ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Mekanik 2 (2012), FFM520

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-20 - 2012-06-04
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

58 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 1%
8 13%
24 41%
5 (över förväntan)»25 43%

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den roligaste kursen hittills.» (5 (över förväntan))
- Var väldigt kul när det kom inslag som inte riktigt ingick i kursen. T.ex. krabbpulsaren, relativitetsteori i samband med analytisk mekanik (räknestuga hos von).» (5 (över förväntan))
- Man lever lite i skräck för Mek2 innan, men den är väldigt rolig när man förstår. (har läst kursen innan)» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

58 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 3%
3 5%
13 22%
5 (mycket relevant)»40 68%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.56

- Den är mycket relevant, men man kan klara sig alldeles utmärkt utan att ha klarat den. Detta kan tyckas vara motsägelsefullt.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

55 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 5%
9 16%
28 50%
5 (Mycket bra avvägt)»15 27%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- skrev ej» (?)
- Det var en jättebra tenta. Inga kluriga formuleringar där att förstå uppgiften borde vara värt 1p (tex som den med bilen och fjädrarna på en gammal tenta). Hann tyvärr inte göra sista uppgiften, men det verkade lite skum. Analytisk mekanik-uppgift?» (?)
- Kursen handlade väldigt mycket om rotation i planet / rummet, men uppgifterna var mer väldigt specifika, säregna fall av det. Var inga mer generella rotationsuppgifter.» (2)
- Annorlunda tentafrågor än det som behandlats tidigare. Men pluggar man gamla tentor löser det sig » (3)
- Ej skrivit den än» (3)
- Tentafrågorna var mycket svårare än det vi räknat tidigare under kursen.» (3)
- Täckte de flesta aspekter av kursen. Bra tenta!» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

58 svarande

<25%»9 15%
25-50%»2 3%
50-75%»5 8%
>75%»42 72%

Genomsnitt: 3.37

- Låg närvaro, men jag går inte i F1 heller.» (<25%)
- Brukar i allmänhet inte gå på föreläsningar.» (<25%)
- Mycket annat denna läsperiod» (<25%)
- endast första halvan av första förel.» (<25%)
- Cortegen kom i vägen.» (50-75%)
- Närvarade på samtlig med undantag för några av de sista föreläsningarna för överbetygsdelen.» (>75%)
- Missade enstaka pga sjukdom.» (>75%)

5. Vad gjorde du när du inte gick på föreläsningarna?

58 svarande

Jag gick på alla, eller nästan alla, föreläsningar.»34 58%
Jag läste kursboken eller räknade uppgifter på egen hand.»11 18%
Jag läste kursboken/räknade uppgifter tillsammans med andra.»1 1%
Jag spenderade tid på någon annan kurs.»7 12%
Inget av ovanstående.»5 8%

Genomsnitt: 1.93

- satt med på många föreläsningar om analytisk mekanik men räknade uppgifter vid sidan om...» (Jag gick på alla, eller nästan alla, föreläsningar.)
- Kursboken användes mest som uppslagsbok, läste enstaka kapitel.» (Jag gick på alla, eller nästan alla, föreläsningar.)
- dock inte lika mycket som jag borde» (Jag läste kursboken eller räknade uppgifter på egen hand.)
- Relevant fråga, borde finnas på alla kursenkäter!» (Inget av ovanstående.)
- exjobb» (Inget av ovanstående.)
- Mycket spexande...» (Inget av ovanstående.)

