ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering F3

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-21
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


För förstaårsstudenter

Svara endast på denna fråga om du läst årskurs 1 eller börjat på senare del av utbildning.

1. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan F/TM och tidigare utbildning?

Välj också vilken sorts utbildning du studerade innan F/TM. Om "övrigt" eller "utländskt gymnasium", precisera gärna i kommentarsfältet.

29 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»2 16%
1 8%
0 0%
4 33%
4 33%
6 (mycket bra)»1 8%
Läser ej första året»17

Genomsnitt: 3.83

Fördelat på olika grupper:

Gymnasium: Tekniskt program: (17 st)
1 (inte alls bra)0 0%
21 33%
30 0%
41 33%
51 33%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året17

Genomsnitt: 0

Gymnasium: Naturvetenskapligt program: (12 st)
1 (inte alls bra)2 22%
20 0%
30 0%
43 33%
53 33%
6 (mycket bra)1 11%
Läser ej första året14

Genomsnitt: 0

- Mycket svårare på F, men det beror väl mer på att gymnasieskolan inte alls håller lika högt tempo.» (1 (inte alls bra))
- Jag var fruktansvärt dåligt förberedd för studier på F efter gymnasiet, och har tyvärr fått lida för det.» (1 (inte alls bra))
- F var svårt i början, men det beror på att gymnasiet suger.» (4)
- Helt okej. INTE för svårt i början iallafall, ni behöver inte göra det lättare. Keep going.» (6 (mycket bra))

Gymnasium: Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Tekniskt basår: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Annat tekniskt högskoleprogram: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Utländskt gymnasium eller motsvarande: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0


Den gångna årskursen

2. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

34 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
1 2%
10 29%
12 35%
6 (mycket bra)»10 29%

Genomsnitt: 4.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Av de obligatoriska kurserna är det bara termon som känns nyttig i framtida yrkesutövning. Övriga kurser känns som allmänbildning.» (2)
- Hade sina höjdpunkter och lägre punkter. En lite tråkig sak har varit att saker och ting verkar ha blivit lättare sedan de tidigare åren, kurserna verkar först svåra men vid examinationen blir det jättelätta frågor ändå...» (4)
- kvant for real!!!» (4)
- Spännande med fysik» (4)
- Hösten något tung med väldigt kul med kvanten! Mysigt med expfys.» (5)
- Fast nu är jag väldigt trött på expfys» (5)
- Äntligen får man läsa de kurser man valde F för att få läsa!» (6 (mycket bra))
- Mycket intressanta kurser, sådant jag valde F för att läsa.» (6 (mycket bra))
- Lite frustrerande att kurserna i 3:an lämnar den grundliga förståelsen som funnits i tidigare årskurser och blir mer av att rapa upp saker man läst i en bok. Främst gäller det tillämpad kvant och sub:en. Ämnenas natur är ju sådana att man inte kan förstå dem från grunden på ett år men det är ändå tråkigt att citera påståenden om hybridisering, få femma och inte ha förstått ett dyft om molekylfysik. Jag vill förstå men jag antar att det är lite naivt och inte så mycket man kan göra något åt.» (6 (mycket bra))

3. Hur väl har kontinuiteten mellan kurserna fungerat?

33 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
5 15%
10 30%
8 24%
6 (mycket bra)»10 30%

Genomsnitt: 4.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Om ni menar hur kurserna byggt på varandra måste jag säg väldigt bra» (?)
- Dålig koll från föreläsnare/examinator vad man kan förvänta sig av oss. Speciellt tydligt blev det mellan de två kvantkurserna.» (3)
- Lite ojämn arbetsbelastning på kurserna» (3)
- Stort och jobbigt glapp mellan första & andra kursen i kvantfysik. Varför måste man byta föreläsare?» (3)
- Kvantkursena för F3 på hösten hängde inte riktigt ihop och det blev ett jobbigt hopp mellan dessa kurser.» (3)
- Helt OK. Inga problem att hänga med någonstans iallafall. Ett undantag: vi skulle behöva en kurs i hur man uppskattar mätfel i mätserier, det saknas och ingen föreläsare verkar kunna det heller...» (4)
- Inte mycket förkunskapskrav från en kurs till nästa, men det är dåligt att kvantkurserna inte är bättre sammankopplade och att relativistiska räkningar inte lärs ut någon gång till de som inte läser spec. rel. Det är jobbigt i suben när man inte vet HUR man räknar eftersom man då inte kan fokusera på vad som ska räknas ut» (4)
- Stort hopp mellan kvant 1 och kvant 2. Vi borde fått utveckla det vi gjorde i kvant 1 mer ! » (4)
- Jag är glad att jag läste spec. rel. innan sub:en. Övergången mellan första och andra kvantkurserna kan slipas lite även om det inte vållade några större problem.» (5)
- Det känns verkligen som att kurserna har kommit i rätt ordning och knutit an i varandra. » (6 (mycket bra))
- Mycket bra hopsytt i 3an» (6 (mycket bra))

4. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

34 svarande

Ja»3 8%
Nej»31 91%

Genomsnitt: 1.91

- Lanan, känner att mycket av innehållet i den kursen började tillämpas först ett drygt år efter att den tenterats» (Ja)
- Det blir lite konstigt med fortsättningsjavan som kommer 2 år efter inledande kursen. Upplevde att det fungerade, men hade fungerat bättre om de låg närmre varandra.» (Ja)
- Miljöfysik läses innan termodynamiken. Det borde vara tvärtom, annars borde inte värmepumpar och dylikt ingå i miljöfysikkursen.» (Ja)

5. I vilken utsträckning anser du att läsårets kurser förmedlat relevant kompetens för en civilingenjör i Teknisk fysik/matematik?

34 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
3 8%
8 23%
15 44%
6 (mycket väl)»8 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- fastan och subben känns väl inte jätterelevant för de flesta. hade kanske varit bättre att ha dessa som valbara. » (3)
- Jag ifrågasätter nödvändligheten av subatomär fysik. Det är intressant, men inget majoriteten av oss kommer att ha nytta av i framtida yrken. Inget i kursen var heller nytt i "problemlösningsförmåga" enligt min mening. Vidare tycker jag det kändes långt mellan de två kvantkurserna och verkligheten.» (3)
- Allt behövdes, men det var för LÄTT, många tog sig igenom med bra betyg utan att förstå saker och ting.» (4)
- Alltså kvant och partikelfysik är ju intressant på sitt sätt, men som civilingenjör…, ja det beror ju på vad man väljer sen. Det känns som om vi har ägnat ett helt år på ungefär halvfart åt just dessa ämnen. Får de för stor plats? Jag hade hellre haft strömning eller pde som obligatoriska istället för så mycket kvant.» (4)
- Kvant, fasta, termo och subba är vettiga kurser för en allmänbildning inom fysik.» (4)
- Jag kan tycka att visa kunskaper är väldigt inriktningsspecifika och kanske inte gagnar ens generella kompetens jättemycket. » (4)
- Känns som att vissa av de obligatoriska kurserna är mest relevanta om man vill bli teoretisk fysiker, hade därför gärna sett mer valbarhet i trean.» (4)
- Tveksam till termodynamikkursen fast statistiska-fysik-delen är väl bra iofs... (Kanske mest en personlig preferens.)» (5)
- Känns som om det först i trean där man lär sig saker som är lättare att applicera, inte bara ren matte helt enkelt.» (5)
- Hög allmänbildningsfaktor, ibland inte så hög tillämpningsbarhetsfaktor» (5)

6. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

31 svarande

Ja»8 25%
Nej»23 74%

Genomsnitt: 1.74

- Kurs i feluppskattning inför expfysen. På tal om denna, skulle jag gärna se mer utförlig feedback på rapporterna från expfys-1. För övrigt borde specrel, matfys och PDE vara obligatoriska kurser.» (Ja)
- mer tillämpningar av teori. mer astrofysik i subben» (Ja)
- Tillämpbar fysik. Labbar där man inte tittar på handledare som gör mätningar och som man sedan får analysera.» (Ja)
- Skulle önska något som var lite mer tillämpat.» (Ja)
- En liten genomgång av relativitetsteori verkar nödvändg för de som inte läser spec. rel. Det är svårt att hänga med i subben anars.» (Ja)
- En grundkurs i beräkningsfysik hade gott kunnat ersätta Subben.» (Ja)
- Undervisning om hur man skriver bra tekniska och vetenskapliga rapporter. Man borde få testa på att skriva en artiklar i sådant format som kan publiceras i vetenskapliga tidskrifter. » (Ja)
- Jag saknar strömningsmekanik för jag ville läsa spec. rel. och matematisk fysik (och även PDE:n). Vet inte var man ska pressa in det men just nu ser det ut som om jag kommer bli en civilingenjör i teknisk fysik utan att ha läst en rad om strömmningslära. » (Ja)

