ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Kandidatarbete vid Teknisk fysik (2012), TIFX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-05-30
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F! Lycka till!


Allmänt om kandidatarbetet

1. Vilket arbete har du gjort? (kan inte kopplas samman med övriga svar, frågan finns med för statistik)

- Väderparametrars inverkan på energiförluster i en fastighet - en studie av värmeflöden»
- För hästens välfärd»
- TIFX02-12-11 (Kvasikristaller)»
- För Hästens Välfärd»

2. Hur givande tycker du att ditt arbete var?

4 svarande

1 (inte alls givande)»0 0%
0 0%
1 25%
0 0%
0 0%
6 (mycket givande)»3 75%

Genomsnitt: 5.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har lärt mig väldigt mycket inom en rad olika ämnen som ej har behandlats i kurser. Dessutom så har jag använt kunskap som jag fått från en betydande andel av kurserna som vi läst och detta har bidragit till en högre grad av internalisering av tidigare kursinnehåll.» (6 (mycket givande))

3. Hur upplevde du arbetets omfattning?

4 svarande

1 (för litet)»0 0%
0 0%
3 (lagom)»3 100%
0 0%
5 (för stort)»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3

- För många personer i gruppen gjorde att vi inte kom upp i de timmar projektet ska motsvara. Men det var lagom i förhållande till andra kurser.» (3 (lagom))
- Blev så stort vi själva gjorde det» (Vet ej)

4. Ungefär hur många timmar har du lagt ned på ditt kandidatarbete?

4 svarande

0-49»0 0%
50-99»0 0%
100-149»0 0%
150-199»0 0%
200-249»2 50%
250-299»1 25%
300-349»0 0%
350-399»0 0%
400-449»1 25%
450-499»0 0%
500-549»0 0%
550-599»0 0%
600-649»0 0%
650-699»0 0%
700-749»0 0%
750-799»0 0%
800-849»0 0%
850-899»0 0%
900-1000»0 0%
>1000»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 6.25

- Jag har dock tentaflyktat med kandidatarbetet vilken är en orsak till det höga antalet timmar.» (400-449)

5. Hur väl har kommunikationen med handledare fungerat?

Skriv gärna vilken handledare du har haft i kommentarsfältet (frivilligt).

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 25%
6 (mycket bra)»3 75%

Genomsnitt: 5.75

- Mattias Thuvander var mycket snabb på att svara på mail och hjälpte oss med mycket.» (5)
- Vi har träffat Magnus Karlsteen en gång i veckan och han har varit mycket hjälpsam.» (6 (mycket bra))
- Magnus Karlsteen» (6 (mycket bra))

6. Hur bra stöd anser du att du har haft från din/dina handledare?

4 svarande

1 (mycket lite stöd)»0 0%
0 0%
0 0%
1 25%
1 25%
6 (mycket bra stöd)»2 50%

Genomsnitt: 5.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra med handledarmöten men vi fick ganska lite guidning i projeketet vilket hade varit givande» (5)

7. Hur väl har kommunikationen med examinatorn fungerat?

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 25%
0 0%
1 25%
2 50%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi hade aldrig något möte med examintorn i början vilket gjorde att det rådde en del osäkerhet kring vad som förväntades från dennes sida. » (2)
- Vi har ej kommunicerat särskilt mycket med handledaren så det är svårt att bedömma. » (4)
- Hade varit bra att inte behöva dra all information ur examinatorn, men frågor via mail besvarades snabbt och utförligt» (5)

8. Har det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om examination, obligatoriska moment osv?

4 svarande

1 (otillräcklig information)»2 50%
0 0%
1 25%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra och lättillgängligt))»1 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte funnits information om deadlines, riktlinjer osv» (1 (otillräcklig information))
- De olika examinatorerna verkar ha olika åsikter om vad som krävs. Examinatorn verkar inte följa studentportalen fullt ut. Det var konstigt att vi inte fick veta från början att alla bilder man har med måste ha godkännande från utgivaren innan man kan publicera arbetet i CPL. På fackspråk sa de att det gick bra ändå eftersom att vi skrev i utbildningssyfte men examinatorn så något annan. Ingen verkar veta riktigt. » (1 (otillräcklig information))

