ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Kandidatarbete vid Tillämpad mekanik (2012), TMEX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-05-30
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F! Lycka till!


Allmänt om kandidatarbetet

1. Vilket arbete har du gjort? (kan inte kopplas samman med övriga svar, frågan finns med för statistik)

- strömning på tåg med roterande cylindrar»
- TMEX02-12-67»

2. Hur givande tycker du att ditt arbete var?

2 svarande

1 (inte alls givande)»0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
0 0%
6 (mycket givande)»1 50%

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Hur upplevde du arbetets omfattning?

2 svarande

1 (för litet)»0 0%
0 0%
3 (lagom)»2 100%
0 0%
5 (för stort)»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

- allt blir vad man gör det till.» (3 (lagom))

4. Ungefär hur många timmar har du lagt ned på ditt kandidatarbete?

2 svarande

0-49»0 0%
50-99»0 0%
100-149»0 0%
150-199»0 0%
200-249»0 0%
250-299»2 100%
300-349»0 0%
350-399»0 0%
400-449»0 0%
450-499»0 0%
500-549»0 0%
550-599»0 0%
600-649»0 0%
650-699»0 0%
700-749»0 0%
750-799»0 0%
800-849»0 0%
850-899»0 0%
900-1000»0 0%
>1000»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 6

5. Hur väl har kommunikationen med handledare fungerat?

Skriv gärna vilken handledare du har haft i kommentarsfältet (frivilligt).

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 4.5

6. Hur bra stöd anser du att du har haft från din/dina handledare?

2 svarande

1 (mycket lite stöd)»0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
6 (mycket bra stöd)»0 0%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Hur väl har kommunikationen med examinatorn fungerat?

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. Har det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om examination, obligatoriska moment osv?

2 svarande

1 (otillräcklig information)»0 0%
1 50%
0 0%
1 50%
0 0%
6 (mycket bra och lättillgängligt))»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Hur bra har samarbetet i gruppen fungerat?

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
1 50%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 4.5

10. Hur jämn anser du att arbetsfördelningen i gruppen var?

2 svarande

1 (mycket ojämn)»0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
5 (helt jämn)»0 0%

Genomsnitt: 2.5

11. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program än F och TM, hur har detta fungerat?

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Inte gjort arbetet med andra program»2

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.25


Fackspråk

12. Vad tyckte du om handledningstillfälle 1?

Handledningstillfälle 1: Responsarbete - utvärdera, kommentera och bearbeta text.

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Vad tyckte du om handledningstillfälle 2?

Handledningstillfälle2: Textens utformning - språk, stil och struktur

2 svarande

1 (inte alls bra)»1 50%
0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- snubben på fackspråk hade inte ens läst igenom vår rapport. » (1 (inte alls bra))

14. Vad tyckte du om handledningstillfälle 3?

Handledningstillfälle 3: Inför muntlig presentation och opposition

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 50%
0 0%
1 50%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Vad tyckte du om föreläsning 1?

Föreläsning 1: Skrivmetodik

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

16. Vad tyckte du om föreläsning 2?

Föreläsning 2: Vetenskaplig kommunikation

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. Vad tyckte du om föreläsning 3?

Föreläsning 3: Sammanhang i text

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. Vad tyckte du om föreläsning 4?

Föreläsning 4: Argumentation och retorik

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

19. Vad tyckte du om föreläsning 5?

Föreläsning 5: Muntliga presentationer

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Kommentarsfrågor

20. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program och haft andra obligatoriska moment än dem som gäller för F och TM, hur anser du att detta har fungerat?

21. Vad skall främst förändras till nästa år?

- fackspråk »

22. Vad skall främst bevaras till nästa år?


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från