ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper (2012), MVEX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-05-30
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F! Lycka till!


Allmänt om kandidatarbetet

1. Vilket arbete har du gjort? (kan inte kopplas samman med övriga svar, frågan finns med för statistik)

- MVEX01-12-11»
- mvex01-12-22»
- Hur mycket släkt är släktingar? MVEX01-12-23»
- Optimal consumption problem»
- Matte»
- Programvara för undervisning om Branch-and-Bound-metoden.»
- Programvara för undervisning om Branch-and-Bound-metoden. »
- Hur mycket släkt är släktingar?»
- Var blåser vinden bäst?»

2. Hur givande tycker du att ditt arbete var?

9 svarande

1 (inte alls givande)»1 11%
0 0%
0 0%
1 11%
5 55%
6 (mycket givande)»2 22%

Genomsnitt: 4.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det enda som hade med finans matematik» (6 (mycket givande))

3. Hur upplevde du arbetets omfattning?

9 svarande

1 (för litet)»0 0%
0 0%
3 (lagom)»6 75%
2 25%
5 (för stort)»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.25

- Vi avgränsade oss själva» (3 (lagom))
- Kan ha varit bättre som master arbete» (4)

4. Ungefär hur många timmar har du lagt ned på ditt kandidatarbete?

9 svarande

0-49»0 0%
50-99»0 0%
100-149»0 0%
150-199»1 11%
200-249»1 11%
250-299»3 33%
300-349»2 22%
350-399»2 22%
400-449»0 0%
450-499»0 0%
500-549»0 0%
550-599»0 0%
600-649»0 0%
650-699»0 0%
700-749»0 0%
750-799»0 0%
800-849»0 0%
850-899»0 0%
900-1000»0 0%
>1000»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 6.33

5. Hur väl har kommunikationen med handledare fungerat?

Skriv gärna vilken handledare du har haft i kommentarsfältet (frivilligt).

9 svarande

1 (inte alls bra)»1 11%
1 11%
2 22%
0 0%
2 22%
6 (mycket bra)»3 33%

Genomsnitt: 4.11

- Det känns inte riktigt som vi blev handledda. Jag hade förväntat mig mer från vår handledare. Det kändes inte som om han hade några förväntningar.» (2)
- Ann-Brith Strömberg. Tyvärr har det varit svårt att få en känsla för vad vår handledare ansett om arbetet på vägen. Dessutom hade jag förväntat mig att hon läst igenom slutrapportutkasten mer grundligt.» (3)
- Staffan Nilsson» (6 (mycket bra))

6. Hur bra stöd anser du att du har haft från din/dina handledare?

9 svarande

1 (mycket lite stöd)»1 11%
2 22%
1 11%
1 11%
2 22%
6 (mycket bra stöd)»2 22%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte haft tillräcklig kunskap om Java för att kunna hjälpa oss.» (2)
- Svarart snabbt på frågor och gett bra input» (6 (mycket bra stöd))

7. Hur väl har kommunikationen med examinatorn fungerat?

9 svarande

1 (inte alls bra)»1 11%
4 44%
2 22%
0 0%
2 22%
6 (mycket bra)»0 0%

Genomsnitt: 2.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Riktigt dålig på att svara på mail men men...» (2)
- Han har varit sen med allt för mycket information vad gäller opponeringsgrupper och inlämningsuppgifter. » (2)
- Ibland har det svårt att få bra svar på frågor på mail. Examinator har inte riktigt förstått vad man menar och ibland svarat på ett sätt som verkat som om han blivit förnärmad av frågan.» (2)
- Inte sökt så mycket kontakt med honom» (3)
- Fant svarar på mail snabbt. Dock behöver han lära sig att inte skriva mer än ett ämne per mail. Det är inte OK att börja mailet med ett ärrande, för att sedan plötsligt byta. » (5)

8. Har det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om examination, obligatoriska moment osv?

9 svarande

1 (otillräcklig information)»3 33%
2 22%
1 11%
0 0%
2 22%
6 (mycket bra och lättillgängligt))»1 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rörig kurshemsida. En del information gavs enbart per mail -- i en bifogad fil! Exempel på det senare: information om opponering och vad som förväntades behandlas i det skriftliga.» (1 (otillräcklig information))
- En hel del information har fattas. Till exempel framkom det mycket sent att arbetet skulle tryckas i svart-vitt. Information om viss formalia (t.ex. sidnumrering, placering av förord etc) har saknats.» (3)

9. Hur bra har samarbetet i gruppen fungerat?

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 11%
0 0%
0 0%
5 55%
6 (mycket bra)»3 33%

Genomsnitt: 5

- Jag» (5)

10. Hur jämn anser du att arbetsfördelningen i gruppen var?

9 svarande

1 (mycket ojämn)»0 0%
2 22%
1 11%
4 44%
5 (helt jämn)»2 22%

Genomsnitt: 3.66

11. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program än F och TM, hur har detta fungerat?

