ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Årskursutvärdering F1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-21
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Årskursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F. Lycka till!


För förstaårsstudenter

Svara endast på denna fråga om du läst årskurs 1 eller börjat på senare del av utbildning.

1. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan F/TM och tidigare utbildning?

Välj också vilken sorts utbildning du studerade innan F/TM. Om "övrigt" eller "utländskt gymnasium", precisera gärna i kommentarsfältet.

46 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»3 6%
4 8%
11 24%
12 26%
10 22%
6 (mycket bra)»5 11%
Läser ej första året»1

Genomsnitt: 3.82

Fördelat på olika grupper:

Gymnasium: Tekniskt program: (8 st)
1 (inte alls bra)1 14%
20 0%
31 14%
43 42%
51 14%
6 (mycket bra)1 14%
Läser ej första året1

Genomsnitt: 3.85

- Tempot och svårighetsgraden är väldigt olika, ämnena är bra.» (3)
- har man några års uppehåll kan det vara tungt i början» (4)

Gymnasium: Naturvetenskapligt program: (34 st)
1 (inte alls bra)2 5%
23 8%
310 29%
47 20%
59 26%
6 (mycket bra)3 8%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 3.79

- Orkade inte plugga när jag kom hit.» (1 (inte alls bra))
- Förutom att det var annat tempo och annat sätt att studera var det även många helt nya beteckningar och terminologi som gjorde själva stoffinlärningen svårare. Att det går på i full fart trots nolling gör det inte lättare. Börja en vecka tidigare eller två?» (1 (inte alls bra))
- Enormt hopp i tempo och krav, som känt. Sättet som man undervisas på och hur ämnena presenteras är också mycket annorlunda. Säger dock inte att högskolorna skall anpassa sig efter gymnasiet, utan tvärt om.» (2)
- Fysiken kändes väldigt bekant men matematiken var annorlunda vilket gjorde att det tog ett tag innan man vänjde sig.» (3)
- Jag tycker inte att arbetsbelastningen på F är för hög däremot tycker jag att man kommer alldeles för oförberedd från gymnasiet.» (3)
- Svårt att svara på, länge sedan jag läste gymnasiet» (4)
- Gymnasiet gav en bra grund men jag tycker att det borde varit mer stringens redan då. Det kändes som man fick lära om en hel del när man väl kom till utbildning. Ingen kritik mot F utan snarare mot gymnasiemattens inriktning, främst inom matematik men även lite inom fysik. Sommarmatten var därför ett mycket bra förberedelse till utbildning.» (4)

Gymnasium: Övrigt: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Tekniskt basår: (2 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
41 50%
50 0%
6 (mycket bra)1 50%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 5

Annat tekniskt högskoleprogram: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Utländskt gymnasium eller motsvarande: (0 st)
1 (inte alls bra)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 0

Övrigt: (2 st)
1 (inte alls bra)0 0%
21 50%
30 0%
41 50%
50 0%
6 (mycket bra)0 0%
Läser ej första året0

Genomsnitt: 3

- Läste enstaka kurser i matematik och fysik vid LNU. Mycket, mycket högre tempo än både både LNU och Nv på gymnasiet. Det är snarare för lågt på ovan nämnda än för högt på F. » (2)
- Jag har läst ett år på Lunds Universitet, på programmet för Teoretisk Fysik, det var i princip ingen av de kurserna som jag gick där som jag kunde tillgodoräkna mig men jag tror att det har hjälpt mig en del. Innan dess läste jag på Naturvetenskapligt program på Gymnasiet» (4)


Den gångna årskursen

2. Vad tycker du om läsåret i sin helhet?

46 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
4 8%
12 26%
20 43%
6 (mycket bra)»10 21%

Genomsnitt: 4.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alla föreläsare är duktiga på det dom gör men en de kan behöva gå en utbildning i pedagogik och hur an bäst lär ut saker. De finns så många sätt man kan säga saker på. Eloge till Lennart i flervariabel!» (3)
- Kul med matte» (5)
- I stort sett bra. Nackdelen är att jag har dragit mig för att engagera mig i saker eftersom jag upplever att jag inte hinner. Jag förstår inte hur de som faktiskt engagerar sig hinner med att studera.» (5)
- Trivs mycket bra. Enstaka kurser kan förbättras men över lag är jag mycket nöjd med mitt val. » (5)
- Programmeringstekniken kändes konstigt placerad och inte alls lika nödvändig för utbildningen eller framtida kurser.» (5)
- Tufft» (5)
- Många intressanta kurser med många bra föreläsare» (6 (mycket bra))

