ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Experimentell fysik 1, del b+c (2012), TIF081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-20 - 2012-06-11
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

31 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 3%
6 19%
18 58%
5 (över förväntan)»6 19%

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade förväntat mig mer genomarbetade labbar, bättre information kring hur allting i kursen fungerade och bättre labbhandledare som hade koll på vad som gjordes.» (2)
- B var sämre än förväntat, C bättre.» (3)
- Hade hört att den skulle vara tuff och tidskrävande, och det var den. Men nu när den är klar kan man se att den är bra för utbildningen.» (4)
- Väldigt svår, men roligt med lite tillämpningar.» (4)
- Lärde mig mycket.» (4)
- Den hade både högre nivå och mer praktisk inriktning än vad jag trodde. Mycket bra!» (5 (över förväntan))
- Det var en väldigt jobbigt kurs, men det var man beredd på efter att ha hört vad äldre elever säger om den.» (5 (över förväntan))
- Det var väldigt roligt att bygga grejer, när det fungerade. Och det fanns ju oftast en förklaring till varför det inte fungerade.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

31 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
0 0%
11 35%
5 (mycket relevant)»20 64%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.64

- Se ovan.» (4)
- Det har varit roligt att ha en praktisk kurs. » (4)
- Jag tror att det är en väldigt viktig kurs då vi har så få praktiska moment. Därför är det viktigt att kursen blir mer genomarbetad!» (4)
- Man vill ju inte tillbringa resten av sitt liv med enbart papper och penna eller hur?» (5 (mycket relevant))
- Bra med något praktiskt för en gångs skull» (5 (mycket relevant))
- En av de viktigaste kurserna vi läser! Dock finns det mycket utvecklingspotential i och med att vi kan lära oss mer om labmetodik och så vidare om det skulle läggas till ett fåtal föreläsningar» (5 (mycket relevant))
- Mest relevanta kursen i hela utbildningen! Äntligen får man göra lite praktiska saker också!» (5 (mycket relevant))
- Det blir mer verkligt då man får lösa riktiga problem.» (5 (mycket relevant))
- Teori i all sin ära, men för den stora majoriteten av studenterna som senare lämnar Chalmers och den akademiska världen är praktiska erfarenhet guld värd.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

30 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 3%
10 33%
10 33%
5 (Mycket bra avvägt)»9 30%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ??» (?)
- Den här frågan känns irrelevant för kursen.» (3)
- Fokus känns som att det ligger på att skriva bra rapporter snarare än att göra bra experiment. Jag vet inte om det är så, om det ska vara så, eller om det går att göra något åt.» (3)
- del B borde väga lite tyngre än del C då den tar längre tid» (3)
- Känns inte riktigt som att det går att svara på denna fårgan...» (3)
- Tenta?» (3)
- Lite jobbigt att kursen i princip bara består av examinationsmoment. Jag tycker att man kan lägga till ett antal föreläsningar om laborerande och undersökning i allmänhet.» (4)
- Ni kunde ju ha valt en annan fråga och inte återanvänt gamla mallar... Skäms! Dock så fungerade examinationen mycket bra men det är synd att de inte har laboration (undantaget labview) vid ett ämne i kurs B.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Eller va?» (5 (Mycket bra avvägt))
- Då alla moment i kursen var examinationsmoment är det svårt att svara något annat än 5 här.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

31 svarande

<25%»1 3%
25-50%»3 9%
50-75%»7 22%
>75%»20 64%

Genomsnitt: 3.48

- Återigen återanvänd inte gamla mallar ni kan bättre! Närvarade på alla men det var bara föreläsningen från snabba förlopp som gav något.» (>75%)

5. Vad tyckte du om introduktionsföreläsningarna?

31 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
9 30%
9 30%
9 30%
5 (mycket bra)»2 6%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var väldigt svårt att förstå vad föreläsningarna var till för och vad vi skulle få ut av dem. Plus att de i slutändan inte gav alls mycket. Per skulle behöva prata engelska så att man förstår istället för danska. Det var väldigt mkt olika kvalite på föreläsningarna. Mer struktur och fokusering på labbarna, hur labbet funkar osv. Introduktionen till kursen skulle också behövas göras bättre, väldigt svårt att förstå vad Per menade och vad som faktiskt gällde. Hemsidan var inte heller särskilt vettig och svår att förstå. Mer synkning och samarbete mellan de olika labbområdena skulle vara bra. Ett samarbete mellan del c och b så att samma struktur på rapport osv används skulle vara bra.» (1 (inte alls bra))
- De var långa och utan innehåll.» (2)
- Var inte på mer än två, men jag tyckte inte de gav speciellt mycket. Eftersom labbarna ligger så utspritt kanske man borde ha någon typ av intro-underlag på kurshemsidan istället? (Inte bara slides från introföreläsningar).» (2)
- Väldigt blandat, men brus och stör var helt oförståligt (overhead-bilder, formler som ej förklarades, högt tempo, danska). » (2)
- Ger väldigt dålig överblick på vad man skulle lära sig och kändes dåligt genomtänkta. (Speciellt i del B)» (2)
- Brus och stör-föreläsningen handlade mer om kursens struktur än om brus och stör. Allt material hans inte med under föreläsningen. Det inskannade materialet på hemsidan var mycket svårläst.» (2)
- Det var svårt att första Per"s danska ibland. Övriga föreläsningar var bra men det var svårt att veta vad man skulle ta till sig då man ännu inte satt sig in i vilka uppgifter man hade.» (3)
- Det var bara föreläsningen från snabba förlopp som gav något. De andra var inte dåliga men det fanns inte så"mycket informaton som man hade nytta av.» (3)
- Snabba förlopp var bra. Brus & Stör var inte särskilt bra.» (3)
- De var bra, man fick ett hum om vad kursen kommer gå ut på, men mycket var alldeles för svårt för att kunna förstå då...» (3)
- Varierande kvalitet. Snabba förlopp var jättebra, Labview bra men lång. Brus och stör samt frkvens var mindre bra.» (3)
- De jag gick på var ganska svåra att ta till sig. Och när man skulle använda det kanske två månader i framtiden var det svårt att koppla tillbaka till dessa.» (3)
- Man hann glömma av det mesta till man skulle labba, men för första labben var det bra. Per pratar för snabbt, man fattar inte utan bara nickar och håller med.» (4)
- Väldigt vettiga!» (4)
- Vissa kunde ha strukturerats bättre. Snabba förlopp var utmärkt!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om laborationerna i del B (elmät)?

