ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/KF: Matematisk statistik (2012), TMA321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-20 - 2012-06-05
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

54 svarande

1 (inte alls)»2 3%
10 18%
28 51%
12 22%
5 (över förväntan)»2 3%

Genomsnitt: 3.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det här var den sämsta kursen hittills på programmet. Lärde mig ingenting och blev bara arg och frustrerad på föreläsningarna.» (1 (inte alls))
- Innan jag läste kursen trodde jag det skulle vara mer som en matte-kurs. När jag väll insåg att kursen av tillämpad karaktär trodde jag att vi skulle få lära oss att modellera saker med statistiska modeller. Efter att ha läst kursen kan jag givet en fördelning räkna ut saker, men jag önskar det vore tydligare när man t ex i ExpFysen har anledning att anta normalfördelad oberoende slump.» (2)
- Jag hade väntat mig större fokus på statistikdelen i kursen. » (2)
- väldigt svårt att förstå kursens innehåll då bakgrunden på KF är annorlunda än på F» (3)
- Kursen var mycket flummigare än väntat och jag fick Inge alls en så bra förståelse som jag hoppats på» (3)
- Rolig del av matematiken.» (4)
- Övningarna med Alexei var riktigt bra med mycket teorigenomgång och välmotiverade lösningar.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

54 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
6 12%
6 12%
21 42%
5 (mycket relevant)»16 32%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.95

- Beroende på vad man kommer arbeta med i framtiden kan kursen vara oerhört relevant medans andra nästan aldrig kommer använda Matematisk statistik. » (3)
- En hel del moment kommer till använding i senare kurser, speciellt då kf läser denna i ettan. Dock känns det som att 4,5 hp är lite snålt värderat med tanke på kursinnehållet...» (4)
- Mer så om den hade fokuserat mer på hantering av experimentdata.» (4)
- Det är viktigt att ha koll på hur standardavvikelser med mera fungerar när man utför experiment.» (4)
- Det är irrelevant om kursen är relevant eller ej för utbildningen. Ämnet i sig är roligt.» (5 (mycket relevant))
- Statistik är högst tillämpbart inom många områden» (5 (mycket relevant))
- läses kanske för tidigt i programmet?» (Vet ej)
- Den är säkert bra om man lär sig ngt. Nu vet jag inte.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

50 svarande

1 (inte alls)»0 0%
6 12%
17 34%
21 42%
5 (Mycket bra avvägt)»6 12%

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Nu var säkert innehållet ungefär de delar som kursen omfattade men frågornad utformning, formulering och karaktär var definitivt allt för svåra och extrem mycket tolkning krävdes för att förstå dessa om det ens var möjligt samt att man själv i många av fallen säkert behövde tillämpa många olika metoder och moment för att lösa en uppgift som kunde ha formulerats till att endast EN del av teorin testades.» (2)
- Svårt att veta vad som ingick i kursen.» (2)
- väldigt lång tenta, svårt att hinna med» (3)
- examinationen testade förståelse för kursen på ett sätt som varken boken, övningar eller föreläsningar gjort, vilket gjorde det svårt att förstå vad som frågades efter under tentamen. » (3)
- Hela kursen innehäll lite för mycket, och föreläsningarna var lite för korta hela tiden (dvs allt hanns inte med). Och precis så var det på tentan också. Den innehöll lite för mycket olika saker och manhan inte med allt.» (4)
- Dock var det mycket som hamnade på det sista om test och så vidare som Olle uttryckligen inte skulle komma så mycket om ty vi inte hunnit gå igenom det blg» (4)
- Täckte innehållet brett. Inte för stort fokus på något område.» (4)
- Uppgift 1a-c och 5 var i princip gratispoäng.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Hur bra tyckte du balansen mellan sannolikhet och statistik var?

54 svarande

Alldeles för mycket sannolikhet»2 4%
En aning för mycket sannolikhet»9 21%
Lagom»27 65%
En aning för mycket statistik»3 7%
Alldeles för mycket statistik»0 0%
Vet ej»13

Genomsnitt: 2.75

- Sannolikheten som enligt mig var lättare att lära sig och förstå fick väldigt mycket tid i undervisningen. De föreläsningar som behandlade statistik kändes mest ihophafsade. » (Alldeles för mycket sannolikhet)
- Sannolikheten är mycket enklare att tillgodogöra sig än sannolikheten och kursen var lite "långsam" de första veckorna, även om det såklart var behagligt.» (En aning för mycket sannolikhet)
- inte för mycket sannolikhet, men möjligen en aning för lite statistik. » (Lagom)
- Dock tycker jag att man borde göra distinktionen tydligare. När man kommer in på statistiken bör man säga det tydligt och förklara grunderna i detta "nya" ämne också» (Lagom)
- För lite statistik, men lagom med sannolikhet. Det här med test togs väldigt ytligt, till exempel.» (Lagom)
- Det är väl egentligen statistiken vi behöver.» (Vet ej)
- tiden vi skulle hinna med statistik delen var knapp och då blev inte förståelsen för den delen lika bra som första delen.» (Vet ej)
- Jag tyckte det vart svårt att se skillnaderna...» (Vet ej)
- Slutade gå på föreläsningarna. Dessutom är det svårt att se var gränsen går.» (Vet ej)
- Det fanns ingen balans och det gick inte att veta vad som var vad.» (Vet ej)

