ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 2 (2012), TIF090/095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-20 - 2012-06-11
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Vilken kurs läste du?

40 svarande

Bas»35 87%
Tillägg»5 12%

Genomsnitt: 1.12

- Hade gärna läst tillägg om tid funnits» (Bas)
- Hade gärna läst tillägget egentligen men det blir för mycket jobb med alla rapporter som måste skrivas. » (Bas)

2. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

40 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
9 22%
25 62%
5 (över förväntan)»6 15%

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker att man borde få mer handledning om hur man skriver bra labbrapporter. Detta gäller generellt för expfysen. Det känns tråkigt att gå ut trean och fortfarande inte riktigt veta vad som förväntas av mig i en labbrapport. När en kurs blir "för självständig" blir det lätt att studenterna inte riktigt vet vad som gäller och därmed inte heller vet om de lyckats nå dessa krav eller inte. » (3)
- Labbarna var mycket roligare än i Experimentell fysik 1» (4)
- JAg förväntade mig samma helvete som ExpFysen i tvåan men denna kurs är mycket bättre upplagd. » (4)
- OK, men inte över förväntan.» (4)

3. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

40 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 7%
3 7%
8 20%
5 (mycket relevant)»26 65%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.42

- Man lär sig otroligt mycket. Bland annat att man måste vara otroligt tålmodig och att teori och praktik skiljer sig.» (5 (mycket relevant))
- Ger bra övning i praktiskt experimentellt arbete» (5 (mycket relevant))
- Viktigt att lära sig att klara sig själv i labmiljö.» (5 (mycket relevant))
- Känns som en av de bättre och vettigare kurserna, synd bara att det kan bli så svårt att undvika schemakrockar.» (5 (mycket relevant))

4. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

38 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
7 18%
9 23%
5 (Mycket bra avvägt)»21 55%

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det fanns inte någon examination.» (?)
- Luddigt vilka krav som ställs på rapporten. Det verkar dessutom variera beroende på vilken lärare som ska läsa den. » (3)
- Lite för snäll rättning på OPTIKEN!» (4)
- Tyckte det var bra poängsättning av rapporterna, men kvant-delen var något hårdare bedömt än de övriga tyckte jag.» (4)
- Om det menas labbande och rapport.» (4)
- Vore bra om det fanns instruktioner på vad rapporter i expfys sak innehålla» (5 (Mycket bra avvägt))
- Ingen tenta.» (5 (Mycket bra avvägt))

5. Hur konsekvent och rättvis upplevde du betygsättningen?

Kommentera gärna hur du upplevde att betygsättningen fungerade för de olika labbarna.