30 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 13%
5 16%
19 63%
5 (mycket bra)»2 6%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.63 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var lite för bråttom. Jag hade gärna haft chansen att få leka lite med utrustningen också, och utöka min upptäckarlust men var jättestressad istället och hade fullt upp med att överhuvudtaget hinna bli klar.» (?)
- ALLDELES för mycket materialproblem. Fördelen är att jag blev ett felsökningsgeni, men det finns gränser för vad som är rimligt att stå ut med.» (2)
- Stressigt, man kände sig ovälkommen och det var jobbigt psykiskt när man började få ont om tid. Kändes som en stor del av hur bra det gick var tur.» (2)
- Kan göras mkt bättre. Bättre formuleringar av labb-pm, var saker finns, det finns ingenstans att vända sig med frågor och labbhandledarna var väldigt tysta och uppträdde ganska "hotfullt", de kunde ha varit glada utan att svara på frågor för det.» (2)
- Nyttiga, extremt jobbiga bara.» (3)
- Laborationsuppgifterna i sig var bra. Jag tycker att det här med att få minuspoäng för att fråga handledarna är jättedumt. Jag förstår syftet med det, men jag tror att det hade gått att utföra på ett bättre sätt. Nu blev folk bara stressade i onödan.» (3)
- Mycket varierande svårighetsgrad.» (3)
- De var bra labbar, uppgifterna var relevanta och man förstog saker bra efter dem, men tiden var riktigt tight, det var nästan svårt att hinna klar på de labbar som inte var labview.» (4)
- Har hört att inga har lyckats med vissa labbar, vilket kanske är pedagogiskt men innebär att man får spendera lite längre tid i labben än vad man orkar med. Labbhandledarna borde informera om detta innan folk slitter av allt sitt hår. Själv var jag dock inte drabbad.» (4)
- Labview-labben var bra i det att dess extra-uppgift följer på samma "tema" som grund-uppgiften. Det gjorde inte de andra labbarna så mycket, vilket var aningen frustrerande. Överlag fick jag intrycket att svårigheten på de olika uppgifterna är väldigt varierande, kanske borde man försöka jämna ut denna klyfta lite.» (4)
- Väldigt olika svårighetsgrad dock. Både på olika områden (men det är okej) och på olika uppgifter inom samma område (vilket är mer jobbigt)» (4)
- I Frekvensanalys uppgift 7, då man byggde en superheterodyn frekvensanalysator, så självsvängde bandpassfiltret, så det gick inte att karakterisera så bra. Tror det var så för andra som gjorde samma labb. Är det kanske något fel på den VCVS-uppkoppling som fanns med i referensbiblioteket? Det borde påpekas i förstudiesamtalet om uppkopplingen medför problem.» (4)
- De laborationerna jag hade var intressanta och givande. Dock är det inte motiverande att skriva en labbförberedelse för en labb man inte får genomföra. Skulle hälldre se att man arbetade om den teoretiska labben så att den inte rakt av är förböredelse för laborationen som man inte får göra.» (4)
- Tog mycket tid med förstudie och rapport. Mycket ojämn arbetsbelastning mellan olika labbar. Det hade varit önskvärt att få tillbaka rapporterna efter hand för att kunna tillgodose sig kritik och ha möjlighet att förbättra sig under kursens gång.» (4)
- Trevligt att använda sina händer! Omväxlande laborationer som innebar att du fick slita, mycket bra, I wouldn"t have it any other way! Utom fler laborationer...» (5 (mycket bra))
- Inte helt balanserad svårighetsgrad mellan labbarna men bra ändå.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om labbhandledningen i del B?

Kommentera gärna vilka handledare som var bra/dåliga och varför.