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

54 svarande

<25%»8 14%
25-50%»7 12%
50-75%»10 18%
>75%»29 53%

Genomsnitt: 3.11

- Föreläsningarna gav ingenting utan tog bara energi och tid. I början trodde jag att det skulle bli bättre men det blev snarare värre. Olle tog inte åt sig av kritiken eller förslagen på förbättringar. Katastrof är rätt ord för föreläsningarna.» (<25%)
- Har inte prioriterat att närvara i skolan så mycket denna period, och föreläsningarna gav inte så mycket.» (25-50%)
- Föreläsningarna bör fungera som ett komplement till kurslitteraturen, men härvar föreläsningarna mkt enkla och så fort det blev ngt svårare blev vi ombedda att läsa i boken.» (50-75%)
- » (>75%)
- Mest av lathet, hade nog lärt mig mer om jag läst i boken istället...» (>75%)
- Närvarade på alla» (>75%)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

54 svarande

1 (inte alls bra)»10 19%
19 36%
11 21%
10 19%
5 (mycket bra)»2 3%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt låg matematisk nivå. F2 läste Fourieranalys perioden innan och vet var serier är. Fokus på fel saker... » (1 (inte alls bra))
- Olle var väldigt rörig. Svårt att få något sammanhang på det han sa. Han borde verkligen skriva ett "manus" eller dylik som han sedan följer på föreläsningarna. Kändes som han improviserade på varje föreläsning vilket resulterade i en aning ostrukturerade föreläsningar.» (1 (inte alls bra))
- jättesvårt att hänga med då det inte fanns några exempel så svårt att direkt se varför man lärde sig sakerna. föreläsaren var också väldigt förvirrad så många gånger skrev han fel och sånt kan förvirra också» (1 (inte alls bra))
- Ostrukturerade, mycket utsvävningar som gjorde att man tappade fokus.» (1 (inte alls bra))
- Jag tyckte att det var väldigt svårt att förstå vad föreläsaren gjorde ofta. Det hade gjort det mycket tydligare med fler rubriker och genom att tydligt skilja på defenitioner, exempel och annat. Jag upplevde det också som att föreläsningarna inte alltid var så välplanerade, vilket gjorde att schemat inte följdes och bidrog förmodligen till att de ibland kändes väldigt förvirrande. » (1 (inte alls bra))
- Jag slutade gå på dem eftersom de var så otroligt virriga.» (1 (inte alls bra))
- Dålig taveldisposition. Inga rubriker. Sa inte vad det var vi gjorde utan bara hur man gjorde det. Drog över tiden hela tiden. Hann inte med det som skulle hinnas med. Ingenting var egentligen bra.» (1 (inte alls bra))
- Olle är väldigt virrig och oklar som föreläsare. Att göra definitioner med exempel håller inte, för förståelse måste det vara med stringent! Känns som att det som skrivs på tavlan är irrelevant i jämförelse med det som sägs som man inte hinner skriva ner. Föreläsningarna bör snarare lägga fokus på förståelsen av de olika begreppen, både på grundläggande och mer avancerad nivå, snarare än att rabbla massa exempel efter varandra. Utöver detta känns Olle mycket arrogant och som om han inte riktigt bryr sig.» (1 (inte alls bra))
- Katastrof. Ingen struktur, förberedelse eller koll på vad som skulle gås igenom. Helt fel fokus. Förklarade grundläggande matte som t ex derivata istället för statistik och sannolikhet. Jag slutade att gå på föreläsningarna då de inte gav ngt alls utan bara tog tid och energi. Att gå på en föreläsning gjorde mig bara arg och frustrerad. Jag upplevde också att Olle inte hade ngt engagemang i kursen eller att hjälpa eleverna. Han pratade också väldigt mkt utan att skriva ngt på tavlan, det var väldigt lite av hans föreläsningar som faktiskt skrevs upp på tavlan vilket gjorde det ännu svårare att följa med och förstå. Allt MÅSTE ändras till nästa år!» (1 (inte alls bra))
- Det lades mycket vikt på att förklara fundamentala matematiska begrepp såsom dubbelintegraler som förvisso krävs i kursen, men det ska man kunna sedan innan. Däremot lades väldigt lite vikt på att förklara vad de statistiska begreppen var, vi fick en matematisk formel och det var allt. Detta gjorde det svårt att förstå själva statistiken.» (2)
- Problemet är inte rubriker eller tavel-disposition. Många förklaringar hamnar inte på tavlan alls, vilket gör det svårt att förstå vad rubriker äns handlar om. » (2)
- Teori gås igenom men strukturen på föreläsningarna var helt katstrofala. Ingen taveldisposition alls och avsaknaden av rubriker gjorde att det blev extremt omöjligt att förstå vad man håller på med i sina anteckningar och på föreläsningen om man skulle blunda i en sekund. Skippa eller åtminstone minska pratet som ligget utanför planeringen som att prata om andra metoder eller saker eller andra tillämpningat som vi inte lär oss här. Även att inte stå i 15-20minuter att prata om vad som kommer att tas upp på föreläsningen, utan bara börja göra det så kanske vi hinner gå genom ner saker på lektionstiden. Och helst respektera tiderna och inte dra över med prat i mer än fem minuter. Och kanske lite konkreta exempel skulle nog inte skada, typ konkreta men inte nödvändigtvis med siffror då dessa tas på räkneövningen.» (2)