3. Hur väl har kontinuiteten mellan kurserna fungerat?

46 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
4 8%
20 43%
17 36%
6 (mycket bra)»5 10%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Saknas hjälp för de som har halkat efter. Fler omtentor för årskurs 1 samt någon form av personlig vägledning med hjälp att planera studierna.» (3)
- Trippelintegralerna introducerades på mek 1?!» (3)
- vissa delar har varit diskontinuerliga i intervallet. t.ex. Linjär algebra <-> LANA» (4)
- Varierande måste jag säga, vissa har varit bra på att ha koll på vad vi läst tidigare, och andra inte» (4)
- Den största bristen på den här fronten är övergången mek 1-mek 2. » (4)
- helt ok» (4)
- Mek2 var lite jobbig efter Mek1. Det kändes inte riktigt som att man hade alla kunskaper som man borde haft.» (5)

4. Finns det någon kurs du skulle vilja läsa tidigare eller senare än vad den ligger nu?

45 svarande

Ja»9 20%
Nej»36 80%

Genomsnitt: 1.8

- Mekanik på hösten! Det tar för lång tid innan man får läsa en "riktig" fysikkurs.» (Ja)
- roligare om Linjär algebra <-> LANA låg närmre varandra» (Ja)
- Senarelägg LANA och/eller programmering. Om möjligt lägg ytterligare någon fysikkurs i ettan.» (Ja)
- Lana tidigare» (Ja)
- Teknisk kommunikation, jag hade velat läsa den under första läsperioden.» (Ja)
- Mekaniken skulle kunna vara i lp2» (Ja)
- Mer matlab och mekanik i början. Hörde att mekanik 1 kanske skulle introduceras i fysiken omkring oss, det verkar mycket smart då det inte är en tung kurs.» (Ja)
- mek 2 ska ligga senare, för som jag förstått det är det en kurs som man inte komma fortsätta läsa senare, så den är ganska svår o kan då kanske placeras senare...» (Ja)
- Mekanik 1 tidigare.» (Ja)

5. I vilken utsträckning anser du att läsårets kurser förmedlat relevant kompetens för en civilingenjör i Teknisk fysik/matematik?

46 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
1 2%
2 4%
4 9%
25 60%
6 (mycket väl)»9 21%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Allt utom javan känns relevant. Programmeringsteknik är mycket viktigt men kursen inriktade sig för mycket på java. Matlab behövs mer men kanske mest en överblick och en grund att stå på för att lära sig själv.» (2)
- men det verkar relevant för utbildningen» (3)
- Fysiken omkring oss gav inte så mycket. Java-kursen var rolig och intressant men det saknas återkoppling till det i någon följande kurs.» (3)
- Första året är ju mestadels en bas i matematik, vilket inte är något som man blir ingenjör på direkt. Men året är ju självfallet oerhört relevant för fortsatta studier.» (4)
- Jag förstod mig inte på de där konstiga Lisebergskaninerna i fysiken omkring oss, annars kändes det som att kurserna förmedlade relevanta kunskaper» (5)

6. Finns det någonting som du anser saknas i läsårets kurser?

45 svarande

Ja»11 24%
Nej»34 75%

Genomsnitt: 1.75

- Matlab-specifik kurs. Studieteknik. Fysiken omkring oss borde ge en inblick i vad vi kommer att läsa senare eller arbeta med. Gärna studiebesök på institutionerna eller företag i Göteborg.» (Ja)
- En MATLAB-kurs!» (Ja)
- tillräckligt mycket matlab » (Ja)
- En ordentlig Matlab kurs, det lilla som ingår i Fysiken omkring oss räck inte, möjligen skulle man kunna lägga in det i datorintro kursen. Eller faktiskt som jag har hört låta det ingå i Programmerings tekniken det finns inget som säger att Java är det språk som ska läras ut som första språk och Matlab är en ok miljö att lära sig programmera i samtidigt som man kommer att använda det i en massa andra kurser sedan. och ha andra språk senare i utbildningen så som Java, C/C++» (Ja)
- Matlabkurs» (Ja)
- Jag hade gärna haft lite mer matlab tidigt. Ungefär som den som var i Fysiken omkring oss, fast mer.» (Ja)
- Kurs i matlab. Det vi fick lära oss på de få föreläsningarna gav inte så mycket. Det behövs mer tid och framför allt bättre föreläsningar. Föreläsningarna jag gick på var ett skämt. De gav i princip ingenting.» (Ja)
- En inledande matlabkurs hade varit bra. Det som ligger inbakat i fysiken omkring oss är för lite.» (Ja)
- Någon mer matlabföreläsning senare än lp 1.» (Ja)
- En bättre och tydligare introduktionskurs i matlab» (Ja)
- Tydligare kontakt med arbetslivet» (Ja)