7. Finns det någonting i läsårets kurser som du inte ser meningen med att läsa?

32 svarande

Ja»10 31%
Nej»22 68%

Genomsnitt: 1.68

- Mer MATLAB motsvarande» (Ja)
- Tycker exp.fys.-kursen man har i tvåan räcker, onödigt att lägga in en i trean också!» (Ja)
- fastan» (Ja)
- Så mycket kvant. Fortsättningskursen i programmering kunde ha varit bra men kändes mest menlös. Jag rekommenderar ingen att välja den framför andra valbara kurser.» (Ja)
- Djupet i kursen i subatomär fysik verkar endast relevant för de som vill läsa fundamental fysik. För oss andra är det någon som förvårar kursen avsevärt.» (Ja)
- Subben, de allmänbidande delarna hade man kunnat ta i miljöfysiken.» (Ja)
- Kvantfysik, Tillämpad kvantfysik, Fasta tillståndets fysik, Subatomär fysik, men detta beror ju helt på vilken master man senare väljer (och vissa av kurserna känns okej att läsa ändå bara för skojs skull) » (Ja)
- Subatomär fysik. Jag hade gärnde läst en till matematik kurs, t ex skulle matematisk fysik/pde vara obligatorisk.» (Ja)
- Experimentell fysik 2.» (Ja)
- Allt behövs.» (Nej)
- Även om man inte ska hålla på med det i framtiden så är mycket "fysikalisk allmänbildning" » (Nej)

8. Hur välbalanserade har du upplevt att årets läsperioder är?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

33 svarande

1 (mycket obalanserade)»3 9%
7 21%
9 27%
6 18%
7 21%
6 (mycket väl balanserade)»1 3%

Genomsnitt: 3.3

- LP 3 och 4 har varit tunga pga kandidatarbetet. Jag hade uppskattat en något lättare arbetsbelastning. » (?)
- Jämför lp2 med exempelvis lp3.. behöver nog inte tillägga så mycket mer!» (1 (mycket obalanserade))
- lp2 var helt sjukt köttig, och sen har vi glidigt hela våren. » (1 (mycket obalanserade))
- Läsperiod 2 var helt fruktansvärd, främst av dessa anledningar: i) expfys labbar (2 st) ii) tillämpad kvantmek med 3 examinerande moment » (1 (mycket obalanserade))
- Läsperiod 2 var lagom arbetsbelastning om man läste speciell relativitetsteori och matematisk fysik, övriga var för låg belastning.» (2)
- Läsperiod två var klart tyngre än övriga, vilket antagligen berodde på att jag läste närmare 200 % den perioden.» (2)
- Det var mycket jobbigare första halvåret! » (2)
- LP2 för tung om man väljer svåra/många kurser» (2)
- LP2 var helt sick-ass. Jag läste tillämpad kvant, spec. rel. och mat. fys. vilka alla hade många och relativt stora inlämningsuppgifter samtidigt som jag hade två 3-dygnslabbar att förstudera och genomföra. Jag dygnade i genomsnitt ungefär en gång per vecka. LP1 var däremot relativt chill då kvanten inte kom igång förrän efter halva kursen typ.» (2)
- för F3 så var LP2 väldigt tung jämfört med andra läsperioder ( vilket givetvis beror på vilka kurser man väljer ). Exp fys plus 3 kurser med inlämningsuppgifter var lite mycket.» (2)
- lp2 var det väldigt mycket» (3)
- 1 och 3 –, ganska lungt. 2 och 4 –, allt annat än lugnt.» (3)
- Lp 2 kan bli fruktansvärt tung beroende på vad man väljer. expfysen kan också göra att vissa perioder blir väldigt tunga» (3)
- Relativt lugn LP1, sedan har man inte behövt gå sysslolös.» (3)
- Hösten är tung men bra, våren relativt soft trots man lägger ner mycket tid på kandidaten.» (3)
- Kvanthösten är väldigt tung.» (3)
- Beror ju på hur man själv väljer lp2» (3)
- LP1 var väldigt mycket lugnare än de andra. Beror dock på vad man väljer för kurser/huir mycket tid som läggs på kandidaten.» (4)
- Lite mycket i lp2» (4)
- Kunde skippat tenta i subatomär fysik och istället byggt kursen kring inlämningsuppgifter, så att kursen inte hamnade så i kläm med inlämningen av kandidatarbetet. » (4)
- Lp4 var jobbig på grund av kandidat, men det är väl svårt att göra någonting åt.» (5)

9. Hur nöjd är du med årskursens utbud av valbara kurser?

34 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 3%
3 9%
3 9%
12 36%
6 (mycket nöjd)»14 42%
Inte haft några valbara kurser»1