9. Hur bra har samarbetet i gruppen fungerat?

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 25%
0 0%
1 25%
0 0%
6 (mycket bra)»2 50%

Genomsnitt: 4.5

- Svårt att hantera att vi kom från så olika bakgrund (F och BT). I projektbeskrivningen stod att man skulle kunna elektronik och programmering, de från bioteknik hade aldrig sysslat med varken det ena eller andra vilket förhindrade oss i vårt arbete. » (2)

10. Hur jämn anser du att arbetsfördelningen i gruppen var?

4 svarande

1 (mycket ojämn)»0 0%
0 0%
1 25%
2 50%
5 (helt jämn)»1 25%

Genomsnitt: 4

- Någorlunda, men vissa tog förstås mer helhetsansvar. » (3)

11. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program än F och TM, hur har detta fungerat?

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 25%
0 0%
1 25%
1 25%
6 (mycket bra)»1 25%
Inte gjort arbetet med andra program»0

Genomsnitt: 4.25

- Ganska dåligt. Jag tycker att det är viktigt att man gör det tydligt i problemformuleringen vad som förväntas av de studenter som söker ett kandidatarbete. Vi fick en konstig siutation där alla inte rikigt kunde bidra. » (2)
- Det var väldigt givande att ha komplement inom gruppen med andra kompetensområden än de som finns på F.» (5)
- Har gjort projekt med studenter från Kf, det har fungerat mycket bra eftersom vi har liknande förkunskaper inom relevanta områden» (6 (mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.31


Fackspråk

12. Vad tyckte du om handledningstillfälle 1?

Handledningstillfälle 1: Responsarbete - utvärdera, kommentera och bearbeta text.

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 25%
3 75%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var inte särskilt givande. Den andra gruppen kommenterade mest på språkligt bruk.» (3)

13. Vad tyckte du om handledningstillfälle 2?

Handledningstillfälle2: Textens utformning - språk, stil och struktur

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 25%
2 50%
6 (mycket bra)»1 25%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Detta handledningstillfälle gav oss väldigt bra feedback på upplägget av rapporten.» (6 (mycket bra))

14. Vad tyckte du om handledningstillfälle 3?

Handledningstillfälle 3: Inför muntlig presentation och opposition

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
2 66%
1 33%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Vad tyckte du om föreläsning 1?

Föreläsning 1: Skrivmetodik

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 100%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

16. Vad tyckte du om föreläsning 2?

Föreläsning 2: Vetenskaplig kommunikation

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 100%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. Vad tyckte du om föreläsning 3?

Föreläsning 3: Sammanhang i text

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. Vad tyckte du om föreläsning 4?

Föreläsning 4: Argumentation och retorik

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

19. Vad tyckte du om föreläsning 5?

Föreläsning 5: Muntliga presentationer

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8


Kommentarsfrågor

20. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program och haft andra obligatoriska moment än dem som gäller för F och TM, hur anser du att detta har fungerat?

- Bra »
- Det har fungerat bra. KF har inte mycket som är obligatoriskt utöver det F har, så det har märkts mycket lite av det»
- ganska dåligt. De visste inte vad som gällde och inte våra handledare heller. Jobbigt att vi ska behöva gå på extragrejer för att de har andra regler.»

21. Vad skall främst förändras till nästa år?

- Biblioteket bör ha en bättre stilguide till dokument. Här bör till exempel det finnas en färdig LaTeX-mall samt bibtex-mall. Detta skulle minskat vår arbetsbörda med en manvecka. Det gick heller ej att få tag i chalmers-loggan för kandidatarbeten i eps eller annat vektorformat. Detta är högst klandervärt då det lätt ger ett oprofessionellt intryck att använda bitmappad grafik på arbeten. »
- Mer info om vad som gäller! Var är kursplanen? Varför hade vi inget möte med examinatorn? Jag skulle vilja ha mer individuell feedback under projektets gång, typ ett mitt-termins-utvärderingssamtal enskilt med handledare och examintor där man kunde disuktera sin roll i gruppen.»

22. Vad skall främst bevaras till nästa år?

- God handledning och få obligatoriska moment !»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.06
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från