ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Datakommunikation, LEU061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-06-10
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»2 10%
Cirka 20 timmar»6 30%
Cirka 25 timmar»5 25%
Cirka 30 timmar»5 25%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.95

- lagom arbetsbörda, cisco exkluderat» (Cirka 20 timmar)
- Cisco tog en hel del tid » (Cirka 25 timmar)
- Mestadels pga CISCO» (Cirka 25 timmar)
- Cisco-kursen är definitivt den del som tagit nästan all tid.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»4 20%
75%»4 20%
100%»11 55%

Genomsnitt: 4.25


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 65%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 27%
Ja, i hög grad»12 66%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.77

- Lite för lätt tentamen, men överlag bra och välformulerade frågor» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 2.84

- läst mycket själv i boken, svårt med Alis brytning ibland.» (Ganska liten)
- Cisco bidrog en hel del.» (Ganska stor)
- Ali föreläser på ett fantastiskt levande sätt. Bra jobbat Ali och tack :D. Däremot så är många powerpoint slides riktigt dåliga med på tok för mycket information som ibland gjorde att man tappade fokus.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»8 40%

Genomsnitt: 3.2

- Mycket bra material från Cisco även om en del var utdaterat.» (Ganska stor)
- Dock inte boken, men cisco och slides var bra» (Ganska stor)
- Boken är bra men för mycket text omkring det väsentliga. Författaren tar tid för att komma till det viktiga. Verkar vanligt i amerikanska böcker jämfört med svensk kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Den första laborationen var värdelös.» (Mycket stor)
- Ciscokursen gjorde kursen lite lättare eftersom man fick rutin på studierna.» (Mycket stor)
- CISCO, boken och PDFer från föreläsningar» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»14 73%

Genomsnitt: 3.68

- Riktigt imponerande, just den här punkten var riktigt jävla bra!» (Mycket bra)
- Bäst organiserade kurshemsidan än så länge. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.78

- Snabba svar på frågor via PingPong, tack!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»12 60%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 35%
Hög»13 65%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- Cisco-kursen bidrog med en ganska stor del av arbetsbelastningen, vilket är positivt.» (Lagom)
- Med Cisco, annars hade det inte varit så.» (Hög)
- Gjorde man CISCO blev det för högt tempo med resten av kursen. » (Hög)
- Vilket iofs var självförvållat då man läste Cisco-kursen.» (Hög)
- Notis: Inkluderat CCNA.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 30%
Hög»10 50%
För hög»4 20%

Genomsnitt: 3.9

- Den andra kursen tog för mycket tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»3 15%
Gott»9 45%
Mycket gott»7 35%

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentamen var för lätt och en hel del powerpoint slides var dåliga och gjorde inlärningen svår. Annars mycket bra!» (Gott)
- Ali gjorde ett mycket bra jobb med kursen!» (Mycket gott)
- Väldigt rolig kurs » (Mycket gott)
- En intressant och lärorik grundkurs som gjorde det intressant med fortsatta studier inom nätverksteknik.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Ali, ciscokursen och Sakib som labhandledare!»
- Ali och Sakib!»
- Ali och labbhandledaren Erik!»
- Bra med tre labbar»
- Labbarna. Kanske gå in lite mer på TCP.»
- CCNA»
- Labbarna! Samt det väldigt generösa referenserna ifrån exempeltentorna, det gjorde det oerhört lätt att hitta i boken den information som verkligen var relevant. Väldigt mycket text i boken som egentligen är helt innehållslös och bara försöker förklara problem för att sedan ogiltigförklara förklaringen eftersom det inte löste problemet.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort/ändra den första laborationen och gör den mer som de andra 2. »
- Mer labbar, gärna mer programmering! Revidera powerpoint slidesen!»
- Kanske att Ali borde skriva lite mer på tavlan, t ex räkna subnät osv. »
- Labbarna bör examineras bättre, gör om arbetsfördelning för labbar, första för lång, de andra två för korta...»
- Fler labbar, lär sig mycket mer om man pillar med det praktiskt än läsa om det»
- Användningen av powerpoint-slides där det står en massa text medan föreläsaren pratar "fritt" var aningen distraherande vid vissa fall. Ett bättre alternativ vore kanske att involvera dessa slides fast endast i form av figurer med eventuella kortare stödtexter. I det nuvarande fallet så fann jag att man ville läsa i sliden samtidigt som man försökte lyssna på föreläsaren, vilket vid fall bidrog till att man tappade koncentration.»
- Fler labbar!»

16. Övriga kommentarer

- Förvånad att jag får mail om utvärdering utav kursen då jag varken läst/läser data eller kursen..»
- Bra kurs!»
- Ali är jätteduktig och föreläsningarna är väldigt bra!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.09

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.09
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från