- Föreläsningarna upplevdes väldigt ostrukturerade, det var svårt att i efterhand gå igenom anteckningarna och få ett samband mellan de ingående momenten. » (2)
- Föreläsningarna präglas av dålig struktur. Det är mycket fakta som bara sägs och tavelanvändningen var dålig. Han tog upp för mycket av föreläsningen i början varje gång för att presentera och "strukturera" dagens föreläsning men när han började så fanns det ingen tydlig koppling till vart han var.» (2)
- Olle är duktig på att sitt område men bör tänka på att allting inte är självklart. Detta gjorde t.ex. att jag först veckan innan tentamen förstod att två begrepp hade liknande egenskaper.» (2)
- Hade varit bra med exempel som kopplades till något i vardagen, inte bara abstrakta exempel» (2)
- Ok föreläsare men för enkelt innehåll. För mycket tid las på Trivialiteter.» (2)
- Verkade inte strukturerad nog» (2)
- Lite ostrukturerade. däremot mycket bra att det togs hänsyn till att vi på kf inte läst lika mycket matematik tidigare, nivån var bra för oss.» (2)
- Det kändes som att Olle pratade och pratade men inte kom någon vart, man lärde sig inte särskilt mycket och det kändes nästan som att han la ungefär en timme per trivial ekvation han gick igenom. Sen var det något i hans pedagogik som inte fungerade för mig och jag vet inte vad det var, det kändes bara som att han sa meningslösa ord på något sätt.» (2)
- Bristen på struktur var ett stort problem. Taveldispositionen bhöver förbättras, men framförallt måste sammanhang göras tydligare. Det var ofta svårt att veta vad saker handlade om, samt var satser, bevis, exempel och resonemang började och slutade.» (2)
- Mer strukturerat och mer repetition.» (2)
- Det lades energi på fel saker. Lätta områden kunde diskuteras länge medan svåra saker ibland knappt gicks igenom. Visserligen spelar satser inte lika viktig roll som i analyskurserna men det hade varit bra med lite mer struktur: *Rubrik *Sats *Bevis *Markering att beviset är klart *Exempel» (2)
- Ostrukturerade, otydliga, opedagogiska. Svårt att veta vad som var viktigt. För mycket tid lades på att gå igenom enkla räkningar, istället borde tiden användas till att förklara hur man kan tänka och inte bara gå igenom matten. Slutade gå efter halva kursen.» (2)
- Jag hade önskat tydligare rubriker och hänvisningar till kapitel i böckerna i samband med rubricering av genomgångarna. Olle är en duktig pedagog och förklarade väldigt tydligt och bra, och var duktig på att få kontakt med oss och bad om vår åsikt, men ibland fick jag känslan av att han lite glömde bort vilka områden vi inte lärt oss så mycket om än och förutsatte att vi kunde allting vi gått igenom tidigare prima. Vissa saker tål att förtydligas och upprepas återkommande under föreläsningarna så att man kan se hur olika moment hänger ihop och är relevanta för varandra. Det ligger såklart ett visst ansvar på oss som studenter att säga till när vi inte hänger med också. Olle var duktig på att göra kursen intressant och jag ser gärna att han kursen nästa år igen men med en tydligare kommunicerad plan över vad som ska gås igenom på föreläsningarna och kanske en ännu större lyhördhet för huruvida klassen hänger med på vad som är det relevanta i genomgången eller inte. Bara att använda sig av olika färgade kritor eller understrykning av nyckelord skulle göra underverk.» (3)
- lite rörigt» (3)
- Mer konkreta räkneexempel istället för bevis» (3)
- Inte så strukturerade alltid. Ibland kändes det som om bara en massa definitioner och fakta radades upp utan att man i slutändan visste vad man skulle med allt till.» (3)
- Även med bättre tavelstruktur var föreläsningarna lite ostrukturerade» (3)
- För mycket fokus lades på bevis och beräkningar. Mer förklaringar av hur och till vad olika begrepp ska användas behövs.» (3)
- Det behövs mer struktur och tydliga rubriker även om det blev bättre mot slutet. Släng inte upp en formel hur som helst, utan ge den gärna ett namn eller liknande. Skriv "Def" eller "Sats" före när det kommer definitioner och satser.» (3)
- mycket teoretiska. det hade hjälpt med fler verkliga exempel för att få förståelse för vad varje begrepp innebar. » (3)
- Överlag bra, men de kändes ofta ganska ostrukturerade. Mer planering och förberedelse från föreläsarens sida bör ge en markant förbättring.» (3)
- Det vore bra om taveltekniken kunde förbättras så man får bättre struktur på sina anteckningar.» (4)
- kanske gick lite långsammt ibland.» (4)
- Första delen var mycket bättre än andra delen.» (4)
- Olles metod att lära ut gynnar definitivt de som hänger med bra i kursen (läser mycket själv osv) så att man verkligen kan ta del av hans monologer. Man får inte kursen serverad på samma sätt som många andra kurser. På gott och ont! Jag var tyvärr en av dom som inte riktigt hängde med så mycket förrän slutet, så jag fick inte alltid ut så jättemycket av föreläsningarna - men det var väl mitt eget fel.» (4)