30 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
5 16%
11 36%
11 36%
5 (mycket bra)»3 10%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sökte inte hjälp mer än för att redovisa. » (?)
- Ingen av hadledarna verkade ha speciellt bra koll på vad vi gjorde.» (2)
- Handledningen fungerade inte särskilt bra då man verkligen hade kört fast och inte kommit någon vart på 8 timmar. Inte ens då hjälpte handledarna till trots att vi explicit bad om hjälp! Milan kändes inte särskilt inläst på ämnet och svarade att han inte visste många gånger vi frågade. Gustav var aningen hård i sin handledning enligt mig.» (2)
- Jag tyckte att det var dåligt att vi fick minus om vi frågade handledarna. Jag förstår att man i första hand ska klara sig själv för att det kanske kommer vara så när man arbetar, men enligt mig är det minst lika viktigt att kunna fråga om hjälp och lära sig att formulera sina problem. Jag tycker inte alltid att svaren på frågorna man ställde var så bra. En av handledarna, Gustav tror jag han hette, gav ett väldigt negativt intryck vilket var lite skrämmande och onödigt. » (2)
- Rådfrågade ej handledarna så mycket och kan därför inte ge en bra bild av hur de var.» (3)
- Handledarna var trevliga men det kändes överlag som om de inte riktigt hade koll på laborationerna vi genomförde. Det hade varit riktigt bra om de hade gjort laborationerna själva.» (3)
- Kanske vore bättre om systemet var bättre. Tycker handledarna gör ett bra jobb sett till vad deras jobb är.» (3)
- Behövde inte så mycket handledning» (3)
- Milton var mycket "snällare" än Gustav och ställde inte alls lika jobbiga frågor. Däremot kändes det som att Gustav hade bättre koll, och det var lättare att kommunicera på svenska (eftersom vi aldrig övar på att prata om teknik på engelska...).» (3)
- Det hade varit stor skillnad om de hade uppträtt gladare och trevligare, nu var det ganska tryckt stämning och det var svårt att veta när gränsen till sämre betyg hade överträtts. Det hade varit bra om de vid en fråga sa: om jag svarar på det här kommer ert betyg att sänkas, då hade det känts tryggare och man hade vågat fråga mer om saker som kanske inte egentligen berodde på ens eget fel. Det var svårt att prata engelska och lyckas förklara precis vad man menade men Milton var schysstare och mindre allvarlig än Gustav.» (3)
- Lars var jättebra!» (4)
- Hade man kört fast fick man väldigt generella resonemang som man redan kommit fram till då man bad om hjälp. Inte mycket handledning / hjälp. Utan berättade mest var utrustningen fanns om man frågade.» (4)
- För stor skillnad i krav från de två handledarna.» (4)
- Lagom nivå på handledningen. Ibland hade handledarna överlag inte så bra kännedom om materiel för laborationerna, vilket väckte oro.» (4)
- Milton var mycket snällare än Gustav. Jag vet inte vilken nivå man vill ha det på men det måste balanseras.» (4)
- Gustaf verkade sur och ovillig att hjälpa till med till exempel att visa var utrustning fanns.» (5 (mycket bra))
- De var tyvärr inte inlästa på alla uppgifter, men det är kanske inte så konstigt. Men då blir det lite svårt att identifiera felen som uppstår.» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om förstudiesamtalen i del B?

Kommentera gärna vilka som var bra/dåliga och varför.

30 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 13%
10 33%
12 40%
5 (mycket bra)»4 13%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Överlag bra. I snabba förlopp verkade det dock som att läraren inte hade läst igenom förstudien.» (?)
- Handledarna var det väl inget fel på, bara att man var för orolig för att få sänkt betyg för att fråga något.» (2)
- Tyckte att Milan betedde sig illa under samtalet inför frekvenslabben. Han tittade inte på mig alls, utan bara på min labbpartner. Dessutom sa han hela tiden, till exempel "Du skriver här att..." istället för "Ni skriver här att...". Han talade inte till mig överhuvudtaget och han fick mig att känna mig dum. Själv anser jag att jag lagt ner minst lika mycket arbete i rapporten och att jag var minst lika insatt/påläst inför labben. (Har hört att jag inte är den enda som upplevt detta... beror detta på att jag är tjej? I vilket fall, inte okej)» (2)
- Ibland kommenterade inte handledaren fel i förstudien som ledde till mycket problem under själva labben...» (2)
- Mycket svårt att sätta betyg på detta. Brus och stör mycket bra, labview mycket bra, snabba förlopp katastrofalt. Det fyllde absolut ingen funktion. Om det är fel på förstudien måste det komma fram under förstudiesamtalet, annars är det bara slöseri med tid.» (3)
- Vissa bra (snabba förlopp, labview), andra dåliga (frekvensanalys). Jag tycker att förstudiesamtalet ska vara ett skyddsnät för att fånga upp dem som har tänkt helt fel under förstudien. Detta var verkligen inte det som skedde under vårt samtal i frekvensanalys. Vi gick ut från det samtalet och trodde att vi hade tänkt rätt och sedan satt vi i labbet i 12 timmar med grunduppgiften innan vi insåg att vi hade tänkte fel!» (3)
- Man fick intrycket i början av att förstudiesamtalet skulle vara ett sätt att få tips om var man tänkt snett, så att man faktiskt kunde fokusera på att lösa uppgiften i labbet. Men man insåg snart att lärarna sällan hade läst igenom särskilt noga och att man fick se på labben om det funkade eller inte.» (3)
- Jag tycker att ett förstudiesamtal ska förbereda en för labben så att man får koll på att "vi har tänkt rätt, vi ska göra så här på labben". Detta missades ofta och det blev missförstånd så att labben gick sämre än vad den hade behövt göra. Mer fokus på metoden som ska användas på labben för att se till så att eleven förstår hur de faktiskt ska göra så att inte labben blir stressig eller misslyckad och så att eleven kan lära sig de vettigare sakerna som labben ska lära ut. Själva skriftliga strukturen på förstudien borde komma i efterhand. Det hade också varit bra att få tillbaka förstudien med kommentarerna, det var lätt att missa ngt när man skrev ner kommentarerna själv. Att få veta betyget på förstudien hade också varit bra.» (3)
- Förstudiesamtalet i Labview handlade mer om språket i rapporten än själva programmeringen. » (4)
- Inte så bra att lägga dessa samtidigt som det är föreläsningar i andra ämnen. Det resulterar i att man är tvungen att missa viktiga saker, och det blir dessutom en massa spring under föreläsningen som stör.» (4)
- Oftast uppmuntrande.» (4)
- Förstudiesamtalen var helt olika, de måste synkas ihop och bestämma vad som ska fokuseras på.» (4)
- I Snabba förlopp uppgift 4 använde man ett kretskort som hade finna pinnar till att sticka i sladdarna i. Liknande pinnar användes i labben i Elektriska nät och system och då skulle man löda, men det skulle man tydligen inte göra på Snabba förlopp-labben då man lätt kunde jorda pinnen. Så det kan man påpeka i förstudie-samtalet, annars blir det väldigt fel i labben sen. I Frekvensanalys uppgift 7, då man byggde en superheterodyn frekvensanalysator, så självsvängde bandpassfiltret, så det gick inte att karakterisera så bra. Tror det var så för andra som gjorde samma labb. Är det kanske något fel på den VCVS-uppkoppling som fanns med i referensbiblioteket? Det borde påpekas i förstudiesamtalet om uppkopplingen medför problem.» (4)
- Det som gav mest var förstudiesamtalen som fokuserade på förberedelserna man hade gjort och inte grammatik.» (4)
- Jag fick alldeles för lite information i Snabba Förlopp. Vår förstudie hade ganska stora teorifel men vi fick inte riktigt feedback på det. I Brus och Stör fick vi jättefin respons och det var ett bra, diskuterande klimat under förstudiesamtalet. LabView-samtalet fungerade jättebra, tyvärr fick vi inte samma labplats med samma utrustning som pekades ut under förstudiesamtalet.» (5 (mycket bra))
- Mycket bra sätt för att kolla om man på väg åt rätt håll. Dock så hade inte alla ansvariga koll på krav som sidbegränsning m.m för förstudien. De ville ha med mer information än som fick plats på begränsningen som de inte kände till.» (5 (mycket bra))
- Utan dem hade vi inte klarat oss...» (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om laborationen i del C (mekanik)?

