ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP 3-4 11/12 Produktionsstyrning, LBT161

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-19
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»7 28%
Gott»11 44%
Mycket gott»6 24%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kurs med för få poäng för att pågå under en hel termin. » (Dåligt)
- Stor inblick i byggvärlden» (Gott)
- Intressant kurs med bra innehåll, men kanske lite mycket hoppande i de olika momenten. » (Gott)
- Det hade varit bättre om hela kursen låg i en läsperiod så att det blev mer koncentrerat. Men det var ändå bra att det var uppdelat så att teorin var i LP3 och räkningen i LP4.» (Gott)
- Tyckte dock jag fick lite dålig uppfattning om hur det egentligen används i "verkliga livet"» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.88


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1. genomföra en noggrann produktionsplanering vilket tillsammans med en förnuftig ekonomisk budgetering är förutsättningarna för en framgångsrik byggstyrning.
2. Studenterna skall också kunna välja en lämplig byggmetod med hänsynstagande till uppställda kvalitetsmål och till möjligheten att inom fastställda tidsgränser genomföra byggandet med bibehållande av en trygg arbetsmiljö.
3. Dessutom skall studenten bland aktuella alternativ, kunna välja det som på det mest gynnsamma sättet utnyttjar de tillgängliga produktionsresurserna. Information skall kunna hämtas från dels traditionella bygghandlingar som från en BIM.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 60%

Genomsnitt: 3.44

- Jag lärde mig dock inte kursens mål trots 95/100 poäng på tentan. Har vi ens nämnt något om trygg arbetsmiljö? Välja olika byggmetoder tycker jag inte heller att vi fått gjort. Information från traditionella bygghandlingar har vi inte heller fått ta del av. Låter som att vi knappt uppnådde några av kursens mål. Målen låter bra! (Men vi fick aldrig ta del av den undervisningen)» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»21 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.95

- Kände dock att kännedom om praktiskt byggande hade behövts, alla är inte snickare,)» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ibland känns det som att det förutsätts att man skall kunna relativt mycket om byggande, dvs att man har praktisk erfarenhet.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»12 50%
Ja, i hög grad»10 41%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.45

- Som jag skrev ovan» (Nej, inte alls)
- Tentan borde innehålla teoritiska uppgifter också, om man läser målen förstår man varför.» (I viss utsträckning)
- Bra med hemtenta för teorin» (I viss utsträckning)
- lite typtentavarning» (I viss utsträckning)
- Men det var samtidigt ingen utmaning då kursen inte var så innehållsrik» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»7 28%
Mycket stor»12 48%

Genomsnitt: 3.24

- Bra hjälp från läraren på övingarna med ex plancon!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna som innehöll uppgifter från Exempelsamlingen var jättebra. Bra att tempot var lågt så att man hann med! Boken till hemtentan hjälpte ju förstås! » (Mycket stor)
- Det jag lärt mig har kommit från lektion, till stor del eftersom jag inte använt boken!» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»12 48%
Ganska stor»2 8%
Mycket stor»7 28%

Genomsnitt: 2.48

- Ej använt förutom till hemtentan där jag inte lärde mig så mycket» (Mycket liten)
- Med "ganska liten" menar jag att jag upplevt det som att vi inte hade någon kurslitteratur alls, mer än föreläsningsanteckningar/powerpoint. Inge jag personligen har emot, men ingen bok behövdes iaf.» (Ganska liten)
- Bra om ni lägger ut mer gamla tentor, i tid. » (Ganska stor)
- Exempelsamlingen och kursboken var av betydande del för min inlärning. » (Mycket stor)
- Hemtentan» (Mycket stor)

7. Gav Entreprenadspelet en ökad förståelse för hur ett byggföretag fungerar?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Nej, inte så mycket»3 12%
Ja, lite grand»11 44%
Ja, mycket»11 44%

Genomsnitt: 3.32

- Inte för min del iaf» (Nej, inte så mycket)
- Det var ett bra spel, men det var synd att tiden gick så fort så att vi precis hade lärt oss hur det fungerade när vi var tvungna att sluta. Jag hade inte möjlighet att delta på det senare tillfället vilket jag gärna hade gjort.» (Ja, lite grand)
- Lite kort obligatorisk tid till att spela, många av oss har svårt att delta efter kl 17. då det fanns frivilligt tillfälle.» (Ja, lite grand)
- Kul va det också!» (Ja, mycket)
- Det var både trevligt, nyttigt och roligt!» (Ja, mycket)

8. Kompletterade Entreprenadspelet den traditionella utbildningen på ett bra sätt?

25 svarande

Nej, inte alls»1 4%
Nej, inte så mycket»1 4%
Ja, lite grand»8 32%
Ja, mycket»15 60%