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

54 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
14 32%
15 34%
5 (mycket bra)»13 30%
Deltog ej»11

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Möjligtvis gås det igenom lite för mycket nödvändig teori på räkneövningarna. Detta är inte fel i sig men hade en vän som skippade räkneövningarna utan att veta vad denne missade. Borde nämnas på föreläsningarna när en räkneövning är viktig att gå på.» (3)
- Anna var bra, ibland hade det varit bra om hon förklarade mer. Vid vissa tillfällen var det svårt att hänga med då hon berörde sådant som ej hade hunnit gås igenom på föreläsningarna.» (3)
- Alldeles för snabbt i den ena övningsgruppen och aningen för långsamt i den andra.» (3)
- Både och. Annas lektioner var bra då hon hann göra alla genomgångsuppgifter, dock så hängde man inte med när hon gjorde dom. Alexei däremot var väldigt bra på att förklara och gav nästan en extraföreläsning men han hann aldrig med alla uppgifter » (3)
- Gärna mer tid till egen räkning» (3)
- Helt ok. Men med en så dålig föreläasre hade det behövts mer genomgång av materialet än att bara lösa tal.» (3)
- tycker det hade varit bättre att få fler uppgifter demonstrerade» (4)
- Anna Rudviks övningar var mycket bra.» (4)
- De jag var på var bra, synd att de inte räknade alla uppgifterna en dag och hade räknasjälv tid på den andra, eller typ lät folk räkna själva när det passade dem istället för på räkneövningarna.» (4)
- » (4)
- Tjejen var väldigt bra!» (4)
- Anna är mycket duktigt och bidrar till förståelsen på ett bra sätt. Tyvärr så har man ofta inte tid att sitta kvar och räkna när uppgifter är demonstrerade, så man kanske bör fundera över detta upplägg. » (4)
- Var på Annas övningar. Det kändes som att övningarna var det jag lärde mig mest på.» (4)
- Anna höll exemplariska räkneövningar. Precis lagom balans mellan beräkning och teori. Hon höll ett så högt tempo att uppgifterna inte hann bli tråkiga under tavelräkningarna.» (5 (mycket bra))
- Gick på Rudviks övningar. Alltid bra med konkret räkning. Och bra att övningsledaren säger vad som är vad så att man lättare hänger med, fint. Ett stort plus att alla planerade uppgifter allid hinns med och det finns räknestuga för de som så önskar» (5 (mycket bra))
- anna är bra!» (5 (mycket bra))
- Det var här jag lärde mig kursen» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra med en kort teorirepetition innan talen började räknas. » (5 (mycket bra))
- Utan Anna hade jag inte klarat kursen! Hon var bra, pedagogisk, strukurerad, mm» (5 (mycket bra))
- Det är bra att få se hur man angriper problemen och det gjordes oftast väldigt pedagogiskt.» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om bonusuppgifterna?

