ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Subatomär fysik (2012), FUF050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-20 - 2012-06-07
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

37 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 5%
11 29%
18 48%
5 (över förväntan)»6 16%

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Istället för att gå igenom hela boken ytligt skulle jag önska att vi faktiskt lärde oss nåt lite mer grundligt.» (3)
- Hade inga. En känns lite som en kuriosa även om delar av den är allmänbildande för oss F:are.» (3)
- Stundtals kändes det som en populärvetenskapligkurs.» (3)
- vill ha mer CERNfysik och även astrofysik som processer i solen och rymden som faktiskt är intressant» (4)
- Det var mer intressant än vad jag trodde» (4)
- bred kurs med mycket intressant innehåll. Kanske lite för bred ibland? Svårt att hinna förstå alla delar. » (4)
- Jag hade gärna hört något om supersträngar och membran också, men jag inser att det nog inte finns tid för sådana saker.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

37 svarande

1 (ej relevant)»3 8%
5 13%
10 27%
10 27%
5 (mycket relevant)»9 24%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.45

- Känns mest bara allmänbildande. » (2)
- Intresant, men inte mer än så.» (2)
- Det tillhör allmänbildningen för en fysiker att ha läst subatomär fysik.» (3)
- Alltså det är ju intressant att veta lite om partiklar men det är ju knappast det jag kommer använda varje dag.» (3)
- Strålning, sönderfall etc. Allt annat är kuriosa.» (3)
- Ser den mer som allmänbildande än något jag kommer ägna resten av mitt liv till» (3)
- Irrelevant för tillverkningar, mycket relevant för allmänbildning» (4)
- Jag tycker att man bör ha läst en sådan kurs när man har läst fysik. Spännnade att läsa om moderna forskningsområden!» (4)
- precis som ovan, även om man kanske inte använder subatomär fysik särskilt ofta lär man sig mycket om fysik i allmänhet» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

33 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 6%
11 33%
14 42%
5 (Mycket bra avvägt)»6 18%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte gjort tentan än» (?)
- inte skrivit tenta än» (?)
- Det är synd att det alltid kommer räkneuppgifter när hela kursen är teoretisk. Räkningarna är så svåra när man inte får öva på dem.» (3)
- Det var svårt att bedöma vad som var centralt i kursen. Med tanke på vad som examinerades måste jag ha missuppfattat det lite.» (3)
- Tentan påminde om gamla tentor mer än om föreläsningarna egentligen. » (3)
- Saknade den deuterade plasten.» (3)
- Tycker att tentan kändes rimlig. » (4)
- Saknade den deuterade plasten.» (4)
- Trevligt med graf i färg. Första frågan, angående isospin, kändes lite konstig. Tycker isospin bör gås igenom utförligare om det är så viktigt att 10/75 poäng bara handlar om det.» (4)
- Var en uppgift (sista) som var alltför snäv för att ge ett intryck av vad studenten kan. I övrigt var tentamen bra» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