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

58 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 1%
13 24%
5 (mycket bra)»39 73%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 4.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för mycket fokus på det enkla och alldeles för mycket innehållslös repetition i början av varje föreläsning. Men det om analytisk mekanik var väldigt bra!» (3)
- Kändes att det gick lite segt ibland vid exempel. Lätta uträkningar kunde ibland ta lite tid.» (4)
- Lite väl noggrant ibland. Lite av matten kunde lämnas åt eleverna själva att förstå och istället kommentera ytterligare på de fysikaliska delarna. Men riktigt bra och intressanta föreläsningar i sin helhet. » (4)
- Pedogiska och tydliga, men ibland saknades engagemang.» (4)
- Ibland gick det lite väl långsamt.» (4)
- Välstrukturerade» (4)
- Christian är en jättebra föreläsare. Demonstrationerna är uppskattade. Samt att använda sig av lösningsstrategier när man löser tal!» (4)
- Christian Forssen är en jättebra föreläsare, strukturerad och går igenom allt lugnt och metodiskt.» (5 (mycket bra))
- Fantastiskt bra! Fick mig både mer intresserad och att förstå bättre» (5 (mycket bra))
- roligt med demonstrationer emellanåt som förklarades bra. (Kommer aldrig glömma kristallglasen :)) » (5 (mycket bra))
- kunde bli lite rörigt ibland men för övrigt var det en bra struktur. STORT + för alla "experiment" (insåg ett misstag på tentan tack vare experimentet som visade att en stav accelererde snabbare kulan)» (5 (mycket bra))
- Mycket bra. Önskar att samma tydlighet och överskådlighet fanns i Mek 1. » (5 (mycket bra))
- Väldigt bra och tydliga föreläsningar. » (5 (mycket bra))
- Christian är en mycket bra föreläsare.» (5 (mycket bra))
- Christian förklarar bra det som står i boken, och man slipper läsa igenom allt prat lika mycket. » (5 (mycket bra))
- Mycket väl strukturerade föreläsningar. Föreläsare med pondus.» (5 (mycket bra))
- Tror inte föreläsningarna kan göra särskilt mycket bättre. » (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

Svara också på vems räkneövningar du gick

58 svarande

Totalt:

1 (inte alls bra)»1 2%
4 10%
9 22%
19 47%
5 (mycket bra)»7 17%
Deltog ej»18

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Fördelat på olika grupper:

Ingen grupp: (31 st)
1 (inte alls bra)1 7%
22 15%
32 15%
47 53%
5 (mycket bra)1 7%
Deltog ej18

Genomsnitt: 3.38

- Tyckte inte alls att räkneövnigarna gav något. Fick inte svar på de frågor jag hade, ibland för att det inte fanns tid, ibland för att räkneövnigsledarna inte kunde ge en bra förklaring. Just i mek2 känns det extra viktigt att övningarna är givande eftersom uppgifternas svar sällan är självklara.» (1 (inte alls bra))
- Borde finnas fler, jag vet att det är svårt. » (2)
- Gick lite på båda men räknade mest själv.» (3)
- Det är bra när lärarnda gick igenom uppgifter då christian inte gick igenom särskilt många. » (3)

Per Salomonsson: (5 st)
1 (inte alls bra)0 0%
21 20%
32 40%
40 0%
5 (mycket bra)2 40%
Deltog ej0

Genomsnitt: 3.6

- Svårt att få ordentliga/ bra svar på frågor. » (2)
- Jag hade lika gärna kunnat sitta någon annan stans och räkna, men det var bra med duggor och quiz» (3)
- Jag hade hellre sett mindre genomgångar på räkneövningarna och mer egen räkning och frågor. Exempel och genomgångar får vi redan mycket av på föreläsningarna. Duggor och quiz var väldigt bra.» (3)

Christian von Schultz: (22 st)
1 (inte alls bra)0 0%
21 4%
35 22%
412 54%
5 (mycket bra)4 18%
Deltog ej0

Genomsnitt: 3.86

- Tyvärr inga pedagogiska övningsledare. Gav nästan ingenting. » (2)
- Bra men lite för långa genomgångar, tycker man iallafall borde få minst halva räkneövningen till egenräkning.» (3)
- Uppgifterna var bra att de gicks igenom, men borde ej väljas från våra egna uppgifter.» (3)
- Bra med lösningsförslag» (4)
- Christian är jättesöt! Som vanligt ska man inte improvisera lösningar som man inte har förberett, även om man kan lösa uppgifter på alternativa sätt. Det blir så lätt fel då.» (4)
- Bra komplement till föreläsningarna. Kunde dock ta upp nästan för mycket tid av räknestugan, men innehållet var ytterst relevant så det fungerade bra. En eloge till von för relevanta svar på frågor som man hade! Att mycket av tiden gick åt till genomgång gjorde inte så mycket för man han ändå ställa de frågor man hade på tiden som blev över. » (5 (mycket bra))
- Bra genomgångar och hade bra svar på frågor.» (5 (mycket bra))

8. Var det en bra balans mellan egen räkning och genomgång på räknestugorna?

Välj också vems räkneövningar du gick på.

