ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Kandidatarbete vid Fundamental fysik (2012), FUFX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-05-30
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F! Lycka till!


Allmänt om kandidatarbetet

1. Vilket arbete har du gjort? (kan inte kopplas samman med övriga svar, frågan finns med för statistik)

- Calibration Detector for Crystal Ball»
- Gruppteori»
- Precalibrated Ion Beam Identification Detector»
- Group Theory and Symmetries in Particle Physics»
- Calibration Detector for Crystal Ball»

2. Hur givande tycker du att ditt arbete var?

5 svarande

1 (inte alls givande)»0 0%
0 0%
0 0%
1 20%
0 0%
6 (mycket givande)»4 80%

Genomsnitt: 5.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kul att få sätta sig in i Geant4 och ROOT. Nyttiga, om än inte så positiva, erfarenheter om att arbeta i grupp.» (4)
- I spåkulan ser jag hur jag faller tillbaka på våren i framtida studier med någon sorts överblick om var det jag ska läsa passar in.» (6 (mycket givande))

3. Hur upplevde du arbetets omfattning?

5 svarande

1 (för litet)»0 0%
0 0%
3 (lagom)»2 40%
2 40%
5 (för stort)»1 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.8

- Generellt lagom och att det ändå blir en 4:a ligger huvudsakligen på oss själva. Både gruppen som helhet och jag som en klar del i det ville gå för det helhjärtat. Det blev lite tungt dock att försöka bära upp så mycket av den moderna fysiken på en gång. Även om fortfarande självvalt var nog slutspurten för att knyta ihop säcken lite i överkant så här i backspegeln. Kul att kämpa dock så överlag är jag nöjd med omfattningen!» (4)

4. Ungefär hur många timmar har du lagt ned på ditt kandidatarbete?

4 svarande

0-49»0 0%
50-99»0 0%
100-149»0 0%
150-199»0 0%
200-249»0 0%
250-299»0 0%
300-349»0 0%
350-399»2 50%
400-449»0 0%
450-499»0 0%
500-549»0 0%
550-599»0 0%
600-649»1 25%
650-699»0 0%
700-749»0 0%
750-799»0 0%
800-849»0 0%
850-899»1 25%
900-1000»0 0%
>1000»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 11.75

- Alldeles för många... (i förhållande till poängen, men det är ju standard)» (?)

5. Hur väl har kommunikationen med handledare fungerat?

Skriv gärna vilken handledare du har haft i kommentarsfältet (frivilligt).

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 20%
1 20%
6 (mycket bra)»3 60%

Genomsnitt: 5.4

- Har träffat Heinz, Håkan, Ronja o Simon nästan varje vecka. Heinz har funnits tillgänglig på sitt kontor för att svara på frågor och diskutera saker, Håkan har också funnits tillgänglig, men inte utnyttjats i samma utsträckning.» (4)
- Håkan Johansson är alltid lätt att få tag på via mail, och har alltid bra svar! Vi i vår grupp (gissa vilken...) var mycket nöjda med Håkan som handledare.» (6 (mycket bra))
- Daniel "E8" Persson» (6 (mycket bra))

6. Hur bra stöd anser du att du har haft från din/dina handledare?

5 svarande

1 (mycket lite stöd)»0 0%
0 0%
1 20%
0 0%
1 20%
6 (mycket bra stöd)»3 60%

Genomsnitt: 5.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tillgänglighet: mycket bra. Hade önskat mer kontroll och styrning från handledaren.» (3)
- Håkan Johansson var riktigt bra!» (6 (mycket bra stöd))
- Jag har svårt att tänka mig att det går att få någon bättre handledare som inte är anden i lampan med helgjour. Daniel är grym och stödet har varit fantastiskt! (Tacksamhet steg ytterligare när man hört skräckhistorier från andra institutioner)» (6 (mycket bra stöd))

7. Hur väl har kommunikationen med examinatorn fungerat?

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
1 20%
2 40%
6 (mycket bra)»2 40%

