigare kanske på bekostnad av miljöfysiken och fourieranalysen» (Ja)
- Miljöfysiken borde gå senare, då kan man mer fysik som man kan använda sig av då man räknar. Man skulle även kunna ha så många högskolepoäng på kurserna som de förtjänar i lp 4 och i miljöfysiken.» (Ja)
- Miljöfysiken borde kunna flyttas till ngn annan period där det inte är så mkt inlämningar redan. Den tar väldigt mkt fokus från de övriga kurserna. Och många missar gästföreläsningarna pga tredygnslabb vilket gör det svårare att lösa uppgifterna.» (Ja)
- Mattematisk statistik för att kunna tillämpa den i experimentkurserna. » (Ja)
- Möjligtvis att matstaten skulle kunna ligga tidigare, fast jag vet inte vilken kurs som skulle flyttas fram i så fall.» (Nej)

5. I vilken utsträckning anser du att läsårets kurser förmedlat relevant kompetens för en civilingenjör i Teknisk fysik/matematik?

29 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
1 3%
2 6%
6 20%
11 37%
6 (mycket väl)»9 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Borde fokuseras mer på fysik och teknik istället för detaljerad matematik.» (2)
- Expfysen är bra och relevant. Optiken känns som en onödig kurs där man inte lär sig mycket.» (3)
- Jag tycker att expfysen känns som en bra förberedelse inför att börja jobba. Egentligen ger väl alla kurser relevant kompetens för en civilingenjör. Dock tycker jag ofta att det är frustrerande mycket fokus på teori som jag inte riktigt förstår hur man ska använda som civilingenjör. Till exempel förstår jag inte vilken vits det finns med att vi ska lära oss så många bevis i de matematiska analys kurserna. Ett par av dem är säkert värdefulla för att få ökad förståelse och att lära sig hur man bevisar satser, men blir det för många blir det bara korvstoppning av det. » (4)
- Miljöfysiken kan förbättras på det området och få mer teknisk fysikinriktning. Detsamma gäller Fourieranalysen där mer tillämpningar är möjligt.» (4)
- Bra klass på kurserna. Endast Optiken och Matematiska statistiken höll inte måttet. » (4)
- Äntligen börjar det komma in praktiska moment. MEn det behöver komma in fler laborationer och programmeringsmoment. Expfys banzai!» (5)
- Optiken känns lite överflödig i sin nuvarande form. hade varit bättre att göra denna valbar i år 3 och istället göra både Hållfashetslära och Reglerteknik till obligatoriska kurser. Fast optiken kanske krävs/underlättar för kommande kurser?» (5)
- Tror att expfys är ett bra koncept» (5)
- Väldigt mycket bra kurser, men det var väl också det som var problemet - för mycket kurser med för stort innehåll så att man inte hann plugga på alla.» (5)

6. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

29 svarande

Ja»7 24%
Nej»22 75%

Genomsnitt: 1.75

- Regler och hållf borde båda vara obligatoriska.» (Ja)
- Mer praktiska moment och projekt anknutna till ingenjöryrket/det tekniska området.» (Ja)
- Det är generellt dåligt med programmeringsträning och modellering. Jag tycker att det saknas mening med miljöfysikskursen. Jag tycker att kurser generellt är dåliga med att nyttja den matematiken vi lärt oss tidigare, framförallt linjär algebra. Om vi "tvingas" att kontinuerligt använda det så kommer vi inte att glömma det heller.» (Ja)
- Både hållfasthetslära och Reglerteknik känns tillräckligt relevanta för att vara obligatoriska.» (Ja)
- Man blir orutinerad i linjär algebra då det bara använts lite.» (Ja)
- Jag tycker att det är tråkigt att vi måste välja mellan regler och hållfasthet. Båda känns som intressanta kurser och båda tror jag kan vara bra att vara lite insatt i som civilingenjör. » (Ja)
- Kontinuitet, samarbete mellan kurserna. Känns inte som att läsåret har en tillräckligt tydlig struktur, det finns en tanke men den komemr inte fram. Det är också ojämn belastning under läsåret.» (Ja)