58 svarande

Totalt:

1 (för mycket egen räkning)»1 2%
4 10%
3 (bra balans)»20 52%
10 26%
5 (för mycket genomgång)»3 7%
Deltog ej»20

Genomsnitt: 3.26

Fördelat på olika grupper:

Ingen grupp: (36 st)
1 (för mycket egen räkning)0 0%
23 18%
3 (bra balans)8 50%
44 25%
5 (för mycket genomgång)1 6%
Deltog ej20

Genomsnitt: 3.18

- Schults hade för mig för mycket genomgång, men det fanns ju allternativ och en del vill ha genomgången. Genmgången han hade ar dock bra, men för lång. » (3 (bra balans))
- Som sagt, jag räknade mest själv. Tror dock att andra uppskattade genomgångarna.» (4)

Per Salomonsson: (4 st)
1 (för mycket egen räkning)1 25%
20 0%
3 (bra balans)2 50%
40 0%
5 (för mycket genomgång)1 25%
Deltog ej0

Genomsnitt: 3

Christian von Schultz: (18 st)
1 (för mycket egen räkning)0 0%
21 5%
3 (bra balans)10 55%
46 33%
5 (för mycket genomgång)1 5%
Deltog ej0

Genomsnitt: 3.38

- Blev nästan lite för lite tid för egenräkning» (3 (bra balans))
- Ungefär 50/50, perfekt.» (3 (bra balans))
- Man borde iallafall få minst halva räkneövningen till egenräkning.» (4)
- ibland hann vi bara räkna den sista halvtimmen.» (4)
- Tycker inte att uppgiftsgenomgång ska vara på räkneövnigarna, hade verkligen uppskattat om Christian (F) faktiskt använde storgruppsövningarna till räkning. Kanske att vi behöver mer schemalagd undervisning?» (5 (för mycket genomgång))

9. Hur givande var duggorna och quizen?

58 svarande

1 (inte alls givande)»1 1%
2 3%
14 26%
15 28%
5 (mycket givande)»21 39%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- visst kan det vara bra med EN dugga halvvägs genom kursen som en uppsamlingspunkt men 4 semi-frivilliga vid oklara tillfällen, inte lika mycket» (1 (inte alls givande))
- väldigt enkla frågor, men ändå gjorde man (jag) en hel del fel. Tycker att de principiella frågorna gav en viss känsla för ämnet.» (3)
- Varierande. Det är en bra kunskapskoll, men det är ju milsskillnad mellan dem och tentan, så de var nästan bara lite missvisande. » (3)
- bra upplägg med duggor och quiz.» (3)
- Det var ett trevligt koncept men nar val hade sina bonuspoang fanns det foga incitament att ga pa resterande。,» (3)
- Första duggan var för tidigt. Man hade haft genomgång på materialet en max 3 dagar innan och inte hunnit få in det helt. En vecka senare skulle vara ideellt.» (4)
- Bra repetition. Genomgången efteråt var väldigt givande.» (4)
- För lite tid på duggorna» (4)
- Bra, speciellt genomgångarna, så att man vet hur man ska tänka» (4)
- Man lär sig otroligt mycket, speciellt på duggorna.» (5 (mycket givande))
- En sak jag saknar både gällande duggor/quiz och gamla tentor är tillgänglighet av ordentliga, nästan överdrivna, genomgångar av uppgifterna i nedladdningsbart format. Om man märker att man inte förstod innehållet så tror jag det vore nyttigt att ha tillgång till just sådana lösningar. Genomgångarna på lektionerna var bra, men ibland går det fort och "självklarheter" kan vara lätt för en övningsledare att hoppa över. Finns det på "papper" så finns möjlighet för självstudier på ett annat sätt. Bonuspoäng i allmänhet kan gå till överdrift. I vissa kurser så känns det som att kursens "icke-obligatoriska" delmoment ses som en förutsättning för ett vettigt resultat på tentan, ibland ens godkänt, vilket gör det svårt för de som av olika anledningar behöver läsa kursen till icke-ordinarie tillfälle, eller helt enkelt inte har möjlighet att närvara vid den ordinarie undervisningen. Samtidigt är det ju en bra morot för att få eleverna att ta tag i kursen ordentligt tidigt i läsperioden. Med det sagt så tyckte jag upplägget av bonuspoäng med duggor och quiz i denna kurs var väl avvägt.» (5 (mycket givande))
- De gjorde att jag gick igenom instuderingsfrågorna, vilket ibland är lite jobbigt - men givande.» (5 (mycket givande))
- Riktigt bra sätt att se hur man låg till i kursen och dessutom bra repetition» (5 (mycket givande))
- Ett bra sätt att hålla koll på hur man låg till innan det är för sent.» (5 (mycket givande))
- stort +! var en morot under kursens gång, samtidigt som man faktiskt lärde sig mkt från själva duggan/quizen.» (5 (mycket givande))
- Man fick bra uppfattning om hur man låg till och vad man behövde fokusera att läsa mer på.» (5 (mycket givande))
- Det sporrar folk att följa med. Dessutom tor jag fler satsar på kursen och tentan om man har bonuspoäng (det fanns det inte mitt år och många la ner Mek2 helt) /gammal student» (5 (mycket givande))