Genomsnitt: 5.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ej sökt kontakt, men jag måste ju klicka i ett alternativ.» (4)
- Det har väl inte varit så mycket ord oss emellan sedan projektstart men det som sagts har gått fram.» (6 (mycket bra))

8. Har det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om examination, obligatoriska moment osv?

5 svarande

1 (otillräcklig information)»0 0%
0 0%
0 0%
3 60%
1 20%
6 (mycket bra och lättillgängligt))»1 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Grupper som man skulle opponera på kom ut ganska sent. Gruppen vi opponerade på grupp presenterade sin gruppindelning sent.» (4)
- Det blev lite märkligt då vårt arbete (Group Theory) inte riktigt passade in i vad t.ex. Fackspråk och Chalmers hemsida förväntar sig. Men kommunikationen med examinator och handledare räckte för att känna säkerhet.» (4)
- Förutom att studentportalen för det mesta, allmänt, inte fungerar.» (6 (mycket bra och lättillgängligt)))

9. Hur bra har samarbetet i gruppen fungerat?

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 20%
0 0%
2 40%
0 0%
6 (mycket bra)»2 40%

Genomsnitt: 4.4

10. Hur jämn anser du att arbetsfördelningen i gruppen var?

5 svarande

1 (mycket ojämn)»1 20%
1 20%
1 20%
2 40%
5 (helt jämn)»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- När jag funderar i efterhand: har ingen aning om vad två av gruppmedlemmarna bidragit med. Jag gick ut hårt och ambitiöst i början, men när ingen annan verkade engagerad eller verkade vilja få något gjort bestämde jag mig för att koncentrera mig på min mitt examensarbete vid annan institution (och där rök anonymiteten..). Folk har inte svarat på mail, inte svarat på försök att styra upp rapportskrivning eller få något driv i arbetet. Jag skrev 90% av planeringsrapporten (tänkt som ett första utkast, men den godtogs..), skrev de program som användes för att göra simuleringar och analysera data, körde simuleringar och försökte analysera data. Tappade intresset någonstans på vägen, sänkte mina ambitioner och slutade bry mig. Sov 2-3 timmar per natt de sista dagarna för att kunna lämna in något rapportliknande över huvud taget, medan andra hellre gick och tränade, tog sovmorgon till lunch, eller gick hem och vilade ögonen för att linserna börjat skava. Rapporten blev därefter och jag skäms över att mitt namn står på den. Annars har det varit bra.» (1 (mycket ojämn))
- Alla vill inte jobba precis lika mycket och alla behöver inte jobba precis lika mycket. Det känns som om allas ambitionsnivå kunde fungera tillsammans lite efter devisen "av var och en efter ambition". Irritation (vad jag vet) har varit sällsynt för ett halvårs långt arbete med mycket engagemang.» (4)

11. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program än F och TM, hur har detta fungerat?

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 50%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»1 50%
Inte gjort arbetet med andra program»3

Genomsnitt: 4

- Folk från Fysikerprogrammet, GU: fungerat bra. Folk från Kf: besvikelse. Annan person från F: inte fungerat bra. Orsak oklar, trots att jag snart är klar psykolog.» (2)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 5.15


Fackspråk

12. Vad tyckte du om handledningstillfälle 1?

Handledningstillfälle 1: Responsarbete - utvärdera, kommentera och bearbeta text.

5 svarande

1 (inte alls bra)»1 25%
0 0%
0 0%
2 50%
1 25%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Idén är bra och jag gillar responsarbetet mellan grupper som LEDS av någon som kan. Tyvärr föll vårt arbete (Group Theory) utanför Fackspråks ramar på ett kandidatarbete varför det inte gav så mycket som man kan önska. Kan det inte vara läge att slänga iväg ett mail till Fackspråk/hälsa på och berätta vad en litteraturstudie är? Jag läste fjolårets rapport om topologi och de beskrev exakt samma sak. Det lär komma fler som vaskar sin tid efter oss... (Minns inte vad herren hette)» (4)
- Handl: Sarah Sheldon. Bra att läsa annan grupps arbete och ge/få feedback på text, gav bra diskussioner. Tråkig att se den andra gruppen och bli påmind om hur ett grupparbete skulle kunna fungera.» (5)