7. Finns det någonting i läsårets kurser som du inte ser meningen med att läsa?

29 svarande

Ja»14 48%
Nej»15 51%

Genomsnitt: 1.51

- Miljöfysik» (Ja)
- Första delen av experimentell fysik hade kunnat slopas och ersatts med en lite större elnät-kurs. Att läsa två separata (och inte nödvändigtvis synkroniserade eller tillsammans kompletterande) kurser om samma sak är onödigt.» (Ja)
- Miljöfysik» (Ja)
- Miljöfysik, det är en kurs där man inte lär sig någonting nytt.» (Ja)
- Miljöfysik med dagens upplägg» (Ja)
- Delar av matematikkurserna. Jag vill endast lära mig precis så mycket som behövs för att lära sig tillämpa matematiken i fysikkurserna.» (Ja)
- Jag upplevde Optiken som ganska meningslös, nu i efterhand.» (Ja)
- Hela miljöfysiken, den ger ingen kunskap som du har nytta av utom presentationsmomenten vilket kan kopplas in i en kurs som har något lära.» (Ja)
- Optiken känns lite överflödig i sin nuvarande form. hade varit bättre att göra denna valbar i år 3 och istället göra både Hållfashetslära och Reglerteknik till obligatoriska kurser. Fast optiken kanske krävs/underlättar för kommande kurser?» (Ja)
- Infokompetensen i miljöfysiken är helt onödig.» (Ja)
- Miljöfysik- kursen var över förväntan och det går nog åt rätt håll men det ligger väldigt mkt fokus på debatt istället för sakfrågor och analyser vilket känns mer relevant» (Ja)
- En del delar av komplexanalys och fourieranalys. Som jag ser det läser vi analyskurserna främst för att kunna använda våra kunskaper för att räkna på fysik. Alltså känns det mesta som inte senare används för något sådant syfte som meningslöst. Bland de sakerna räknar jag att lära sig en mängd bevis utantill inför tentan. » (Ja)
- optik. miljöfysik känns också tveksamt, man lär sig ingenting.» (Ja)
- Till viss del en del moment i miljöfysiken. » (Ja)

8. Hur välbalanserade har du upplevt att årets läsperioder är?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

29 svarande

1 (mycket obalanserade)»2 6%
11 37%
6 20%
8 27%
2 6%
6 (mycket väl balanserade)»0 0%