10. Vad gjorde du när du inte gick på räkneövningarna?

57 svarande

Jag gick på alla, eller nästan alla, räkneövningar.»18 31%
Läste i kursboken eller räknade uppgifter på egen hand.»21 36%
Läste i kursboken/räknade uppgifter tillsammans med andra.»6 10%
Jag spenderade tid på någon annan kurs.»7 12%
Inget av ovanstående.»5 8%

Genomsnitt: 2.29

- Skippade sista quizet för att jag hade bonuspoäng och bättre saker för mig.» (Jag gick på alla, eller nästan alla, räkneövningar.)
- Räkneövningarna kände inte jag som jätte givande.» (Läste i kursboken eller räknade uppgifter på egen hand.)
- Jag lade även tid på datorlabben med asteroiden under några räkneövningar.» (Läste i kursboken eller räknade uppgifter på egen hand.)

11. Hur väl fungerade självrättningen på duggorna?

58 svarande

1 (inte alls bra)»2 4%
4 8%
13 26%
18 36%
5 (mycket bra)»13 26%
Vet ej»8

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- det var inte tydligt att om man får rätt svar så måste man fortfarande kunna förklara supertydligt för att få behålla bonuspoäng om man haft en del i huvudet bara för man har haft tanken att man rättar ju själv sen ändå =P» (1 (inte alls bra))
- I vissa lägen visste man inte riktigt hur man skulle rätta, exempelvis när man hade gjort en annan lösning än övningsledaren och inte fått exakt samma svar.» (2)
- Ibland svårt att veta om man hade gjort rätt.» (2)
- antagligen ganska snabbt och effektivt sätt, men likförbannat följs en dylik självrättning av myriader med dumma frågor om hur man skall svara. Gå igenom dessa regler på en av de första föreläsningarna? det borde tex vara sjlvklart att svar (om möjligt) ska ges i de storheter som är givna i frågan. (typex på tradig rättningsfråga)» (3)
- I vissa fall kan det vara svårt att veta om man ska ge poäng eller inte.» (3)
- Ibland svårt att avgöra om man förtjänade poängen eller inte.» (4)
- feedback på ? hade varit bra (förstår dock att det skulla kräva mkt tid)» (4)
- Det var lite svårt. Jag tror många var för snälla mot sig själva, men själv blev jag upprättad? Så jag kan ju ha fel och att många var för hårda.» (4)
- Inga konstigheter enligt mig» (5 (mycket bra))

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

58 svarande

1 (Mycket liten)»5 8%
2 3%
5 8%
14 24%
5 (Mycket stor)»32 55%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- eftersom ej deltagande» (1 (Mycket liten))
- Missade många föreläsningar så jag fick ta mycket själv. Men de jag gick på var mycket bra.» (3)
- Lektionerna har varit mycket givande, men de dåliga övningarna drar ner betyget.» (4)
- Föreläsningarna och duggorna ja. » (4)
- Är det något man undrat över har det inte varit några problem att fråga om och få bra förklaring» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.09


Inlämningsuppgiften

13. - Hur väl fungerade lärandet av kapitlet "stelkroppsdynamik i rummet" med hjälp av föreläsningarna och inlämningsuppgiften?