9 svarande

1 (inte alls bra)»2 25%
0 0%
0 0%
1 12%
3 37%
6 (mycket bra)»2 25%
Inte gjort arbetet med andra program»1

Genomsnitt: 4.12

- Jag märkte stor skillnad på TM mot F. På TM verkar rapportskrivande vara en bristvara, och det var STOR skillnad på vad TM:arna tyckte var en "bra rapport" och vad som i själva verket är det. Det var inte roligt att behöva dra hela den vagnen av rapportformalia/läsvänlighet själv.» (1 (inte alls bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.52


Fackspråk

12. Vad tyckte du om handledningstillfälle 1?

Handledningstillfälle 1: Responsarbete - utvärdera, kommentera och bearbeta text.

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 22%
0 0%
1 11%
3 33%
6 (mycket bra)»3 33%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Claes Gav inget.» (2)
- Blev en bra och givande diskussion. Det var trevligt att en grupp med samma bakgrund läste och kommenterade.» (5)
- Claes Ohlsson» (6 (mycket bra))
- Claes Ohlson» (6 (mycket bra))
- Claeso bör få medalj.» (6 (mycket bra))

13. Vad tyckte du om handledningstillfälle 2?

Handledningstillfälle2: Textens utformning - språk, stil och struktur

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 11%
1 11%
4 44%
2 22%
6 (mycket bra)»1 11%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Claes. Hade lika gärna kunnat vara utan, tillför inget.» (3)
- Claes Ohlsson, han hade inte hunnit läsa vårt arbete innan mötet, men kunde ändå komma med bra kommentarer och synpunkter» (4)
- I stort sett bra, men fokus hamnade lite på fel saker. Vissa kommentarer som framfördes av handledaren grundades i dennes bristande förståelse av ämnet. Det är självklart så att Fackspråksanställda ej ska behöva vara insatta i matematiken, men det är viktigt att de kan särskilja på oklarheter som uppkommer av bristande bakgrundskunskap och oklarheter som uppkommer av eventuella bristande förklaringar i rapporten.» (4)
- Claeso bör få medalj.» (6 (mycket bra))

14. Vad tyckte du om handledningstillfälle 3?

Handledningstillfälle 3: Inför muntlig presentation och opposition

9 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 12%
1 12%
2 25%
2 25%
6 (mycket bra)»2 25%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Claes. Tillför inget.» (2)
- Claes Ohlsson» (3)
- Tillfället låg lite fel i tiden, det låg innan rapporten skulle lämnas in. Därför var det svårt att få särskilt bra respons på presentation av den enkla anledningen att denna inte riktigt hade börjat formas än.» (4)
- Anna-Lena Fredriksson» (5)
- Claeso bör få medalj.» (6 (mycket bra))

15. Vad tyckte du om föreläsning 1?

Föreläsning 1: Skrivmetodik

9 svarande

1 (inte alls bra)»4 44%
2 22%
0 0%
3 33%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite väl flummig» (1 (inte alls bra))
- Värdelös föreläsning, fick mig att strunta i att gå på resterande. Allt detta kunde jag, kanske till och med mer? Vad var meningen med denna föreläsningen egenltigen? Starta på en MYCKET högre nivå nästa gång.» (1 (inte alls bra))

16. Vad tyckte du om föreläsning 2?

Föreläsning 2: Vetenskaplig kommunikation

9 svarande

1 (inte alls bra)»1 33%
0 0%
0 0%
2 66%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. Vad tyckte du om föreläsning 3?

Föreläsning 3: Sammanhang i text

9 svarande

1 (inte alls bra)»1 33%
0 0%
0 0%
2 66%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. Vad tyckte du om föreläsning 4?

Föreläsning 4: Argumentation och retorik

9 svarande

1 (inte alls bra)»1 33%
0 0%
0 0%
2 66%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

19. Vad tyckte du om föreläsning 5?

Föreläsning 5: Muntliga presentationer

8 svarande

1 (inte alls bra)»1 33%
0 0%
0 0%
0 0%
1 33%
6 (mycket bra)»1 33%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.65


Kommentarsfrågor

20. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program och haft andra obligatoriska moment än dem som gäller för F och TM, hur anser du att detta har fungerat?

- Bra, alla moment har varit vettiga»

21. Vad skall främst förändras till nästa år?

- Tydligare information om vad som gäller för olika saker.»
- Information angående inläming av slutrapport ska lämnas tidigare. Respons på planeringsrapporten borde fås några veckor efter att den lämnats in.»
- Tydlig information på kurshemsida. Behöver man +10 flikar egentligen?»

22. Vad skall främst bevaras till nästa år?

- Anna-Lena hos fackspråk var riktigt bra »
- Den stora mängden instressanta projekt.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.6
Beräknat jämförelseindex: 0.52


Kursutvärderingssystem från