Genomsnitt: 2.89

- Hela vårterminen har varit jobbig, men lp4 var fruktansvärd med både ExpFys och miljöfysik.» (1 (mycket obalanserade))
- LP4 är omöjlig med 4 kurser! Och i och med att de flesta exp fys labbar ligger i LP3, tillsammans med fourieren blir den också riktigt tung. » (1 (mycket obalanserade))
- LP4 är väldigt jobbig i jämförelse med resten» (2)
- För lite första läsperioden. Expfysen tung, fyra kurser parallellt mot slutet.» (2)
- LP 3 och 4 mycket tyngre än 1 och 2. LP 4 har väldigt många inlämningsuppgifter/labrapporter.» (2)
- Experimentell fysik gör att lp3 och/eller lp4 blir betydligt jobbigare än lp1 och lp2.» (2)
- LP 1 och 2 ganska behagligt tempo. LP 3 och 4 lite tyngre, framförallt LP 3 jobbig.» (2)
- Jag tyckte att jag hade mycket att göra på höstterminen men när Expfys B började insåg jag hur lugn höstterminen var. Hade all min expfys under lp3 och första veckan i lp4. Detta gjorde att jag inte han plugga tillräckligt till de övriga kurserna. Samtidigt var det skönt att slippa labarna i lp4 när man hade massa inlämningar i miljöfysiken. det var dock hårt att börja med labar redan lv2 lp3. För ett av områdena låg introföreläsningen på torsdag lv1 och förstudien skulle in måndag lv2.» (2)
- LP2 är väldigt lugn medan LP3 nästan fick mig att må dåligt. För mycket ExpFys på en gång.» (2)
- Väldigt lite att göra lp2 men oerhört mkt att göra lp3. Kan vara en ide att ha de inledande föreläsningarna innan jul med tanke på att många går lediga en månad mellan perioderna.» (2)
- Sett till arbetsbelastningen har de två sista läsperioderna varit väldigt mycket tyngre än de två första. Expfysen, tillsammans med alla inlämningar i övriga kurser, har verkligen krävt så mycket tid att man är tvungen att prioritera vilka kurser man vill ha en förhoppning om att klara och vilka man kan tänka sig att omtentera, för det har varít i stort sett omöjligt att hinna med allting.» (2)
- I och med att expfysen börjar ta så mycket tid först i del B och C blir det väldigt ojämnt fördelat mellan arbetsbelastningen på våren och på höseten. » (2)
- Arbetsbelastning har varierat mkt över året och det borde gå att få det mer jämnt. Alla inlämningar på våren gör det svårt att hinna med annat. Ett förslag är att flytta miljöfysiken till ett annat år eller period och sprida ut expfys b+c mer under våren.» (2)
- När expfys del B kom kändes allt annat övermäktigt!» (3)
- I LP3 är det väldigt väldigt mycket att göra.» (3)
- Expfysen var lite av en chock i början.» (4)
- Balanserna skiftar i takt med inlämningsuppgifter och laborationer. Då dessa får prioritet så resulterar det ofta i att allt annat än laborationer/inlämningar hamnar efter. TA DOCK INTE OCH MINSKA PÅ VARKEN LABORATIONER ELLER INLÄMNINGAR!!!! lägg hellre in fler.» (4)
- Våren var extrem arbetssam, mestadels på grund av de många inlämningarna och labbarna som expfysen och miljöfysiken innebar...» (4)
- Arbetsbelastningen blev något högre på vårterminen trots att den är längre, förmodligen beroende på inlämningsuppgifter i Experimentell fysik och Miljöfysik. Det egna räknandet i de övriga kurserna blev nämligen väldigt lidande.» (5)

9. Hur nöjd är du med årskursens utbud av valbara kurser?

29 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 3%
5 17%
9 31%
9 31%
6 (mycket nöjd)»5 17%
Inte haft några valbara kurser»0

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker vi alla borde läsa både hållf och regeler.» (2)
- Vore bra om möjligheten fanns att läsa både hållf och regler. Vore mao bra om dessa fanns att välja senare i utbildningen också» (3)
- Hade gärna sett ett tredje alternativ utöver hållf/regler.. Kanske åt det mer teoretiska hållet.» (3)
- jag vet inte om två kurser är något att hänga i julgranen men om man verkligen vill så går det mesta att ordna men det blir kostsamt.» (3)
- Skulle velat ha mer information om valet mellan regler och hållf innan valet gjordes.» (3)
- Jag är nöjd med den valbara kursen jag läste, men mer valbara kurser kan väll inte skada? Kanske något med TM?» (4)
- Svår fråga att förstå, menas kurser som vi valt i år eller kurser vi valt och läst i år? Jag tycker iaf att ngn mer kurs att välja på, kanske från de andra kurserna man får välja mellan kan ingå som valbar kurs till lp4.» (4)
- Har nog bara haft en valbar, men det räckte bra.» (5)
- Det har inte varit mycket att välja på detta året, men de flesta valbara kurser på F kräver också de kurser vi läst under detta året.» (5)
- Vill absolut läsa BÅDA!» (5)
- Hållfasthetsläran är en av mina favoritkurser hittills. Både hållf och regler känns dock som de borde vara obligatoriska.» (6 (mycket nöjd))
- Bra kurser allihop, hade velat läsa över hälften av dem. Synd att man inte kan välja mer.» (6 (mycket nöjd))
- Hållfasthetslära var väldigt roligt.» (6 (mycket nöjd))