30 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 3%
6 20%
9 30%
5 (mycket bra)»14 46%

Genomsnitt: 4.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rummet var svårt att hitta i, städa och markera upp! Det var svårt att förbereda metoden till labben innan då listan på hemsidan inte var komplett och bilder inte fanns till det som behövdes. Detta skilde sig också åt väldigt mkt mellan de olika labbarna, luftmotstånd för en pendel var mkt svårare än de övriga. Lite olika data från kamerorna hade varit bra att ha tillgång till på hemsidan så att matlabkod kan förberedas och så att man vet vad det är för info som man får ut av mätningarna. T ex en pendel, en oscillator och en stöt.» (?)
- Som en av de första grupperna hade man inte alls samma labbvana eller förutsättningar som de senare grupperna.» (2)
- Det var en hel del krångel med kamerorna som försvårade arbetet en del.» (3)
- Spännande att få göra allt från skratch.» (3)
- Fel på kamerorna under laborationen, vilket kändes onödigt att behöva åtgärda själv. I övrigt lärorik och lagom krav på tålamod.» (4)
- Del C var mycket roligare och mer kreativt än del B. Den extra tiden gav lite mindre press och var välbehövlig (det hade fortfarande inte suttit fel med en dag till).» (4)
- Bra och kul! Spännande att få tänka efter själv utan lab-PM.» (5 (mycket bra))
- Mycket rolig och givande laboration.» (5 (mycket bra))
- Roligt att få lite fria händer med en uppgift. Lärorikt.» (5 (mycket bra))
- Väldigt häftigt att få så mycket frihet i både förberedelse och utförandet av laborationen. Mycket utvecklande! Dock är det en del utrustning i labbet som behöver rustas upp och göras enklare att hitta (var sak behöver sin plats mer)» (5 (mycket bra))
- Jätterolig verkligen!» (5 (mycket bra))
- Det var väldigt roligt att använda QTM-kamerasystemet och att få mycket eget experimentellt arbete.» (5 (mycket bra))
- Det roligaste jag hittills gjort på Chalmers. Äntligen fick jag utlopp för kreativitet och problemlösning!» (5 (mycket bra))

10. Vad tyckte du om labbhandledningen i del C?

Kommentera gärna vilka handledare som var bra/dåliga och varför.

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
12 38%
8 25%
5 (mycket bra)»11 35%

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som tidigare.» (3)
- Det var inte så mycket handledning alls faktiskt.» (3)
- Såg knappt handledaren. Antar det var bra.» (3)
- Bra hjälp med praktiska saker. Nästan all vår databehandling skedde dock efter labbdagarna. Då hade det varit bra med möjlighet till handledning och hjälp med att tolka och diskutera resultaten. » (3)
- Den existerade inte. Men det behövdes inte så mkt heller. Det var däremot svårt att få tag i dem när saker saknades (t ex markörtejp dröjde länge innan vi fick)» (3)
- Sköna snubbar. Dock så nämnde de inte matoljan... » (5 (mycket bra))
- Lagom mycket. Frågade man fick man bra tips och det kändes bra och avslappnat» (5 (mycket bra))
- Behövde aldrig hjälp, men introduktionen till labbet var bra.» (5 (mycket bra))

