ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Miljö och matematisk modellering (2012), MVE345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-20 - 2012-06-04
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

13 svarande

1 (inte alls)»2 15%
4 30%
3 23%
3 23%
5 (över förväntan)»1 7%

Genomsnitt: 2.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag såg verkligen fram emot kursen och tyckte det skulle bli intressant, men jag lärde mig i princip INGENTING!» (1 (inte alls))
- Trodde att den skulle handla mer om modellering än vad den gjorde» (2)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

13 svarande

1 (ej relevant)»1 7%
3 23%
2 15%
4 30%
5 (mycket relevant)»3 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.38

- Modelleringsdelen (dvs "Vita lögner"-boken) tillförde ingenting. Ta bort den från kursen, den är dålig!» (2)
- Den skulle vara relevant om den lärde oss något, men den är det inte i nuvarande form.» (3)
- Intressant med vetenskapsteori, mer sånt till hela utbildningen, känns som att det saknas i alla utbildningar» (4)
- Skulle vilja påstå att det här är den kurs som jag upplevt kommit närmast verkligheten vilket är väldigt positivt. » (5 (mycket relevant))
- Kändes som ett väldigt bra sätt att "knyta ihop säcken" på kandidaten.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls)»2 15%
4 30%
5 38%
2 15%
5 (Mycket bra avvägt)»0 0%

Genomsnitt: 2.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Uppgift 3 var konstig då den byggde på mekanikkunskaper som saknas dem som inte läst reglerteknik. Hade gärna sett LotkaVolterra eller konkurrensmodeller eller spelteori istället eftersom detta gåtts igenom i kursen» (1 (inte alls))
- På muntan ställdes frågor från m3 häftet fast det inte stod som material till den. På tentan var hälften av frågorna på sådant som inte var på listan över vad vi skulle läsa på. Speciellt dåligt var mekanikfrågan som krävde kunskaper som vi egentligen har. Vi har aldrig använt dämpare i någon kurs innan!» (2)
- Vad hade fjäder/dämpare-uppgiften där att göra? Den fysiken har åtminstone inte jag läst sen gymnasiet (och dämpare har jag aldrig läst om) Totalt irrelevant! » (2)
- På muntan kom på klimatdelen mer frågor från den enda bok som inte stod som litteratur för muntan. » (2)
- Tycker nog att det var lite väl taskigt att ha en fråga om fjädrar och dämpare som vi bara pratat om en enda liten gång. » (3)
- Uppgift 3 var det inte tydligt att det skulle vara med och att det hörde till kursens innehåll. Dessutom kom det frågor på muntan som var på material som inte ingick i de böcker som muntan var på.» (3)
- Jag blev väldigt förvånad över innehållet på en av miljöfrågorna på muntan. Tyvärr så minns jag ju inte vilken fråga...» (4)

4. Vad tyckte du om examinationsformen?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 30%
4 30%
2 15%
5 (mycket bra)»3 23%

Genomsnitt: 3.3

- Muntan var okej, förutom det att modelleringsdelen inte borde varit med. Jag tror att kursen hade gjort sig bättre med inlämningsuppgifter va4rje vecka som gick ut på mindre modelleringsprojekt såsom gjordes i Statistisk databehandling.» (2)
- Ett mycket bättre system vore att ha inlämningsuppgifter istället för datortenta. Dessa skulle man, precis som med labbarna, kunna göra i par, men var och en fick skriva en egen KORT rapport.» (2)
- Munta: Hur kan man göra en rimlig bedömning av någons kunskap i ett område genom endast 1 fråga? Det är för mig obegripligt. Datortenta: Spännande moment, omväxlande jämfört med en vanlig tenta. Dock försvinner ju anonymiteten när föreläsare går runt och kikar över axeln medan man jobbar...» (3)
- Det kändes som lite ihopplockat av det mesta, det blev väldigt mycket under kort tid.» (3)
- Bra med blandat. Kanske lite många olika moment. Datortenta var bra! Tycker personligen mindre om munta än skriftlig tenta.» (3)
- Munta är nervöst. Men helt ok » (4)

5. Tycker du examinationsformen var rörig?

13 svarande

Ja»5 41%
Nej»7 58%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.58

- Eftersom både tentan och muntan innehöll frågor på material som inte var påtalat innan att det skulle vara med. Dessutom var det rörigt rent allmänt vad som gäller, information kom alldeles för sent.» (Ja)
- Muntan tog upp sånt som enligt informationen skulle komma på datortentan. Det borde vara bättre information om vad som skulle testas när.» (Ja)
- MÅnga moment, men inte rörig.» (Nej)