10. Kommentarer om årskursen:

- När man hade upp över öronen att göra i ettan så trodde man aldrig phaddrarna som sa "Ta det lugnt, tvåan är värre". Nu förstår man vad de menade, det var värre än man kunde tänka sig!»
- Livet är härligt.»
- Det är väldigt mycket på våren, framförallt LP3. »
- Det var såklart stressigt med all expfys men det är dumt att dra ned på ngt. Kanske att man skulle försöka annama projektundervisning under vissa läsperioder då man helt lägger ned vanliga kurser, eller bara har ngn enstaka, för att kunna fokusera fullt ut på labborationer»
- Jag har lärt mig massor och känner mig väl förberedd inför nästa år!»
- Det har varit många intressanta kurser som jag ser att jag har nytta av inför arbetslivet. Fourieren var framförallt en väldigt bra kurs.»
- Det har varit ett år med många intressanta kurser. Dock är det synd att expfys B och C tar så mycket tid från allt annat. Jag tycker att den ger helt orimligt få högskolepoäng. »
- Matstaten var väldigt virrig, vilket var tråkigt då den skulle kunna ge väldigt mycket om den var strukturerad och bra. Vektorfälten, komplexen, elnäten, elfälten, fourieranalysen och reglertekniken var alla bra kurser. Det var dock tråkigt att komplexen också hade ostrukturerade föreläsningar. Expfysen var för tung och dåligt fördelad över terminen.»
- Det har varit en mycket bra årskurs. För mig är det väldigt oklart hur poängfördelningen ser ut i Experimentell fysik. Hur kan det vara 1,5 hp i lp1 och 3 hp i lp2 när båda innehöll lika många laborationer? Tycker dessutom att arbetsbelastningen blev högre på våren trots att det är lika många högskolepoäng där. Det kan vara en slags lösning för att fördela poängen så att CSN ska bli glada och då är det väl bra antar jag, men det ger ett litet felaktigt intryck av arbetsbelastningen. Arbetsbelastningen mellan lp3 och lp4 återspeglar inte heller verkligheten alltid, då del C ligger utspridd över hela terminen för olika personer och jag vet en som fick tre stycken del B-labbar och del C-labben i läsperiod 3. Då tror jag arbetsbelastningen blir för hög. Tyvärr blev det lite struligt med resultatrapporteringen i Optik. Jag misstänker att den nya föreläsaren inte fått tillräckligt med information. Först skickades fel poäng ut via mejl, men tentaresultatet låg uppe på kurshemsidan (anonymiserat), så det var lätt att upptäcka felet. Sedan tog det väldigt lång tid att få laborationerna inrapporterade och en klasskompis har inte fått det alls än (tror jag). Kursen är fortfarande inte godkänd som helhet än, då den måste godkännas separat efter att alla delmoment är inrapporterade.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.56


Utbildningen hittills

11. Hur nöjd är du i allmänhet med din utbildning?

29 svarande

1 (mycket missnöjd)»0 0%
2 6%
0 0%
6 20%
10 34%
6 (mycket nöjd)»11 37%

Genomsnitt: 4.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag upplever inte att den är vad den utgav sig för.» (2)
- Jag är missnöjd med att det är så mycket på utbildningen som känns ogenomtänkt. Det är mycket som känns som att det bara fortsätter vara kvar för att det en gång har varit så. Jag tycker tex att vi läser onödigt mycket matematisk analys, så mycket som vi läser behöver vi inte för att kunna räkna på fysik, som är det jag väntade mig att jag skulle få lära mig. Jag tycker också ofta att det är alldeles för hög arbetsbelastning. Jag tror inte nödvändigtvis att utbildningen är bättre för att den är svår. Det handlar ju snarare om vad den innehåller. » (2)
- Behövs mer kontinuitet, struktur och info om hur utbildnigen funkar, alla val man kan göra. Det känns inte som att det finns ngn som har översikt över programmet.» (4)
- Jag tycker att det hittils har varit lite för mycket teori, det borde läggas in fler moment i datasimulering och laborationer (de behöver inte vara jätte omfattande men de behövs)» (5)
- Nöjd med standarden, ofta överväldigad av allt arbete.» (6 (mycket nöjd))
- Jag skulle inte vilja gå någon annan utbildning.» (6 (mycket nöjd))

12. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan denna och tidigare årskurser?

Hoppa över denna fråga om du läser första året.

