ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering TM3

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-21
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


För förstaårsstudenter

Svara endast på denna fråga om du läst årskurs 1 eller börjat på senare del av utbildning.

1. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan F/TM och tidigare utbildning?

Välj också vilken sorts utbildning du studerade innan F/TM. Om "övrigt" eller "utländskt gymnasium", precisera gärna i kommentarsfältet.

8 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»1 20%
0 0%
1 20%
2 40%
0 0%
6 (mycket bra)»1 20%
Läser ej första året»3

Genomsnitt: 3.6

Fördelat på olika grupper:

Gymnasium: Tekniskt program: (3 st)
1 (inte alls bra)1 100%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året3

Genomsnitt: 0

Gymnasium: Naturvetenskapligt program: (4 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
31 25%
42 50%
50 0%
6 (mycket bra)1 25%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4.25

- Det är en väldigt stor skillnad men det är mer positivt än negativit» (3)
- Kan vara för att jag studerade mattesektionen på hvitfeldtska!» (6 (mycket bra))

Gymnasium: Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Tekniskt basår: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Annat tekniskt högskoleprogram: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Utländskt gymnasium eller motsvarande: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Övrigt: (1 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året2

Genomsnitt: 0

- Matematikprogrammet på GU» (Läser ej första året)


Den gångna årskursen

2. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

8 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 25%
1 12%
2 25%
3 37%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa kurser bra, andra sämre.» (3)
- Mycket valfrihet har gett mig möjlighet att fokusera på IT-kurser som är vad jag vill nischa mig mot» (5)
- Kul år med nästan bara roliga kurser» (5)

3. Hur väl har kontinuiteten mellan kurserna fungerat?

8 svarande

1 (inte alls bra)»1 12%
0 0%
3 37%
2 25%
1 12%
6 (mycket bra)»1 12%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ibland får TM läsa kurser som vi kanske egentligen inte hade jättebra förkunskaper till, till exempel termodynamiken med K och KF.» (3)
- Måste säga att IT-kurserna jag valde flöt förvånansvärt bra ihop. Följande kurser hade väldigt bra synergistisk effekt: Databaser Datastrukturer Parallellprogrammering Statistisk databehandling Fortsättningsprogrammering Miljö och matematisk modellering» (6 (mycket bra))

4. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

8 svarande

Ja»1 12%
Nej»7 87%

Genomsnitt: 1.87

- Matematisk orientering borde ligga senare, den kursen förstår man inte mycket av i ettan och skulle få ut betydligt mer om den låg senare.» (Ja)

5. I vilken utsträckning anser du att läsårets kurser förmedlat relevant kompetens för en civilingenjör i Teknisk fysik/matematik?

8 svarande

1 (inte alls väl)»1 14%
0 0%
2 28%
3 42%
1 14%
6 (mycket väl)»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa var bra, andra inte» (3)
- Tredje året har vart väldigt valfri och gett mig stora möjligheter att påverka själv - något positivt.» (3)
- Lagomt mycket tekniska ämnen och programmering» (4)

6. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

8 svarande

Ja»4 50%
Nej»4 50%

Genomsnitt: 1.5

- Miljö och Mat.Mod borde ge lite kunskap!» (Ja)
- Mer mat-stat kurser» (Ja)
- Mer tillämpning av finita elementmetoden.» (Ja)

7. Finns det någonting i läsårets kurser som du inte ser meningen med att läsa?

8 svarande

Ja»4 50%
Nej»4 50%

Genomsnitt: 1.5

- Ja, kursen i Datastrukturer och Algoritmer som ges till TM3, den är dålig» (Ja)
- Miljö och Mat.Mod, PDE och reglerteknink» (Ja)
- Delar ur kursen Miljö och matematisk modellering. Det som är kopplat till boken som examinatorn ska ge ut.» (Ja)

8. Hur välbalanserade har du upplevt att årets läsperioder är?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

8 svarande

1 (mycket obalanserade)»1 12%
0 0%
2 25%
1 12%
3 37%
6 (mycket väl balanserade)»1 12%

Genomsnitt: 4

- Jag upplever varje år att LP2 är en pina. Det blir mörkt och man känner sig deprimerad och kurserna är alltid skitsvåra. Exempelvis första året - programmering, som för de allra flesta är något helt nytt tillsammans med fortsättningsanalys som ju kan ta knäcken på vem som helst. » (3)

9. Hur nöjd är du med årskursens utbud av valbara kurser?

8 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 12%
1 12%
2 25%
2 25%
1 12%
6 (mycket nöjd)»1 12%
Inte haft några valbara kurser»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Informationen om dem borde komma tidigare och det hade varit trevligt om det fanns någon typ av block där man kunde välja rätt kurser för rätt master. Jag har ofta valt kurser på måfå för att man inte har en aning om vad man borde läsa. » (3)
- Mer mat-stat!» (4)
- Hade velat ha paket av kurser istället för helt valbara från olika håll.» (4)

10. Kommentarer om årskursen:

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.58


Utbildningen hittills

11. Hur nöjd är du i allmänhet med din utbildning?

8 svarande

1 (mycket missnöjd)»1 12%
0 0%
0 0%
5 62%
1 12%
6 (mycket nöjd)»1 12%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förutom vissa kurser jag tycker mindre om (klassiska fysikkurser) som hart vart obligatoriska (elfält, mekanik) så har sammansättningen vart bra.» (4)

12. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan denna och tidigare årskurser?

Hoppa över denna fråga om du läser första året.

8 svarande

1 (inte alls bra)»1 12%
0 0%
0 0%
4 50%
3 37%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta blivit klarare för dig under detta läsåret?

