ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Reglerteknik (2012), ERE091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-20 - 2012-06-06
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

19 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
5 26%
12 63%
5 (över förväntan)»2 10%

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt bra kurs och bra föreläsare!» (4)
- Väldigt rolig och intressant. Hade inte riktigt förstått vad kursen handlade om när jag valde den men den var jätterolig!» (5 (över förväntan))
- Hade inte så mycket förväntningar. Man fick tillämpa sådant man lärt sig i Komplex, Elnät och Fourier, det var intressant.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

19 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 5%
4 22%
11 61%
5 (mycket relevant)»2 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.77

- beror nog lite på vad man vill inrikta sig på.» (3)
- Lite koppling till verkligheten och hur man skulle använda materialet i sitt yrkesverksamma liv. » (3)
- Det är dumt att behöva välja mellan regler och hållf. Bägge känns mkt relevanta» (4)
- Kursen med mest näringslivsanknytning hittills.» (4)
- Jag tror det har mycket att göra med vad man väljer senare. » (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

19 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
5 26%
12 63%
5 (Mycket bra avvägt)»2 10%

Genomsnitt: 3.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan var betydligt svårare än de tre tentor vi kunnat öva på.» (3)
- Överlag bra. Uppgiften om Nyqvistdiagrammet var jätteklurig! Hann inte göra alla uppgifter.» (3)

4. Vad tyckte du om undervisningsformatet handouts+overheadgenomgång?

19 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 22%
7 38%
5 27%
5 (mycket bra)»2 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att detta format är svårt att ta till sig. Men det kanske bara är en personlig åsikt» (2)
- Det var svårt att hänga med i handoutsen när man fick dem under genomgången, jag hade gärna haft tillgång till dem tidigare än samtidigt, t ex via kurshemsidan.» (2)
- Jag tyckte det fungerade över förväntan med OH. Ibland fanns det verkligen ett syfte med det då vissa saker inte behövde gås igenom så noggrant, tex olika bevis. I andra fall hade jag önskat att det skrevs på tavlan istället, det är mycket lättare att hänga med då. » (3)
- Bra med blandning. Bara handouts gör så att eleverna sover, medan särskilt diagram och matriser gör sig bra i förtryckt form. Gör gärna handoutsen tillgängliga på kurshemsidan.» (3)
- Gillar inte upptryckt papper i onödan. Skulle hellre få tillgång till dessa i pdf.» (3)
- Jag skulle faktiskt vilja ha fler overheader eftersom jag har svårt att skriva och lyssna och ta in info samtidigt. Men jag förstår att alla är olika och det är bra att variera då!» (4)
- Då matten ofta var bekant fungerade det bra. Handoutsen hjälpte mig att inse även det som var mindre uppenbart under genomgången, ofta redan under pauserna.» (5 (mycket bra))

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

19 svarande

<25%»1 5%
25-50%»1 5%
50-75%»4 21%
>75%»13 68%

Genomsnitt: 3.52

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

19 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 5%
6 33%
9 50%
5 (mycket bra)»2 11%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ibland hade jag önskat att föreläsningarna var tydligare, med tydligare rubriker osv. Vissa av föreläsningarna kändes inte som de gav så mycket, tex när vi gick igenom ett exempel från verkligheten precis i början. Det hade varit roligare att se det på slutet i mån av tid, då man förstod lite mer av begreppen. » (2)
- Delvis bra och delvis dåliga. Känns som att det blev otydligare mot slutet av kursen» (3)
- Claes är sympatisk. Tempot kändes bitvis lågt, men det beror troligen på att mycket av matten är repetition.» (3)
- Vissa teorigenomgångar kändes överflödiga, man använde det aldrig när man räknade.» (3)
- Lite röriga och det fanns ingen koppling till räkningarna kändes det som.» (3)
- De flesta var bra, även om vissa inte kändes helt relevanta eller lite inklippta. Gärna lite mer sammanhang mellan föreläsningarna» (4)

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

19 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 6%
3 18%
7 43%
5 (mycket bra)»5 31%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Oscar är snäll. Ibland var det svårt att hänga med, antagligen för att man inte har hunnit räkna något i kursen. Det är mycket annat som händer i lp4 och man väntar lätt med räknandet till slutet.» (3)
- Räkneövningsledaren påstår att han behöver större sal med mer tavlor än FL71.» (4)
- Bra! Det var på övningarna som jag lärde mig kursen. Skulle vara bra med salar som har flera tavlor, inte flsalar.» (4)
- Oscar är en mycket bra övningsledare! Hans pedagogik och utlärningsteknik är mycket bra. Övningarna borde dock flyttas till en sal med fler tavlor.» (5 (mycket bra))
- Bra och levande, Oskar!» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om laborationerna?

