ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik SK, LNC020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-11-04
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»17 48%
Cirka 20 timmar»11 31%
Cirka 25 timmar»4 11%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.82

- Det har varit mycket vid sidan av, så det har inte funnits tid.» (Högst 15 timmar)
- Har läst motsvarande kursen nyligen på gymnasiet» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»1 2%
25%»2 5%
50%»4 11%
75%»13 37%
100%»15 42%

Genomsnitt: 4.11

- Upplevde många gånger föreläsningarna som långdragna och onödiga. Samma saker repeterades om och om igen, trots att det varit med på tidigare föreläsningar.» (50%)
- har inte riktigt vart med på allt,men så gott som!» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 17%
Målen är svåra att förstå»4 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 31%

Genomsnitt: 2.85

- lärare har en förmåga att försvåra lösningar till uppgifter med ena formler och förlegade formler » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»17 56%
Nej, målen är för högt ställda»12 40%

Genomsnitt: 2.36

- Matte C för att bli antagen och efter två veckor så var det matte D nivå. Lite svårt för dom flesta.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»7 21%
Ja, i hög grad»7 21%
Vet ej/har inte examinerats än»17 53%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»8 22%
Ganska liten»20 57%
Ganska stor»6 17%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 2

- Tråkig undervisning, inte alls inspirerande.» (Mycket liten)
- Svårt att förstå läraren, har ofta varit bättre att studera på egen hand.» (Mycket liten)
- Det går för snabbt för att man ska hinna ta till sig allt» (Ganska liten)
- SK är ett yrkesprogram, matten kunde vara mera inriktad på vad en styrman SKA kunna.» (Ganska liten)
- Reimond kan EJ lära ut» (Ganska liten)
- Undervisningen har varit lite väl utsvävande.» (Ganska liten)
- Jag vet inte om jag missade någon info om det i början, men jag fick inte veta att det fanns föreläsningsanteckningar på kurshemsidan. det hade hjälpt mkt att känna till det o kunna förbereda sig med dem. Nu gick så mkt energi åt att "hänga med" på vad som hände på tavlan så jag kände sällan att jag lärde mig något på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- det var mer för mig att komma ihåg vad jag har lärt mig tidigare än att lära mig något nytt.» (Ganska liten)
- ingen entusiasm hos lärare på övningslektionerna» (Ganska liten)
- Ibland "svävar" föreläsaren ut och gör det han beskriver obegripligt. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»13 37%
Ganska liten»12 34%
Ganska stor»7 20%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2

- Dålig bok. Nästan så att man skäms över innehållet.» (Mycket liten)
- Konstigt med en lärobok som skall beskriva uträkningar där det står att vissa mellanled utlämnas!» (Mycket liten)
- Det är svårt att läsa till sig saker om man inte förstår vad läraren förklarar på föreläsningarna» (Mycket liten)
- Boken hoppar över samma saker som läraren(författaren). Är det något man inte förstodd helt hjälper det inte att läsa boken eftersom precis samma förklaring finns där.» (Mycket liten)
- Samma lärare som skrivit kursliteraturen som undervisar på lektionerna.» (Mycket liten)
- matte boken som läraren utgivit själv o tjänar pengar på är svår förstådd, så man får komplettera med gymnasieskolans d kurs litteratur för att hitta lösningar» (Mycket liten)
- Svåra böcker, svåra undervisningar. Varför blanda in formler som man har kommit på själv? Bara för att röra till det för de studenter som inte förstå?» (Mycket liten)
- Boken är skriven utan ingående exempel och förklaringar. Bra som repetition, värdelös för inlärning.» (Ganska liten)
- Grundläggande matte för sjökaptener är kanska opedagogisk, jag arbetar med en komvux D bok.» (Ganska liten)
- Angående kurslitteratur så hade jag gärna sett att läraren inte hade skrivit boken då man missar möjligheten att få två sätt att se på saker. Dessutom var boken i sig dålig som kurslitteratur.» (Ganska liten)
- Läroboken är väldigt opedagogisk. Jag har alltid haft lätt för matte, både i grundskola och gymnasium, men tyckte ändå att det var jobbigt att förstå bokens förklaringar och exempel. Dels upplevde jag språket som krångligt och dels är bokens upplägg rörigt med text och figurer på skilda uppslag, väldigt mkt hoppande och hänvisande fram och tillbaka istället för att lägga en extra rad på att skriva ut t ex en formel eller ett värde igen. Det gör det svårt att studera på egen hand.» (Ganska liten)
- Borde varit fler övnings exempel man kunde övat på.» (Ganska stor)
- Matteboken är en smula opedagogisk, svårt att följa med i exemplen och för mycket på en gång.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 17%
Ganska bra»15 44%
Mycket bra»12 35%

Genomsnitt: 3.11

- Läraren hade gärna fått vara tydligare med att föreläsningsanteckningar mm fanns på kurshemsidan. det tog 3-4 veckor innan jag fick veta det. Tänk på att många av oss i ettan är nya på högskolan och inte kan rutinerna.» (Ganska bra)
- bra med utdelat material (föregående tentor)» (Ganska bra)
- mycket bra att gamla tentor och undervisningsplanen är upplagt på studieportalen!» (Mycket bra)
- Bra med övningstentor» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»3 8%
Ganska bra»11 31%
Mycket bra»15 42%
Har ej sökt hjälp»5 14%