29 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 3%
8 27%
12 41%
6 (mycket bra)»8 27%

Genomsnitt: 4.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Naturlig övergång. (som väntat)» (6 (mycket bra))

13. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta blivit klarare för dig under detta läsåret?

28 svarande

Ja»25 89%
Nej»3 10%

Genomsnitt: 1.1

- jag fattade aldrig riktigt flervariablen förrän vektorfälten kom. Dock borde de föreläsarna prata lite mer så att de lär ut saker på samma sätt.» (?)
- Bl.a. flervarren.» (Ja)
- Det mesta inom matematik och fysik förstår man bättre så fort man går någon kurs om tillämpning, där man ser hur viktigt det är» (Ja)
- All matematik. All övning i rapportskrivning. All studieteknik (från alla kurser). Allt.» (Ja)
- Linjär Algebra och Numerisk Analys, Flervariabelanalys. Jag har inte klarat så många kurser i år och nästan alla i ettan, antagligen hade jag haft mycket nytta av t.ex. Fortsättningsanalysen i Fourieren.» (Ja)
- Framförallt vad man ska använda teorin till. T.ex har jag fått en bra förståelse för alla begrepp i Flervariabelanalysen när vi läste Vektorfält.» (Ja)
- Viss matematik (analys)» (Ja)
- Flervariablesanalys, grundläggande matematik.» (Ja)
- Praktiskt taget all matematik vi läste i ettan, eftersom det framförallt varit nu man börjat tillämpa det inom fysik.» (Ja)
- LATEX, MATLAB, studieteknik (man inser att man borde ha det). All matte och mekanik.» (Ja)
- Mycket av matematiken, samt även programmering.» (Ja)
- När jag läste fortsättningsanalys förstod jag inte varför summor och serier var så viktiga. Fourieren ändrade på det.» (Ja)
- L2-rummet blev klarare då jag läste Fourier, vi hade lite om det i LANAn.» (Ja)
- Det mesta- vilket är bra. » (Ja)
- Programmeringstänket har jag fått mycket användning för» (Ja)
- Teknisk kommunikation» (Ja)
- Under regleren har jag haft användning både av lana och linalg. I matstaten har jag haft viss användning av fortsan. » (Ja)
- Linjalgen, envaren och flervaren framförallt.» (Ja)
- Jacobideterminanten vid koordinatbyte i dubbelintegraler fick en förklaring i kursen Vektorfält och klassisk fysik.» (Ja)
- Det mesta.» (Ja)

14. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta du fortfarande inte ser?

Hoppa över frågan om du läser första året.

28 svarande

Ja»9 32%
Nej»19 67%

Genomsnitt: 1.67

- Majoriteten av LANA-kursen, vissa delar av fortsättningsanalysen, » (?)
- Programmeringen.» (Ja)
- Jag har inte programmerat något mer alls förutom MatLab, alltså känns det inte som man haft användning för Javan. Men det är viktigt att ha tänkt lite programmeringstänk i ettan, med tanke på att allt är så datoriserat och att man antagligen inte kommer undan någon form av programmering senare.» (Ja)
- Fysiken omkring oss» (Ja)
- Hela fysiken omkring oss (bra med gruppdynamik, latex och skrivträning)» (Ja)
- Varför vi lär oss programmera så Java-specifikt och med så stor inriktning på den grafiska delen?» (Ja)
- Jag ser fortfarande inte användningen av alla de metoder jag behövde lära mig utantill för att klara lanatentan. De metoderna är bra att kunna programmera, men jag har svårt att förstå vilken vits det finns i att kunna dem utantill. Jag har använt delar av lanan, men det är mer matrisalgebran. » (Ja)
- fysiken omkring oss.» (Ja)
- Mkt från fysiken omkring oss. Byt ut eller lägg ihop den med miljöfysiken.» (Ja)
- Nej, men tycker programmeringskursen i år 1 borde ha annat fokus.» (Nej)
- Kurserna i ettan känns väldigt relevanta!» (Nej)

15. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

29 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
3 10%
6 20%
16 55%
6 (mycket väl)»4 13%