19 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 11%
5 29%
6 35%
5 (mycket bra)»4 23%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade varit roligare om man fick koppla upp själv och kanske ha en regulator som inte körs i MATLAB, eller i alla fall implementera den själv. Känns mer som en fysiklabb än en labb som lär en att applicera reglerteknik då det mesta reglertekniska redan var gjort.» (2)
- Första laborationen var jättetråkig. Det var bara att följa instruktionerna på ett papper, vem som helst hade kunnat göra den vilket gjorde den tråkig och ointressant. Andra delen var bättre eftersom man fick räkna ut lite innan. Kändes dock ganska obalanserat att det tog längre tid att göra förberedelseuppgifterna till den än vad det tog att göra båda inlämningarna.» (3)
- Bra, men det skulle ha varit bra att ha någon sorts återkoppling efteråt, så att man ännu bättre förstår vad man har gjort.» (3)
- Alla tankar fungerade inte så bra.» (3)
- Det var roligt att laborera och det ökade förståelsen. » (4)
- Lite på den lätta sidan. Lite dåligt genomarbetade instruktioner.» (4)
- Man fick en bra förståelse för reglerteknik i allmänt och hur olika saker påverkar systemet.» (5 (mycket bra))
- Gillade laborationerna mycket, ett konkret sätt att se hur teorin fungerar i praktiken och visualisera de olika effekterna av regulatorerna!» (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

18 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 5%
3 17%
11 64%
5 (mycket bra)»2 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Då de låg väldigt tidigt i kursen var det svårt att veta vad man skulle göra i dem, man hade inte alla begrepp klara för sig.» (3)
- Väldigt vettiga, men arbetet som behövdes läggas ned var väldigt olika mycket på de två. » (3)
- Nummer ett var helt okej. Systemet på tvåan var lite för krångligt, jag tror inte någon fick helt rätt på det.» (3)
- Ganska ojämn svårighetsgrad mellan den första och den andra uppgiften.» (4)
- Det kändes som att inlämningsuppgifter, räkneövningar och föreläsningar inte hängde ihop så bra. Det vore bättre om det samkördes lite mer så att vi faktiskt gått igenom det vi gjorde inlämningar på. » (4)
- Väldigt bra sätt att komma igång med kursen. De var roliga och intressanta. Hade varit bättre med två inlämningar till istället för labbarna, även om man vill ha praktiska grejer så var inlämningarna både roligare och man lärde sig mer än på labbarna.» (5 (mycket bra))

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

1 (Mycket liten)»1 5%
1 5%
5 26%
11 57%
5 (Mycket stor)»1 5%

Genomsnitt: 3.52 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

19 svarande

Ja»0 0%
Nej»19 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 10%
14 73%
2 10%
5 (För hög)»1 5%

Genomsnitt: 3.1

- Upplevde kursen som ganska lätt, men då det är många kurser samtidigt så är det rätt så lagom tidsåtgång. Har man tagit till sig tidigare kurser är man väldigt väll förbered för reglerteknik. Skulle inte skada med lite högre tempo i början. » (2)
- Lagom mycket arbete i förhållande till hur mycket poäng den gav.» (3)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.94

- var ingen annan som ville labba de tider jag kunde =(» (Har ej sökt samarbete)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»7 36%
Har ej sökt hjälp»5 26%

Genomsnitt: 3.89

- Hade gärna haft mer räkneövningar» (Ganska bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

17 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 6%
5 31%
6 37%
5 (mycket prisvärd)»4 25%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.81

- Dyr bok som man inte har så mycket användning till efter tentan. Men ett måste på tentan!» (2)
- Jag var nöjd då det kändes som att boken innehöll allt jag behövde, men använde den mest som formelsamling då föreläsningarna + handouts var bra nog för att lära sig kursen. Kanske kunde en formelsamling skrivas ihop som alternativt hjälpmedel till tentan så att man kan klara sig utan boken?» (3)
- Prisvärd för man får ha den på tentan.» (3)
- Billig men inte så bra» (3)
- Väldigt bra bok med tanke på att man fick ha med den på tentan. Även om den var ganska dyra i förhållande till hur tjock den var. Den hjälpte mig inte så mycket under inlärningen.» (4)
- Speciellt eftersom man fick ha boken på tentan.» (4)
- Även om den var dyr för att vara så liten så stod det mycket bra saker i den och den var lättläst.» (4)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 5%
3 15%
11 57%
5 (Mycket stor)»4 21%