54 svarande

1 (inte alls bra)»4 12%
6 18%
9 27%
11 33%
5 (mycket bra)»3 9%
Deltog ej»21

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svårt för de som inte har lätt för Matlab. Tycker inte att Matlab-kunskaperna ska fälla en i en sådan här kurs, utan det viktiga är att man kan innehållet. Alternativet kan vara att ha en bonusuppgift i Matlab och en skriftlig.» (1 (inte alls bra))
- dom var alldeles för svåra för mig. jag har inte fått den utbildningen i matlab och i tidigare kurser så dom var alldeles för svåra.» (1 (inte alls bra))
- svårt att förstå vad uppgiften gick ut på, samt svårt att hitta hjälp för att lösa dem. Det hade underlättat om det fanns någon form av sidhänvisningar till boken som var kopplade till teorin som krävdes för bonusuppgifterna. » (1 (inte alls bra))
- De var konstigt formulerade, speciellt den andra. » (2)
- Dåligt forumlerade och svårt att förstå kraven. » (2)
- Svårt att begripa problemformuleringen, rent språkmässigt. tydligare instruktioner krävs. Mycket tid gick åt till att försöka förstå vad som stod, särskilt upp. 2. men bra med inlämningar!» (2)
- Fulla med felsyftningar, felstavningar och det var väldigt svårt att förstå vad som skulle göras. När jag försökte fråga Olle undvek han frågan och gick därifrån.» (2)
- Väldigt luddigt formulerade, behöver bli omformulerade.» (2)
- Ganska svåra faktiskt. Framförallt svårtolkade (den största utmaningen ska inte vara att förstå vad som efterfrågas!) men även svåra att lösa, trots högt deltagande vid aktuella föreläsningar.» (3)
- Bra uppgifter, men dåligt formulerade (!!). Tvetydighet är inte alltid positivt så att säga» (3)
- Lite krångligt formulerade. Ett tips till Olle kan vara att be någon anna läsa igenom dem innan har lämnar ut dem till studenterna. Men uppgifterna i sig, när man väl förstått frågan, hade lagom svårighetsgrad.» (3)
- Konceptet bonusuppgifter är mycket bra! Dock var dessa mycket konstigt formulerade, och det tog mycket lång tid och många genomläsningar för att förstå vad som frågades efter! (förtydliga dem, ty svårigheten ska inte ligga i formuleringen av problemet). Vidare tycker jag att upplägget med Max tre bonuspoäng för att lämna in i grupp respektive 4 för individuellt är helt onödig, det blir bara massa merjobb för både studenter och rättare som inte bidrar till någon förståelse!» (3)
- Lite luddiga. Tog ett tag innan jag förstod vad som skulle göras.» (3)
- Bra uppgifter, men alldeles för mycket tid gick åt till att tolka vad det var man egentligen skulle göra. Mer tid borde lagts på att göra uppgifterna tydligare, och inte med meningar bestående av sex satser. Dessutom var uppg 1 mycket mer tidskrävande än uppg 2, trots samma antal bonuspoäng. Tycker också man borde få göra dessa i par, utan poängreduktion.» (3)
- svårläst uppgiftsbeskrivning, men annars bra» (4)
- Ett bra sätt att lära sig men det hade kunnat vara bra att lägga deadlinen på den första lite tidigare så att man tvingade studenter att ta tag i det tidigare.» (4)
- De var roliga, dock bör det inte finnas någon maxgräns på 2 sidor. Jag ser även hellre att rapporten blir mer likt en labbrapport med teori-del osv. eftersom det även är ett sätt att lära sig på. Ge även återkoppling med kommentarer. Det bör läggas till en bonusuppgift på avsnittet linjär regression, alternativt inför ni datorövnings-tillfällen i statistik-delen och lägger bonuspoängen på duggor.» (4)
- Det var roligt att få testa slump på riktigt och se att det fungerar. Man fick också en bättre förståelse för poissonprocesser, exponentialfördelningar och nollhypoteser.» (5 (mycket bra))
- Dåligt formulerade, virrigt.» (Deltog ej)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

1 (Mycket liten)»9 16%
14 25%
15 27%
11 20%
5 (Mycket stor)»5 9%

Genomsnitt: 2.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte ett dugg. Snarare tvärtom. Tiden som jag gick på föreläsningar hade gett mkt mer om jag läst i boken eller tittat på Harvardföreläsningar istället. Det var ingen struktur eller förberedelse på genomgångarna och det gick inte att hänga med.» (1 (Mycket liten))
- Tyvärr.» (2)
- valde att plugga hemma/jobbet på gamla föreläsningsanteckningar istället.» (2)
- Föreläsningarna liten, Annas räkneövningar stor!» (2)
- Räkneövningarna gav en del, men jag ångrar att jag överhuvud taget gick på föreläsningarna (det brukar jag mycket sällan säga)» (2)
- Föreläsningarna jobbade som: "då har jag hört det en gång innani alla fall" medan räkneövningatns tillförde lite met» (3)
- Framförallt Anna Rudviks övningar har varit till stor hjälp.» (3)
- Framförallt räkneövningarna.» (4)
- Jag har knappt läst i boken, utan fått det mesta från föreläsningar och räkneövningar.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.12