11. Vad tyckte du om förstudiesamtalet i del C?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
6 19%
9 29%
6 19%
5 (mycket bra)»10 32%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Igor hade knappast läst vår förstudierapport, eftersom han bad oss göra exakt det som vi hade skrivit, utan att veta att vi redan hade det klart för oss.» (2)
- Under förstudiesamtalet verkade det som att Igor knappt läst vår rapport. Flera gånger berättade han om sådant vi redan skrivit i rapporten. » (2)
- Det var dagen innan labben, så vi hade ju inte hunnit ändra något innan själva labben om det hade behövts.» (2)
- Mycket kort... Vi han egentligen inte gå igenom så mycket så att det gav något. Det kändes inte som om Igor var så påläst på förstudierapporten. » (2)
- Det var luddigt.» (3)
- Kort. Igor hade kunnat säga mer vad han tyckte och tänkte om metoden och extrauppgiften. Det hade också varit bra att ha samtalet längre innan labben så att ändringar i metod och förberedelse hade kunnat göras (hade samtalet dagen innan labben). Ett samtal långt innan angående extrauppgiften, eller en rekommendation att kolla sin planerade extrauppgift med Igor innan förstudien skrivs för att se att allting är rimligt skulle vara bra.» (3)
- Igor verkade inte ha läst vår förstudierapport särskilt noga. Han berättade mycket för oss som vi redan skrivit i rapporten och kommenterade inte på vår specifika text utan mer om uppgiften i övrigt.» (4)
- Igor is the King! Han inspirerar och och har ett överlägset engagemang. » (5 (mycket bra))
- Givande. Dock känns det som att sådan saker som togs upp här kunde gåtts igenom på en föreläsning. Kändes inte riktigt som Igor hade läst förstudien dock:-P» (5 (mycket bra))
- Kort, konsist, vänligt och med fokus på helt rätt saker, även om man kanske kände att energin man la ner på att skriva rapporten var alldeles för stor.» (5 (mycket bra))

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

1 (Mycket liten)»8 26%
6 20%
11 36%
3 10%
5 (Mycket stor)»2 6%

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förstår inte.» (?)
- Den inlärning som skedde var vid labbarna och via läsning.» (1 (Mycket liten))
- Det var bara föreläsningen i snabba förlopp som gav något.» (1 (Mycket liten))
- Att undervisningen varit till liten hjälp är väl hela tanken antar jag. » (1 (Mycket liten))
- Vilken undervisning?! Allt är examinationsmoment och sällan är någon hjälpsam i denna kurs. Det känns som att kursen försöker sätta krokben för dig.» (1 (Mycket liten))
- Känns som att man uppfinner hjulet väldigt många gånger under denna kursen, genom att alla var för sig har fått hitta samma metod. I vissa fall är detta bra för inlärningen, men ofta känns det ganska överflödigt. Ganska mycket skulle kunna gå igenom på en förel.» (2)
- Mest laborationerna, föreläsningarna var ibland för långt ifrån tillhörande labb för att man skulle minnas mycket.» (3)
- Undervisningen?» (3)
- Utan föreläsningarna hade det nog inte gått alls. Men man fick ju hämta mycket egen information också. Dock var Brus och stör-overheadbilderna lite röriga, men det gick att dechiffrera dem.» (4)
- Fackspråksföreläsningarna med Hans var mycket bra! » (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.58


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

13. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

31 svarande

Ja»1 3%
Nej»30 96%

Genomsnitt: 1.96

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
4 12%
11 35%
5 (För hög)»16 51%

Genomsnitt: 4.38

- Egentligen en bra nivå, men jag har svårt att se att högskolepoängen egentligen skulle vara korrekta för lp3/lp4, med tanke på alla andra tunga kurser man läser.» (3)
- Arbetsbelastningen tyckte jag var hög, detta trots att jag hade mina labbar utspridda ganska väl. Detta gjorde att man inte riktigt satte sig in i ämnena utan mer lärde sig för stunden.» (4)
- Den enskilda kursen var lagom, dock blev det hög arbetsbelastning de veckor man labbade då man samtidigt hade andra kurser som fortsatte.» (4)
- Den utgjorde klart den största arbetsbelastingen under hela F2 och eftersom den prioriteras (iaf av mig) så prioriteras andra kurser ner och blir lidande. Jag vill dock verkligen inte att kursen skall minska!!» (4)
- Hög i samband med de andra kurserna, framförallt del B under LP3» (4)
- VÄLDIGT ojämn. Veckovis ibland för hög.» (4)
- Labbarna tog alldeles för mycket tid och förstörde för de andra kurserna relativt emot hur mycket poäng man fick för den.» (4)
- Arbetsbelastningen var hög. Jag hade tur som fick ett bra labb-schema, men det hade ju inte alla. Vissa fick ju tre del B-labbar och del C-labben i läsperiod 3 och då blir det lätt för mycket. Så borde det inte behöva vara. På del C skulle man skicka rapporten till Fackspråk två veckor efter utförandet. Den skulle också peer-granskas innan och då blir det för tajt med tiden. Jag hade tur som hade del C-labben precis innan påsk, så jag fick två gratisveckor efter labben att skriva på rapporten. Peer-granskningen blev aldrig av för oss. Vi skickade till våra klasskamrater, men de hann inte med att ge någon detaljerad återkoppling. Jag var i och för sig tydlig med att vi tänkte skicka in till Fackspråk på utsatt tid även om de inte peer-granskade. De hann aldrig skicka sin egen rapport till oss.» (4)
- Mkt fokus hamnade på labbarna, rapport, förstudie osv. i jämförelse med de övriga kurserna. Det var svårt att prioritera då det bara kom nya deadlines hela tiden och det kändes som man bara kämpade för att hålla sig ovan ytan. Det skulle vara bra om labbarna planerades mer för varje student så att vissa inte blir överbelastade medan andra får mer utspritt och lite lugnare.» (4)
- Belastningen på del B var absolut för hög om man ser till de poäng kursen ska motsvara.» (5 (För hög))
- Framförallt labbarna i del B tar extremt mycket tid, och det gör att man absolut inte hinner hålla tempot i de andra kurserna man läser parallelt. Den tiden man lagt ner på expfys motsvarar inte alls de högskolepoäng man får för det.» (5 (För hög))
- Mer information om vad överbetygsdelen innebär hade varit bra när man valde. Det framgick inte att extrauppgifterna inte var svårare, bara ett extra arbetsmoment. Det är relativt lätt att sätta 5 i den här kursen jämfört med hur svårt det är att sätta 5 på en tenta.» (5 (För hög))
- Helt galen arbetsbelastning att ha Expfys parallellt med de vanliga kurserna.» (5 (För hög))
- För hög i förhållande till högskolepoängen.» (5 (För hög))
- På tok för högt för antalet poäng. Lösning: öka antalet poäng snarare än att skära ner på kursen.» (5 (För hög))
- Det är helt orimligt att den här kursen svarar mot så få poäng. Det här är den kurs jag lagt absolut mest tid på under våren, trots att jag inte gjort extrauppgifter på labbarna. Jag tycker att det är en jättebra kurs, men på något sätt måste den göras om så att den faktiskt värderas för det arbete den innebär. » (5 (För hög))
- Alldeles för hög! Hann inte med någonting annat alls.» (5 (För hög))
- Merparten av labbarna var i LP3 vilket var jobbigt då, men å andra sidan är det sjukt jobbigt med fyra kurser samtidigt i LP4! Dessutom läggs det MYCKET mer tid på del B, så det borde vägas in mer i betyget. Förstudierapporterna i del B krävde vädligt mycket tid.» (5 (För hög))
- Tog tid från övriga kurser under perioden. Jag hann inte plugga på optik och fourier.» (5 (För hög))
- Den enorma tid det tar att sätta sig in i labbarna, särskilt i början, går ut över de andra kurserna, vilket är synd. Det har blivit att plugga till tentan sista veckan båda perioderna.» (5 (För hög))
- Det var mycket dumt att man kunde få alla laborationer under en läsperiod - det tog upp extremt mycket tid och man hann knappt studera i de två andra kurserna man hade samtidigt. » (5 (För hög))
- Det här har tagit många timmar... men samtidigt har det varit något av det roligaste vi har haft på chalmers så det har inte gjort så mycket... men tiden återspeglas inte i poängen på kursen.» (5 (För hög))