7. Finns det någonting i läsårets kurser som du inte ser meningen med att läsa?

46 svarande

Ja»19 41%
Nej»27 58%

Genomsnitt: 1.58

- Fysiken omkring oss.» (Ja)
- Fysiken omkring oss - behåll EP-labbarna men låt oss läsa mekanik med en gång istället. Fysiken omkring oss gav ingenting i LP 1 och 3.» (Ja)
- Fysiken omkring oss i allmänhet, lisebergsprojektet i synnerhet.» (Ja)
- Som jag tidigare påpekade så hade man kunnat byta ut Java undervisningen mot Matlab undervisning.» (Ja)
- Fysiken om kring oss. Lär sig ganska lite jämfört med hur mycket tid den tog.» (Ja)
- Lisebergskursen får omotiverat mycket tid, den skulle med fördel kunna slimmas en hel del så man kan lägga mer tid på andra kurser.» (Ja)
- Lisebergsprojektet är mer jobb än vad det ger, har lite svårt att se åtminstone F:arnas direkta nytta av programmeringen, eftersom vi för resten av utbildningen inte använder Java (vad jag vet).» (Ja)
- Dataintron kändes fruktansvärt menlös. Inte öppnat terminalen sen dess.» (Ja)
- Stora delar av fysiken omkring oss. Lisebergsprojektet och duggan känns helt meningslösa och tar bara tid från relevanta kurser. EP-labbarna känns dock relevanta.» (Ja)
- Bättre matlab intro» (Ja)
- Lisebergsprojektet i Fysiken omkring oss. » (Ja)
- Fysiken omkring oss.» (Ja)
- Programmeringsteknik med den utformning som finns nu.» (Ja)
- Inte så mycket dataintroduktion. Jag vill inte ta bort det för det är användbart men det mesta är onödigt i de "labbarna"» (Ja)
- Fysiken omkring oss är en flumkurs som ändå tar ganska mycket tid och programmeringstekniken är visserligen intressant och viktig, men Javaprogrammering har ingenting att göra med resten av kurserna.» (Ja)
- Fysiken omkring oss i första läsperioden kändes nästan meninglös. Framförallt var första läsperiodens föreläsningar alldeles för ostrukturerade och gav inget. » (Ja)
- programmering...» (Ja)
- Fysiken omkring oss, Lisebergsprojektet känns meningslöst och onödigt tidskrävande. » (Ja)
- Fysiken omkring oss, bra att vi fick lära oss latex men annars gav den inget speciellt » (Ja)

8. Hur välbalanserade har du upplevt att årets läsperioder är?

Kommentera gärna vad som eventuellt har varit obalanserat.

45 svarande

1 (mycket obalanserade)»0 0%
1 2%
3 6%
20 44%
15 33%
6 (mycket väl balanserade)»6 13%

Genomsnitt: 4.48

- Det är egentligen lite galet mycket stoff i alla, men särskilt i lp4. Och där läser vi ju inte ens fulla poäng!» (2)
- Lite väl mkt att göra i lp3 i jämförelse med lp2» (3)
- Förutom att lp4 är mycket tyngre. Lp3 kändes lättast.» (4)
- 1:a läsperioden lite hård.» (4)
- LP 2 är tung om man inte har läst programmering tidigare.» (4)
- Lp 4 blir ganska intensiv då man dels läser LANA med ganska många labbar och mek 2 som tar mycket tid. Sen blir det bara värre av andra aktiviteter så som apsning och cortege. » (4)
- Tycker att Mek2 och Lana inte borde ligga i samma period. Mekaniken är väldigt svår att förstå (alltså den tar mycket tid) och Lanan handlar väldigt mycket om att lära sig saker (vilket tar lång tid). De borde inte ligga i samma läsperiod.» (4)
- Läsperiod två var väldigt krävande! Många kvällar satt man men javalabbarna till nio tio på kvällen utan att ha hunnit räkna någon matte. » (4)
- hur stressad man är i de olika perioder beror mer på vad för mer saker man tar på sig att göra än skolan tycker jag» (5)