Genomsnitt: 4.72

- I större mån gå ifrån tentamensformen till förmån för hemtenta, inlämningsuppgifter och projekt.» (3)
- Tentaplugga är fortfarande smidigaste sättet klara tentor. Det är också väldigt » (3)
- De flesta lyckas ändå väldigt bra även om några flippar ur lite.» (4)
- Varierar jättemkt mellan kurserna och beror mest på läraren. Kanske att kursutvärderarna kan få medverka vid skapandet av den eller påverka vad som ska ingå. » (4)
- De flesta tentor täcker in kursen bra. Vissa lägger dock för mycket vikt på ett visst område.» (5)

16. Hur väl har du upplevt balansen mellan ämnen?

Till exempel matematik/fysik/teknik för F eller matematik/statistik/övriga ämnen för TM. Precisera gärna i kommentarsfältet.

29 svarande

1 (mycket obalanserat)»2 6%
1 3%
1 3%
10 34%
12 41%
6 (mycket välbalanserat)»3 10%

Genomsnitt: 4.31

- För mycket matte på F. Regler och hållf borde båda vara obligatoriska.» (1 (mycket obalanserat))
- För mycket matte, väldigt lite teknik.» (1 (mycket obalanserat))
- Periodvis obalanserat. Framför allt Exfys och lp3 kurser. lp3 kurser förlorar en del tid om alla labbar hamna i lp3.» (2)
- Hittills tycker jag att vi läst väldigt mycket matematik. Jag tror verkligen inte att vi behöver läsa så mycket matematik för att förstå fysik och teknik ordentligt. » (3)
- Det var lite omotiverande med nästan bara matematik i början (jag går F) men antagligen nödvändigt.» (4)
- Mycket matematik och mindre fysik och minst teknik. Labba mer, med inriktning mot fysik och använd matematik.» (4)
- Man får väldigt lite poäng i förhållande till nedlagt tid på expfysen enligt mig. Utöver detta så tycket jag att balansen är okej.» (4)
- Lite väl mycket matematik i ettan, men inser ju att det behöv i tvåan.» (4)
- Är väldigt spritt i och med att man har "vanliga kurser" tillsammans med väldigt mycket expfys. Teknikbiten är nog minst representerad, för mig främst genom Hållfasthetsläran.» (5)
- Det har varit väldigt trevligt med fysikkurserna nu i tvåan, man känner att man har nytta av all matematik man läste i ettan, och kan uppskatta sambanden mer!» (5)
- Överlag bra, men hade gärna haft mer datorsimuleringar/nummeriska metoder då detta känns relevant för att applicera sin ämneskunskap.» (5)
- Alltså det har ju inte varit lika mycket av dem områdena men jag anser att det är en bra ordning som vi har läst dem i (förutom att miljöfysiken borde ligga i trean då).» (5)
- Tekniken har börjat komma in nu i årskurs 2 i samband med alla Elektriska nät och system och Experimentell fysik.» (5)
- Balansen på F känns precis rätt.» (6 (mycket välbalanserat))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.94


Studieresultat

17. Hur nöjd är du med din studiesituation?

Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt.

29 svarande

Totalt:

1 (inte alls nöjd)»0 0%
3 10%
7 24%
6 20%
8 27%
6 (mycket nöjd)»5 17%

Genomsnitt: 4.17

Fördelat på olika grupper:

U: (1 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
31 100%
40 0%
50 0%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 3

- Jag har tagit nästan allt från ettan men nästan inget alls nu i tvåan. Har haft mycket att göra då jag varit engagerad i föreningsverksamhet på sektionen. Det har känts väldigt jobbigt till och från och nu ska jag gå om andra året till hösten, men jag vill verkligen lära mig alla intressanta kurser jag missat, så jag tror att det är rätt väg att gå. Tvåan blir plötsligt överkomlig utan föreningsarbete och expfys (enda jag klarat hittills i år) kan jag tänka mig.» (3)

3: (11 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
23 27%
35 45%
43 27%
50 0%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 3