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»19 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- Medelvärde: Ganska bra.» (Ganska bra)
- Min första labbpartner var jättedålig på att skriva, så för att nå min kvalitetsstandard var jag tvungen att skriva om allt denne skrev. Detta är problemet med slumpade partners.» (Ganska bra)
- Nyttigt att bli ihopparad med "okända". Bra samarbetsövning men det har naturligt fungerat olika bra med olika personer.» (Ganska bra)
- Indelningen fungerade ganska bra, det som var jobbigt var att arbetsbelastningen mellan olika studenter var så olika så att det var svårt att hinna med alla olika labbar med alla olika partners. Min sista labb i del b var t ex den första för min partner så att han kunde inte börja jobba förrän jag var klar med mina andra. Att försöka synka det på ngt bättre sätt vore bra.» (Ganska bra)
- En person var rena rama katastrofen, men så är det väl ibland när man samarbetar.» (Mycket bra)
- Det var väldigt bra att kursen slumpade laborationskamrater så att man får träna sig på att arbeta med andra.» (Mycket bra)
- Fungerat bra i alla fall utom ett.» (Mycket bra)
- Utan att hitta någon som hade gjort labben innan så var det nästa omöjligt att förstå var det var man skulle göra...» (Mycket bra)
- Vissa fungerade det väldigt bra med och andra lite mindre bra med. Men överlag mycket bra.» (Mycket bra)

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»5 16%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»2 6%
Har ej sökt hjälp»6 19%

Genomsnitt: 3.22

- Eftersom man i stort sett alltid var rädd att få sänkt betyg om man frågade något var möjligheterna dåliga.» (Mycket dåliga)
- Man vågade inte riktigt ta hjälp. Antagligen lärde man sig mycket just därför, men det var galet jobbigt även med F:s mått mätt.» (Ganska dåliga)
- Eftersom det påverkade betyget negativt att ställa frågor var det ngt man undvek. Det hade varit bra om det var okej att ställa frågor till handledarna och att de då sa att betyget skulle sänkas om studenten valde att få ett svar. Då skulle det fortfarande vara okej att fråga utan att behöva vara rädd för att betyget skulle sänkas vilket skulle göra en stor skillnad i både atmosfären i labbsalen och i relationen mellan handledare och studenter. Det hade varit bra med en lättare kontakt med lärarna. En tid i en sal då de alla fanns tillgängliga i kanske 15 min varje vecka skulle vara schysst då man lätt hade kunnat gå och fråga om div olika saker. Ofta kändes det svårt att förmedla sina frågor via mail då de ofta var så stora och hade många följdfrågor.» (Ganska dåliga)
- Tror inte vi fick något svar av Igor när vi efterfrågade en dubbelpendel, men mejl kan ju tappas bort ibland. Vi bytte inriktning på labben ändå sedan, så det behövdes ingen dubbelpendel.» (Ganska bra)


