ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering TM1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-21
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


För förstaårsstudenter

Svara endast på denna fråga om du läst årskurs 1 eller börjat på senare del av utbildning.

1. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan F/TM och tidigare utbildning?

Välj också vilken sorts utbildning du studerade innan F/TM. Om "övrigt" eller "utländskt gymnasium", precisera gärna i kommentarsfältet.

16 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»0 0%
1 6%
2 12%
9 56%
3 18%
6 (mycket bra)»1 6%
Läser ej första året»0

Genomsnitt: 4.06

Fördelat på olika grupper:

Gymnasium: Tekniskt program: (2 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
42 100%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4

Gymnasium: Naturvetenskapligt program: (12 st)
1 (inte alls bra)0 0%
21 8%
32 16%
46 50%
52 16%
6 (mycket bra)1 8%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4

- Snarare gymnasiekurserna som inte går tillräckligt djupt än Chalmerskurserna som är för tunga. Läste även förberedande sommarmatte men upplevde inte att jag hade någon större nytta av den.» (4)

Gymnasium: Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Tekniskt basår: (2 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
41 50%
51 50%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 4.5

Annat tekniskt högskoleprogram: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Utländskt gymnasium eller motsvarande: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0


Den gångna årskursen

2. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

16 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 6%
3 18%
10 62%
6 (mycket bra)»2 12%

Genomsnitt: 4.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt bra kursval! Utom mekanik, urk. » (5)

3. Hur väl har kontinuiteten mellan kurserna fungerat?

16 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 6%
3 18%
2 12%
8 50%
6 (mycket bra)»2 12%

Genomsnitt: 4.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det vore bra med lite mer kommunikation föreläsarna emellan så att de faktiskt vet vad vi gått igenom tidigare. Nu händer det ofta att föreläsaren frågar oss under pågående föreläsning om vi har läst ett visst ämne, och så svarar någon - inte alltid representativt för hela klassen.» (3)
- Den första kursen i linjär algebra var, i efterhand, inte så givande. LANAn gjorde ett mycket bättre jobb. Ta bort geometri-delen och använd en bättre bok (typ Lay)!» (4)

4. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

16 svarande

Ja»1 6%
Nej»15 93%

Genomsnitt: 1.93

- man behöver med linjär algebra för att förstå Matlab.» (Ja)

5. I vilken utsträckning anser du att läsårets kurser förmedlat relevant kompetens för en civilingenjör i Teknisk fysik/matematik?

16 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
1 6%
2 13%
9 60%
6 (mycket väl)»3 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Matematisk orientering resp. teknisk kommunikation är ytterst relevanta kurser för en ingenjör, men håller inte måttet jämfört med övriga kurser under året» (5)
- Bara måsten (utom mekanik då).» (6 (mycket väl))

6. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

16 svarande

Ja»1 6%
Nej»15 93%

Genomsnitt: 1.93

- En bättre statistik-kurs, med betydligt tydligare uppdelning av vad som är sannolikhetslära och vad som är statistik. Risk-delen i kursen borde bytas ut mot nått mer relevant, regressionsanalys till exempel.» (Ja)

7. Finns det någonting i läsårets kurser som du inte ser meningen med att läsa?

15 svarande

Ja»2 13%
Nej»13 86%

Genomsnitt: 1.86

- Fortsättningsanalysen känns lite bortkopplad från alla andra analyskurser. Som att den bara är en utfyllnadskurs där det är ungefär två saker som man tar med sig till nästa kurs och faktiskt använder.» (Ja)
- Mekanik. Jag personligen vill läsa matte/data, och alla former av fysik ger mig sura uppstötningar samt kraftig huvudvärk. Men jag kan förstå att den anses "obligatorisk" av historiska skäl.» (Ja)
- (Mekanik 1 känns inte särskilt relevant, men jag kan möjligen se poängen med att lösa den ändå - problemlösarfärdigheter och sånt)» (Nej)

8. Hur välbalanserade har du upplevt att årets läsperioder är?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

16 svarande

1 (mycket obalanserade)»0 0%
0 0%
3 18%
8 50%
4 25%
6 (mycket väl balanserade)»1 6%

Genomsnitt: 4.18

- LP4 känns som om den har lägre arbetsbelastning än andra läsperioder. LP2 är rätt tuff om man är ovan programmerar då labbarna tar mycket tid.» (3)
- Läsperiod 2 var extremt intensiv de sista veckorna. Labbarna i programmeringen måste spridas ut på ett bättre sätt! I övrigt var det väl helt ok.» (4)
- jämnjävligt tempo» (5)

9. Hur nöjd är du med årskursens utbud av valbara kurser?

16 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
6 (mycket nöjd)»0 0%
Inte haft några valbara kurser»15

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. Kommentarer om årskursen:

- Jag känner att jag har fått utmanas och utvecklas, och lära mig en hel massa. Jättenöjd!»
- Väldigt nöjd, känner starkt att detta är min väg att vandra! Ser fram emot all ball skit man får lära sig nästa år!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.7


Utbildningen hittills

11. Hur nöjd är du i allmänhet med din utbildning?

16 svarande

1 (mycket missnöjd)»0 0%
0 0%
1 6%
0 0%
10 62%
6 (mycket nöjd)»5 31%

Genomsnitt: 5.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

12. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan denna och tidigare årskurser?

