ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Hållfasthetslära (2012), MHA081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-20 - 2012-06-11
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

14 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 14%
7 50%
5 (över förväntan)»5 35%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade mycket höga förväntningar och de uppfylldes.» (5 (över förväntan))

2. Hur är ditt helhetsintryck av kursen?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
5 35%
5 (mycket bra)»9 64%

Genomsnitt: 4.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trevligaste kursen hittills på Chalmers och troligtvis en av de nyttigaste...» (5 (mycket bra))
- En av de bästa kurserna jag läst.» (5 (mycket bra))

3. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

14 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
4 28%
5 35%
5 (mycket relevant)»5 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.07

- För tidigt att säga naturligtvis, men det känns som att den bör vara relevant.» (4)
- Borde vara obligatorisk.» (5 (mycket relevant))

4. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

14 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
0 0%
7 50%
5 (Mycket bra avvägt)»7 50%

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyvärr klarade jag den inte så bra som jag hade velat.» (5 (Mycket bra avvägt))

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

14 svarande

<25%»0 0%
25-50%»3 21%
50-75%»2 14%
>75%»9 64%

Genomsnitt: 3.42

- Har tyvärr haft för mycket med inlämningar och dylikt så inte kunnat närvara så mkt som jag önskat.» (25-50%)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 14%
5 35%
5 (mycket bra)»7 50%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Peter är bra. Får släppa loss lite mer bara! Tycker att det är kul med de praktiska demonstrationerna och lite allmänt berättande om ämnet. » (4)
- Möller är bra!» (4)
- Mycket bra föreläsningar/föreläsare.» (5 (mycket bra))
- Peter förklarar på ett mycket bra sätt. Hans demonstrationer av balkböjning, vridning, Eulerfall mm gav bra förståelse.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
3 23%
4 30%
5 (mycket bra)»6 46%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Helt ok - skulle gärna se lite mer diskuterande av uppgifterna medans han löser dom (typ beskriva tankegångarna lite tydligare). Det blev bättre ju längre kursen pågick. Tidigare kunde man få känslan av att man bara fick se lösningarna/facit till uppgifter. » (3)
- Går nog lite fort fram även om folk inte säger något. F:are är väldigt tystlåtna av sig, och man kanske får känna av lite extra, vad som är rimligt att förvänta sig av eleverna.» (4)
- Lite högt tempo ibland. Vid flera tillfällen var vi klara tidigt. Det finns alltså utrymme att räkna uppgifterna lite lugnare och förklara metod och angreppssätt bättre. » (4)
- Det är bra att få se hur man angriper problem, även om man faktiskt måste göra det själv också för att det ska sätta sig.» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om bonusuppgifterna?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
2 15%
5 (mycket bra)»11 84%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.84 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Stort inlärningsvärde på bonusuppgifterna. Möjligtvis att den 4:e bör kompletteras med en extra ledning.» (5 (mycket bra))
- Bra nivå och man lärde sig en hel del.» (5 (mycket bra))
- Riktigt kul att dimensionera olika konstruktioner.» (5 (mycket bra))
- Roligt med lite verklighetsanknytning. det var inte bara abstrakta beräkningar utan man såg hur det vi lär oss kan apliceras.» (5 (mycket bra))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
2 14%
7 50%
5 (Mycket stor)»5 35%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har läst mycket lite i boken och fått allt från föreläsningarna.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.42


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

14 svarande

Ja»0 0%
Nej»14 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

1 (För låg)»1 7%
0 0%
11 78%
2 14%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3

- Lagom för den här läsperioden som kan vara ganska tung i allmänhet annars (mycket andra inlämningar och labbar... +vår/snart sommar)» (3)
- Det var bra att man hade konstruktionsuppgifter så att man "tvingades" komma igång med räknandet.» (3)
- Lagom. Trots det känns det som att jag lärt mig jättemycket.» (3)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.85

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 3.92

- Föreläsaren svarade gärna på frågor.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

14 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
2 14%
6 42%
5 (mycket prisvärd)»6 42%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 4.28

- Helt ok. Boken kändes inte så rolig att läsa i, men man kunde allt få hjälp av den i problemlösning.» (3)
- Köpte i och för sig boken begagnad. Tyvärr använde jag inte Exempelsamlingen särskilt mycket. Det var mycket annat som tog tid den här läsperioden.» (5 (mycket prisvärd))
- Bra med kurslitteratur på svenska.» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bra bok och bra prisklass.» (5 (mycket prisvärd))

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
1 7%
9 64%
5 (Mycket stor)»4 28%

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har mest lärt mig från föreläsningar och räkneövningar. Boken är bra att slå upp formler i.» (3)
- » (4)
- Kursboken är väldigt bra!» (4)
- Bra att vi fick ha boken på tentan. Det gjorde att jag verkligen läste i den och jobbade mycket mer med boken än vad jag brukar i andra kurser.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.21


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

14 svarande

Ja»14 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bonusuppgifter»
- Upplägget med 5 inlämningsuppgifter jämnt fördelade under kursens gång.»
- Inlämningsuppgifter»
- Samma upplägg med inlämningsuppgifter osv. Mycket lärorikt.»
- Konstruktionsuppgifter.»
- Möller och kursboken och bonusuppgifterna.»
- Peter som föreläsare. Inlämningsuppgifterna. Boken på tentan.»
- Inlämningsuppgifterna, Peter och demonstrationerna.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- (Tentan var för lätt.) eller (Gränserna var satta för lågt.)»
- lite lägre tempo när kursen börjar dra igång på allvar.»
- ingenting»
- Tror inte att det finns så mycet att förbättra.»

19. Övriga kommentarer

- Intressant kurs, bra jobbat Peter!»
- På begäran: En eloge till de förträffliga kursutvärderarna!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.4
Beräknat jämförelseindex: 0.85


Kursutvärderingssystem från