Genomsnitt: 5.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade GÄRNA haft mer valmöjlighet, att exempelvis kunna välja mellan subatomär fysik/tillämpad kvantfysik och en mattekurs.» (2)
- Det finns för många (läs: för enkla) kurser i LP2. Ta bort de lätta kurserna och gör de lite tyngre obligatoriska istället.» (3)
- Vore kul om man fick välja någon mer gång än lp2 i trean..» (4)
- Borde gått att välja FEM också. Digodat var väldigt bra kurs.» (4)
- Skulle vilja läsa nästan alla» (5)
- Tråkigt att kurserna utanför vårt program inte håller så hög kvalitet. Jag tänker främst på fortsättningskursen i Java.» (5)
- Stort utbud, men det borde gå ut information om att vissa kurser är förkunskapskrav på vissa masterprogram. » (5)
- För många bra, svårt att välja!» (5)
- Jätteroliga kurser, tyvärr tillsammans med tillämpad kvant och exp fys så blev det en väldigt tung och jobbig läsperiod.» (5)
- Ville läsa väldigt många av dem.» (6 (mycket nöjd))
- hade velat läsa fler. men jäkligt tugnt att orka med när det är expfys också. » (6 (mycket nöjd))
- Men vill ju läsa nästintill alla.» (6 (mycket nöjd))
- Jag önskar att jag kunde läst alla kurser.» (6 (mycket nöjd))

10. Kommentarer om årskursen:

- Öka tempot!»
- Kul med kandidatprojektet, men det hade varit bra att komma igång tidigare, kanske ses redan innan jul? Borde vi ha gjort liknande projekt, fast mindre, innan för att känna på formen?»
- Man har mer kommit in i tempot, känns bra!»
- Roligt! Mycket fysik och mindre matte känns bra»
- Trean var den roligaste årskursen som helhet.»
- Trean har absolut varit den roligaste årskursen hittills med valbar kurs/-er och kandidaten»
- Det var typ helt omöjligt att göra "sitt eget" kandidatarbete! Varför vill ni inte främja att studenterna har egna ideer om vad de vill undersöka?? Det borde informeras tidigare och bättre kring hur man planerar in ett eget kandidatarbetsförslag. Sedan tycker jag att det är konstigt att man inte alls kan välja vem man ska arbete med i ett så här stort och karriärsmässigt viktigt projekt. Gruppen blir ju i slutändan den största faktorn för om det blir ett lyckat projekt eller inte!»
- Fördjupningarna i kvantfysik i lp1 och lp2 spelade inte speciellt stor roll i Fastan eller i Subatomär tyckte jag. Det kändes inte riktigt som att kunskaperna praktierades på riktigt.»
- Kul! Nu är det klart.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.85


Utbildningen hittills

11. Hur nöjd är du i allmänhet med din utbildning?

34 svarande

1 (mycket missnöjd)»0 0%
0 0%
3 8%
4 11%
14 41%
6 (mycket nöjd)»13 38%

Genomsnitt: 5.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- mer kvantitet än kvalitet på F. Jag vet inte hur jag ska skriva en teknisk rapport trots att jag slängt ihop mängder av rapporter. Det finns aldrig tid för att göra saker riktigt bra. Försök göra det trevligare för studenterna som går på F! Välkomna folk och ge lite feedback när man gör något bra. En liten kommentar på den rättade tentan kanske? man känner sig inte särskilt välkommen när allt fokus ligger på att man ska jobba mer, mer , mer. Ni vill väl ha kvar duktiga studenter? Självklart ska man vara ambitiös men man ska inte förväntas jobba ihjäl sig när man är 20! » (3)
- Jag tror att jag får väldigt relevanta och användbara kunskaper men jag tycker att arbetsbelastningen är för stor. » (4)
- Det är för lätt att ta sig igenom...» (5)
- Kunde riktas lite mer mot ingenjörsmässiga färdigheter på bekostnad av ren teori, till exempel matematiska bevis» (5)

12. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan denna och tidigare årskurser?

Hoppa över denna fråga om du läser första året.

33 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 6%
8 24%
12 36%
6 (mycket bra)»11 33%

Genomsnitt: 4.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Detta år är första året som jag har sett en tydlig röd tråd genom alla kurser. » (3)
- Alltför mycket av det man läst tidigare som inte kommer på tal någonstans.» (3)
- Kontinuiteten är ett konstigt ordval...» (4)
- Skulle vilja haft lite repetition av Elfälten. Under trean pratar man jättemycket om elektromagnetiska krafter och jag hade kunnat ta till mig det bättre med en liten repetition av Elfälten. Jag fick 5a med god marginal på den kursen men hade andå lite svårt att ta till mig delar av kvanten av just den anledningen att det var länge sen man läste Elfälten. » (4)
- Det har varit roligare nu. » (5)
- Mycket bra men det känns som 3an är lite fristående, i grova drag känns 1an matte, 2an lite mer matte o klassisk fysik. 3an modern fysik » (6 (mycket bra))

13. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta blivit klarare för dig under detta läsåret?