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

52 svarande

Ja»0 0%
Nej»52 100%

Genomsnitt: 2

- » (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

1 (För låg)»0 0%
6 11%
33 62%
8 15%
5 (För hög)»6 11%

Genomsnitt: 3.26

- Då det är många kurser parallellt så är det inte så illa att varje enskild kurs inte är så jobbig.» (2)
- Det känns inte som den fyllt upp dess högskolepoäng» (2)
- Jag hann inte räkna själv särskilt mycket eftersom det var mycket annat som tog tid på F och då var det skönt att arbetsbelastningen inte var för hög.» (3)
- Jag går Kf1.» (4)
- Hårt tempo, precis som det ska vara. Det håller en sysselsatt.» (4)
- för att vara en 4.5 poängskurs är arbetsbelastningen för hög. Om kursen istället hade motsvarat 7.5p hade arbetsbelastningen varit mer väntad. » (4)
- i förhållande till antal poäng, för hög» (5 (För hög))
- För mycket för mycket för mycket! 4,5hp är taskigt att ge kursen med såpass mycket innehåll som i övrigt känns lika mycket som en av Ala-kursdelarna» (5 (För hög))
- eftersom jag hade sv årt att hänga med och förstå sånt som F redan kan så var det för hög belastning» (5 (För hög))
- För hög om man tänker på att det var en 4.5 p kurs» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 28%
Mycket bra»25 47%
Har ej sökt samarbete»12 22%

Genomsnitt: 3.9

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»22 41%
Mycket bra»8 15%
Har ej sökt hjälp»20 37%

Genomsnitt: 3.83

- Jag kände ingen i klassen och hade missat de två första räkneövningarna men när jag frågade rö- ledaren om hon kunde hjälpa mig med det så fick jag svaret nej! Hon hade kunnat vara mer hjälpsam!» (?)
- Olle undvek ofta frågor och försvann direkt efter lektionerna och var inet heller tillgänlig i rasterna.» (Mycket dåliga)
- föreläsaren gick alltid iväg i pauserna och han drog ofta över tiden så man skyndade sig till nästa lektion, därför fick man aldrig chansen att fråga något» (Ganska dåliga)
- Olle går så fort det blir paus i föreläsningen och kommer tillbaka först en minut innan start. För att kunna svara på frågor måste man vara där!» (Ganska dåliga)
- Speciellt på räkneövningarna fanns det tid för frågor.» (Ganska bra)
- Olle gick alltid iväg i pausen i föreläsningen vilket gjorde att folk som kanske hade frågor inte fick möjlighet att ställa dessa» (Har ej sökt hjälp)
- Räknestuga fanns ju efter att räkneövningstalen var klara så...» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

52 svarande

1 (ej prisvärd)»2 5%
8 20%
16 41%
8 20%
5 (mycket prisvärd)»5 12%
Köpte inte boken»13

Genomsnitt: 3.15

- Amerikans bok som var ganska dyr men känns vettigt att ha en bok i statistik i hyllan. » (2)
- Boken kostade 130 kr/hp, så den var inte särskilt prisvärd, om man inte ska läsa ytterligare kurser som använder den.» (2)
- Har haft mer behov av boken än vanligt i denna kursen, varför jag kanske tycker bättre om den än de flesta Amerikanska böcker. Den är fortfarande väll tjock och kör typ sin egen "kurs" parallellt med den vanliga kursen, som Amerikanska böcker brukar göra, vilket kanske drar ner prisvärdheten på kort sikt.» (3)
- boken var relativt dyr, med tanke på att mycket av innehållet inte tillhörde kursen och att boken inte var särskilt pedagogisk. » (3)
- Det var nog inget fel på boken, men jag använde mig nästan uteslutande av anteckningar från föreläsningarna och exempeluppgifterna från övningstillfällena.» (3)
- Väldigt pratig bok, jag gillade den inte.» (3)
- Helt ok bok. Står även mycket som vi inte gått igenom ifall man vill läsa mer. Bra med många exempel om det är något man har svårt att förstå.» (4)
- Jag hade stor glädje av boken, men hade ändå hellre sett att vi hade en bok som bättre motsvarade vår nivå och vårt fokus på kursen.» (5 (mycket prisvärd))
- Bara en 4,5 poängskurs och boken kostade nog över 315 kr. Men detta riktvärde va det dummaste jag har hört! Det är verkligen inte priset på boken som avgör dess kvalité. » (5 (mycket prisvärd))
- Helt klart prisvärd. Den fungerar nästan som en handbok i ämnet, vilket betyder att den säkerligen kommer till nytta framöver. Jag håller inte med Olle om att boken är för svår. » (5 (mycket prisvärd))
- Fått låna bok. Men hade för mig att boken kostade mer än rekommenderat» (Köpte inte boken)
- För att jag inte tyckte den var värd priset, lånade den av en äldre student.» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