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

31 svarande

Ja»21 70%
Nej»9 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.3

- Brus och stör var något diffus » (Ja)
- Dock är kurshemsidan ganska rörig.» (Ja)
- Det är ganska svårt att få reda på vad som egentligen krävs för de olika betygen. Det finns info om del B, men inte så bra om del C och hur del B och C samverkar för betyget.» (Nej)
- Mer information om vad överbetygsdelen innebär hade varit bra när man valde. Det framgick inte att extrauppgifterna inte var svårare, bara ett extra arbetsmoment. Det är relativt lätt att sätta 5 i den här kursen jämfört med hur svårt det är att sätta 5 på en tenta. Dålig information om teoriuppgiften. Viss info stod endast på frekvensteorins hemsida alternativt var svår att hitta på andra ställen.» (Nej)
- Man kände sig ofta väldigt vilsen och fick googla sig fram efter information, vilket var otillfredsställande. Detta gällde i synnerhet brus & stör.» (Nej)
- Ett mer välutformat kursPM och grundligare information om examination och viktning av olika laborationer skulle uppskattas. Schemat och övrig kursinformation på den svårtillgängliga kurshemsidan har också varit mycket bökiga att få grepp om. Jag strukturerade det på egen hand, men vissa labbpartners missade ibland när en rapport skulle in.» (Nej)
- Kurshemsidan behöver förbättras så att den är tydligare. Jag skulle vilja att den var tydligare i hur man anmäler sig för att labba, hur det går till med förstudiesamtal, labbar och labbrapport och hur den muntliga redovisningen ska gå till. » (Nej)
- Jag vill ha reda på vad man fick för betyg på labbar och rapporter, och en hemsida skriven på begriplig svenska.» (Nej)
- Kan inte någon med svenska som modersmål skriva kurshemsidorna? Det är irriterande att ha en kurs där en stor del är teknisk kommunikation och så är hälften av meningarna på hemsidan grammatiskt inkorrekta.» (Nej)
- Hemsidan var riktigt svårt att hitta på, hur kursen fungerar och vad som ger hur mkt poäng osv var också svårt att förstå. Det skulle vara bra om information gavs på korrekt svenska eller engelska. Som det var nu kunde mkt tolkas fel och mkt energi och tid gick åt til att hitta saker och förstå vad de betydde. Det var också svårt när det var så många lärare inblandade i kursen som inte riktigt samarbetade, man blev kastad mellan olika hemsidor och allting stämde inte överens.» (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- 3-dygnslabben»
- Del C.»
- Allt, undantaget teroriuppgiften som skall ersättas med en laboration.»
- De exempel av god pedagogik som fanns. tänker särskilt på tydligt formulerade uppfigter.»
- Det mesta antagligen. Val av ambitionsnivå var väldigt trevligt.»
- Uppgifterna.»
- I stora drag är kursen bra.»
- Inställningen och målen med mer kursen. Väldigt givande!»
- Idén med kursen, det faktum att man får göra något praktiskt och att man lär sig skriva förstudier och rapporter.»
- Igor och mekaniklabbarna. Och Hans föreläsningar om hur man skriver en rapport, de var riktigt bra!»
- Del C var överlag bra.»
- Slumpade labbpartners i del B. Upplägget på del C.»
- Inte mycket.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre labbar på del B alt. fler poäng för del B.»
- Fler laborationer! Bättre samordning mellan delmomentsansvariga så att de vet vilka riktlinjer som ligger vid rapport och förstudieskrivning.»
- Gärna tips på var man hittar de information man måste besitta inför labben.»
- Det vore skönt att få lite feedback på mailen om sina labbrapporter. Kanske inte betyget om det är för mycket jobb att skicka ut till alla, men någon liten kommentar om "Mottagen. Godkänd. Poäng kommer senare." vore trevligt.»
- Rutinerna kring labbhandledning.»
- Något om försöksplanering hade varit bra att veta till del C.»
- Översyn av högskolepoäng på lp3/lp4. Introföreläsningar. Mer välutformad kursinformation/kurshemsida.»
- Försök jämna ut arbetsbelastningen. Känns omotiverat att ha LABview på våren då man skulle ha stor nytta och av det i del A och förmodligen övriga del B labbar. Hade varit enklare att utnyttja LABview och därmed spara tid och arbete om man haft en längre bekantskap och uppmuntrats till att använda det i del A. Känns också lite konstigt att skriva rapport och förstudie på LABview då uppgifterna oftast handlar mer om implementering än att undersöka saker. Det är tråkigt att inte få mer feedback på rapporterna när de lämnas in, då dessa tar mycket tid och man inte hör något av dem när de väll är klara. Föreläsningarna är av varierande kvalité. I frekvensanalys sades inte mycket som faktiskt var relevant i labben jag gjorde. Brus och stör var oförstålig på mer än ett sätt. Referensbiblioteket borde vara tillgängligt online då man alltid arbetar med förstudierna och rapporterna med en dator. Fackspråk borde lära sig relevant fysik så att de kan ge tydligare och bättre feedback. Dessutom borde de inte använda sticky-notes så att de flesta pdf-läsare kan öppna deras filer.»
- Jag tycket att labhandledarna i del B kan bli bättre och jag tycker att mer kan sammanfattas i inledande föreläsningar om typ labbmetodik osv»
- Föreläsningar som mer specifikt berättar hur man löser olika uppgifter. Teori om ett ämne är lätt att hitta, men inse hur man ska lösa problem är inte lätt utan hjälp på traven.»
- Poängen alternativt arbetsbelastningen på kursen. »
- Labbarna är för omfattande och kräver för mycket tid. Gör dem mindre och fokusera på inlärning istället för på att vi ska hinna så mycket som möjligt och inte hinna sova.»
- Att Per inte ska vara ansvarig. Det känns inte som att ha förstår hur mycket annat vi har att göra och hur svårt det är. Brus och stör labbarna är de klart svåraste. Dessutom är det dålig struktur på kursen och hemsidan är det sämsta jag sett på Shalmers (och då har jag ändå sett många dåliga).»
- Mer humant schema så att inte del B och del C får samma inlämningsdatum och att del C-labben inte hamnar där man har många del B-labbar.»
- Labbarna startade tidigt i läsperioden (lv2). Det innebar att tiden mellan introföreläsning och inlämning av förstudie i något av ämnena bara var tre dagar.»
- Labbet för del C skulle kunna vara mer städat, så att inte så mycket tid behöver gå åt till att hitta fungerande delar. Irriterande att behöva skriva en labbrapport i del C när man gör två separata labbar. Blir bara extra krångligt. Framförallt ang. del B: Måste varje moment i kursen vara examinerande? Man känner sig ovälkommen och ibland oönskad, vilket inte är en miljö som stimulerar inlärning. Kursen känns snarare som en prövning man måste gå igenom för att gå kvar på F, och det är ofta oklart vad man lär sig. Om man hade någon chans att bara ställa frågor utan risk för att få sämre betyg skulle det bli mycket roligare, mer välkomnande och mer lärorikt, tror jag. Att ha en av labbarna på höstterminen i tvåan skulle kunna göra det lite mindre stressigt. Den första veckan efter jullovet var mördande, och är inget jag vill uppleva igen. Det skulle vara trevligt att få någon feedback på ens rapporter innan kursen är slut, detta skulle också göra det lättare att lära sig något av den.»
- Kursen är för tung jämtemot antalet högskolepoäng man får för den. Jag vill dock inte att antalet labbar skall minskas, eftersom de är givande. Den teoretiska laborationen kändes dock inte så givande.»
- Rapporterna bör lämnas tillbaka löpande från del B. »
- Ändra kursens modersmål till svenska eller engelska istället för danska. Införa samarbete med del c när det gäller rapportskrivning och förstudie så att teknisk kommunikation är med hela vägen och att det är samma mall överallt. Inlämning av förstudie och rapport elektroniskt skulle vara mkt smidigare. Rapportstrukturen är konstig, spec med tanke på del c, då det inte är ny forskning som vi gör utan snarare labbar. Lägg till kameradata från t ex en pendel, en oscillator och en stöt på hemsidan på del c så att matlabkod kan förberedas. Introföreläsningarna borde ha mer struktur och göras tydligare, speciellt den om hur kursen är uppbyggd. Och inte på danska. Mer planering när labbarna läggs så att det blir mer rättvis fördelning och så att inte en elevs första labb är en annan elevs sista labb. Om det skulle gå att lägga en labb innan jullovet skulle det avlasta mkt.»