40 svarande

1 (inte alls rättvis)»4 10%
7 17%
14 35%
10 25%
5 (mycket rättvis)»5 12%

Genomsnitt: 3.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Varför är alla så mycket sämre på kvant? Vi har ju nyligen läst 3 kurser i detta ämnet? Jag är helt ok med returer, men varför är det bara en examinator som ger det?» (1 (inte alls rättvis))
- VISSA SKREV EN BRA TEXT, MEN HADE ALLVARLIGA PRINCIPIELLA OCH KONCEPTUELLA FEL I FYSIKEN, OCH FICK TROTS DET HÖGA POÄNG. LÖSNINGARNA BORDE INTE FÅTT MER ÄN MAX 10p. SNÄLLA EXAMINATORER, LÄS OCH UNDERSÖK OM DE VERKLIGEN HAR FÖRSTÅTT VAD DE GJORT. Det har t.o.m. gått skämt och jargong på F om det här...» (1 (inte alls rättvis))
- Bengt-Erik och Ingvar har jag inga synpunkter på, däremot Marika (i kvanten). Dels så rättade hon mycket olikt övriga handledare, och dels så gav hon mer poäng till korta, felaktiga förklaringar än till långa och korrekta (notera att de behövde vara långa för att vara korrekta). Detta med motiveringen att de felaktiga förklaringarna var "lättare att förstå"... Hm, hur är det ens möjligt?» (1 (inte alls rättvis))
- Kvanten stack ut alldeles för mycket. Det är ju jätteviktigt att man har en enhetlig betygsättning mellan momenten, detta MÅSTE bli bättre till nästa år. Kvantläraren borde anpassa sig till dem som varit med förr.» (1 (inte alls rättvis))
- Det var mycket hårdare betygsättning på kvantlabben. Rimligtvis borde det vara ungefär lika lätt/svårt att få samma betyg på alla labbar. » (2)
- Det var väldigt stor skillnad på rättning mellan de olika delarna. Borde finnas mer direkta regler för rättningen. » (2)
- Jag tyckte rättningen på kvantlabben var mycket hårdare än de andra rättningarna!» (2)
- Rättningen för kvantlabben verkar ha varit onödigt hård om man ser till betygsfördelning. Verkar konstigt att kraven är så mycket högre ställde för tilläggskursen än för baskursen.» (2)
- Kvanten föll ur ramen med mycket hårdare bedömning. » (2)
- Vissa labbar var så pass mycket svårare att få bra resultat i att det kunde göra att det blev enormt svårt att få högre betyg.» (2)
- Jag fick hela betygsskalan, ett betyg 9 och ett betyg 16. Jag tycker att båda rapporterna var ungefär lika bra och tycker inte att det verkar som att de som rättar följer en och samma mall..» (2)
- Kvantmänniskan bedömmer konstigt» (3)
- Väldigt bra på termo och optik. Mycket dålig på kvanten.» (3)
- Som nämnt ovan tyckte jag både termo- och optikdelen var bra bedömda, men kvantdelen var något hårdare bedömd.» (3)
- Det kändes som att rapporterna i kvant bedömdes mycket hårdare än de andra.» (3)
- Verkar som att betygssättningen på kvantrapporten var hårdare än de andra.» (3)
- Förstår inte riktigt betygskriterierna. Vad förväntas för en fyra respektive en femma, i labbet och i rapporten? Hur bedöms de och hur kan man förbättra sig?» (3)
- Laborationen inom kvantfysik rättades hårt i jämförelse med de andra» (3)
- Det var väldig ojämn rättning på de olika labbarna. » (3)
- Bedömningen på kvantmomentet lite för hård, bedömningen på optikmomentet lite för snäll.» (4)
- Kvant?» (4)
- Det verkar som de flesta (inklusive mig) anser sig fått för låg poäng på kvant-labben, i övrigt var det bra poängfördelning.» (4)
- Märkligt med så många returer för kvantdelen?» (4)
- Det framgår inte riktigt vad som ska ingå i rapporten för de olika betygen.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.77


Optik

6. Hur stort inlärningsvärde anser du att laborationen hade?

40 svarande

1 (mycket lågt)»1 2%
3 7%
10 25%
12 30%
5 (mycket högt)»14 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- om optik, i stort sett inget. om elektronik och problemlösning, en del. » (2)
- Hade en hel del problem och eftersom man inte har någon form av genomgång hur det skulle ha gått till lär man sig heller inte speciellt mycket mer än att det kan vara ganska tråkigt att laborera» (2)
- Kändes som ett onödigt moment att stå och förstöka se till att lasern träffade fiberoptiken helt perfekt, känns inte som att det hade så mycket med själva laben att göra i övrigt.» (3)
- Det var lite för mycket elektronik.» (3)
- Fick aldrig kläm på hur en fotodiod skall backspännas.» (3)
- Mycket klura och bygga själv. Kändes som en lärorik laboration, främst med avseende på laborationsteknik.» (4)
- Mycket bra lab!» (5 (mycket högt))
- Vi lärde oss väldigt mycket om felsökning och hur man kopplar kretsar» (5 (mycket högt))
- Perfekt att få repetera det man lärde sig i optikkursen!» (5 (mycket högt))

7. Vad tyckte du om föreläsningen med Bengt-Erik Mellander?

40 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 4%
7 30%
5 (mycket bra)»15 65%
Vet ej»17

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var inte närvarande.» (Vet ej)

8. Hur väl förberedde förstudien dig för att lösa din uppgift?

40 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 5%
6 15%
17 42%
5 (mycket väl)»15 37%