1 (Mycket liten)»4 7%
9 16%
10 18%
19 35%
5 (Mycket stor)»11 20%

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- svår bok att förstå» (2)
- boken var för omfattande» (2)
- Internet och gamla föreläsningsanteckningar har jag använt.» (2)
- Känns inte som en optimal kursbok, men den lärde mig mer än Olle gjorde...» (2)
- Se föregående kommentar.» (2)
- Ofta var det enklare att förstå med boken än vad det är att förstå på föreläsningarna. Detta är inte har det brukar vara för mig.» (3)
- Använde den för att hitta begrepp under tentaplugget, annars var tenta och facit bra nog.» (3)
- Det är bra med räkneuppgifter för inlärningen. En del teori har jag också kollat upp.» (3)
- Boken var lite dåligt strukturerad, men bättre än föreläsningarna. Jag lärde mig en stor del på Harvard-föreläsningar som finns på nätet.» (3)
- 100% behov av bok för att klara kursen...» (5 (Mycket stor))
- Det var det enda sättet att lära sig ngt då föreläsningarna var så dåliga så däröfr fick de ett stort inflytande över inlärningen. Men det kan också förbättras, boken var inte så bra på att förklara tydligt.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.45


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

54 svarande

Ja»41 85%
Nej»7 14%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.14

- tydliga mål och vad som togs upp på föreläsningarna fanns på kurshemsidan» (Ja)
- Ganska dåligt uppdaterad kurshemsida.» (Nej)
- Kunde ha nämnt när och hur bonusuppgiftern skulle ges ut och göras mm lite tidigare på kurshemsidan om man inte var med på föreläsning när examinator nämnde detta kort EN gång?...» (Nej)
- Fler gamla tentor på kurshemsidan. Fick hämta några på Fs studienämnds hemsida.» (Nej)
- Hemsidan uppdateradessällan- vi blev utlovade en läshänvisning till statistikdelen av kursen som gavs ut aldeles för sent.» (Nej)
- gamla tentor och lösningsförslag kom alltför sent. Information om att det rekomenderades att göra uppgifter ur annan kurslitteratur för att förbereda sig på tentan kom efter sista läsveckan, vilket är alldeles för sent. Hjälp till bonusuppgifterna borde finnas sidhänvisningar till. » (Nej)
- Jag saknade exempeltentor som Olle gjort då han var ny föreläsare.» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Olle och Anna var båda jätteduktiga. »
- En kurs i matematisk statistik»
- kursen var i stort sett bra som den var»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Kurslitteratur och mattesupport i biblioteket»
- Upplägget.»
- Boken»
- Alexei»
- Examinatorn, Han är duktigt och han lyssnar och det är bra!»
- Räkneövningarna»
- Kursen, väldigt bra att kunna sånt här.»
- Bonusuppgifterna och Anna»
- Anna som räkneövning. Bonusuppgfterna som koncept. Samarbetet med Kf, vilket möjliggör interaktion mellan sektionsgränserna. »
- Räkneövningar och bonusuppgifter.»
- Alexei och Olle.»
- räkneövningarna och att de var "flexibla/valbara tider" för dessa»
- Tentan var helt okej, men jag hade tur som hade pluggat på rätt grejer.»
- Inget.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Olles föreläsningar måste bli mer strukturerade så att man bättre kan tillgodogöra sig hans intressanta föreläsningar. Små ändringar som exempelvis understrykning av nyckelord och markerade rubriker, satser, definitioner och bevis hjälper mycket. Innehållet i genomgångarna var bra, men för oss som famlade i mörkret var det ibland svårt att veta vad som var det viktiga och vad som var intressanta sidospår.»
- Ändra föreläsningarna så de blir givande. Samtliga mina studiekamrater valde att inte gå på föreläsningar efter föreläsning 3... »
- Bättre struktur på föreläsningarna!»
- Större anknytning till tillämpningar och modellering och hur man som F:are kan använda de verktyg som man lär sig i kursen, det räcker inte att kunna räkna på det vi gör i kursen om man ej vet när man ska ansätta olika fördelningar. Mer förklaringar på svarta tavlan.»
- Antal hp för kursen, föreläsningarnas strukur, omfattningen av kursen...»
- Det som framförallt behövs förbättras är strukturen i föreläsningarna. Gärna att föreläsaren innan lektionen har egna anteckningar på vad han ska gå igenom. Nu kändes det ganska sporadiskt. Fler rubriker efterfrågas samt att tydliggöra samband mellan de olika områdena mer.»
- Det behöver bli en bättre och tydligare struktur över kursen och den borde fokusera mer på databehandling från experiment, vilket är det vi troligtvis kommer att ha använding av.»
- Behövs SI-matte! Lärograden är otroligt mycket större på en lektion SI jämfört med en föreläsning/övning. Stor saknad av SI-matte.»
- Boken bör bytas till en med mer tillämpade förlklaringar.»
- Klarare instruktioner om kursens innehåll och aktuella avsnitt i boken.»
- föreläsaren skall vara mer tillgänglig och mer fokuserad på att undervisa och inte göra så stora fel hela tiden. inlämningsuppgifterna var alldeles för svåra. tänk på KF lite mera!»
- boken, »
- vad som ingår i kursen och ändra så att man hinner gå igenom alla moment tillräckligt.»
- Föreläsningarna»
- Föreläsningarna, de måste bli tydligare och fördelningen mellan statistik och sannolikhet. »
- Strukturen hos föreläsningarna.»
- Anser att mer tid borde ägnas åt grundbegreppen. Repetera dessa(och andra begrepp) kontinuerligt under kursens gång ifall man skulle råka missa första gången eller helt enkelt glömma bort. »
- Föreläsningarna, gör dem förståeliga och inte så virriga.»
- Olle bör skaffa sig bättre struktur under föreläsningarna, och tänka igenom mer innan vad han ska säga. Nu borde han ju veta ungefär hur mycket han hinner på en föreläsning, så tills nästa år borde han kunna ta bort lite överflödiga grejer, så att man lär sig saker lite mer ordentligt. Olle kan svara bra om man frågar honom en fråga, det är mer själva upplägget som inte fungerar. Men om han gör det bättre nästa år, och lär sig av sina misstag, så tror jag det kan bli en bra kurs nästa år.»
- Olles struktur, upplägg, och attityd. Föreläsningarna måste bli bättre och tydligare, med bra definitioner och nedskrivning av det relevanta snarare än massa siffror. »
- Mer struktur på föreläsningarna.»
- Gör kursen större med datorövningar och duggor.»
- Bättre pedagogik. Det är skillnad på att förmedla och förklara information. Som det såg ut nu skulle jag kunna föreläsa, då det kändes som om föreläsaren läste ur en bok. »
- kurslitteraturen och föreläsnignar bör vara mer "tillämpad" om examinationen ska testa förståelsen på detta sätt. »
- Ha inte jämna uppgifter som rekommenderade, de saknar lösningar. Även flera av de udda rekommenderade saknade svar. Alternativt, lägg upp svar/lösningar på hemsidan.»
- Som sagt, bättre struktur på föreläsningarna.»
- Föreläsningarna måste bli bättre. En bättre bok skulle inte vara fel. Det måste bli tydligare vad som ingår. Förhoppningsvis blir det lättare att ge kursen om KF1 inte läser denna den med oss.»
- Föreläsnignarna/läraren. De måste få struktur, rubriker och de behöver föreberedas. Fokus får inte hoppa fram och tillbaka och tid får inte läggas på grundläggande matte. Läraren behöver engagera sig i kursen och bry sig om eleverna så de lär sig ngt. Som det var nu var det här den sämsta kursen hittills på F. »