9. Hur nöjd är du med årskursens utbud av valbara kurser?

46 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 50%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket nöjd)»1 50%
Inte haft några valbara kurser»44

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra att alla har en grund att stå på. Men jämför man med vår ärkerival KTH finns det fördjupnings- och breddningskurser för de intresserade vilket jag tror skulle gynna oss. Det skulle dessutom vara bra tror jag för vårt programs rykte och våra studenters sociala kompetens att få möjlighet att läsa de nämnda kurserna med studenter från andra program.» (Inte haft några valbara kurser)
- Det hade varit troligt att få välja någon kurs redan i ettan - kanske ett val mellan teknisk kommunikation och en annan kurs?» (Inte haft några valbara kurser)
- Synd!» (Inte haft några valbara kurser)
- Det är nog en bra idé att inte börja med valbara kurser i ettan eftersom att man måste fokusera på grunderna först.» (Inte haft några valbara kurser)

10. Kommentarer om årskursen:

- Bra val av kurser i stort. Dålig introduktion. Vägledning saknas helt för de som halkat efter. Saker ser svårare ut än de är för den som inte har läst kursen.»
- Varit lärorik och intressant»
- Fysiken omkring oss bör ses över och göras mer relevant. Bättre undervisning i matlab. Matlab används mycket och det tar väldigt mycket tid när man inte förstår det.»
- Om många klagar på samma lärare varje år så kanske man sa börja fundera på om den läraren är lämplig. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.72


Utbildningen hittills

11. Hur nöjd är du i allmänhet med din utbildning?

46 svarande

1 (mycket missnöjd)»0 0%
0 0%
3 6%
12 26%
16 34%
6 (mycket nöjd)»15 32%

Genomsnitt: 4.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite missnöjd men det beror på att vi har alldeles för undermålig Gymnasial utbildning i Sverige när det gäller naturvetenskap och matematik. men det är inget ni kan göra åt.» (4)
- F är BÄST!» (6 (mycket nöjd))

12. Hur väl har du upplevt kontinuiteten mellan denna och tidigare årskurser?

Hoppa över denna fråga om du läser första året.

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 50%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»1 50%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Stort hopp mellan gymnasiet och chalmers speciellt när det kommer till bevis i matten.» (3)

13. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta blivit klarare för dig under detta läsåret?

12 svarande

Ja»4 33%
Nej»8 66%

Genomsnitt: 1.66

- Matamatik i allmänhet» (Ja)
- linjär algebra och matematisk analys» (Ja)
- Det mesta inom matematiken» (Ja)

14. Finns det någonting du läst i tidigare årskurs vars nytta du fortfarande inte ser?

Hoppa över frågan om du läser första året.

6 svarande

Ja»1 16%
Nej»5 83%

Genomsnitt: 1.83

- Summa beräkningar...» (Ja)

15. Hur väl upplever du att examinationen i allmänhet speglar uppnådd kunskap och kompetens?

Om du anser att examinationen ofta är missvisande, ge gärna konkreta förslag till hur den skulle kunna bli bättre.