Genomsnitt: 3.57

- Ett medelvärde. Mycket bra på lärarledd övningstid, ganska dåliga på föreläsningar.» (Ganska bra)
- Både Övningar och SI matte har fungerat bra!, Skulle kanske ha varit bättre med lite mer övningar.» (Mycket bra)
- Mycket övningar, nästan varannan föreläsning och varannan övning.» (Mycket bra)
- Man han kan ej förklara trots man frågar» (Mycket bra)
- Bra med matte-övningarna.» (Mycket bra)
- Finns hjälp att få med övningstillfällen osv.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 28%
Mycket bra»19 54%
Har ej sökt samarbete»6 17%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»14 41%
Hög»14 41%
För hög»5 14%

Genomsnitt: 3.67

- Iaf för mig som läst Matte D sen tidigare.» (Lagom)
- genomgångarna gick för fort, det blev att man lyssnade på hälften av vad han sa medans man nästan stressade för att hinna med att anteckna vad han skrev på tavlan.» (Hög)
- R.E sammanfattar 100 matte D sidor på två timmar, detta är inte rimligt och därför måste många göra omtentor.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 45%
Hög»16 45%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.62


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»11 31%
Godkänt»20 57%
Gott»2 5%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- En bra kurs som med all säkerhet behövs, dock har just lärarvalet skapat lite problem.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällena.»
- Övningstillfällen»
- Övningstilfällena»
- SI Övningarna!»
- Studietakten.»
- Lärarledd övningstid.»
- inget»
- Matteövningar med närvarande lärare!»
-
- Kursen»
- SI-Hjälpen»
- Övningarna, med möjlighet att ställa frågor till läraren.»
- Övningarna, bra att ha tillgång till läraren och kunna fråga.»
- hjälpen, när man ber om hjälp är han väldigt bra på att förklara hur man ska göra.»
- föregånde tentor utgivna »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer övningar och föreläsningar som tar upp grunderna mer.»
- Byte av bok»
- Bättre bok främst!! Mycket dålig i ett pedagogiskt syfte.»
- Bättre Lärare, på utlärning.....mycket bättre»
- Borde göra ma.Övningarna obligatoriska då man blir mer peppad/motiverad att gå till de lektionerna.»
- En lättare matte bok, och inte så mycket matte innan praktiken.»
- Tycker att kursboken borde ses över. »
- Att läreren förklarar bättre och inte kör igenom allt så snabbt och att han inte räknar med att man kan allt för det gör man inte. Det blir tillslut att man inte fattar något alls.»
- Jag tycker att litteraturen bör omarbetas eller ersättas för at bli mer lättläst....»
- Jag hade nog velat slå ihop övning och föreläsningar så att man istället för att rabbla igenom femtielva moment på en föreläsning så går man igenom dem ett och ett och gör övningar direkt i anslutning då kunskaperna är färska och man kan då på så sät lättare reda ut ev. frågetecken.»
- En annan mattebok som är lättare att förstå och läsa till sig saker i.»
- Kurslitteraturen»
- Svårt att avgöra vad som är rimligt. Anser att föreläsningarna hålls med för stor grupp, det finns inget utrymme att avbryta och få förtydligat, vilket hade behövts vid tillfällen. »
- ny lärare som kan lära ut»
-
- kurslitteratur»
- När man gått igenom alla moment så borde det finnas genomgående föreläsningar, som tex går igenom tidigare prov, i mindre grupper.»
- Möjligen kan tempot på föreläsningarna bli aningen lugnare.»
- Läroboken. den behöver bli mer pedagogisk. Kanske kan man ha en alternativ lärobok från gymnasiet som en "light" version för de som har svårt att komma igång. Då kan man ha övningstal i bägge böckerna så får man välja vilken man vill använda.»
- sakta ner farten på genomgångarna, och att använda samma benämningar som i navigationen. att "kurs relativt land" betyder "kurs över grund" kommer ganska få personer att förstå.»
- en entusiastisk lärare som vill lära ut. mer hemövningar och med tydliga lösningar i likvärdiga frågor.»
- Svårighetsgraden på Provet, den var mycket högre än vad den brukar vara.»
- Matteboken kan gärna ändras på. Var lite svår att förstå.»

16. Övriga kommentarer

- Gör om kursen så den är mer inriktad mot matematiska lösningar på sjön. Skulle vara mer intressant då.»
- Enligt vad jag har fått info om så skulle den första mattekursen vara repitition på gymnasiets Matte C, men det som vi har gått igenom har i alla fall jag aldrig läst i Matte C.»
- Reimond är väldigt begåvad, för begåvad för oss dödliga. Skaffa en lärare som kan lära ut»
- Deltog endast i ett fåtal av föreläsningarna för aktuell kurs då jag ansåg redan ansåg mig ha goda kunskaper i ämnet. Fick även tips från råd från andra studenter att inte gå på föreläsningarna eftersom föreläsaren ofta gör problemen svårare än vad de behöver vara.»


Kursutvärderingssystem från