19. Övriga kommentarer

- Tung kurs att ha i ettan för kf»
- Det kändes hela tiden som om Olle inte var överens med kursen. Detta är antagligen en följd av att han inte ändrade mycket på den när han tog över. Jag hoppas att han gör om den till det han vill tills nästa år så att studenterna inte hamnar i kläm mellan kursens planering och Olles syn på kursen. Kursen hade nog den största effektiviteten hos rättning av inlämningsuppgifter jag varit med om hittils. Bra gjort! Rättningen förmedlades ut så att folk fick tillgång till informationen senast under tentaskrivningen. Bra!»
- Mycket bra mattesupport i biblioteket på onsdagar och torsdagar.»
- Berätta gärna vad alla begrepp heter på engelska! Det är svårt att tentaplugga och lösa bonusuppgifter om man inte vet vad man letar efter i boken!»
- Personligen tycker jag att kursen skötts dåligt. Nämnt ovan är läshänvisningarnas sena ankomst. Vi blev även facit till jämna frågor i boken , vilket aldrig kom. Föreläsningarna var sega och gav inte så mkt (mer material hade kunnat gåtts igenom med högre tempo) vilket då ställer ännu högre krav på bra läshänvisningar. Det är synd på en annars intressant och viktig kurs.»
- tentan var väldigt svår att förstå, texterna var alldeles för långa och över huvudtaget väldigt konstigt ställda så man blev otroligt förvirrad när man skulle göra dom! hoppas att ni verkligen tar till er de här åsikterna!»
- Läsanvisningen bör finnas när kursen börjar, så att du kan läsa precis rätt avsnitt i boken under kursens gång. En vecka innan tentan är det ju ingen som hinner läsa igenom hela boken...»
- Olles taveldisposition blev bättre under kursens gång. Tack! =)»
- Olle tar motvilligt till sig kritik, skulle vara trevligt om han var lite mer öppen för nya idéer.»
- Ny lärare tack!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.17
Beräknat jämförelseindex: 0.54


Kursutvärderingssystem från