37 svarande

<25%»4 10%
25-50%»7 18%
50-75%»2 5%
>75%»24 64%

Genomsnitt: 3.24

- Jag la för mycket tid på kandidat» (<25%)
- Var svårt att hinna med när man hade kandidatarbetet. + att föreläsningarna ibland var lite sega. » (25-50%)
- Thomas är bra, och rolig!» (>75%)
- Missade endast en föreläsning» (>75%)
- 100%» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
6 16%
11 30%
10 27%
5 (mycket bra)»9 25%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är bra och relevanta saker som tas upp men det behöver skrivas ner mer på tavlan. Anteckningarna är, alldeles för dåliga. Det är svårt att veta vad som är relevant för kursen.» (2)
- Väldigt svårt att veta vad som är relevant av det som gås igenom på föreläsningarna...» (2)
- Tomas är duktig och kunnig, men det gick för långsamt och monotont.» (2)
- Var svårt att få bra anteckningar. Tomas var bra.» (2)
- De är bra, men Thomas måste jobba på sin handstil» (3)
- De var okej. Förstår dock inte blandningen av att skriva på tavlan och använda ppt. Var hopplöst att hinna med att både anteckna på pptn i datorn och i blocket. Skulle blivit mycket bättre föreläsningar att bara hålla sig till ett alternativ. » (3)
- Ok när man hade läst i förväg i boken. Men läsanvisningarna låg inte alltid i fas och om man inte hade läst i förväg så var det jättesvårt att förstå vad han pratade om. Han förklarade för svåra saker istället för att lära oss grundläggande saker. T.ex. kunde han börja förklara hur man mäter massan av en neutrino utan att först berättat vad en neutrino är.» (3)
- Anteckningarna Thomas skrev på tavlan ver tyvärr inte mycket att ha. » (3)
- Thomas säger många saker som han inte skriver ner. Det skulle underlätta om mer skrevs på tavlan.» (3)
- Ofta svårt att hänga med i powerpointen. Ta det lugnare med illustrerande figurer och förklara två gånger så att presentationen faktiskt ger något för åhörarna!» (3)
- Thomas är väldigt bra men man behöver ha en välutvecklad studieteknik för att kunna tillgodose sig föreläsningarna då Thomas pratar en hel del om innehållet och har även en väldigt massa bra info på slides.» (3)
- Var ofta ganska svåra att hänga med i och föra anteckningar till. Gillar allmänt inte föreläsningsmoment med projektor, förutom när de enbart används för bilder. I flera föreläsningar användes projektorn till härledningar eller resultat som det kändes som föreläsaren ansåg viktigt och att vi skulle lära oss det. Det är bättre att lägga mer tid och skriva sådant på tavla än snabbt bläddra förbi på projektor» (3)
- Det hade varit bra att få info om vad som skulle gås igenom på varje föreläsning ett par dagar, gärna en vecka, innan. (eller ännu heller en planering i början.)» (4)
- Ibland svårt att se vad som skrevs på tavlan.» (4)
- Bland den bästa föreläsaren jag haft hittils. Mycket bra förklaringar kring koncept och eventuella frågor fick alltid väldigt bra svar.» (5 (mycket bra))
- Riktigt bra att komplettera skrivandet på tavlan med bilder från datorn» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
2 6%
6 19%
14 45%
5 (mycket bra)»8 25%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De ska hinna räkna för många tal på tavlan så att de aldrig hinner förklara vad det är de gör! Bättre om det fanns lösningar på vissa problem och att man får räkna själv på räkneövningarna och ställa frågor.» (1 (inte alls bra))
- Ojämn kvalite´,t. Vad tänkte dom när de la en 40 minuters härledning som FÖRSTA uppg på FÖRSTA räknestugan? Vidare var en del uppgifter baserad på gammal kursbok.» (2)
- Uppgifterna var väldigt lika varandra» (4)
- Andreas var väldigt duktig» (4)
- Både Andreas och Daniel är duktiga.» (4)
- Jag var hos Andreas Heinz. Han var riktigt bra på att förklara men kunde dra fördel av att tala lite långsammare och pausa mer mellan uppgifterna för att öppna upp för frågor och diskussion. » (4)
- Daniel är mycket bra!» (5 (mycket bra))
- Han som pratade engelska var sjukt bra :)» (5 (mycket bra))
- Allmänt var de väldigt bra, enda jag kan klaga på är att övningsledarna alltför ofta glömde förklara vad en uppgift gick ut på. När man sitter och lägger all energi på att hänga med och förstå vore det bra att inte behöva sitta och fundera på vad tusan man ska komma fram till» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 8%
6 16%
17 47%
5 (mycket bra)»10 27%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Laborationen k6? i hotlabet är under all kritik. Vad är grejen med att vi skall REDOVISA instuderingsuppgifterna på tavlan? Jag går i tredje klass men på HÖGSKOLAN, inte lågstadiet. Detta genomfördes bara för att labben skulle ta PRECIS 4 timmar. Vidare är miljön laborationen genomförs i extremt dålig ur arbetsmiljösynpunkt. Det låg prover, burkar, förpackningar med radioaktiva material i varje hörn. Laborationen har enorm utvecklnigspotential. BÖRJA MED ATT STÄDA LOKALEN.» (2)
- Emellanåt kändes det som "handledaren gör något med en maskin ut kommer siffor och kurvor –, tolka". Inte så mycket laborerande med andra ord.» (3)
- Varför så mycket föreläsning på labbarna?? Om det nu är svårt att få till tider för alla är det väl bättre att faktiskt labba när det är labb..? Dessutom tycker jag att det borde vara inplanerade raster även för labbarna. 4 timmar i ett litet mörkt rum med dåliga stolar är inte optimalt för intresse och inlärning. » (3)
- Bara K6 som kändes som en laboration i den meningen att man faktiskt labbade själv.» (3)
- Väldigt ojämn nivå på handledningen, exempelvis vid K6 verkade det som handledarna trodde att vi endast hade grundläggande fysikkunskaper och inte ett väldigt genomgående labb-pm och läste en kurs inom subatomär fysik!» (4)
- Men tycker det är lite synd att man mer eller mindre måste göra om hela labben efteråt när man ska skriva rapport eftersom man inte kunde ta med sig de resultat man åstadkommit i labbet.» (4)
- K8 spenderade för lite tid till mätning och resultat.» (4)
- K5, kändes som om det egentligen var en räkneövning, de andra två var väldigt bra. Handledarna var riktigt bra på alla labbar» (4)
- Jag gillade att man kunde använda dem till bonuspoäng, men tyckte inte egentligen man lärde sig speciellt mycket på dem» (4)
- De var lärorika speciellt med rapportskrivandet» (5 (mycket bra))
- Jättebra. de gav mycket och tvingade en att arbeta innan tentan. upplägget med bonuspoäng gjorde att det var värt att skriva minst en.» (5 (mycket bra))