42 svarande

1 (inte alls väl)»0 0%
3 7%
2 4%
9 21%
25 59%
6 (mycket väl)»3 7%

Genomsnitt: 4.54

- Det är så mycket man måste kunna i utantill, medans man ändå glömmer det mesta över loven» (2)
- Examinationen borde i högre grad säkerställa att man har någorlunda kunskap över hela det område kursen har täckt, istället för att man kan kunna halva kursen tillräckligt bra för att bli godkänd på tentan. (Klarade Analys 1 utan några som helst integraler, och tror på att klara Lanan knappt utan numerisk analys.)» (2)
- Det varierar mycket från kurs till kurs. Vi läser kurser i 8 veckor sen är det 8 frågor på tentan. En del tentor har inte tagit med det som diskuterats mest utan fokuserat på detaljer i kursen. Jag förstår att det är svårt att balansera det men det ska åtminstone inte vara skillnad på svårighetsgrad på ordinarietenta och ommtenta. » (2)
- Examinationen i fortsättningsanalysen upplevdes betydligt svårare än de rek. övn. » (3)
- I fortsättningsanalys och mekanik 2 var tentan avsevärt svårare än de uppgifter vi räknat under kursen. Annars bra!» (4)
- Tentan speglar väl sällan kursen jättebra. Ofta tjänar man mer på att "tentaplugga" än att plugga generellt. Är nog svårt att komma ifrån iofs» (4)
- Programmeringstekniken hade tentamen som inte reflekterade hela kursen, och rättningen var horribel.» (4)
- I de flesta kurser ja, men i programmerings tekniken så visar inte den på de kunskaper som är relevanta för kursen, det ska tillexempel inte ingå någon direkt objektorientering eftersom det kommer i senare kurser, medan den inte alls gav utrymme för att visa studentens förmåga att med programmering lösa enklare problem utan guidning vilket känns som något som borde vara en del i kursen tycker jag.» (5)
- Med undantag för TIN211, tentan var väll ok men rättningen var lite...annorlunda.» (5)
- De flesta tentor speglar kursens innehåll på ett tillfredsställande sätt. Möjligtvis att forts-an är lite väl viktad mot serier, men det ska tydligen vara mycket viktigt i senare mattekurser.» (5)

16. Hur väl har du upplevt balansen mellan ämnen?

Till exempel matematik/fysik/teknik för F eller matematik/statistik/övriga ämnen för TM. Precisera gärna i kommentarsfältet.

43 svarande

1 (mycket obalanserat)»0 0%
0 0%
4 9%
16 37%
19 44%
6 (mycket välbalanserat)»4 9%

Genomsnitt: 4.53

- En riktig fysikkurs första terminen!» (3)
- Blev bättre i lp 3,4 när vi läste mekanik» (4)
- Lite lite fysik och mycket matematik under första året. Jag är medveten om att man behöver matematiken för att klara av fysiken men man skulle kanske kunna ha någon mer fysikkurs ändå?» (4)
- TM har haft det lite lättare. Mest eftersom deras motsvarighet till vår "Fysiken omkring oss" inte är lika krävande.» (4)
- Första året skall vara mattetungt och är mattetungt.» (5)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.91


Studieresultat

17. Hur nöjd är du med din studiesituation?

Välj också i listan vilket betyg som ligger närmast ditt genomsnitt.

46 svarande

Totalt:

1 (inte alls nöjd)»5 10%
4 8%
5 10%
16 34%
11 23%
6 (mycket nöjd)»5 10%

Genomsnitt: 3.84

Fördelat på olika grupper:

U: (5 st)
1 (inte alls nöjd)4 80%
20 0%
30 0%
41 20%
50 0%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Har inte kommit in i plugget någon annan gång än omtentaperioderna. Har halkat efter och inte orkat ta igen.» (1 (inte alls nöjd))
- Skoltrött en stor del av året» (1 (inte alls nöjd))

3: (24 st)
1 (inte alls nöjd)1 4%
24 16%
35 20%
410 41%
54 16%
6 (mycket nöjd)0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Har kuggat hälften. Man hamnar lätt i en ond cirkel från första veckorna av att inte hänga med. Man behöver fångas upp bättre från början tror jag.» (2)
- Jag ligger på gränsen till att inte få studiemedel. Inte alls kul.» (2)
- Det har varit jobbigt. Trots att man kämpat(!) så syns det inte i betygen. Det känns lite jobbigt. Det värsta var i början då man inte visste vad man hade att förvänta sig och vad som egentligen krävdes av en men det har klarnat mer och mer med tiden. » (2)
- Vill gärna ligga lite högre.» (4)

4: (13 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
45 38%
57 53%
6 (mycket nöjd)1 7%

Genomsnitt: 4.69

- Jag har en kurs men jag tog den på omtentan, och jag fick 5:a i programmerings tekniken trots att jag har programmerat tidigare vilket jag har hör ska resultera i att man inte klarar kursen. :)» (5)

5: (4 st)
1 (inte alls nöjd)0 0%
20 0%
30 0%
40 0%
50 0%
6 (mycket nöjd)4 100%

Genomsnitt: 6

18. Har du under året blivit nöjdare eller mindre nöjd med din prestation?

46 svarande

Mindre nöjd»1 5%
Ungefär lika nöjd»8 42%
Nöjdare»10 52%
Läser första året»27

Genomsnitt: 2.47

- Jag pluggar mer och mer. Går på föreläsningar. Klarar labbar.» (Nöjdare)
- Från usel situation till lite bättre» (Nöjdare)


