ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering TM2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-21
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


För förstaårsstudenter

Svara endast på denna fråga om du läst årskurs 1 eller börjat på senare del av utbildning.

1. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan F/TM och tidigare utbildning?

Välj också vilken sorts utbildning du studerade innan F/TM. Om "övrigt" eller "utländskt gymnasium", precisera gärna i kommentarsfältet.

8 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»0 0%
1 25%
0 0%
2 50%
1 25%
6 (mycket bra)»0 0%
Läser ej första året»4

Genomsnitt: 3.75

Fördelat på olika grupper:

Gymnasium: Tekniskt program: (2 st)
1 (inte alls bra)0 0%
21 100%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året4

Genomsnitt: 0

- hade verkligen behövt bättre matte undervisning på gymnasiet. Tex vektorer har varit bra att kunna.. och kvadratkompletering.» (2)

Gymnasium: Naturvetenskapligt program: (6 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
42 66%
51 33%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året3

Genomsnitt: 4.33

Gymnasium: Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Tekniskt basår: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Annat tekniskt högskoleprogram: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Utländskt gymnasium eller motsvarande: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0


Den gångna årskursen

2. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

11 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 9%
0 0%
5 45%
5 45%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är lite konstigt att F2 gör så mycket mer än oss på vårterminen. Jag gillar dock det faktum att man har valfria kurser.» (4)
- Många intressanta och välgjorda kurser» (5)

3. Hur väl har kontinuiteten mellan kurserna fungerat?

11 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 9%
4 36%
3 27%
3 27%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- TM är i regel ganska hoppigt mellan kurserna då vi läser lite av allt. » (3)
- Elfälten kom ganska oförbrett, vektorfält mini kursen kunde varit bättre. I övrigt bra. » (3)

4. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

10 svarande

Ja»1 10%
Nej»9 90%

Genomsnitt: 1.9

- Stokastisk analys skulle jag vilja fanns med bland valbara kurser i trean, LP1.» (Ja)

5. I vilken utsträckning anser du att läsårets kurser förmedlat relevant kompetens för en civilingenjör i Teknisk fysik/matematik?

11 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
0 0%
1 14%
4 57%
6 (mycket väl)»2 28%
Vet ej»4

Genomsnitt: 5.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- förutom matematisk modellering där jag inte lärt mig något. » (5)
- Har varit väldigt brett och bra.» (6 (mycket väl))
- Det verkar finnas ett problem med TM, nämligen att man skapade ett program sär man skulle lära sig mycket matematik, men det fanns inte tillräckligt mycket relevanta mattekurser att lägga in i programmet. Den tveksamma lösningen blir då att vi plockar lite masterkurser som man annars hade läst på Engineering Mathematics, som kan vara den mest naturliga fortsättnignen.» (Vet ej)

6. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

9 svarande

Ja»4 44%
Nej»5 55%

Genomsnitt: 1.55

- Modelleringen borde skämmas. Alexey borde bytas ut.Den kursen saknar helt substans.» (Ja)
- Mera vektorfält, TM borde läsa hela den tillsammans med F» (Ja)
- som TMare saknar man ofta vissa förkunskaper för kurser som man läser ihop med andra program.» (Ja)
- Vill om möjligt läsa mer.» (Ja)

7. Finns det någonting i läsårets kurser som du inte ser meningen med att läsa?

11 svarande

Ja»3 27%
Nej»8 72%

Genomsnitt: 1.72

- Matematisk modellering är en kurs som jag varken ser någon "röd tråd" i eller någon poäng med att läsa.» (Ja)
- Termodynamiken borde inte vara obligatorisk.» (Ja)
- Termodynamik, särskilt kemisk termodynamik.» (Ja)
- Industriell ekonomi - som kursen ser ut nu lär de ut att man inte ska räkna och i övrigt handlar föreläsningarna mest om föreläsarens livshistoria.» (Nej)

8. Hur välbalanserade har du upplevt att årets läsperioder är?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

11 svarande

1 (mycket obalanserade)»0 0%
3 27%
1 9%
3 27%
3 27%
6 (mycket väl balanserade)»1 9%

Genomsnitt: 3.81

- Är ganska bra att det är lite olika belastning dock.» (2)
- Lp 1 med termo och komplex var väldigt jobbig eftersom vi inte kunde någon kemi innan och hade många labbar i termo. Även lp3 var stressig eftersom ekonomiprojektet tog så mycket tid att mna inte hann med fourieren. I övrigt har det varit handterbart. » (2)
- Läsperiod 4 var väldigt mycket "slappare" än läsperiod 1» (3)
- LP4 är bra mycket lugnare än de andra.» (4)

9. Hur nöjd är du med årskursens utbud av valbara kurser?

11 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
2 18%
5 45%
6 (mycket nöjd)»4 36%
Inte haft några valbara kurser»0

Genomsnitt: 5.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skulle behövt mera utrymme i schemat för att läsa allt intressant.» (5)
- Det hade varit bra om det fanns en fortsättningskurs på Optioner och Matematik som man kan välja.» (5)

10. Kommentarer om årskursen:

- Tvåan är rolig för då får man börja göra avancerade men ändå tillämpade saker med matten. Speciellt optimeringen visade att jag kunde ha det jag lärt mig till något, jättekul!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.52


Utbildningen hittills

11. Hur nöjd är du i allmänhet med din utbildning?

11 svarande

1 (mycket missnöjd)»0 0%
0 0%
1 9%
4 36%
4 36%
6 (mycket nöjd)»2 18%

Genomsnitt: 4.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I ettan hade kurserna en logisk följd medan de kurser vi inte läst tillsammans med F2 sedan dess känns plockade på måfå.» (3)
- Lite väl teoretisk för att vara en ingenjörsutbildning.» (4)
- Jag har upplevt att TM känns lite ofokuserat. Vi läser mycket olika kurser och blir lite bra på mycket men inte riktigt bra på något. Visserligen läser vi mycket matematik men F läser ju i stort sett samma matematikkurser plus mycket annat (eftersom de får färre poäng för mattekurserna).» (4)
- Kontinuiteten på utbildningen skulle kunna vara bättre så att kurserna går in i varandra bättre och man har bättre förkunskaper för andra kurser. » (4)
- Programmet har en del barnsjukdommar men tanken är bra och det lyckas på det stora hela. » (5)

12. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan denna och tidigare årskurser?