8. Hur nöjd är du med de labbtider du fick?

37 svarande

1 (mycket missnöjd)»0 0%
3 8%
1 2%
12 34%
5 (mycket nöjd)»19 54%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.34 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alla låg på slutet vilket resulterade i att jag bara hann skriva 1 rapport. » (2)
- fick dock de 3 sista tiderna.» (4)
- Fick de jag ville ha mer eller mindre. Funkade okej.» (4)

9. Hade du föredragit ett system där du bokat tre väl utspridda labbtider i ett "paket"?

Dvs, ett system liknande det i fasta tillståndets fysik.

37 svarande

Ja»6 20%
Nej»23 79%
Vet ej»8

Genomsnitt: 1.79

- Funkade bra. Ingen anledning att ändra» (Nej)
- Det blir krångligare.» (Nej)
- Visserligen blev det att jag hade två labbar två dagar i rad men har man "paket" blir det bara att alla paket innehåller en tid som inte passar överhuvudtaget så det blir nog väldigt mycket sämre!» (Nej)
- Det finns fördelar med båda system, men jag lutar mer åt att man ska få välja fritt. Det enda dåliga med detta system är att det blir en otrolig rush efter de "bästa" tiderna och vissa kan enbart få usla tider» (Nej)

10. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

Med inlämningsuppgifter menas de frivilliga labbrapportinlämningarna.

37 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
8 23%
12 35%
5 (mycket bra)»14 41%
Gjorde dem ej»3

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte så bra med skriftliga rapporter i samband med kandidaten. Det hade varit mycket bättre med en dugga.» (3)
- Bra med inlämningsuppgifter men tråkigt med labbrapporter! Hade varit bättre med roliga problem som man fick lösa hemma och redovisa på ett snyggt sätt. » (3)
- Gillade att de gav bonuspoäng, men tyckte inte jag lärde mig speciellt mycket» (3)
- Mycket jobb för ganska få tentapoäng. Tycker inte om upplägget att man måste göra inlämningarna för att kunna få femma. Tycker också att det inte riktigt framgick vad som förväntades av rapprterna , skulle de vara av samma snitt som rapporterna i exp.fys. eller enlkare och i så fall hur då? Svårt att få plats på 4 sidor om man verkligen vill göra en seriös rapport.» (4)
- Kunde varit lite klarare riktlinjer för innehållet men annars riktigt bra upplägg med poäng osv» (4)
- Jag gjorde visserligen bara en men jag gillar konceptet och det gör att man lättare tar till sig innehållet i laborationen.» (5 (mycket bra))
- Bra med frivilligt och bra att man inte behövde lägga ner 1000 timmar på dem.» (5 (mycket bra))

11. Hur många inlämningsuppgifter gjorde du?

37 svarande

3 8%
5 13%
8 21%
21 56%

Genomsnitt: 3.27

- Samarbetade om 3.» (3)

12. Vad tycker du om poängsystemet för inlämningsuppgifterna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
3 8%
8 23%
11 32%
5 (mycket bra)»11 32%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Alla borde vara lika värda» (2)
- Det var svårt att hinna göra alla inlämningsuppgifter för oss som hade labbar sent (kandidatinlämning!!) och då var det i princip omöjligt att få 5a. » (2)
- Jag tror det hade varit bättre om alla gav lika mycket poäng, vi skippade de två sista för att vi inte ansåg att det var värt mödan då det skulle bli mycket jobb för max 5 poäng - Förmodligen mindre.» (2)
- Tycker nog att varje rapport borde ge lika många poäng.» (3)
- Skulle kännas mer rättvist att få lika mycket poäng för alla. Risk för att det blir onödigt att göra de sista två.» (3)
- Det känns mindre värt att göra fler än en inlämning, eftersom man får färre poäng för de senare.» (3)
- Kasst att det inte går att få femma utan en massa bonuspoäng.» (4)
- Bra tänkt att man motiveras extra att göra åtminstone en. Även bra att det är frivilligt så man kan prioritera tex kandidatarbetet om det behövs» (5 (mycket bra))