- Jag upplever inte att utbildningen är intresseväckande och stora delar känns inte relevanta för min framtida yrkesroll.» (2)
- Jag tycker att det är väldigt frustrerande att göra så mycket jag orkar under en läsperiod och ändå inte lyckas klara tentan. Det är väldigt nedslående. » (2)
- Mina dåliga resultat beror dock mest på personliga anledningar, men kurserna är också lite för tunga och omfattande och man får för lite poäng för nedlagt jobb.» (2)
- Det börjar ta sig, men för mycket underkänt fortfarande» (3)
- Lathet...och seg i starten.» (3)
- Tråkigt att det går ut över betygen att vara föreningsaktiv eftersom man lär sig minst lika mycket där.» (3)

4: (13 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
31 7%
43 23%
55 38%
6 (mycket nöjd)4 30%

Genomsnitt: 4.92

- Har inte känt att jag hunnit med att räkna så mycket som jag borde under vårterminen på grund av övriga kurser, men det har gått bra ändå, även om man inte blir lika bekväm med ämnena som man kanske önskar.» (5)
- Mycket treor och fyror, två femmor och ett U.» (6 (mycket nöjd))
- Jag vet egentligen inte mitt riktiga genomsnitt.» (6 (mycket nöjd))

5: (4 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
53 75%
6 (mycket nöjd)1 25%

Genomsnitt: 5.25

18. Har du under året blivit nöjdare eller mindre nöjd med din prestation?

28 svarande

Mindre nöjd»6 21%
Ungefär lika nöjd»10 35%
Nöjdare»12 42%
Läser första året»0

Genomsnitt: 2.21

- Sjukt jobbigt år. Mår dåligt.» (Mindre nöjd)
- Som sagt, föreningsverksamhet som gett en dåligt självförtroende i plugget så man inte ens vågat satsa utan istället dragit sig tillbaka. Känns synd men det är mitt egna fel, och det finns ju folk som klarar av det eller lär sig tillräckligt för att ändå gå vidare och ta andra året på omtentor. Jag är mycket missnöjd med min studieprestation detta året, men ser mycket fram emot att få lära mig allt ordentligt genom att gå om.» (Mindre nöjd)
- Inte för att resultaten blivit bättre utan för att inställningen ändrats. Nöjdheten är dock periodisk.» (Nöjdare)
- Det känns som man blivit mycket bättre på att lära sig saker på kort tid, framför allt under vårterminen.» (Nöjdare)
- Tvåan är roligare, lättare och mer relevant kunskap än ettan (dock inser jag ju att man behöver mycket av kunskapen från ettan för att klara tvåan, men det fattar man ju inte då).» (Nöjdare)
- Man har kommit in i den matematik som behövs för att förstå kurserna i år 2, så inlärningströskeln blir mindre och mycket har man nytta av i flera kurser.» (Nöjdare)


Psykosocialt

19. Har du i någon utsträckning upplevt att dina studier påverkat ditt mentala välmående negativt?

29 svarande

1 (inte alls)»3 10%
2 (i väldigt liten utsträckning)»6 20%
3 (i viss utsträckning)»13 44%
4 (i stor utsträckning)»3 10%
5 (i väldigt stor utsträckning)»4 13%