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

13 svarande

<25%»2 15%
25-50%»0 0%
50-75%»4 30%
>75%»7 53%

Genomsnitt: 3.23

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 25%
5 41%
1 8%
5 (mycket bra)»3 25%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa var okej, men de sa inte så mycket relevant egentligen. Föreläsningarna var ofta ineffektiva.» (2)
- Blandat. Kunde vara intressanta men det var svårt att förstå vad som var det viktiga.» (3)
- Okej, men vissa hade inte så mycket innehåll och det känns som att materialet kunde ha gåtts igenom på färre föreläsningar.» (3)
- Väldigt kul och inspirerande föreläsningar » (5 (mycket bra))
- I det stora hela var det väldigt bra föreläsningar! Någon enstaka föreläsning kändes ostrukturerad.» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om gästföreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 10%
2 20%
4 40%
5 (mycket bra)»3 30%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den jag var på (han som jobbade på Chalmers) var ganska bra.» (3)
- Det var intressant men kändes inte riktigt som att de kom hela vägen fram gällande kursen.» (4)
- Var bara på den första, men den var bra.» (4)
- De var intressanta» (5 (mycket bra))
- Båda två borde komma igen nästa år!» (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om laborationerna?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
7 53%
3 23%
1 7%
5 (mycket bra)»2 15%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lärde mig väldigt lite. Hade på sätt och vis varit bättre om vi fått allt färdigimplementerat från början och fått frågor på vad vi får ut av dem istället. Som det var nu gick jag bara dit och skrev ner koden såsom det stod i labb-pm utan att reflektera över vad det var vi modellerade. Labbarna tillförde heller inga vidare matlabkunskaper.» (2)
- De lärde oss inte särskilt mycket.» (2)
- Ofta fel i labhandledningen och inte så tydligt vad man skulle göra alltid. Man lärde sig inte särskilt mycket på labbarna.» (2)
- Intressanta, men det var lite svårt att följa med i alla bitar av klimatlabbarna. Comsol var kul att få testa.» (3)
- De var rätt bra. Att de inte var obligatoriska var rätt skönt. De kunde ibland vara lite väl små.» (3)
- Kul och allmänbildande (för modellerare)» (5 (mycket bra))

10. Vad tyckte du om projektet "Darcys lag"?

13 svarande

1 (inte alls bra)»1 7%
3 23%
4 30%
3 23%
5 (mycket bra)»2 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De gav inte särskilt mycket. Man skrev i princip bara av häftet.» (2)
- Bra att få kolla på Comsol. Lite konstig uppgift att man skulle skriva ut, rita streck och mäta i figuren. Helt okej i övrigt.» (2)
- Om det enda syftet är att vi ska lära oss Comsol så var det väl en ok lab, men jag skulle vilja ha något mer miljörelaterad och mindre undersök random-formel.» (3)
- Den uppfyllde helt klart sitt syfte som var att vi skulle bekanta oss med Comsol.» (4)
- Det var bra att få lära sig lite comsol, men instruktionerna kunde ha varit lite tydligare» (4)
- Bra» (5 (mycket bra))

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

1 (Mycket liten)»2 15%
4 30%
4 30%
1 7%
5 (Mycket stor)»2 15%

Genomsnitt: 2.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom de oftast har varit intressanta men att det har varit svårt att veta vad som är viktigt. » (2)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.01


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

13 svarande

Ja»0 0%
Nej»13 100%

Genomsnitt: 2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

1 (För låg)»3 23%
3 23%
5 38%
2 15%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- Inte särskilt hög.» (2)
- Egentligen 3 men då vi har kandidatarbete samtidigt så 4 » (4)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»13 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- Jag tycker att det är skönt att vi har varit så få på kursen. Det har underlättat samarbetet mycket!» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»5 38%
Har ej sökt hjälp»3 23%

Genomsnitt: 3.84

- Det har funnits mycket möjlighet att ställa frågor och det har känts som om föreläsarna verkligen har velat hjälpa till. Tyvärr har det inte alltid blivit tydligare även om man har frågat. Om kursen hade varit lite mer förberedd innan kursstart hade det kanske kunnat undvikas.» (Ganska bra)
- Alla 3 har varit tillgängliga.» (Mycket bra)
- Alla tre föreläsarna var alltid väldigt hjälpsamma när man ställde frågor.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

13 svarande

1 (ej prisvärd)»2 16%
3 25%
0 0%
3 25%
5 (mycket prisvärd)»4 33%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.33