13. Hur stor hjälp tror du att du hade haft av rekommenderade räkneuppgifter?

36 svarande

1 (ingen skillnad mot nu)»14 38%
2 5%
8 22%
8 22%
5 (ovärderlig hjälp)»4 11%

Genomsnitt: 2.61

- Hade ändå inte räknat uppgifterna. » (1 (ingen skillnad mot nu))
- Räknade inga uppgifter. lol» (1 (ingen skillnad mot nu))
- inte gjort dem ,)» (1 (ingen skillnad mot nu))
- Det fanns så få uppgifter på varje avsnitt att man enkelt kunde räkna alla som var associerade med det kapitel som behandlades på räkneövningen.» (1 (ingen skillnad mot nu))
- Har inte räknat en enda uppgift.» (1 (ingen skillnad mot nu))
- Jag räknade bara tentor.» (1 (ingen skillnad mot nu))
- Hade hellre sett att de senaste tentorna fanns på hemsidan. Nu fanns väl bara några äldre tentor vilka var till viss hjälp i räkneövandet» (2)
- vet ej» (3)
- Vore jättebra om examinatorn kunde rekommendera uppgifter som var viktiga för kursen det här året. Det verkar variera lite mellan åren var fokus läggs och då är det till stor hjälp att få utvalda uppgifter att jobba med då man inte hinner göra alla. Detta skulle även bidra med bättre insikt i vad kursen innehöll. » (4)
- Det hade underlättat, man visst inte riktigt vad man inte hade tagit till sig. Även om man inte hinner med i kursen pga kandidaten så vet man precis hur mycket man ligger efter samt vad man missat.» (4)
- Det hade varit bra av ett flertal anledningar. Då kandidatarbetet ofta tar upp den största delen av ens tid, vore det bra att inte själv behöva sitta och tänka ut vad som är viktigast i denna kursen, då blir det lätt att man inte gör några räkneuppgifter alls (vilket jag vet att många inte gör). Sedan får det gärna finnas lösningar till räkneuppgifterna» (4)
- Varför finns inte alltid detta?» (5 (ovärderlig hjälp))
- För den som inte går på föreläsningar är det ju i stort sett omöjligt att veta vad som är viktigt att kunna räkna på utan rekommenderade uppgifter. Dessutom ger det motivation, man vet hur långt man borde kommit varje vecka. » (5 (ovärderlig hjälp))
- Hade verkligen behövts någon morot under kursens gång. Det var mycket svårt att finna motivation att plugga när man hela tiden hade kandidatrapporten hängande över sig. » (5 (ovärderlig hjälp))

14. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»3 8%
1 2%
9 24%
13 35%
5 (Mycket stor)»11 29%

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Räkneövningarna: ja, Föreläsningarna: bara som orientering » (3)
- Bra innehåll på föreläsningarna.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.88


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

15. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

36 svarande

Ja»0 0%
Nej»36 100%

Genomsnitt: 2

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 5%
29 80%
5 13%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- lagom» (3)
- Väldigt lagom» (3)
- Hamnar i skymundan av kandidaten. Eftersom vi inte vet hur mycket man bör ha räknat eller lärt sig vid tidpunkten t så är det svårt att säga hur mycket man borde ha hunnit med.» (3)
- Det gick att lägga sin största del av tid på kandidaten och ändå klara denna kurs, vilket kanske tyder på att kursen egentligen borde vara mer omfattande, men detta hade inte heller varit bra eftersom eftersom man måste lägga så mycket på kandidaten» (3)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»24 66%
Har ej sökt samarbete»5 13%

Genomsnitt: 3.94

- Det var svårt att diksutera med varandra under kursen gång då det verkade som att typ ingen kunde nåt. » (Ganska bra)
- Enda sättet jag har lärt mig i den här kursen i princip. Gemensamt tentaplugg där uppgifter räknades på tavla och diskuterades.» (Mycket bra)

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»13 36%
Har ej sökt hjälp»14 38%

Genomsnitt: 4.13

- Räkneövningar framförallt. » (Ganska bra)
- Thomas är kunnig.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

19. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

36 svarande

1 (ej prisvärd)»2 6%
3 9%
11 33%
10 30%
5 (mycket prisvärd)»7 21%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.51

