ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Sannolikhet, statistik och risk (2012), MVE300

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-20 - 2012-06-04
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

8 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 25%
2 25%
4 50%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi fick ingen teori bakom det vi lärde oss, utan det kändes som vi fick formler, begrepp och metoder uppkastade i ansiktet. Det gick inte att få någon förståelse för varför det vi lärde oss var som det var. I princip inga av satserna vi lärde oss bevisades.» (2)
- Jag tycker att statistik är väldigt intressant. Fick lära mig att använda många nya metoder i kursen men kände inte att jag fick särskilt bra förståelse för varför man använder dem och hur de fungerar.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

8 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
1 12%
2 25%
5 (mycket relevant)»5 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

8 svarande

1 (inte alls)»2 25%
0 0%
1 12%
3 37%
5 (Mycket bra avvägt)»2 25%

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan är alldeles för enkel och framför allt för typad. I princip räcker det att bara plugga tentor några dagar för att kunna klara den.» (1 (inte alls))
- Den var lättare än resten av kursen, man fick ha med sig boken och dessutom så var första frågan på tenta mycket lik en fråga i boken.» (1 (inte alls))
- Lite väl typade tentor, även om det gör att man kan fokusera på det som är viktigt så blir det stor risk att man bortser helt från väldigt mycket » (3)
- Uppgifterna var, till skillnad från i de flesta kurser, på samma svårighetsnivå som de rekommenderade uppgifterna i boken. En av uppgifterna kom direkt från boken utan att siffrorna ändrats, det upplevde jag som lite märkligt i och med att man får ha boken, som innehåller lösningsförslag, med sig på tentan.» (4)
- Det var en extremt bra examination, ofta så kan man tycka att det man gjort under läsperioden inte riktigt hör ihop med tentan men i detta fall var det en väldigt tydlig länk.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

8 svarande

<25%»1 12%
25-50%»1 12%
50-75%»2 25%
>75%»4 50%

Genomsnitt: 3.12

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

8 svarande

1 (inte alls bra)»1 12%
3 37%
4 50%
0 0%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren står i princip och läser från sina Powerpoint Slides, vilka i för sig var bra, men det känndes som det gav mer att bara läsa slidesen själv.» (2)
- Lite för mycket information på powerpoint-slidsen. Ofta svårt att hänga med, en tydligare röd tråd vore bra.» (2)
- Det hade varit bra om föreläsaren skrev mer på tavlan, detta bättrades efter den första utvärderingen men det kan fortfarande bli bättre.» (3)
- Kändes veligt ibland, som om det inte var helt sammanhängande med boken.» (3)
- Lite osammanhängande ibland.» (3)

6. Vad tyckte du om räkneövningarna?

8 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 16%
4 66%
5 (mycket bra)»1 16%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra förklaringar när man bad om hjälp» (4)
- Man fick hjälp nästan på en gång, det var väldigt bra» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

8 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 12%
0 0%
3 37%
5 (mycket bra)»4 50%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Laborationerna bestod av datorlabbar i matlab och all kod som behövde skrivas var bara att kopiera från uppgiften. Labben bestod alltså av att skriva ner utdata från program man copy-pasteat in i matlab.» (2)
- Gav väldigt mycket när man tog sig tid att göra de. » (4)
- Gav väldigt mycket» (5 (mycket bra))
- Laborationerna var jättevettiga och kändes verkligen som att de hörde ihop med kursen.» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

1 (Mycket liten)»2 25%
0 0%
3 37%
3 37%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna har inte hjälpt alls, men övningarna och labbarna är jättebra.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

8 svarande

Ja»0 0%
Nej»8 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

1 (För låg)»2 25%
3 37%
3 37%
0 0%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.12

- Det krävdes i princip inget plugg alls. Det känns som det enda som hade krävts var några dagars tentaplugg.» (1 (För låg))
- Betydligt mindre arbete än LANAn som var på lika många poäng, dessutom betydligt färre schemalagda timmar.» (1 (För låg))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»5 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Hade en väldigt opeppad kompis som lab- och projektpartner, kände att jag fick dra hela lasset själv, men det gick ju till slut...» (Ganska bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt hjälp»1 12%

Genomsnitt: 3.75

- Jag upplevde ibland att Igor inte förstod mina frågor, att han gång på gång förklarade någonting annat som jag redan förstått istället för att visa/berätta hur jag skulle lösa just det problem som jag hade.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

8 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
3 37%
0 0%
2 25%
5 (mycket prisvärd)»3 37%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 3.62

- Även om den fanns som gratis e-bok så var den fysiska kopian lite väl dyr på cremona.» (2)
- Boken var väldigt dyr och det är föreläsare/examinator som skrivit boken... I övrigt så var boken okej skriven.» (2)
- Boken är trevlig, men väldigt dyr!» (2)
- Köpte inte boken via cremona där var boken alldeles för dyr! » (5 (mycket prisvärd))

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
0 0%
1 12%
3 37%
5 (Mycket stor)»4 50%

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade aldrig klarat kursen utan boken.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.37


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

8 svarande

Ja»5 71%
Nej»2 28%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.28

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna, de var verkligen givande.»
- Kurslitteraturen»
- Laborationerna och examinationssättet»
- Boken och datorlaborationerna.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna behöver bli bättre förberedda, labbarna gjorda så att man faktiskt behöver göra något själv och tänka. Kursen borde gå in mer på djupet och bli mer teoretisk så att man får förståelse för vad man egentligen gör. Då skulle tentan kunna göras svårare och innefatta mer problemlösande uppgifter i stället för uppgifter där man bara ska tillämpa en viss metod och sedan är klar. »
- Föreläsningarna! De var helt enkelt inte givande att gå på i år. Kan förbättras om det blir större klass.»
- Mer skrivande på tavlan under föreläsningarna.»
- Föreläsningarna bör bli mer pedagogiska.»

18. Övriga kommentarer

- Tydligen ska Igor ha sagt att han vill att folk ska få bra betyg i hans kurs och därför gör tentorna lätta. Detta är inte rättvist enligt mig.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.48
Beräknat jämförelseindex: 0.62


Kursutvärderingssystem från