13. Vad tyckte du om handledningstillfälle 2?

Handledningstillfälle2: Textens utformning - språk, stil och struktur

5 svarande

1 (inte alls bra)»1 20%
0 0%
1 20%
3 60%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Idén är (fortfarande) bra men inte heller Sarah Sheldon visste vad hon skulle göra med Group Theory-arbetet. Förvånansvärt fruktlöst möte med någon som ändå kan engelska på riktigt.» (3)
- Bra feedback från handledare, men gillade bättre upplägget med en annan grupp närvarande, så man kan diskutera och jämföra varandras texter.» (4)
- OK, även om feedback var lite intetsägande.» (4)

14. Vad tyckte du om handledningstillfälle 3?

Handledningstillfälle 3: Inför muntlig presentation och opposition

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 50%
0 0%
1 50%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick inte ut någonting av det. Handledaren sa ungefär att "handledningstillfället är ju till för de studenter som inte har någon koll alls och inte har någon aning om hur man sätter ihop en presentation, så jag kan inte säga så mycket till er". Dock var handledaren i sig tillmötesgående och flexibel, så det var nog snarare så att handledningen var onödig för oss som faktiskt kunde göra en presentation på egen hand, inget fel på handledaren i sig.» (2)

15. Vad tyckte du om föreläsning 1?

Föreläsning 1: Skrivmetodik

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ryktet sa att föreläsningarna inte höll måttet. Hörde ingen som hade lärt sig något av det så jag läste själv istället. Det är alltså ingen kritik från min sida utan bara en motivering till varför jag inte gav det en chans. (Deltog ej någon föreläsning)» (Deltog ej)

16. Vad tyckte du om föreläsning 2?

Föreläsning 2: Vetenskaplig kommunikation

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. Vad tyckte du om föreläsning 3?

Föreläsning 3: Sammanhang i text

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

18. Vad tyckte du om föreläsning 4?

Föreläsning 4: Argumentation och retorik

5 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

19. Vad tyckte du om föreläsning 5?

Föreläsning 5: Muntliga presentationer

4 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 0 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.27


Kommentarsfrågor

20. Om du gjort ditt arbete tillsammans med studenter från andra program och haft andra obligatoriska moment än dem som gäller för F och TM, hur anser du att detta har fungerat?

- Vi hade några Kf:are med fler obligatoriska moment, och några GU:are utan obligatoriska moment. Vi gick alla på nästan alla obligtoriska moment, med en tanke om att vi är _en_grupp_ som skall göra detta tillsammans.»
- Det har fungerat mycket bra»

21. Vad skall främst förändras till nästa år?

- Om det är så att arbetet kräver programmeringsvana (t ex. nödvändiga moment i Geant4 eller ROOT), så borde det framgå i beskrivningen av kandidatarbetet. T ex. "Viss programmeringsvana krävs (C/C++)", eller i alla fall "intresse för att över huvud taget lära sig något om programmering krävs" //CrystalBall»
- Kanske få reda på vem man ska opponera på lite tidigare. I stort inte så mycket dock, bra skött.»
- Inga egentliga förslag, det mesta bra. Vore kul att få ut något av Fackspråksmötena för det känns som om de borde har mycket att säga även om litteraturstudier.(Group Theory-gruppen igen)»
- Min handledare tog inte kontakt förrän någon gång i början av läsperiod 3. Även om jag är fullt medveten om att ansvaret även ligger på stundenterna tycker jag det är bra om alla handledare i alla fall skickar ett mail strax efter att antagningen är klar och kanske ger än några läsråd eller dylikt. Har hört att detta fungerat bra i många grupper och gjort att de kom igång fortare och lättare. Själv satt jag och väntade på mail.»

22. Vad skall främst bevaras till nästa år?

- Håkan Johansson var en riktigt bra handledare som verkligen hade koll på det mesta han pratade om. Även övriga på Subatomär som man varit i kontakt med har varit trevliga och hjälpsamma. Fortsätt på samma sätt så blir det nog bra nästa år också.»
- Daniel.»
- Vet ej»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.48
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från