8 svarande

Ja»6 75%
Nej»2 25%

Genomsnitt: 1.25

- Mängder med matematiska grundkurser har vart viktiga» (Ja)
- Lana har visat sig vara bättre än vad jag hade hoppats.» (Ja)
- Mek 1 o Termo hjälpte under strömningsmeken» (Ja)
- Överlag har jag i flera senare kurser känt att jag förstått tidigare kurser riktigt bra först då, vilket ju är naturligt och känns bra. Kanske framför allt den första programmeringskursen som jag kände i en fortsättningskurs att jag hade förstått. » (Ja)

14. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta du fortfarande inte ser?

Hoppa över frågan om du läser första året.

8 svarande

Ja»6 75%
Nej»2 25%

Genomsnitt: 1.25

- Industriell ekonomi» (Ja)
- Elfält - inser dock att Håkan Andreasson ser industrinyttan med detta men eftersom det ligger utanför mina intresseområden har den känts som en mindre relevant kurs.» (Ja)
- Fortsättningsanalys. Komplexanalys. » (Ja)
- Stora delar av ekonomikursen i tvåan.» (Ja)

15. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

8 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
1 12%
2 25%
3 37%
2 25%
6 (mycket väl)»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Skulle faktiskt vilja se mycket mer projekt-kurser än just tentamina. Kurserna jag lärt mig mest på är de som haft betydande projekt/laborationer som sedan en tenta återspeglar väldigt väl. Dvs har man lagt ner mycket jobb på laborationerna går det väldigt bra på tentamen. Gärna fler kurser med samma upplägg som miljö och matematisk modellering också, där vi hade en munta och en datortenta. » (3)

16. Hur väl har du upplevt balansen mellan ämnen?

Till exempel matematik/fysik/teknik för F eller matematik/statistik/övriga ämnen för TM. Precisera gärna i kommentarsfältet.

8 svarande

1 (mycket obalanserat)»1 12%
0 0%
2 25%
3 37%
2 25%
6 (mycket välbalanserat)»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Jag upplever att det varit lite väl mycket matematik och att den varit lite väl oteknisk. Man är ju här för att bli TEKNISK matematiker, annars hade man ju läst ett matematikprogram. Det känns lite synd att vi inte får de klassiska kurserna som regler och hållf. Då måste man välja till dem. » (3)
- Skulle vara bra med tydliga spår i utbildning som kopplar samman olika valbara kurser i ett paket.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Studieresultat

17. Hur nöjd är du med din studiesituation?

Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt.

8 svarande

Totalt:

1 (inte alls nöjd)»1 12%
0 0%
1 12%
2 25%
3 37%
6 (mycket nöjd)»1 12%

Genomsnitt: 4.12

Fördelat på olika grupper:

U: (2 st)
1 (inte alls nöjd)1 50%
20 0%
30 0%
41 50%
50 0%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 2.5

3: (2 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
31 50%
40 0%
51 50%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 4

4: (1 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
41 100%
50 0%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 4

- Rätt så nöjd, får ungefär vad jag förtjänar. Hade dock haft högre betyg (och mer kunskap/nerlagt arbete) om kurserna i större utsträckning haft fler projektkurser med deadlines istället för tentamina. Det är lättare att pusha sig själv med kontinuerliga deadlines jämfört med en avlägsen tenta om 8 veckor.» (4)

5: (3 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
52 66%
6 (mycket nöjd)1 33%

Genomsnitt: 5.33

18. Har du under året blivit nöjdare eller mindre nöjd med din prestation?

8 svarande

Mindre nöjd»2 25%
Ungefär lika nöjd»3 37%
Nöjdare»3 37%
Läser första året»0

Genomsnitt: 2.12

- Haft lättare kurser => Samma betyg för mindre nerlagt arbete. Väldigt tacksamt då jag tog på mig krävande engagemang vid sidan av studierna» (Nöjdare)


Psykosocialt

19. Har du i någon utsträckning upplevt att dina studier påverkat ditt mentala välmående negativt?

8 svarande

1 (inte alls)»1 12%
2 (i väldigt liten utsträckning)»4 50%
3 (i viss utsträckning)»1 12%
4 (i stor utsträckning)»1 12%
5 (i väldigt stor utsträckning)»1 12%

Genomsnitt: 2.62

- Det har ibland varit lite väl mycket att göra.» (2 (i väldigt liten utsträckning))
- Ibland i årskurs 1 var det hårt med så mycket att plugga.» (3 (i viss utsträckning))

20. Har det under året förekommit någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

8 svarande

Ja»2 25%
Nej»6 75%

Genomsnitt: 1.75

- Jargongen i vissa faddergrupper kan vara lite väl grov ibland. » (Ja)
- Jag skulle kanske inte gå så långt som att kalla det mobbning eller diskriminering, men jag upplever relativt ofta att studenter är fruktansvärt otrevliga mot föreläsare/övningsledare.» (Ja)

21. Har du känt att du haft någon att vända dig till om du har mått psykiskt dåligt under året?

8 svarande

Ja»2 25%
Nej»1 12%
Inte sökt någon att vända sig till»5 62%

Genomsnitt: 2.37


Övriga frågor

22. Hur god insikt har du i arbetsmarknaden för tekniska fysiker/matematiker?

8 svarande

1 (mycket dålig insikt?»2 25%
2 25%
3 37%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra insikt)»1 12%

Genomsnitt: 2.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Detta är dock för att jag satt med i ett företag hårt kopplat till näringslivet i göteborg utanför mina studier» (6 (mycket bra insikt))

23. Planerar du att vara kvar på utbildningen nästa år?

8 svarande

Ja»6 75%
Nej»2 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.25

- Studerar master utomlands!» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.62


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.51


Kursutvärderingssystem från