Genomsnitt: 4.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi tyckte vi var väl förberedda och det tyckte även Bengt-Erik. Väl i labbet hade vi dock stora problem» (2)
- Tyvärr hade vi fokuserat på helt fel grej under våran förstudie. Hade vi tänkt lite annorlunda hade det hjälpt oss mer :)» (3)
- det fanns väldigt mycket magisk rök i komponenterna» (3)
- Under grunduppgiften hjälpte förstudien mycket, men vi bytte extrauppgift under laborationens gång...» (4)
- Framför allt handledarens kommentarer på förstudien var givande.» (4)
- Vi valde att byta extrauppgift så förstudien hjälpte ingen på den. Utan förstudien hade nog grunduppgiften tagit mycket längre tid. » (4)
- När man kom till labbet så funkade ingenting ändå (för mycket vibrationer från byggnaden), men det var ju väntat...» (4)

9. Hur nöjd är du med möjligheten att diskutera extrauppgift med Bengt-Erik?

40 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 2%
6 17%
5 14%
5 (mycket nöjd)»22 64%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte så mycket diskussion, fick klartecken.» (4)
- Fick mycket givande input och förslag» (5 (mycket nöjd))
- Han kunde sina saker.» (5 (mycket nöjd))

10. Hur nöjd är du med assistentlagets handledning och tillgänglighet?

40 svarande

1 (inte alls nöjd)»3 7%
3 7%
9 23%
9 23%
5 (mycket nöjd)»15 38%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Högst ogivande och o engagerade. Enkla komponenter som vi blivit lovade kunde han inte ordna fram.(En vanlig JFET kunde vi inte få)» (1 (inte alls nöjd))
- Han verkade inte vilja vara där. » (2)
- Handledaren ville inte hjälpa så mycket.» (3)
- Fanns tillgänglig på telefon, inga problem.» (5 (mycket nöjd))
- Han som vi hade var väldigt duktig och hjälpte oss med det vi behövde(dock inte för mycket) han var även tillgänglig hela tiden då vi behövde honom» (5 (mycket nöjd))
- Inga synpunkter.» (5 (mycket nöjd))

11. Kommentarer om Optiklabben

- lite för lite optik, lite för mycket elektronik. men det var nyttigt på sitt sätt..»
- Rolig laboration, men tog mycket tid»
- Laborationen gick bra och rapporten blev bra. Helnöjd!»
- Vi hade externa fel vi inte kunde lösa, handledaren verkade inte ens försöka hjälpa till utan godkände oss istället.»
- Tycker synd om alla som fick konstruktionsuppgifter som var svåra att skriva rapport på (vi lyckades?) och var näst intill omöjliga att genomföra.»
- Den roligaste av labbarna, och den som kändes som någonting mer än att använda ett färdigt program för att få data att analysera.»
- Bättre vibrationsdämpning vore bra, men jag förstod att det är dyrt.»
- Rolig labb. Roligt att ha så pass fritt så att extrauppgiften kunde göras till nästan vad man ville inom optik.»
- Uppgiften med avståndsmätningen bör förbättras. Det stora problemet var att vi i princip inte fann någon info om hur man skulle koppla upp dioden. Detta var något många grupper hade problem med och handledarna hade inte heller full koll.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.1


Termodynamik

12. Hur stort inlärningsvärde anser du att laborationen hade?

40 svarande

1 (mycket lågt)»0 0%
8 20%
9 22%
13 32%
5 (mycket högt)»10 25%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- skittråkigt att mäta smältentropi med nån halvautomatisk apparat» (2)
- Tyvärr inte jättemycket då det mest handlade om att få maskinen att fungera. » (2)
- Uppg. 1 var mest tidskrävande» (3)
- Men mätningarna tog lite för lång tid ibland.» (4)
- Lite tråkigt att bara sätta sig vid en dator och trycka på en knapp och sedan vara färdiga med grunduppgiften.» (4)
- Bra att det var mycket laborationsmoment, där man fick komma på hur man skulle lösa problemet på egen hand.» (4)
- Grunduppgifterna kan ha varit lite simpla.» (5 (mycket högt))

13. Vad tyckte du om föreläsningen med Ingvar Albinsson?

40 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
0 0%
5 16%
15 50%
5 (mycket bra)»9 30%
Vet ej»10

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag somnade (inte föreläsarens fel, jag hade bara sovit dåligt natten innan)...» (1 (inte alls bra))
- Burn baby» (5 (mycket bra))
- Kul med experiment på föreläsningen, det är illustrerande och piggar upp, speciellt när det är föreläsning i en lab.kurs.» (5 (mycket bra))
- Bra föreläsning!» (5 (mycket bra))
- Deltog ej.» (Vet ej)