34 svarande

Ja»25 73%
Nej»9 26%

Genomsnitt: 1.26

- Fourieranalys» (Ja)
- Linjär algebra, statistik» (Ja)
- Lanan, men det var så länge sedan vi läste den så hade gärna läst den mer nyligen. Moment i komplex- och Fourieranalysen visade sig användbara i Matfysen.» (Ja)
- det mesta, utom möjligen fourieren, har kommit till användning.» (Ja)
- Fourieranalys används ju konstant i kvanten t ex. » (Ja)
- Termodynamiken från miljöfysiken» (Ja)
- matte matte matte, optiken kom in enb del i subben» (Ja)
- I kandidatarbetet har vi fått tillämpa flera av de kurser vi haft i tidigare årskurser.» (Ja)
- Det mesta. » (Ja)
- Analysen hjälper i Matfysen, vektorfälten i strömningsmek, i allmänhet hjälper den tunga mattebasen i fysiken» (Ja)
- Matematiken återkommer hela tiden. Mekaniken och vektorfälten likaså. » (Ja)
- Det känns som att det är i detta år man fått användning för det man lärt sig tidigare år. Äntligen förstår man varför man måste läsa de inte jätteroliga kurserna som ligger de två första åren. » (Ja)
- Gammafunktionen fick en renässans i kvanten!» (Ja)
- Roterande koordinatsystem i mek2» (Ja)
- linalg» (Ja)
- Fourier, flervariabel, vektorfält, programmering» (Ja)
- All matte» (Ja)
- Fourieranalys» (Ja)
- Komplex matematik, elfält» (Ja)
- Elnät, fourier och programmering för kandidaten och expfysen. Elfält för kvantkurserna. » (Ja)
- Eftersom man använder det mesta man lärt sig från föregående år är det det mesta» (Ja)
- Det var klart sedan tidigare att allt behövdes.» (Nej)
- Jag har upplevt varje kurs som meningsfull redan från början.» (Nej)

14. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta du fortfarande inte ser?

Hoppa över frågan om du läser första året.

32 svarande

Ja»11 34%
Nej»21 65%

Genomsnitt: 1.65

- Det finns alltid en massa saker i nästan alla kurser som man aldrig återser.» (Ja)
- Fysiken omkring oss. Allt i den kursen.» (Ja)
- Fysiken omkring oss var onödig.» (Ja)
- Miljöfysik?! Klart man ska vara medveten om hållbar utveckling och miljö etc. men den kursen är bara konstig...» (Ja)
- En del matematikämen» (Ja)
- Miljöfysik» (Ja)
- Vissa detaljer i mattekurserna kanske inte används, men jag tycker de är bra som de är, dels för att det är intressant och dels för att det är viktigt för förståelsen vilket jag tror gör en till el bättre problemlösare » (Ja)
- Jag har aldrig utvecklat en serie eller räknat ett gränsvärde..» (Ja)
- Miljöfysiken, fysiken omkring oss.» (Ja)
- Miljöfysiken, ser syftet med iden med att ha kursen, men upplägget var värdelöst, lärde mig ingenting och förlorade absurda mängder tid som jag hellre hade lagt på en mer relevant kurs.» (Ja)

15. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

34 svarande

1 (inte alls väl)»1 2%
2 5%
1 2%
12 35%
14 41%
6 (mycket väl)»4 11%

Genomsnitt: 4.41

- Examinationen under början av utbildningen var utmärkt, exempelvis Behrens, Kumlin, Henningson, Forssén, Madjarova och Sjögren höll en bra nivå där det faktiskt betygsmässigt lönade sig att förstå kursens innehåll. Tyvärr har detta kommit på glid mer och mer i och med de tillämpade kurserna, där förståelse snarare missgynnas. Jag tänker på kurser som Fasta tillståndets fysik, där andra delen av tentan var ett skämt, och på tillämpad kvantfysik, där det faktiskt gav lägre poäng att först lösa problemet felaktigt, därefter förklara varför det fanns en bättre lösning samt hitta denna än att bara hitta den felaktiga lösningen (vilket gav full poäng). Det måste till _svåra_ uppgifter på tentorna också, det duger inte att ha 5 stycken typade uppgifter och ge högsta betyg åt de som räknat flest tentor. Rätt metod är att premiera förståelse.» (1 (inte alls väl))
- Jag tycker ofta att jag har förstått och kan kurser, jag kan förklara för andra och har en djupare insikt men klarar ändå inte tentan. Jag kan ofta tycka at nivån på frågorna på tentan inte motsvarar det genomgångna materialet. Lösningen på detta är INTE att göra kurserna svårare utan snarare att öka den pedagogiska kompetensen hos föreläsarna. Jag uppskattar att de är duktiga inom sina ämnen men många av dem är, rent ut sagt, skit dåliga föreläsare.» (2)
- Vissa tentor missar helt målet att pröva relevant kompetens, vem som klarar och inte klarar har liten korrelans med viktiga färdigheter.» (2)
- Det är mycket lättare att få höga betyg i trean. Ett konkret förslag vore att ha en poängsättning som är lika för alla tentor, dvs maximalt antal poäng och poänggränserna för de olika betygen. Nu är det ren anarki i hur mycket ett poäng är värt på olika tentor vilket är väldigt förvirrande! Jag tror att detta hade jämnat ut resultatfördelningen för de olika kurserna. jag tror att poängsättningen är en del av anledningen till att det går så dåligt för folk i mekanikkurserna till exempel.» (3)
- Ibland kan man klara tentor utan att kunna kursen, på tur liksom. Inlämningar är bra, om man kan undvika att alla skriver av varandra.» (4)
- Det är för lätt att få bra resultat i kvanten (första). Jag jobbade visserligen hårt med den men förståelsemässigt känns det som jag fick ett högre betyg än jag förtjänade. Annars är examinationerna bra, skönt med färre tentor.» (4)
- Vill man ha bra betyg ska man mata tentor. En femma på tentan säger att man är bra på att lösa just de uppgifterna och många tentor är relativt typade. Visst, de handlar om kursen men man behöver sällan ha fattat så mycket av innehållet i kursen för att veta en lösningsmetod och gå på rutin. Mer icke-typade förståelseuppgifter för överbetyg men behåll standard för godkänt. Marias lin.alg.tentor är föredömliga på den punkten!» (4)
- Jag tror många göra inlämningsuppgifter i tex kvantkurserna tillsammans vilket givetvis gör att betygen kanske inte blir helt rättvisa.» (4)
- Är tentor bättre än andra examinationsformer? Det är i alla fall den examinationsform som praktiseras mest. Det skulle vara trevligt med variation (muntliga presentationer, inlämningar, projekt, hemtentor…,). Nu i trean har det varit mer sånt. Det är bra!» (5)
- Betygsättningen i ExpFysen (både 1 och 2) känns lite godtycklig ibland. Framförallt poängen man fick för laborationsgenomförandet (eller vad det nu kallades) i ExpFys 1 känndes väldigt godtyckligt!» (5)

16. Hur väl har du upplevt balansen mellan ämnen?

Till exempel matematik/fysik/teknik för F eller matematik/statistik/övriga ämnen för TM. Precisera gärna i kommentarsfältet.

34 svarande

1 (mycket obalanserat)»2 5%
0 0%
3 8%
12 35%
9 26%
6 (mycket välbalanserat)»8 23%

Genomsnitt: 4.47

- Teknisk Fysik = labba? Känns mest så.. Vad hände med kurserna där man fick plugga och skriva tentor? Blev inte så mycket sånt efter ettan, tyvärr är det ju oftast så man lär sig, tycker jag i alla fall!» (1 (mycket obalanserat))
- Att jämföra tillämpad kvant 4½, hp med fortsättningspogramemringen på 7½, går helt enkelt inte. Jag kan ha lagt ner tre gånger så mycket tid på kvanten än vad jag lade på programmeringen och stokastiska processer totalt.» (1 (mycket obalanserat))
- Lite väl mycket matte första året kanske, och nu i trean bara fysik. Å andra sidan är ju det nödvändigt att ha matten i ryggen för att kunna läsa fysiken, så kanske inte så förvånande.» (3)
- Då jag ser mig som ingenjör mer än fysiker hade jag gärna sett fler ingenjörskurser, exempelvis FEM.» (3)
- mer teknik» (4)
- Hade nog behövts lite mer "riktig" matematik på F, fysikkurserna använder sig av matematik som är mer avancerad än vad som har gåtts igenom.» (4)
- För lite teknik » (4)
- Väldigt mycket fysik tredje året, men jag gillar det.» (4)
- Jag hade uppskattat mer fysik, och tidigare. » (4)
- Balansen är bra sett över utbildningen, men mer fysik tidigare i utbildningen vore att föredra.» (4)
- Mycket matte i början på F, men det är bra när man börjar läsa fysik istället» (5)
- Det är bara fysik kvar (ev undantaget kandidat o valbart) men det känns lämpligt att lägga kurserna som de ligger. » (6 (mycket välbalanserat))
- Mycket välbalanserat för F. (Får dock hela tiden intrycket att TM ofta har mindre att göra och lättare kurser då de läser kurser från andra program.)» (6 (mycket välbalanserat))
- Väl avvägd (F).» (6 (mycket välbalanserat))
- Segt bara att använda matte i fysiken som man inte kan på riktigt (Fourieranalysen var en bra kurs men vem vet något om L2 eller Lebesgueintegraler? Lika så distributioner i kvanten). Men det är väl även den fullmogne fysikerns lott att använda saker hen inte kan ordentligt och fortsätta bygga luftslott som verkar hålla för experiment.» (6 (mycket välbalanserat))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 5.02


Studieresultat

17. Hur nöjd är du med din studiesituation?

Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt.