Genomsnitt: 3.48

- Lite variation var ju dock kul och kan göra undervisningen roligare. Tyckte dock inte den gav mig så mycket informationsmässigt. » (Nej, inte så mycket)
- Det var roligt» (Ja, mycket)
- Det var ett roligt islag i kursen! Gillar variation på övningarna i kursen. » (Ja, mycket)
- Väldigt givande, skapade den verklighetsanknytning som är så viktig för studenten.» (Ja, mycket)
- Det var både trevligt, nyttigt och roligt!» (Ja, mycket)
- Entreprenadspelet var riktigt roligt.» (Ja, mycket)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»15 62%

Genomsnitt: 3.5

- Jag skickade in hemtentan men fick inte svar förrän ett par månader senare att jag behövde komplettera! Sedan ingen svar alls på kompletteringen vilket gått en månad sedan jag lämnade in den.» (Mycket dåligt)
- Den sista gamla tentan och kompletterande facit kom ut relativt sent.» (Ganska bra)
- Mycket bra med kurssidan! Bra med en lista på vilka moment som klarats av. » (Mycket bra)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»2 8%
Låg»7 28%
Lagom»16 64%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.56


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»14 56%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.88

- Jag hade uppskattat en övning innan tenta, för att kunna klargöra vissa uppgifter.» (Ganska dåliga)
- Börje är väldigt hjälpsam! Han har besvarat alla mina frågor och gjort att jag klarat av kursen bättre. Jättebra lärare! » (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»16 64%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 3.96

13. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»15 60%
Hög»7 28%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.4

- Statistikens upplägg med två obligatoriska duggor gjorde fördelningen över läsperioden mildare, vilket uppskattas. » (Lagom)
- Lite låg i början. Men skönt eftersom vi hade andra kurser då som krävde mer tid. » (Lagom)
- På grund av konstruktionstekniken.» (För hög)


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget med hemtenta + räknetenta. Det ger en bra "ursäkt" att läsa boken ordentligt.»
- Entreprenadspelet!»
- Entreprenadspelet och hemtentan. Det var de delarna som man lärde sig mest på.»
- Spelen»
- Allt med kursen har varit bra. »
- Entreprenörspelet, Börje är duktig på föreläsningar.»
- Jag gillar att hemtentan behandlade teorifrågor som man kunde studera hemma i lugn och ro under kursens gång och att det bara var räkneuppgifter på salstentan.»
- De spel och övningar som ingick i kursen.»
- Mer information om ämnet i in helhet. Behålla Börje som lärare!»
- Entreprenadspelet.»
- - Arbetsbelastningen är lagom tung. - Spelet gav variation och förståelse.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske något samlat kompendium med sammanfattning av föreläsningarna. Men inte jätteviktigt.»
- Kursen kunde lika gärna ha slutat lp 3 i samband med att vi lämnade in hemtentan. Det andra delen av kursen (lp4) innehöll i stort sett samma uppgifter som den första.»
- Simlean bör utvecklas så att det går att spela. »
- kursen bör ligga i en period för att den inte ska kännas så utdragen.»
- Programmen man får testa på fungerade dåligt.»
- Ha övningstillfälen att fråga lärare angående tenta och exempelfrågor.»
- - Jag tycker det blev lite väl mkt föreläsnmingsrepetitioner, hade hellre kortat ner dem till två repetitioner och en övning. - Hade varit bra med FLER uppgifter, jag kände att jag kunde allt material, men kände mig ändå överraskad på tentan.. »
- Följ kursmålen som verkar bra. »


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- Börje är riktigt kunnig och trevlig, och är en stor anledning till att jag blivit mer intresserad av ämnet.»
- Det vore bra med sidnumrering på powerpoint-presentationerna samt datumet för föreläsningen. Det hade då varit enklare att bara skriva ner sida och datum om man vill lägga till något i sina anteckningar från presentationen. »
- Bra föreläsningar. Kunnig och engagerad lärare.»
- Simlean var en bra idé, men tyvärr tog spelet allt RAM-minne vilket gjorde att webbläsaren hängde sig så fort man gjorde en ändring under spelets gång. Grafiken var ju inte slående så spelet bör kunna utvecklas så att man kan spela det oavsett vilken dator man sitter vid.»
- Uppgift 3 på tentamen var dåligt formulerat. Tydligare: Nämnt enhet på beloppet (Kkr) och att det var Total kraschtid tydligt beskrivet. Väldigt bra tentamen i övrigt! :) »
- Börjes engagemang och ständiga återknytning till vad som sker ute i branschen är väldigt bra! Sådant gör att man som student uppskattar kursen i sig. Den känns liksom väldigt aktuell.»
- Börje är en bra lärare!»
- Jag tycker att det var ett mycket bra initiativ att ta in personer från arbetslivet som gästföreläsare.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.88
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från