- Azarboken var okej, men modelleringsboken hade jag gärna sluppit köpa eftersom deninte tillförde något. Ta bort den!» (1 (ej prisvärd))
- Väldigt många fel i både kurskompendiet och kursboken. » (1 (ej prisvärd))
- Makten över klimatet var prisvärd, men Röda atomer, Svarta lådor och Vita lögner var det inte, för den sa absolut ingenting. Den kunde ha kortats ner till max 5 sidor.» (2)
- Boken om vetenskapliga modeller kändes som att den inte sa särskilt mycket relevant. De andra böckerna var helt okej/bra.» (2)
- Jag tycker att litteraturen varit bra. Den gula boken är kanske lite flummig bitvis och det var synd att vi inte fick den nya boken, som innehållsmässigt var väldigt bra.» (4)
- Det blev inte så dyrt» (4)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

1 (Mycket liten)»2 16%
0 0%
3 25%
4 33%
5 (Mycket stor)»3 25%

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket fel i m3-häftet! Korrekturläsning???» (3)
- Sådär. Böckerna har inte sagt så mycket. Men M3 har ändå hjälpt till vid inlärningen. Och Azars bok var intressant att läsa, det var skönt med en bok som var populärvetenskaplig. Däremot har inte häftet om vetenskapliga modeller varit så viktig för min inlärning, den hade nog kanske uppfyllt sitt syfte bättre om den hade varit mer åt det populärvetenskapliga hållet.» (3)
- Allt fanns där» (5 (Mycket stor))
- Kompendiet innehöll ganska mycket stavfel, vilket kunde bli irriterande när man läste igenom flera kapital åt gången inför tentorna.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

13 svarande

Ja»6 50%
Nej»6 50%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.5

- Det var lite rörigt inför muntan och datortentan, men annars har det varit ett bra informationsflöde.» (Ja)
- Förutom att det inte var riktigt klart vad man skulle kunna redan från början.» (Ja)
- Otydligt vad som skulle examineras på muntan respektive tentan. Dessutomm inte helt klart vad vi faktiskt förväntas kunna. Tentan visade sig ju vara på saker som vi inte förväntade oss utifrån instruktionerna på kurshemsidan. Samma sak gäller muntan.» (Nej)
- Det som har varit mest aktuellt har det funnits information om på ett bra sätt. Däremot kom "teorilistan" till tentan ut väldigt sent. Det hade varit lättare om man hade vetat när man lärde sig det första gången om man hade vetat vad man behövde kunna utantill» (Nej)
- Examinationen var ju inte på det som den, enligt informationen, skulle vara på.» (Nej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Comsol modellering»
- Inslag av Comsol.»
- Gästföreläsningarna, projektet»
- Gästföreläsarna, bredden och labbarna som var tydligt kopplat till klimat. »
- Det är roligt att ha med lite miljöpolitik.»
- Lärarna var väldigt måna om att kursen skulle bli bra, och väldigt hjälpsamma. Det var toppen!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske att få lite uppgifter utöver labbarna!!!.»
- Examinationen. Satsa på inlämningsuppgifter istället!»
- Strukturen på kursen, tydligare upplägg och eventuellt en lite mer genomtänkt examinationsform»
- Enligt kursplanen så har kursen temat "Miljö och hållbar utveckling" och det är lite upprörande att en sådan kurs inte ens tar upp begreppet hållbar utveckling och vad det står för (vilket är mycket mer än miljö). Jag skulle föreslå ytterligare en gästföreläsare som relativt tidigt i kursen går igenom begreppet och problematiken kring det. Jag tycker att det ska vara tidigt för då kan det ligga i bakhuvudet på studenterna under resten av kursen. Projektet bör vara en uppgift som är tydligare kopplat till miljö- och/eller hållbar utveckling. Årets projekt kändes som att det skulle kunna ha varit vilken formel som helst vi undersökte.»
- Ta bort "Modellbegeppet" och boken om det, det ger ingenting. Ett större fokus på att göra modeller i Matlab. Ta bort datortentan och ersätt den med inlämningsuppgifter. Eventuellt skulle man kanske kunna ta in andra miljömodeller än klimatmodeller också (som rubbning av ekosystem, spridning av gifter m.m.)»
- Labbarna kan nog förbättras lite.»

21. Övriga kommentarer

- Roligt att använda matematiken man lärt sig och inte bara lära sig ny!! »
- Kursen har varit kul att ha, men det märks att den är i sitt utvecklingsskede.»
- Det är en bra idé att ha en kurs om klimatmodeller, men det vore bättre om man faktiskt lärde sig mer än några få formler som redan är glömda igen.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.07
Beräknat jämförelseindex: 0.51


Kursutvärderingssystem från