34 svarande

Totalt:

1 (inte alls nöjd)»1 2%
0 0%
6 17%
7 20%
11 32%
6 (mycket nöjd)»9 26%

Genomsnitt: 4.58

Fördelat på olika grupper:

U: (3 st)
1 (inte alls nöjd)1 33%
20 0%
30 0%
41 33%
50 0%
6 (mycket nöjd)1 33%

Genomsnitt: 3.66

- Jag, som inte klarat särskilt mycket från de första årskurserna, hade uppskattat någon form av stöd för de som kuggar men fortfarande vill gå kvar. Som det ser ut nu är all form av stöd icke-existerande. Kommer man dåligt förberedd från gymnasiet, och det gör nog ganska många, så får man lätt problem. Och det är inte lätt att ta sig ur en ond kuggcirkel utan hjälp. » (1 (inte alls nöjd))

3: (12 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
36 50%
42 16%
52 16%
6 (mycket nöjd)2 16%

Genomsnitt: 4

- Jag vet inte hur bra man klarar F om man är "nöjd". Jag vill alltid försöka förbättra mina resultat. Men det är klart man är glad efter en 3dygnare eller tenta som gått bra.» (3)
- Ganska osäker på om mitt snitt ligger närmst 3 eller 4» (3)
- 3 ligger närmast totalt, 4 i år. Trean har gått betydligt bättre än tidigare årskurser.» (4)
- Ordnade upp sig i trean, skulle frågan kommit första eller andra året hade svaret varit annorlunda.» (5)

4: (13 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
44 30%
55 38%
6 (mycket nöjd)4 30%

Genomsnitt: 5

- Klart man alltid vill vara bättre, men det finns ingen anledning att må dåligt för den sakens skull. » (4)

5: (6 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
54 66%
6 (mycket nöjd)2 33%

Genomsnitt: 5.33

18. Har du under året blivit nöjdare eller mindre nöjd med din prestation?

33 svarande

Mindre nöjd»3 9%
Ungefär lika nöjd»8 24%
Nöjdare»22 66%
Läser första året»0

Genomsnitt: 2.57

- Nu är jag får läsa det jag tycker är roligt går det mycket bättre. » (?)
- Jag har nästan maxat allt under läsåret men aldrig känt mig så dålig. Plötsligt i 3:an kändes det som om man förväntades kunna mycket fysik samtidigt som vi helt gröna började med mer moderna teorier som bygger på mycket matte som vi saknar. Efter två kvantkurser och utan riktig koll på Hilbertrum kan man sannerligen inte kvant men ändå hade jag den personliga upplevelsen av att vi förväntades "vara fysiker" på ett annat sätt än vad som gjordes i de tidigare årskurserna. Det har fått mig att känna mig otillräcklig på ett annat sätt än tidigare, full av grundläggande kunskapsluckor, och när jag pratat med vänner om det har många känt likadant. Jag kan varken svara föreläsaren på frågor om kvantmekanisk formalism eller kompisars vardagsfrågor varför ljus går långsammare i glas eller hur ett batteri egentligen funkar. Svårt att säga hur man ändrar det men jag av dem jag umgås med är det nog ingen vad jag vet som egentligen känner sig så bra i sammanhanget.» (Mindre nöjd)
- Jag fick högre genomsnitt i 3:an än i 2an och 1an. Detta förvånade mig, jag trodde de skulle bli svårare. Det visade sig att examinationsformerna med mycket inlämnngar passade mig.» (Nöjdare)
- F3 har detta år läst jätte intressanta kurser vilket har bidragit till att man lagt mer tid på sina studier.» (Nöjdare)


Psykosocialt

19. Har du i någon utsträckning upplevt att dina studier påverkat ditt mentala välmående negativt?

34 svarande

1 (inte alls)»4 11%
2 (i väldigt liten utsträckning)»10 29%
3 (i viss utsträckning)»11 32%
4 (i stor utsträckning)»3 8%
5 (i väldigt stor utsträckning)»6 17%