57 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 3%
9 16%
24 45%
5 (mycket bra)»18 33%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tidskrävande o jag ogillar rapporter, speciellt när momentet inte ger delpoäng på kursen» (3)
- Nja, jag hade lite problem med sammarbetet med min partner, men jag tror att det gick bra ändå» (3)
- bra inlämningsuppgift» (3)
- Uppgiften var lite väl stor» (3)
- bra, även om det var en svår del. skönt att inte ha den delen på tentan.» (4)

14. - Hur var svårighetsgraden och arbetsbelastningen på inlämningsuppgiften?

57 svarande

För lätt»0 0%
Lagom»50 96%
För svår»2 3%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.03

- Kände inte alltid att man förstod vad man var ute efter.» (Lagom)
- matlab är inte något man inte kan sätta sig med om man inte gjort bonus i alla andra kursen innan..» (Lagom)
- För mycket annat samtidigt» (Lagom)
- Tror jag. Beror ju på om vi fattat allt rätt eller inte. Lite svårt att avgöra eftersom vi inte fått dem rättade än. » (Lagom)
- Det var svårt att hinna få den färdig till mellaninlämningen men inte till slutinlämningen.» (Lagom)
- Svårt dock att veta hur mycket man skulle skriva och vad man skulle lägga vikt vid.» (Lagom)
- Lagom svårt, men för ospecifikt. Det tog lång tid att förstå vad man skulle göra.» (Lagom)
- det var en ordentlig utmaning som samtidigt inte var omöjlig, lite det som man förväntar sig på Chalmers» (Lagom)
- Uppgiften kändes lagom svår, men det hade varit bra att få lite längre tid på den eller att den flyttas rent tidsmässigt, som det var nu så krokade inlämningen med deadlinen för bonusuppgifterna i LANA, vilket kanske inte var så bra, samt en långhelg.» (Lagom)
- Den gav dock en naggande känsla av att man gjorde en rad förenklingar som jag inte kände mig helt säker på att de var så vettiga att göra. Exempelvis när man kollade på precessionsrörelsen hos kropparna.» (Lagom)
- Jag tycker dock att uppgiften presenterades lite väl sent. Jag började arbeta på den direkt när den presenterats, men det blev ändå stressigt.» (Lagom)
- Mellaninlämningen låg lite nära inpå LANA-labbar vilket gjorde att man fick lite ont om tid. » (Lagom)
- Uppgiften var svår, men det som var jobbigast var att frågorna ibland var för luddiga. Det var svårt att veta vad man skulle svara.» (Lagom)
- Den var mycket bra för förståelsen av rörelsemängdsmoment. Det är annars lite klurigt att greppa. Bevarade storheter i icke-inertialsystem var svårt. Och det här med antal parametrar. Matlabdelen gick bra. Den tog tid (kanske 6 dagar a la 4-5 timmar), men för några tog den säkert kortare tid och några längre.» (Lagom)
- Inte för svår, mer för mycket att göra» (För svår)

15. - Vad tyckte du om kursmomentet kring resultathantering?

Kommentera gärna kring upplägget: föreläsning, mellaninlämning och återkoppling.

57 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
7 15%
21 46%
13 28%
5 (mycket bra)»3 6%
Vet ej»12