14. Hur väl förberedde förstudien dig för att lösa din uppgift?

40 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 7%
4 10%
15 37%
5 (mycket väl)»18 45%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det saknades texter i referensbibilioteket vilket omöjliggjorde förstudien» (2)
- Det är alltid krångligt med maskiner när man inte fått de dem innan. » (3)
- Repetera teorin om termoelement var behövlig.» (5 (mycket väl))

15. Hur nöjd är du med möjligheten att diskutera extrauppgift med Ingvar?

40 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 3%
2 6%
5 15%
11 33%
5 (mycket nöjd)»14 42%
Vet ej»7

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Träffade aldrig Ingvar» (1 (inte alls nöjd))
- Den extrauppgift vi hade bestämt oss för gjorde vi aldrig för att grunduppgiften tog för lång tid.» (2)
- Ingvar är mycker sällan på sitt kontor. För att få tid måste man boka med mail. Det tar rätt så lång tid innan man får svar på hans mail.» (2)

16. Hur nöjd är du med assistentlagets handledning och tillgänglighet?

40 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
2 5%
9 23%
12 30%
5 (mycket nöjd)»16 41%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Handledaren hade inte jättestor koll på vilket salt som var vilket samt hur DSC:n fungerade, vilket gjorde att det tog extra lång tid i början.» (3)
- Helt okej!» (4)
- Han vi hade var bra och var tillgänglig nästan hela tiden» (4)
- Inga synpunkter på assistenterna, men det saknades material i labbet som vi sa i förstudien att vi ville ha, och det fick vi först sista dagen, för någon hade tydligen glömt det...» (4)
- Fanns tillgänglig på telefon, var intresserad och gnällde inte för att hämta flytande kväve, lösa problem etc. » (5 (mycket nöjd))
- Stina förtjänar allt beröm som hon kan få. Toppenhandledare» (5 (mycket nöjd))

17. Kommentarer om Termodynamiklabben

- Det var en bra laboration.»
- Uppgiften med DSC:n är mycket lättare än de andra.»
- Bra för förståelse och användning av labview.»
- Överlag en trevlig lab, även om den gick lite väl mycket på automatik (åh andra sidan så kan man ju leka med extrauppgiften om man skulle vilja det)»
- Lite väl enkel labb... man behövde inte göra så mycket (hade uppgiften om svartkroppsstrålning).»
- Väldigt rolig labb. Så pass fri att man kunde vara kreativ med extrauppgiften.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.99


Kvantfysik

18. Hur stort inlärningsvärde anser du att laborationen hade?

40 svarande

1 (mycket lågt)»3 7%
6 15%
10 25%
14 35%
5 (mycket högt)»7 17%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Laborationen i sig gav väl nästan ingenting. Man satt ju bara framför en dator, inget praktiskt arbete. Dessutom fungerade ju inte utrustningen som den skulle.» (1 (mycket lågt))
- Hade den lite för tidigt för att förstå vad som hände.» (2)
- Man lärde sig egentligen inget nytt om kvantfysik.» (3)
- Den stora lärdomen var att en monokromator kan fungera väldigt dåligt» (3)
- Jag lärde mig inget om kvant men mycket om annat.» (4)

19. Vad tyckte du om föreläsningen med Marica Ericson?

40 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 13%
6 27%
5 22%
5 (mycket bra)»8 36%
Vet ej»18

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gav bra handledning inför labben. Rättade väldigt konstigt och orättvist. Kändes som hon inte ens läst igenom allt. Ett exempel är ""ni har inte förklarat varför resultatet ser ut som det gör"", vi svarar ""jo det står både i diskussion och resultat"". » (2)
- Var bra men hade redan glömt det mesta när jag väl gjorde labben.» (5 (mycket bra))
- Var ej närvarande.» (Vet ej)
- Deltog ej» (Vet ej)
- Missade denna» (Vet ej)