20. Övriga kommentarer

- Möjligtvis att kunna lägga Labview-momentet redan i del A då detta ej kräver några ämneskunskaper, och på så sätt minska arbetsbördan på en redan tung arbetsvår. Man skulle även kunna integrera detta moment i större utsträckning i delA-labbarna för att göra dessa roligare och mer intresseväckande. Det kan även vara bra för att minska stressen i delA-labbarna då dessa var väldigt stressade.»
- Detta är en väldigt rolig och intressant kurs, men den har såpass hög arbetsbelastning att den blir ett stress- och orosmoment. Särskilt när man parar ihop den med andra svåra kurser.»
- Det har varit en riktigt rolig, krävande och framförallt givande kurs som enligt mig utgjorde den största behållningen under F2. Igor är skön!»
- (Jag är oftast dålig på laborationsmoment, så det som kommer nedan kommer förmodligen kännas som något skräckscenario. Jag hoppas det i alla fall!) Den här kursen är en fullkomlig mardröm egentligen. Den slukar fruktansvärt med tid och är oerhört stressig, speciellt del B. Jag hade gärna under labbarna känt en lägre tröskel för att våga ställa frågor, kanske är det mitt fel, men genomgående har det känts som att man inte vågar fråga något innan man spenderat en eller flera timmar på att dubbelkolla allting så att man inte gjort något okvalificerat misstag. Och då hinner faktiskt oftast något annat paja under tiden. Det känns väldigt lärorikt att söka, testa och presentera information på egen hand med en labbpartner, det är trevligt att kunna disponera tiden som man önskar och kunna anpassa sin ambitionsnivå, och att känna på att arbeta med andra. En överhängande känsla är att det är absurt att lägga såhär mycket tid på en kurs som inte är en "huvudkurs", som läses "vid sidan av" ordinarie kurserna, för väldigt få poäng varje läsperiod. Jag vet tyvärr heller inte hur man skulle kunna ändra på det, men i regel så är desperation och hopplöshet är några ord som direkt kommer upp i huvudet när jag tänker på Expfys, och det har till och från känts ganska vrickat med så hög arbetsbelastning. Jag har i ärlighetens namn svårt att tänka mig någon annan utbildning i Sverige som man får slita såhär för sina högskolepoäng (fast det är ju lite därför man gör det också...). Kanske skulle det hjälpa om man kände att handledarna var lite mer tillgängliga eller förstående för hur nervös/rädd man kan bli när varenda led i kursen känns som en examination, då skulle man kanske inte känna sig som en sjunkande valross i kvicksand. Med allt det negativa sagt så är det en väldigt värdefull erfarenhet att ha läst Expfys, och även om det är tveksamt att jag vill unna någon detta ska det förhoppningsvis bli fyllt av skadeglädje att nästa års tvåor också ska få tvinga sig genom det.»
- När man ber man labassistenterna om hjälp under själva laborationens gång så har man funderat på det länge och behöver verkligen råd/hjälp, då bör man också få ett trevligt bemötande och lite hjälp på traven med hur man löser sitt problem. Så var inte alltid fallet, tyvärr.»
- Jag tror inte det är svårt om någon enstaka vill byta labbvecka om ens lebbkompis går med på det och det är ledigt i labbsalen. Det funkar att byta tider i alla andra kurser, varför fungerar det inte i denna? Om inte Per hade vart ansvarig kanske det hade fungerat lite bättre och man hade fått byta vecka på en labb eller så...»
- Finns det någon möjlighet att få se betygsatta rapporter man lämnat in medan kursen pågår, så att man kan få feedback inför de rapporter som är kvar?»
- Se till att kursen fokuserar mer på att man ska lära sig något, och mindre på att man ska bli testad.»
- Mkt tid för lite kunskap tillbaka.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.58
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från