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Behövs inte! Vi har redan gjort detta i fysiken omkring oss.» (1 (inte alls bra))
- Hade varit bättre om den som granskade resultathanteringen även förstod fysiken bakom.» (2)
- Vi fick bra tre kommentarer (iof positivt), men de var mycket kortfatta, och eftersom han inte hade någon fysikbakgrund var det svårt att ta till sig en del. Det hade varit bra om en person med fysikbakgrund skummade igenom rapporten.» (2)
- Lite sent» (3)
- Mycket var självklart men det är nog bra att uppmärksamma.» (3)
- Jag upplevde det inte så givande när man inte fick någon återkoppling angående själva fysiken. » (3)
- Bra föreläsning om tennisracketproblemet. Svårt att hinna göra färdigt uppgiften till mellaninlämningen. För generell återkoppling - den hjälpte inte, och då hade vi lika gärna kunnat hoppa över mellaninlämningen.» (3)
- Bra med mellaninlämning» (3)
- Otydligt hur man skulle använda sig av mellaninlämning. » (3)
- Fungerade inte så bra att ha samma deadline för mellaninl. och kamratbedömning.» (3)
- Blir kanske mycket jobb då men det skulle vara bra om man fick respons på själva innehållet om mekaniken också och inte bara om fackspråket.» (4)
- Det klargjorde ett och annat om hur resultat skulle presenteras. bra exempel.» (4)
- upplägget var bra!» (4)
- Det var bra att man fick en tydlig bild av hur ni önskade formalian. Dock hade det varit treligt med lite mer ingående kommentare på den andra biten med.» (4)
- Kul kursmoment med rapporten och det vävde snyggt in resultathantering, som känns som ett mer än relevant inslag i vår utbildning. » (5 (mycket bra))
- Det är viktigt att lära sig» (5 (mycket bra))
- MEllaninlamningen var bra。, Det gjorde att man tvingades ha lite battre framforhallning samt att man tittade igenom den en gang mer an vad man gjort annars。,» (5 (mycket bra))
- Magnus kommentar om att bilders placering i dokumentet på ett finjusterat plan är viktig tyckte jag var udda. Det är det sista jag anser att personer ska spendera tid på i LaTeX, speciellt i grundutbildningsfasen. Låt LaTeX placera i första hand: att man ens har ett typsättningssystem är ju för att isolera presentationsfinlir från skapandet av innehåll. Med ordentliga referenser till bilden i texten är det inga praktiska problem. Det är inte ett reklamblad som görs som ska vara "fint", det är en rapport. Att Microsoft Word nämndes som rapportskrivande verktyg tycker jag också är märkligt i F-sammanhang. LaTeX används av många anledningar, men en av de främsta är att tiden spenderas på innehåll istf formatering. Börjar man med [ht!]-placeringskommandon så blir man snabbt olycklig, och om ens rapport kräver att bilden sitter på ett precist ställe så har man i allmänhet gjort något "fel" (tm) (dåliga referenser, vital information enbart i bildtext, osv). Detta borde vara ett minst lika starkt argument som "det är lätt att skriva matematiska formler i LaTeX". Mina kommentarer kanske är felriktade i detta fall då det handlar om en så liten "rapport", och jag väger säkert in mer i kommentaren än vad menades (man behöver ju inte aktivt försöka se till att bilden _inte_ hamnar nära dess referens). Jag har varit på liknande föreläsningar tidigare då det föreslagits att man helt kan flytta figurer från innehållet och samla dem i en egen figursektion (placering [p] i LaTeX), något jag också sett i många böcker/uppsatser/rapporter. Det är inget jag förespråkar överlag, men det är ju en sorts motsats till vad dom sades på denna kurs föreläsning i frågan.» (Vet ej)
- gammal student, deltog ej.» (Vet ej)

16. Läste du överbetygsdelen av kursen?

58 svarande

Ja»24 41%
Nej»22 37%
Jag började, men slutförde inte.»12 20%

Genomsnitt: 1.79

- Gick på föreläsningar dock utan att tentaplugga.» (Ja)
- Jag gav mej på Lagrange rörelse-ekv Gillar att använda den =)» (Ja)
- Jag älskar Lagrange ekvation!!!» (Ja)
- Jag gick på föreläsningarna, men inte mer. Det var intressant dock.» (Ja)
- ja, mest för att det var intressant, men jag pluggade inte på det. Roligt att ha anteckningar på det. » (Ja)
- Gick på föreläsningar och räkneövningar, men räknade inga uppgifter.» (Ja)
- Gick enbart på föreläsningarna» (Nej)
- Så här i efterhand efter tentan önskar jag dock att jag hade gjort det.» (Nej)
- satt med på föreläsningarna men räknade tidigare uppgifter samtidigt, blev därför ingen seriös "satsning" på den delen...» (Jag började, men slutförde inte.)

17. Om du läste överbetygsdelen, hur väl uppfyllde den dina förväntningar?

54 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
8 28%
10 35%
5 (mycket väl)»10 35%
Deltog ej»26

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- jag använde mej av lagrange ibland när jag gjorde gamla tentor det var kul» (3)
- Väldigt intressant, men kan tycka att härleda Lagrange ekv utifrån två principer tar mycket tid när man bara har tre föreläsningar på ämnet. Kanske nöja sig med verkansprincipen, och bara nämna Newton? Finns mycket intressant att säga om symmetrier, Hamiltonsk mekanik m.m.» (3)
- bra, men det kunde ha varit fler lösningsförslag» (4)
- Väldigt kul! Sista föreläsningen med lite kopplingar till kvantmekanik var mycket intressant.» (5 (mycket väl))
- INTRESSANT!» (5 (mycket väl))
- Något av det mest intressanta vi har läst detta året tyckte jag. Tänker mest på hur vi fick en introduktion till kvantmekanik och hur en sannolikhetsbaserad mikrovärld blir deterministisk på makronivå.» (5 (mycket väl))
- Som gammal F-are tycker jag den är väldigt bra inför exempelvis vektorfält som går i F2 samt kvanten i F3. Tror det vore bra för alla att läsa den.» (5 (mycket väl))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.77