Hoppa över denna fråga om du läser första året.

11 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 9%
0 0%
2 18%
5 45%
6 (mycket bra)»3 27%

Genomsnitt: 4.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta blivit klarare för dig under detta läsåret?

11 svarande

Ja»7 63%
Nej»4 36%

Genomsnitt: 1.36

- En del sannolikhetsteori (som vi läste i 1an, LP4, och nu fick se mycket användning av i Optioner och matematik)» (Ja)
- Det mesta.» (Ja)
- Sannolikhetskursen» (Ja)
- Första sannolikhetskursen med igor, dock var den dålig som helhet och det borde gå att hålla en bättre kurs då.» (Ja)
- Det mesta, då första året har mer teoretiska kurser och andra året har mer tillämpade.» (Ja)
- serier, flervariabelanalys, mekanik» (Ja)
- Allt med vektorer och matriser» (Ja)

14. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta du fortfarande inte ser?

Hoppa över frågan om du läser första året.

10 svarande

Ja»0 0%
Nej»10 100%

Genomsnitt: 2

15. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

11 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
1 9%
5 45%
3 27%
6 (mycket väl)»2 18%

Genomsnitt: 4.54

- Projektarbeten ger ofta bara en bild på hur mycket tid man har lagt ner, inte på hur mycket man kan.» (4)
- Alexey är sämst, men annars har det varit bra, tycker jag.» (4)
- Jag gillar projekt bättre än tenta och det är oftast tenta. » (4)

16. Hur väl har du upplevt balansen mellan ämnen?

Till exempel matematik/fysik/teknik för F eller matematik/statistik/övriga ämnen för TM. Precisera gärna i kommentarsfältet.

11 svarande

1 (mycket obalanserat)»0 0%
0 0%
0 0%
6 54%
3 27%
6 (mycket välbalanserat)»2 18%

Genomsnitt: 4.63

- Statistik känner jag mig inget vidare på.» (4)
- Jag skulle skriva matematik/programmering/övriga ämnen. Statistik har vi typ inte läst nånting så isåfall är det grovt feldimensionerat. Annars tycker jag det är bra.» (5)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.72


Studieresultat

17. Hur nöjd är du med din studiesituation?

Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt.

11 svarande

Totalt:

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 9%
1 9%
4 36%
1 9%
6 (mycket nöjd)»4 36%

Genomsnitt: 4.54

Fördelat på olika grupper:

U: (1 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
31 100%
40 0%
50 0%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 3

3: (2 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
21 50%
30 0%
41 50%
50 0%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 3

4: (8 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
43 37%
51 12%
6 (mycket nöjd)4 50%

Genomsnitt: 5.12

- Vill ha mera praktiska inslag.» (5)
- snitt 3.5-4» (6 (mycket nöjd))

5: (0 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 0

18. Har du under året blivit nöjdare eller mindre nöjd med din prestation?

11 svarande

Mindre nöjd»2 18%
Ungefär lika nöjd»3 27%
Nöjdare»6 54%
Läser första året»0

Genomsnitt: 2.36

- Är väl egentligen bara ett resultat som bidrar till att jag känner mig nöjdare, 5a i termodynamik (TM)» (Nöjdare)
- 2an är mycket lättare/roligare än 1an» (Nöjdare)


Psykosocialt

19. Har du i någon utsträckning upplevt att dina studier påverkat ditt mentala välmående negativt?

11 svarande

1 (inte alls)»3 27%
2 (i väldigt liten utsträckning)»5 45%
3 (i viss utsträckning)»3 27%
4 (i stor utsträckning)»0 0%
5 (i väldigt stor utsträckning)»0 0%

Genomsnitt: 2

- Ibland är det stressigt. Speciellt är det jobbigt att så många runt omkring mig klagar över hur stressigt det är men inte är intresserade av att förändra sin situation. Att se dem må dåligt får mig att må dåligt. » (3 (i viss utsträckning))

20. Har det under året förekommit någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

11 svarande

Ja»0 0%
Nej»11 100%

Genomsnitt: 2

21. Har du känt att du haft någon att vända dig till om du har mått psykiskt dåligt under året?

11 svarande

Ja»1 9%
Nej»1 9%
Inte sökt någon att vända sig till»9 81%

Genomsnitt: 2.72


Övriga frågor

22. Hur god insikt har du i arbetsmarknaden för tekniska fysiker/matematiker?

11 svarande

1 (mycket dålig insikt?»4 36%
4 36%
1 9%
1 9%
1 9%
6 (mycket bra insikt)»0 0%

Genomsnitt: 2.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Arbetsmarknaden för statistiker är rätt oklar.» (1 (mycket dålig insikt?)
- Vore kul att träffa någon som gått ut från Lund. » (2)

23. Planerar du att vara kvar på utbildningen nästa år?

11 svarande

Ja»11 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.18


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.23
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från