20. Hur väl förberedde förstudien dig för att lösa din uppgift?

39 svarande

1 (inte alls)»1 2%
7 17%
10 25%
12 30%
5 (mycket väl)»9 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ja ganska väl. Men precis som med termon är det alltid krångligt med maskiner, speciellt denna helvetesapparat.» (?)
- Det som gjordes i själva labbet var att ställa in utrustningen, kändes knappt som om förstudien behövdes i själva labbet utan bara till rapporten.» (1 (inte alls))
- Vi haffsade ihop något.» (2)
- Trots kanske 50 nedlagda timmar på förstudien visade det sig att labben krävde en massa kvant som vi inte lärt oss och inte hittat någonstans, men som Marika förväntade sig att vi kunde. Detta var för övrigt inte viktigt för genomförandet.» (2)
- Synd att det inte finns manualer osv för utrustningen så att man vet vad som ska användas. » (3)
- Vi gick inte in så mycket för denna förstudie..» (3)
- De enda problem som uppstod var problem med apparaturen. Sådant fanns ingen riktig möjlighet att förbereda sig på. Om man fått göra om labben nu så hade många problem varit ur världen.» (3)
- Det var en svårskriven förstudie, svårt att förstå syftet med uppgiften och vi hittade inte rätt i litteraturen.» (3)
- Det fungerade väldigt bra, och dessutom gavs tillfälle för att förbättra teoribakgrunden till rapporten.» (5 (mycket väl))

21. Hur nöjd är du med möjligheten att diskutera extrauppgift med Bengt-Erik?

39 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
5 19%
9 34%
5 19%
5 (mycket nöjd)»7 26%
Vet ej»13

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Antar att det menas Marica. » (2)
- Hanns inte med under förstudiesamtalet.» (2)
- Vi valde att mäta spektrum från olika ljuskällor, en extrauppgift som redan var given.» (3)
- Vi diskuterade inte så mycket utan tog en av de föreslagna.» (3)
- Om frågan syftar till att diskutera med Marica...» (4)
- Jag var så nöjd att när jag nu får tillfället så sätter jag en andra 5:a på honom!» (5 (mycket nöjd))
- Bengt Erik?» (Vet ej)
- Fel på fråga? » (Vet ej)
- copy paste här eller? Inte bengt erik utan marica ,)» (Vet ej)

22. Hur nöjd är du med assistentlagets handledning och tillgänglighet?

39 svarande

1 (inte alls nöjd)»3 7%
2 5%
11 28%
11 28%
5 (mycket nöjd)»12 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var mycket svårt att komma i kontakt med Marica då hon nästan aldrig var tillgänglig på sitt kontor. Detta ökade säkerligen svårighetsgraden på laborationen avsevärt. » (1 (inte alls nöjd))
- Kunde ej nås på telefon en hel helg (27-29 jan) och sågs endast vid in/ut-checkning.» (1 (inte alls nöjd))
- Kontaktade aldrig handledare under labbtiden, men var trevlig och instruktiv under intro.» (3)
- Vi fick inte så mycket hjälp av vår handledare. Han var inte heller så tillgänglig, visserligen hade vi laboration på helgen men även när han var där tog det ganska lång tid innan han kom» (3)
- Vi hade väldigt mycket problem i början och handledaren verkade inte riktigt ha koll.» (3)
- Vi fick den hjälp vi behövde.» (5 (mycket nöjd))
- Helt OK.» (5 (mycket nöjd))

23. Kommentarer om kvantfysiklabben

- Väldigt lite egen påverkan. Långa mätningar. »
- över 10h gick åt till att få utrustningen att fungera och enligt med studenter och handledaren var allt som det skulle och det krånglade bara lite ibland och då var det bara att köra startup VI tills det slutade ge error meddelande»
- Det var en ganska bra laboration»
- Betygssättningen???»
- Ganska hård bedömning av rapporten, men vi fick komplettera så den förhoppningsvis faller mer i smaken.»
- Det kändes som att rapporten bedömdes mycket hårdare än i de andra labbarna.»
- Samma som på termon...»
- Marika har uppenbarligen inte förstått hur man ska rätta labbrapporterna (eller så har BE och Ingvar inte gjort det, men tror på det förstnämnda), tror att antingen Bengt-Erik eller Ingvar borde förklara...»
- Kändes onödig. Det var endast att verifiera en teori och allt blev beroende på utrustningen och hur den var inställd. Mycket svårt att komma på någonting roligt att göra med labben.»
- Ni måste laga monokromatorn i det första labbet från gångbron. Jag fick inte ett enda bra mätvärde med den och var tvungen att utföra alla mätningar i det andra labbet på natten innan utcheckningen (samt på efterföljande morgon). Om den andra gruppen inte hade blivit klara med sin labb i förtid så hade jag inte kunna ta över deras labb och inte klarat labben! »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57


Fasta tillståndets fysik

24. Hur stort inlärningsvärde anser du att laborationen hade?

Om du inte gjort fasta-labben kan du hoppa över de närmaste frågorna.