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

18. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

58 svarande

Ja»0 0%
Nej»58 100%

Genomsnitt: 2

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
31 53%
24 41%
5 (För hög)»3 5%

Genomsnitt: 3.51

- Såklart hög belastning, men det är inget man knallats på.» (3)
- Bra tempo. Problemen kommer när man ska läsa inför tentamen och plötsligt uppgifterna är bra mycket svårare än vad man är van vid.» (3)
- Den är jättesvår. Framförallt skillnaden mellan "Representative problems" och Introducory problems i kursboken. Introductory går jättebra, men sen sitter man fast som sten på Representative.» (3)
- Lana tar tid från mek» (4)
- Den var perfekt för en 7,5-poängskurs.» (4)
- Kändes dock inte omotiverat hög. Det som gjorde det lite jobbigt var att i denna läsperioden har vi även LANA med sin mängd av MATLAB uppgifter.» (4)
- Mycket att räkna en vecka för att hinna med innan duggan, för att nästkommande 2 veckor ha väldigt lite att räkna (sett ur rekommenderade övningar).» (4)
- Svårt att hinna m alla ränkeuppgifter» (5 (För hög))

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»13 22%
Mycket bra»37 63%
Har ej sökt samarbete»6 10%

Genomsnitt: 3.81

- Hade gärna haft något att diskutera lite mer med.» (Ganska bra)
- Svårt att hitta människor att plugga med eftersom så många helt hoppat kursen... , » (Ganska bra)

21. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»21 36%
Mycket bra»18 31%
Har ej sökt hjälp»16 28%

Genomsnitt: 3.84

- varför finns inte det neutrala alternativet "Bra"? När kom bussen - för sent eller alldeles för tidigt?» (?)
- Lite svårt i samband med inlämningsuppgiften. Vet inte om det var meningen, tanken kanske var att man skulle vara på egen hand där.» (Ganska bra)
- Fick inte jättebra svar på räkneövningarna. » (Ganska bra)


Kurslitteratur

22. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

58 svarande

1 (ej prisvärd)»2 3%
6 11%
13 24%
19 35%
5 (mycket prisvärd)»13 24%
Köpte inte boken»5