- Läste inte många sidor i boken så det var inte mycket till hjälp där inte. Många verkar anse att det fanns utförligare och bättre förklaringar av många saker på exempelvis wikipedia.» (1 (ej prisvärd))
- Extremt tråkig med sövande texter» (2)
- Det var en otroligt märklig bok.» (2)
- Den inspirerar inte till läsning. » (3)
- Det var väldigt hoppigt i boken jämfört föreläsningarna vilket gjorde det svårare att läsa.» (3)
- Använde den i liten utsträckning. Jobbigt, billigt koperingpapper. Jag hade även Krane (89?) och fann den väldigt läsvärd.» (3)
- Ingen fantastisk bok men helt ok» (3)
- Hade redan Krane» (Köpte inte boken)

20. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»4 10%
3 8%
6 16%
10 27%
5 (Mycket stor)»14 37%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sökte på wikipedia istället :P » (2)
- Jag tyckte boken var bra.» (4)
- En kort kommentar på varje power-point slides hade gjort dem bättre.» (4)
- räknas wikipedia in här...?» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72


Kommentarsfrågor

21. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

37 svarande

Ja»33 89%
Nej»4 10%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.1

- » (Ja)
- Ja, men ibland lite för sent. Bra med med läsanvisningar och att slides lades ut innan föreläsningarna!» (Ja)
- Planering av föreläsningarna. Jag vill gärna kunna läsa i boken innan föreläsningen.» (Nej)
- Problemet var inte att det inte fanns utan att det inte gick att hitta.» (Nej)
- Hur och när får man reda på hur många bonuspoäng man fick?» (Nej)
- Det var svårt att veta vad vi skulle kunna. Vissa delar (tex nilssondiagram) som hade behandlats förr om åren tog vi knappt upp och det rådde stor osäkerhet kring om vi skulle kunna räkna på det eller inte. » (Nej)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna»
- Laborationera.»
- Thomas och labbarna»
- Föreläsningarnas form och inlämningsuppgifterna»
- Inlämningarna»
- Avsnitten om sönderfall. Boken tycker jag var bra.»
- Jag gillade som sagt boken. Upplägget på kursen i stort var bra.»
- Laborationerna. Upplägget på tentan.»
- Laborationerna var väldigt bra och belysande. Även rapporterna på dem bör behållas.»
- Labbarna»
- Thomas»
- Leptontalen.»
- Thomas Nilsson»
- Thomas Nilsson»
- Allt.»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- om man missade en föreläsning hade det vart bra med ett schema där en kort "sammanfattning" (eller punktlista) av vad som gåtts igenom under föreläsningen. ex "skalmodellen, alfasönderfall, betasönderfall". gärna med sidor i boken. så att man kan "läsa ikapp" om man missade föreläsningen.»
- Bättre anteckningar på tavlan, tydligare vad som är relevant och inte för kursen.»
- Inkludera gärna fler löstningsförslag på tentor. Kurslitteraturen var heller inte fullständigt komplett. Extramaterial angående Nilssondiagram skulle till exempel behövas.»
- Schemaläggningen var usel i år, skärpning!»
- Ge ut rekommenderade räkneuppgifter!!!»
- Lär oss hur man räknar uppgifter, det är riktigt svårt att komma till en tenta med nästan bara teori och ser att halva tentan är räkning. Räkneövningarna bör också ses över så att övningsledaren är uppmärksam på att vi elever förstår!»
- Det vore bra med fler lösta tentor. Av gamla tentor förstod jag att isospinn var centralt, men det var ju omöjligt att hitta något om det i boken. Kanske en liten hänvisning i lösningarna så att man förstår vad examinatorn är ute efter?»
- Bättre framförhållning när det gäller att uppdatera läshandledning och att lägga ut "slides" på kurshemsidan. Mer ingående beskrivning på föreläsningarna om de koncept som inte behandlas så väl i kursboken, såsom isospin och s-/r-processer.»
- Subatomär fysik borde vara en inlämningskurs istället för tenta. Med kandidaten är det svårt att få sig att lägga tid på kursen i ett tidigt stadium. Det hade varit bra med tidigare deadlines, man kanske kan flytta så att sista föreläsningen är tidigare också. Så helt enkelt de laborationerna och rapporterna som vi hade i år men inlämningsuppgifter löpande under kursens gång istället för tenta på slutet.»
- Få K5 mer praktisk. Hur har jag däremot ingen idé om»
- Labben i den äckliga källaren»
- Vet ej»
- Inget.»
- Mer genomtänkta föreläsningar och framförallt mer genomtänkt användande av projektor»

24. Övriga kommentarer

- Bättre schemaläggning!»
- Rolig och häftig kurs»
- Oerhört intressant kurs!»
- Enormt rolig kurs. Om den skulle varit frivillig hade jag starkt rekommenderat den.»
- Bilen går bra.»
- En rolig och intressant kurs med en mycket pedagogisk föreläsare:)»
- Var allmänt en väldigt kul och intressant kurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.86
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från