ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap (2012), RRYX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-05-30
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F! Lycka till!


Allmänt om kandidatarbetet

1. Vilket arbete har du gjort? (kan inte kopplas samman med övriga svar, frågan finns med för statistik)

- Hur djup är snön?»
- RRYX02-12-16:Estimering av snödjup genom analys av flervägsreflekterade GPS-signaler»

2. Hur givande tycker du att ditt arbete var?

2 svarande

1 (inte alls givande)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket givande)»2 100%

Genomsnitt: 6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Hur upplevde du arbetets omfattning?

2 svarande

1 (för litet)»0 0%
0 0%
3 (lagom)»1 50%
1 50%
5 (för stort)»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.5

4. Ungefär hur många timmar har du lagt ned på ditt kandidatarbete?

2 svarande

0-49»0 0%
50-99»0 0%
100-149»0 0%
150-199»0 0%
200-249»0 0%
250-299»1 50%
300-349»1 50%
350-399»0 0%
400-449»0 0%
450-499»0 0%
500-549»0 0%
550-599»0 0%
600-649»0 0%
650-699»0 0%
700-749»0 0%
750-799»0 0%
800-849»0 0%
850-899»0 0%
900-1000»0 0%
>1000»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 6.5

5. Hur väl har kommunikationen med handledare fungerat?

Skriv gärna vilken handledare du har haft i kommentarsfältet (frivilligt).

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
6 (mycket bra)»1 50%

Genomsnitt: 5.5

- Johan Löfgren» (5)

6. Hur bra stöd anser du att du har haft från din/dina handledare?

2 svarande

1 (mycket lite stöd)»0 0%
0 0%
0 0%
2 100%
0 0%
6 (mycket bra stöd)»0 0%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyckte i början att vi skulle hitta mycket själv och ville inte ge oss för mycket hjälp. Dock fungerat bra ändå.» (4)

7. Hur väl har kommunikationen med examinatorn fungerat?

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har haft väldigt liten kommunikation med examinatorn, endast setts/hörts vid projektets början samt vid genomgång av planeringsrapport.» (3)

8. Har det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om examination, obligatoriska moment osv?

2 svarande

1 (otillräcklig information)»0 0%
0 0%
2 100%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra och lättillgängligt))»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Hur bra har samarbetet i gruppen fungerat?

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
6 (mycket bra)»1 50%

Genomsnitt: 5.5

- Funkat riktigt bra! Har nog dock mycket att göra med att vi kände varandra sedan tidigare.» (6 (mycket bra))

10. Hur jämn anser du att arbetsfördelningen i gruppen var?

2 svarande

1 (mycket ojämn)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
5 (helt jämn)»2 100%

Genomsnitt: 5

11. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program än F och TM, hur har detta fungerat?

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Inte gjort arbetet med andra program»2

Genomsnitt: 0

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87


Fackspråk

12. Vad tyckte du om handledningstillfälle 1?

Handledningstillfälle 1: Responsarbete - utvärdera, kommentera och bearbeta text.

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Vad tyckte du om handledningstillfälle 2?

Handledningstillfälle2: Textens utformning - språk, stil och struktur

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
0 0%
6 (mycket bra)»1 50%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vivianne Apelman, sade många bra saker, men sådana man lika gärna kunde ha läst sig till.» (4)

14. Vad tyckte du om handledningstillfälle 3?

Handledningstillfälle 3: Inför muntlig presentation och opposition

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 100%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vivianne Apelman, sade bra saker, men hänvisade mest till fackspråks hemsida som hade all information samlad i en bra pdf...» (3)

15. Vad tyckte du om föreläsning 1?

Föreläsning 1: Skrivmetodik

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

16. Vad tyckte du om föreläsning 2?

Föreläsning 2: Vetenskaplig kommunikation

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. Vad tyckte du om föreläsning 3?

Föreläsning 3: Sammanhang i text

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. Vad tyckte du om föreläsning 4?

Föreläsning 4: Argumentation och retorik

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

19. Vad tyckte du om föreläsning 5?

Föreläsning 5: Muntliga presentationer

2 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Kommentarsfrågor

20. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program och haft andra obligatoriska moment än dem som gäller för F och TM, hur anser du att detta har fungerat?

21. Vad skall främst förändras till nästa år?

22. Vad skall främst bevaras till nästa år?


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.91
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från