Psykosocialt

19. Har du i någon utsträckning upplevt att dina studier påverkat ditt mentala välmående negativt?

46 svarande

1 (inte alls)»7 15%
2 (i väldigt liten utsträckning)»14 30%
3 (i viss utsträckning)»19 41%
4 (i stor utsträckning)»5 10%
5 (i väldigt stor utsträckning)»1 2%

Genomsnitt: 2.54

- Mycket stress...» (3 (i viss utsträckning))
- Jag var lite nere under läsperiod 2 eftersom jag var rädd för att inte klara Programmerings tekniken, detta resulterade i att jag kuggade Fortsättningsanalysen.» (3 (i viss utsträckning))
- klart att det kan bli sjukt mycket ångest i tentaperioderna men det hör väl liksom till?» (3 (i viss utsträckning))
- Skoltrötthet, men det är inte direkt kopplat till studier» (3 (i viss utsträckning))
- Mer stressad än tidigare, hinner inte träna så mycket som jag skulle vilja. » (3 (i viss utsträckning))
- Ja. Det är svårt att förhålla sej till att det är så svårt att klara studierna, och att innehållet samtidigt är så intressant. "Hur går det med plugget?" är alltid svårt och svara på, och folk blir ofta förvånade. Undrar hur många som tror att man har blivit slapp och oambitiös.» (4 (i stor utsträckning))
- stor stress vissa perioder» (4 (i stor utsträckning))
- Hopplöshet blir oundvikligt efter 9 kuggade tentor. Fast värst var det i julas när jag började plugga för första gången och kuggade omtentorna ändå. Det har blivit bättre allt eftersom jag sysselsatt mig i både sociala aktiviteter och plugg.» (5 (i väldigt stor utsträckning))

20. Har det under året förekommit någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

46 svarande

Ja»1 2%
Nej»45 97%

Genomsnitt: 1.97

- Man kanske bör ändra utformningen av denna fråga på formuläret då den är stor och läskig med all info. Referera hellre till annan sida med info» (Nej)
- Jag har inte upplevt något mot mig själv eller andra.» (Nej)

21. Har du känt att du haft någon att vända dig till om du har mått psykiskt dåligt under året?

46 svarande

Ja»9 19%
Nej»4 8%
Inte sökt någon att vända sig till»33 71%

Genomsnitt: 2.52

- Jag har mest pratat med föräldrar och nära vänner.» (Ja)
- jag har inte behövt söka hjälp» (Inte sökt någon att vända sig till)


Övriga frågor

22. Hur god insikt har du i arbetsmarknaden för tekniska fysiker/matematiker?

46 svarande

1 (mycket dålig insikt?»12 26%
9 19%
13 28%
8 17%
4 8%
6 (mycket bra insikt)»0 0%

Genomsnitt: 2.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var skulle jag få den??? Har bara hört att F är svårast.» (1 (mycket dålig insikt?)
- vad är det tänkt att tekniska fysiker/matematiker ska kunna jobba med som bara dom kan?» (1 (mycket dålig insikt?)
- Det ända som jag vet att man kan bli är patentingenjör men det är troligen inte det ända.» (1 (mycket dålig insikt?)
- Hade önskat mer info.» (4)
- Antingen forskar man eller så blir man smart och folk vill ha en» (5)
- Arbetsmarknadsdagarna var kanon» (5)

23. Planerar du att vara kvar på utbildningen nästa år?

46 svarande

Ja»44 97%
Nej»1 2%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.02

- kanske börjar om. får se hur mycket jag hinner lära mig i sommar och höst. blir konstigt att inte gå med sina klasskompisar. Hade varit skönt att klara det första gången. Hade varit skönt om någon hade försökt visa en vägen redan LP2 efter att man kuggat sina tentor. Folk ska inte uppmuntras till att kugga som de gör idag. Jag fick intrycket av att alla kuggade... och kuggade själv... det hade jag inte behövt göra om jag bara pluggat lite mer.» (Ja)
- Delvis. Men jag kommer testa någon kurs eller två på GU.» (Ja)
- Varför skulle jag sluta» (Ja)
- Dock byta från F till TM» (Ja)
- Den stora mängden labbar är oerhört tidskonsumerande.» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.63


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.34
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från