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den behövdes för inlämningarna men eftersom man fick ha med den på tentan behövde man inte lära sig innehållet mer än lite grann.» (2)
- Handoutsen räkte och var bra.» (3)
- Boken har hjälpt mycket.» (4)

17. Vad tyckte du om att kursmaterialet bara fanns att köpa i pappersform på DC?

18 svarande

Det har inte stört mig.»6 33%
Jag hade föredragit att det fanns tillgängligt digitalt.»12 66%

Genomsnitt: 1.66

- Självskostnadspris kör att det inte spelar någon roll för min del, hade ändå skrivit ut det.» (Det har inte stört mig.)
- Det har blivit väldigt mycket papper» (Jag hade föredragit att det fanns tillgängligt digitalt.)
- Hade ju helt klart varit bättre om det fanns digitalt också, men att köpa den kan man väl leva med.» (Jag hade föredragit att det fanns tillgängligt digitalt.)
- Allt bör digitaliseras för att underlätta både för studenterna men också de som skriver ut och distribuerar det.» (Jag hade föredragit att det fanns tillgängligt digitalt.)
- Det var trevligt att gå och få det i pappersform men det hade varit praktiskt att kunna kika på det på nätet också.» (Jag hade föredragit att det fanns tillgängligt digitalt.)
- Jag hade föredragit att det fanns digitalt, men det är inte en jättestor grej. Dåligt för miljön (och min rygg) att allt måste vara utprintat när man bara räknar några uppgifter. Varför finns den bara på DC?» (Jag hade föredragit att det fanns tillgängligt digitalt.)
- Stackars träden!» (Jag hade föredragit att det fanns tillgängligt digitalt.)
- Mkt i kursen skulle behöva göras digitalt!!!» (Jag hade föredragit att det fanns tillgängligt digitalt.)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.94


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

19 svarande

Ja»19 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- oskar!»
- Kursbok»
- Både föreläsaren och räkneövningsledaren förgyllde tillvaron i klassrummet och bör därför få vara kvar. Även kursen är bra och klarar sig som den är.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Den sköna attityden att man inte behöver lära sig allt utantill, utan att man får ha med sig boken som stöd på tentan. Claes bör fortsätta med exempel från industrin osv.»
- i stort sett bra som det var.»
- Kursen!»
- Oscar. Och verklighetsanknutna exempel.»
- Kursen upplägg är helt okej.»
- Räkneövningarna»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Färre oh- presentationer och handouts»
- Det är lite för lite nytt att lära sig i början, man hade kunnat klämma in mer i kursen eller läga lite mer tid på det mindre bekanta (matris-diff-ekvationer, statistiska egenskaper hos brus, tidsdiskreta system). Det går att klämma in mer på de första veckorna. Hade varit kul om labben hade varit lite mer praktisk och omfattande, t ex få pilla mer på systemet man vill reglera, skriva simulink-saker. Kursen är väldigt rolig men är mest en tillämpning av sådant man redan kan (eller ska kunna), därför hade jag gärna sett att man gått hela vägen till tillämpningar i labben. »
- Labben, den var tråkig och tillförde inget. Det bästa vore att göra en relevant labb. Att ersätta den med inlämningsuppgifter hade också fungerat.»
- Jag tycker att man borde börja mer grundläggande med att förklara hur exempelvis de olika regulatorernas karaktärer sker, och under hela föreläsningsserien försöka återkoppla vad varje del används till.»
- Det vore bra om räkneövningarna kunde läggas i salar där finns flera tavlor så att Oscar slipper vänta på att de torkat.»
- Inlämningarna var väl inte jättesvåra.»
- Lägg gärna ut tentan på kurshemsidan.»
- Gå igenom labbinstruktionerna och förtydliga. Se till att inlämningarna är lösbara. Digital tillgång till allt material. Tänka över om vissa delar av kursen verkligen ger viktig extra förståelse, ex. diskreta system kändes inte som man hade grepp om.»
- Material: handouts, övningar, lösningar osv. i digitalt format, verkligen!»

21. Övriga kommentarer

- Bra kurs! Glad sommar!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.73
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från