Genomsnitt: 2.96

- man blir iofs konstig i huvudet av för mycket fourieranalys har jag upplevt men annars bra» (1 (inte alls))
- Att lida är karaktärsdanande.» (2 (i väldigt liten utsträckning))
- Ibland blir jag väldigt trött på hela upplägget och arbetsbelastningen, och då är jag inte jättesugen på att plugga så mycket som det krävs» (2 (i väldigt liten utsträckning))
- Det var någon enstaka vecka i läsperiod 4 jag kände att skolan bråkade med mig (på grund av arbetsbelastning med inlämningar), men det har ändå gått väldigt smärtfritt.» (2 (i väldigt liten utsträckning))
- När det gäller studierelaterade saker har jag blivit något utbränd av vårterminen, men jag har inte låtit det gå ut över resten av livet (hur mycket det nu är). Jag vet inte om det räknas.» (3 (i viss utsträckning))
- Speciellt nu i slutet av läsperiod fyra känner man att all ork för att göra saker försvinner. Resten av året har det för det mesta gått bra, dock väldigt stressigt i vissa perioder.» (3 (i viss utsträckning))
- Mycket stress.» (3 (i viss utsträckning))
- Främst under ettan var man väldigt stressad. det är man visserligen nu också men jag har lärt mig hantera det.» (3 (i viss utsträckning))
- Tidigare veckorna i LP3 innan den långa listan med deadlines började krympa och man vande sig vid tempot.» (3 (i viss utsträckning))
- Det har de två senaste läsperioderna (F2) varit väldigt stressigt och det har stundtals gjort att man mått sämre än vanligt.» (3 (i viss utsträckning))
- Ibland är det så svårt och så mycket att göra att man bara vill hoppa av med en gång.» (3 (i viss utsträckning))
- Stressad och har fått migrän under våren.» (3 (i viss utsträckning))
- Ja, men det är mitt eget fel då jag valt att vara sektionsaktiv, och inte hanterar misslyckanden i plugget så bra. I och för sig har labbarna vållat stor ångest även bortsett från föreningsarbetet, men jag försöker lära mig slappna av :P Det har varit ett jobbigt men nyttigt år.» (4 (i stor utsträckning))
- Jaaaaaaaaaaa. Sömn, självkänsla, STRESS (!!!!!!!), blir lätt sjuk/hinner aldrig bli frisk eftersom det inte är tillåtet att vara sjuk på F.» (5 (i väldigt stor utsträckning))
- Min studiesituation gör mig väldigt stressad, vilket gör att jag sover dåligt och ibland prioriterar bort sådant jag vet att jag mår bra av som att träna och laga bra mat. Jag upplever också att mina studier har givit mig väldigt dåligt självförtroende, vilket är väldigt tråkigt. » (5 (i väldigt stor utsträckning))

20. Har det under året förekommit någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

29 svarande

Ja»1 3%
Nej»28 96%

Genomsnitt: 1.96

21. Har du känt att du haft någon att vända dig till om du har mått psykiskt dåligt under året?

29 svarande

Ja»3 10%
Nej»0 0%
Inte sökt någon att vända sig till»26 89%

Genomsnitt: 2.79

- Men inte på något sätt blivit hjälpt av skolans resurser (studiecentrum) när jag behövt hjälp.» (Ja)
- men inte sökt någon att vända mig till » (Ja)
- Vänner och närstående har fått ta den smällen. Jag vet att det finns kurator på skolan, så dit hade jag antagligen gått om jag inte haft någon annan att prata med.» (Inte sökt någon att vända sig till)
- Infa mer om var man kan vända sig.» (Inte sökt någon att vända sig till)


Övriga frågor

22. Hur god insikt har du i arbetsmarknaden för tekniska fysiker/matematiker?

29 svarande

1 (mycket dålig insikt?»5 17%
8 27%
10 34%
3 10%
3 10%
6 (mycket bra insikt)»0 0%

Genomsnitt: 2.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alla som kommer och informerar säger bara att marknaden är god...» (1 (mycket dålig insikt?)
- Jag vet fortfarande inte vad man kan jobba mer...» (1 (mycket dålig insikt?)
- Jag har bara förstått att vi förmodligen är eftertraktade och att man får jobba med intressanta saker.» (2)
- Överlag har jag dålig koll på saker utanför utbildningen. » (2)
- Fortfarande väldigt dålig koll på vad som är "hemmamarknaden" för en teknisk fysiker» (3)
- Man kan jobba med det mesta och blir eftertraktad för sin förmåga att lösa problem har jag hört, men det känns ju väldigt diffust. Och jag blir inte lockad av McKinsey, där man förväntas arbeta långt mycket mer än 40 timmar per vecka.» (3)
- Jag har inte fått någon insikt i det genom programmet, men det går ju att ta reda på själv om man vill. » (5)

23. Planerar du att vara kvar på utbildningen nästa år?

29 svarande

Ja»27 93%
Nej»2 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.06

- JAJAMÄN!» (Ja)
- Ska ta studieuppehåll.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.68


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.4
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från