12 svarande

1 (mycket lågt)»1 20%
1 20%
0 0%
0 0%
5 (mycket högt)»3 60%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det blev lite väl mycket: Låt handledaren göra en mätning, sen analysera data. Inte så mycket problemlösning och laborerande.» (2)

25. Vad tyckte du om föreläsningen med Igor Zoric?

11 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 50%
0 0%
5 (mycket bra)»2 50%
Vet ej»7

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Innehöll allt det som saknades när man bara läste om uppgiften på kurshemsidan.» (5 (mycket bra))

26. Hur väl förberedde förstudien dig för att lösa din uppgift?

11 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
4 80%
5 (mycket bra)»1 20%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

27. Hur nöjd är du med möjligheten att diskutera extrauppgift med Igor?

10 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
0 0%
0 0%
3 75%
5 (mycket nöjd)»1 25%
Vet ej»6

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gjorde inte extrauppgift» (Vet ej)

28. Hur nöjd är du med assistentlagets handledning och tillgänglighet?

10 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 20%
1 20%
1 20%
5 (mycket nöjd)»2 40%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag uppledve bristande kunskap om vilka spektrofotometrar som fungerade» (3)
- Stina är bäst» (5 (mycket nöjd))

29. Kommentarer om Fasta tillståndslabben

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.95


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

30. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

39 svarande

Ja»1 2%
Nej»38 97%

Genomsnitt: 1.97

- Jag minns inte när, men jag tror att tjejer har favoriserats vid minst ett tillfälle.» (Ja)

31. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

1 (För låg)»2 5%
0 0%
21 52%
12 30%
5 (För hög)»5 12%

Genomsnitt: 3.45

- Kom igen, hårdare kan ni!» (1 (För låg))
- Hög men bra!» (3)
- Det har varit tufft men hade inte förväntat mig något annat» (3)
- Jag fruktade faktiskt denna kurs lite efter exp.fys.-kursen i tvåan, men konstaterar att denna kurs var betydligt mer balanserad.» (3)
- Som alltid är arbetsbelastningen på de här kurserna väldigt ojämn, men för mig fungerade det bra.» (3)
- Lagom, även om den krockar med annat så skulle det vara konstigt att göra den "lättare".» (3)
- Om man vill ha 3a så kräver den mindre än andra kurser. om man vill ha 5a så kräver den mer» (3)
- Helt lagom» (3)
- Kan dock konstatera att det är märkligt att delC-labben i ExpFys1 är värd 3 hp medan dessa labbar var värda 1,5 hp styck. Som jag även påpekade i utvärderingen i ExpFys1 bör delB nog ge 4 hp medan delC bör ge 2 hp. Vore rimligare enligt min mening.» (3)
- hade man "otur" och fick alla labbar i samma period så blev det för tight med tid. som vanligt är det inte arbetsbelastningen i _denna_ kursen som är för hög, utan kombinationen av alla kurser som gör att tiden inte räcker till.» (4)
- Mitt eget fel, planerade in laborationerna när jag hade mycket att göra i de andra kurserna.» (4)
- Periodvis väldigt hög, speciellt om man hade flera labbar under lp2 när vi hade flera andra tunga kurser.» (4)
- Men det är väl så det ska vara.» (4)
- väldogt lite poäng i föthållande till innehåll» (5 (För hög))

32. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 12%
Mycket bra»34 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

33. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 12%
Ganska bra»20 51%
Mycket bra»9 23%
Har ej sökt hjälp»5 12%

Genomsnitt: 3.35

- Det var bättre i den här kursen än i förra men jag tror att man hade vunnit mycket i inlärningen om det fanns större möjlighet att ställa frågor.» (Ganska dåliga)