Hoppa över denna fråga om du läser första året.

1 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta blivit klarare för dig under detta läsåret?

2 svarande

Ja»1 50%
Nej»1 50%

Genomsnitt: 1.5

14. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta du fortfarande inte ser?

Hoppa över frågan om du läser första året.

1 svarande

Ja»0 0%
Nej»1 100%

Genomsnitt: 2

15. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

15 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
0 0%
1 6%
7 46%
6 40%
6 (mycket väl)»1 6%

Genomsnitt: 4.46

- Projekt och inlämningsuppgifter skulle också kunna vara betygsgrundande tycker jag. Varför ska fina prestationer i till exempel Matematisk orientering eller Teknisk kommunikation värderas lägre än höga poäng på mattetentorna?» (4)
- Tycker tentorna har varit bra överlag. Fortsättningsanalysen var överlägset svårast.» (4)

16. Hur väl har du upplevt balansen mellan ämnen?

Till exempel matematik/fysik/teknik för F eller matematik/statistik/övriga ämnen för TM. Precisera gärna i kommentarsfältet.

15 svarande

1 (mycket obalanserat)»0 0%
0 0%
0 0%
7 46%
6 40%
6 (mycket välbalanserat)»2 13%

Genomsnitt: 4.66

- Väldigt bra. Man får en riktigt stabil bas att stå på inför de kommande åren. Framför allt har jag nått en matematisk nivå där jag själv kan tillgodogöra mig mer avancerade böcker om specifika områden, vilket känns riktigt nice!» (5)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 5.11


Studieresultat

17. Hur nöjd är du med din studiesituation?

Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt.

16 svarande

Totalt:

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 6%
1 6%
7 43%
6 37%
6 (mycket nöjd)»1 6%

Genomsnitt: 4.31

Fördelat på olika grupper:

U: (1 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
51 100%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 5

3: (11 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
21 9%
31 9%
47 63%
52 18%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Tufft, men inte omöjligt. Min ambitionsnivå är 3-4 i varje kurs.» (4)

4: (3 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
53 100%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 5

5: (1 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket nöjd)1 100%

Genomsnitt: 6

18. Har du under året blivit nöjdare eller mindre nöjd med din prestation?

15 svarande

Mindre nöjd»1 33%
Ungefär lika nöjd»0 0%
Nöjdare»2 66%
Läser första året»12

Genomsnitt: 2.33


Psykosocialt

19. Har du i någon utsträckning upplevt att dina studier påverkat ditt mentala välmående negativt?

16 svarande

1 (inte alls)»7 43%
2 (i väldigt liten utsträckning)»3 18%
3 (i viss utsträckning)»5 31%
4 (i stor utsträckning)»1 6%
5 (i väldigt stor utsträckning)»0 0%

Genomsnitt: 2

- Upplever ofta att det är stressande att försöka hinna med allt, både inlämningsuppgifter och tentaplugg. Känner mig lite otillräcklig som student. Vet inte om det går att åtgärda detta genom utbildningen eller om det bara är jag som behöver bli bättre på att prioritera och hantera stor arbetsbelastning.» (3 (i viss utsträckning))

20. Har det under året förekommit någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

16 svarande

Ja»0 0%
Nej»16 100%

Genomsnitt: 2

21. Har du känt att du haft någon att vända dig till om du har mått psykiskt dåligt under året?

16 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Inte sökt någon att vända sig till»16 100%

Genomsnitt: 3


Övriga frågor

22. Hur god insikt har du i arbetsmarknaden för tekniska fysiker/matematiker?

16 svarande

1 (mycket dålig insikt?»1 6%
7 43%
5 31%
3 18%
0 0%
6 (mycket bra insikt)»0 0%

Genomsnitt: 2.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte försökt sätta mig in i den särskilt mycket heller, det känns inte riktigt aktuellt än.» (2)

23. Planerar du att vara kvar på utbildningen nästa år?

16 svarande

Ja»15 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.62


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.38
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från