Genomsnitt: 2.91

- Däremot positivt :). Trivs med att få utmana mig själv.» (1 (inte alls))
- När det blir riktigt mycket i skolan är det svårt att orka med allt runtomkring.» (2 (i väldigt liten utsträckning))
- I perioder är det absolut så. Men att få hålla på med något kul och känna att man utvecklas har framförallt positiva effekter på välmåendet. » (2 (i väldigt liten utsträckning))
- Ibland när man har väldigt mycket att göra kan det kännas tungt. Men det löser sig för det mesta.» (2 (i väldigt liten utsträckning))
- Jag har stundom varit lite stressad.» (2 (i väldigt liten utsträckning))
- Kan bli väldigt mycket ibland. Har inget emot att jobba hårt under längre perioder, men hade varit skönt med lite lugnare perioder då och då.» (3 (i viss utsträckning))
- Under kvant och expfysvåren i tvåan.» (3 (i viss utsträckning))
- Det är viktigt att göra något vid sidan om studierna har jag upptäckt. Det var inte speciellt skönt att spendera sena sena kvällar räknandes på atomer och sedan göra samma sak igen. Numera gör jag andra saker, oavsett om det tar tid från studierna. Jag anser detta viktigt, men inser också att detta är individuellt. Kanske hade man kunnat trycka på detta på något sätt.» (4 (i stor utsträckning))
- gått i vågor. vissa perioder har varit mycket ångestframkallande/deprimerande.» (5 (i väldigt stor utsträckning))
- Jag hatar att känna mig ointelligent och korkan. Den känsla har dock denna utbildning förankrat i min själ. » (5 (i väldigt stor utsträckning))
- Kvanthösten är fruktansvärd när man samtidigt har tredygnlabbar och två andra kurser bredvid. Men som tur är har man redan klivit över väggen som kom i lp4 år 2 och nästa tempohöjning blir bara ett trappsteg. » (5 (i väldigt stor utsträckning))

20. Har det under året förekommit någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

34 svarande

Ja»3 8%
Nej»31 91%

Genomsnitt: 1.91

- Ja, men inte där jag varit inblandad. Den här frågan var inte så bra formulerad... som det står frågas ju om det någonstans i världen har förekommit... (ja, ni förstår). Men inte som varit något problem.» (Ja)
- Det förkommer en del attitydsproblem i huset mot människor som avviker från "Teknisk Fysik"-normen. Jag som kvinna har upplevt viss skepsis från föreläsare och andra. Jag tycker att detta är något man bör arbeta med mer aktivt i huset för allas trevnad.» (Ja)

21. Har du känt att du haft någon att vända dig till om du har mått psykiskt dåligt under året?

34 svarande

Ja»9 26%
Nej»4 11%
Inte sökt någon att vända sig till»21 61%

Genomsnitt: 2.35

- Chalmers (studentkårs?) kurator» (Ja)
- Finns det något sånt?» (Nej)
- Inte haft behov» (Inte sökt någon att vända sig till)


Övriga frågor

22. Hur god insikt har du i arbetsmarknaden för tekniska fysiker/matematiker?

34 svarande

1 (mycket dålig insikt?»6 17%
3 8%
11 32%
9 26%
3 8%
6 (mycket bra insikt)»2 5%

Genomsnitt: 3.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vill ha mer kontakt med arbetsgivare» (1 (mycket dålig insikt?)
- Detta tycker jag är något de som ansvarar för programmet bör arbeta hårdare med. Här går de och säger att vi är Chalmers "elit" och att det är därför det ska vara så tungt att plugga på F men när man går på arbetsmarknadsmässor är det ingen som tycker att det är så häftigt att gå på F. Man känner sig lite lurad eftersom att det dessutom är svårt att bygga ett konkurrenskraftigt CV med åtaganden utanför studierna när arbetsbelastningnen på programmet är så hög!» (2)
- Det var en intresseväckande föreläsning i ettan om livet som forskare, vad som krävs, vilka kurser som är användbara och karriärsvägar. Tror det var Daniel som jobbar som teoretiker på MC2 i nanoforskningen som gjorde ett gått föreläsarjobb. Sådana föredrag skulle jag önska varje termin.» (2)

23. Planerar du att vara kvar på utbildningen nästa år?

34 svarande

Ja»27 84%
Nej»5 15%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.15

- Jag kommer förvisso läsa ett masterprogram som inte är associerat till F, men jag kommer ju inte hoppa av.» (Ja)
- masterprogram nästa» (Ja)
- Ja, men i form av utbytesstudier så jag är inte på plats. Vill ni mig nått är det bara att ringa.» (Ja)
- Jag ska vara i USA ett år och jobba, via CETAC. Kommer tillbaka till CAS året efter det.» (Nej)
- Ska ta sabbatsår och jobba» (Nej)
- CETAC ftw!!!» (Nej)
- Jag tar ett studieuppehåll på ett år men sen ska jag fortsätta på mastern.» (Nej)
- Sabbatsår, kommer tillbaka när jag har vilat upp mig efter kandidaten, kan ju behövas ett år eller två...» (Nej)
- Jag vet inte om jag orkar misslyckas mer. Kanske lite sent att inse det nu...» (Vet ej)
- Läser antagligen mastern utanför teknisk fysik men så att jag ändå får examen från teknisk fysik. Först tar jag dock ett sabbatsår för att praktisera mina kunskaper på en arbetsplats och bestämma mig för hur jag vill göra med mastern. » (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.17


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.66
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från