Kommentarsfrågor

34. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

39 svarande

Ja»33 91%
Nej»3 8%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.08

- Utförligare information om utrustningen i kvantlabbet, så som det är för termolabbet.» (?)
- Saknar betygskriterier och exempel på hur väl utförda arbeten skiljer sig från mindre väl utförda, alltså skillnaden mellan fyra och femma.» (Ja)
- Det borde finnas tydligare kriterier vad som krävs för varje betygssteg, inte bara "rapporten bedöms efter orginellt tänkande, experimentellt arbete,...".» (Nej)
- Klara, tydliga bedömningskriterier för labbrapporterna saknas.» (Nej)
- Bättre information om vad som ska vara med i rapporten. Kan man inte ha några föreläsningar om det i början på expfysen i tvåan?? vore guld värt» (Nej)

35. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Optiklaborationerna. Speciellt uppg. 1. Kul med en uppgift som inte bara går ut på att mäta.»
- Kursen som helhet. Stundtals ganska krävande kurs, men lärorik.»
- Optiklabben»
- Optiken och Termo»
- GLASSARNA»
- Det faktum att man själv väljer vem man labbar med»
- Det är roligt att labba! Behåll kursen»
- Det mesta, tyckte inte det var så mycket som var dåligt :)»
- Igor och Stina»
- Mellander!»
- Förstudier och labhandledare.»
- energin»
- ALLT!»
- De experimentella momenten.»
- Det mesta. »
- Kursen! Med förstudie, labbande och utförlig rapport.»
- Termon och Optiken.»
- Ingvar Albinsson»
- Vet ej»
- Vet ej.»

36. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Nivån på betygssättningarna bör vara lika över alla laborationer. Labbhandleradarna bör även finnas tillgängliga under kursens gång. »
- Introduktion till felanalys! Det är lite konstigt att vi inte har haft någon föreläsning om felanalys med tanke på att vi har haft två labbkurser.»
- Fixa ismaskinen för termolabben!!!»
- Rättningen. Om retur ges bör detta framgå tydligare i början av kursen. Fick folk retur på sina förstudier också eller?»
- Kvanten. Den labben gav inte så mycket. Det räcker med Till.Kvant flamemissionslabben för det är samma sak fast på 4h»
- Lätta lite på rättningen på kvantdelen.»
- Systemet där man väljer när man har labbtider, helt hysteriskt vilket hets det blev! Man borde kunna få välja vilka man vill labba med och sen så slumpas tiderna ut eller nåt.»
- Bokningssystemet. Det är psykologiskt jobbigt att man blir "utvald" att labba med någon och kan ha svårt att hitta labpartners till alla labbar»
- Gör betygsättningen hårdare! Vissa glider obemärkt igenom med höga betyg, utan att ha gått till botten med en enda uppgift.»
- Lite för långsamma föreläsningar. Thomas får gärna skriva lite större också.»
- Bedömningen av kvant-rapporten.»
- entropin»
- Försöka ordna så att färre grupper får två (eller tre) labbar i lp2 eftersom det är mycket annat då. T.ex. genom att göra optiklabben tillgänglig även under lp3.»
- Handledarnas tillgänglighet.»
- Momenten där handledaren sätter in ett prov i en maskin och ut kommer vår data.»
- Förklara bedömningskriterierna för rapporten mer tydligt, dels för studenterna och dels för Marika. Gör tilläggskursen obligatorisk för samtliga studenter.»
- När man labbade långt efter föreläsningarna hade det varit bra med fler föreläsningstillfällen så man hade haft det färskare i minnet när man skrev förstudie.»
- Kvantlabben. Man skulle lära sig precis lika mycket ifall man skulle göra en inlämningsuppgift där data redan finns tillgänglig.»
- Betygssättningen i kvanten»
- Det var konstigt att en av optikuppgifterna verkade generera väldigt många fler 5or än de övriga. Oscilloskopet som fanns att tillgå i optiklabbet var jättedåligt. Varför sätter ni inte in ett sådant bra som finns i ET-labbet?? Det borde även fyllas på med byggmaterial till labbuppställningar.»
- Vet ej»
- Kursen borde vara valfri. Kursmaterialet måste förbättras och monokromatorn lagas. »

37. Övriga kommentarer

- Kul och belönande kurs. Stundvis jävlig när saker inte funkar, allt blir fel och man inte förstår varför. Tror att de flesta lägger ner mer tid än vad poängen motsvarar.»
- Bra med kurser där man får möta lite mer "verkliga" problem»
- För LÄTT att FÅ HÖGA BETYG.»
- Kul kurs. Gärna mer sådant.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.88
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från