ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, MC2 (2012), MCCX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-05-30
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F! Lycka till!


Allmänt om kandidatarbetet

1. Vilket arbete har du gjort? (kan inte kopplas samman med övriga svar, frågan finns med för statistik)

- MCCX02-12-04»
- Stokastiska fluktuationer i HIV»
- Semiconductor Spintronics Device»
- MCCX02-12-01»
- Beräkning av bindningsenergier i atomära system med Bi2Te3 och SiO2.»
- Silicon spintronics device»

2. Hur givande tycker du att ditt arbete var?

6 svarande

1 (inte alls givande)»0 0%
0 0%
0 0%
1 16%
0 0%
6 (mycket givande)»5 83%

Genomsnitt: 5.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har varit mycket givande med ny teori, praktiska erfarenheter och mycket grupparbete» (6 (mycket givande))

3. Hur upplevde du arbetets omfattning?

6 svarande

1 (för litet)»0 0%
0 0%
3 (lagom)»4 66%
2 33%
5 (för stort)»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.33

- Hade egentligen inte behövt vara 4 personer i gruppen, 3 hade räckt» (4)

4. Ungefär hur många timmar har du lagt ned på ditt kandidatarbete?

6 svarande

0-49»0 0%
50-99»0 0%
100-149»0 0%
150-199»0 0%
200-249»2 33%
250-299»0 0%
300-349»1 16%
350-399»1 16%
400-449»2 33%
450-499»0 0%
500-549»0 0%
550-599»0 0%
600-649»0 0%
650-699»0 0%
700-749»0 0%
750-799»0 0%
800-849»0 0%
850-899»0 0%
900-1000»0 0%
>1000»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 7.16

5. Hur väl har kommunikationen med handledare fungerat?

Skriv gärna vilken handledare du har haft i kommentarsfältet (frivilligt).

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
2 33%
6 (mycket bra)»4 66%

Genomsnitt: 5.66

6. Hur bra stöd anser du att du har haft från din/dina handledare?

6 svarande

1 (mycket lite stöd)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
2 33%
6 (mycket bra stöd)»4 66%

Genomsnitt: 5.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. Hur väl har kommunikationen med examinatorn fungerat?

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 16%
5 83%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 4.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Han skickade ut exempel på bra rapporter, fast alldeles för sent. » (4)

8. Har det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om examination, obligatoriska moment osv?

6 svarande

1 (otillräcklig information)»0 0%
2 33%
0 0%
2 33%
1 16%
6 (mycket bra och lättillgängligt))»1 16%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Studieportalen är förvirrande och fackspråk har svårhittad, dålig och ibland vilseledande information. » (2)
- Informationen om examination har varit lite otydlig» (2)

9. Hur bra har samarbetet i gruppen fungerat?

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 16%
2 33%
6 (mycket bra)»3 50%

Genomsnitt: 5.33

- En bra grupp där alla ville att arbetet skulle bli så bra som möjligt och sade vad de tyckte» (5)

10. Hur jämn anser du att arbetsfördelningen i gruppen var?

6 svarande

1 (mycket ojämn)»0 0%
1 16%
3 50%
1 16%
5 (helt jämn)»1 16%

Genomsnitt: 3.33

- Vissa tog på sig mer arbete för att de kunde/ville» (2)
- Tog själv på mig mer än de andra och, men annars okej» (3)

11. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program än F och TM, hur har detta fungerat?

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 50%
6 (mycket bra)»1 50%
Inte gjort arbetet med andra program»4

Genomsnitt: 5.5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 5


Fackspråk

12. Vad tyckte du om handledningstillfälle 1?

Handledningstillfälle 1: Responsarbete - utvärdera, kommentera och bearbeta text.

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 16%
3 50%
1 16%
0 0%
6 (mycket bra)»1 16%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi fick ge feedback på en annan grupps text och de gav feedback till oss. Det var givande. Handledaren hade på grund av det teknisk avancerade innehållet svårt att riktigt sätta sig in i problemställningen och ge förslag på förbättringar. Vi fick höra en del om den formalia som tillämpas på Chalmers (referenser, styckeindelning etc) som inte riktigt verkade stämma - eller inte nödvändigtvis var tvunget. » (3)
- Givande pga feedbacken på det egna arbetet» (3)
- Killen som handledde oss verkade inte riktigt själv ha koll på hur vissa saker skulle skrivas, ex. vilket system för referenser som kunde användas» (4)

13. Vad tyckte du om handledningstillfälle 2?

Handledningstillfälle2: Textens utformning - språk, stil och struktur

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 50%
0 0%
1 16%
1 16%
6 (mycket bra)»1 16%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Handledare Sarah Vi skickade arbetsexemplaret av vår rapport (vi hade en ganska tidig tid inbokad) men upplevde att vi inte fick särskilt mycket feedback. De frågor vi skickade in var mer av detaljkaraktär och vi fick svar på kanske hälften. Jag hade önskat en mer allmän feedback på hela arbetet.» (2)
- Kvinnlig, engeskspråkig, minns ej namnet» (2)
- Hade mycket bra kommentarer om upplägg och vad som bör finnas med och inte finnas med, bra att hon var engelsk då arbetet skrev på engelska» (5)

14. Vad tyckte du om handledningstillfälle 3?

Handledningstillfälle 3: Inför muntlig presentation och opposition

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 33%
1 33%
0 0%
6 (mycket bra)»1 33%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Vad tyckte du om föreläsning 1?

Föreläsning 1: Skrivmetodik

6 svarande

1 (inte alls bra)»1 50%
0 0%
0 0%
1 50%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

16. Vad tyckte du om föreläsning 2?

Föreläsning 2: Vetenskaplig kommunikation

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. Vad tyckte du om föreläsning 3?

Föreläsning 3: Sammanhang i text

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 50%
1 50%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- gick efter halva, det var inte särskilt intressant» (2)
- Kändes måttligt motiverat då väldigt lite av innehållet var applicerbart på ett engelskt arbete, vissa strukturella bitar var bra» (3)

18. Vad tyckte du om föreläsning 4?

Föreläsning 4: Argumentation och retorik

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

19. Vad tyckte du om föreläsning 5?

Föreläsning 5: Muntliga presentationer

6 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.4


Kommentarsfrågor

20. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program och haft andra obligatoriska moment än dem som gäller för F och TM, hur anser du att detta har fungerat?

-
- Bra. Det var dock dåligt information för vad som gällde på F.»

21. Vad skall främst förändras till nästa år?

- Skicka ut exempel på planeringsrapport, slutrapport, arbetsfördelning och opponering mycket tidigare.»
- Gillar upplägget i stort och har inga särskilda kommentarer»
- Tydligare information. T ex planeringsrapporten.»

22. Vad skall främst bevaras till nästa år?

- Samma som fråga 21.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.27
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från