Genomsnitt: 3.66

- Byt ut boken!» (1 (ej prisvärd))
- Onödigt lång, onödigt dyr, Alldeles för tung, Inga bra förklaringar (bara massa ordbajs), inte svar på alla uppgifter, inga lösningar. Men de var fina bilder. Dubbelt så många uppgifter som förra upplagan, hur tänker dom som skriver boken?. Jag använde bara boken som övningsbok eftersom genomgångsbitarna var helt värdelösa. Man kan utan problem kunnat kasta ut 2/3 av boken utan att man hade fattat mindre. Men många av uppgifterna var bra och hade tydliga bilder. Men som sagt, boken kunde knappt ens användas som övningsbok då det inte finns facit. Visst fanns det lösningar upplaga på hemsidan men vem det är omständligt. Den är inte värd sitt pris.» (1 (ej prisvärd))
- Tycker det är dumt att ha en amerikansk bok då dessa ordbajsar så otroligt mycket. Sök hellre en bok skriven av en författare som inte får betalt per ord han skriver...» (2)
- Rätt dålig bok, men den är ju billig så hyfsat prisvärd i alla fall. Men skulle hellre se en annan kurslitteratur. Boken känns lite oseriös och babblig.» (3)
- Som lärobok är den hyfsat dålig. Mycket tas för givet och det är svårt att hänga med i texten. Gyroskopkapitlet är ett gyllene exempel. Uppgifterna är dock bra. Möjligen saknas lite mer uppgifter i samma svårighetsgrad som tentamen. » (3)
- Den används ju i Mek1 också, men annars är det ingen favoritbok. Tjock, mjuka pärmar = -, dyr.» (3)
- Jag gillar boken, förutom att de genomgående slänger in siffror i uträkningar så att de allmänna sambanden blir svåra att följa. Jag hade tillgång till en lösningsmanual till boken, vilket var enormt nyttigt för självstudier. Utan den hade jag aldrig klarat att läsa kursen på egen hand, utan föreläsningar och räkneövningar. Jag antar att den inte är möjlig att dela ut allmänt till elever på kursen, men jag tyckte den fyllde ett viktigt tomrum gällande fullständiga lösningar till uppgifter. En synpunkt blir väl i praktiken då: det vore nyttigt att ha (_fullständiga_) lösta exempel redo i större utsträckning. Ibland sitter man och vet inte var man ska börja gräva i uppgiften öht. Iom att möjligen angivet svar i boken ofta kommer i numerisk form så var det ett par gånger innan jag hade lösningar redo som jag helt enkelt fick sitta och "gissa uttryck" för att hitta var felet var.» (4)
- Ibland upplevs boken lite väl pratig utan att den egentligen fått fram nyckelfaktan för att kunna lösa problem. Dock kändes det som att föreläsningen kompletterade det hela. » (4)
- Köpte den dock begagnad» (4)
- 5 om de använt bättre beteckningar. Blev ibland lite svårt att hålla reda på H,L,G,p etc.» (4)
- Svenska böcker skulle vara att föredra då undervisningen är på svenska, men det finns inga (bra) böcker som jag känner till, så den smällen får man ta.» (4)
- Skulle uppskatta information om huruvida physics handbook/beta/miniräknare kommer att behövas.» (5 (mycket prisvärd))
- Detta var inte den första kursen vi hade boken i så ja den var prisvärd, det var dock lite tråkigt att jag inte behövde miniräknaren som jag hade köpt till tentan.» (5 (mycket prisvärd))
- Lånade boken av en äldrekursare.» (Köpte inte boken)
- köpte boken för länge sedan begagnat. Min åsikt är att varken statics eller dynamics är vidare bra. Plottrig layout, för mycket vikt på enheter och exempel med siffror. på varje sida finns highlightad text, orangea rutor och sjukt mycket notation. En mer sparsmakad/teoretisk bok hade varit trevligare.» (Köpte inte boken)

23. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

1 (Mycket liten)»2 3%
6 10%
15 25%
18 31%
5 (Mycket stor)»17 29%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Endast övningsuppgifterna var användbara» (2)
- Den är väldigt innehållsrik på ett något svårnavigerat sätt. Det är med felaktig notation är också irriterande. Problemlösningsgången känns ibland väldigt o-F-ig, där man ska mäta i figurer, inte betonar rimlighet osv.» (2)
- Bra uppgifter, dåliga beskrivningar och härledningar» (3)
- ibland använde jag mig av den» (3)
- Kursboken framställer inte teorin jättebra. » (3)
- Jag är mer föreläsnings orienterad.» (3)
- Boken var ganska bra i början, men blev mindre och mindre begriplig, stödde mig mycket på föreläsningarna.» (3)
- Jag tycker boken är för babblig och ostrukturerad.» (3)
- Bokens genomgångar är inte alls bra men det väg upp av att uppgifterna är många och tydliga. » (3)
- Kursboken var funkade bra tills man körde fast, då var den helt värdelös. Det hände många gånger under kursen att jag fastnade på en uppgift i flera timmar och inte kunde ta mig frammåt. Har man ingen kompis i närheten som redan gjort uppgiften är det ofta nästan omöjligt. I slutet av kursen laddade jag dock hem, olagligt, lösningar till uppgifterna. Då började jag förstå uppgifterna och vad som stod i boken. Så lösningar till uppgifterna är något som borde finnas tillgängligt.» (4)
- Gamla tentor var det givande att göra uppgifter från, det skulle dock underlättat inlärningen en del om det funnits lite utförligare lösningsförslag på uppgifterna. » (4)
- Räkneuppgifter och kompendiet i analytisk mekanik har varit till stor hjälp.» (4)
- boken var lite för pratig» (4)
- Men det är framförallt uppgifterna i boken, all information har jag fått från föreläsningar.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72


Kommentarsfrågor

24. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

58 svarande

Ja»54 96%
Nej»2 3%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.03

- Jag hade inte uppfattat att inlämningsuppgiften ej var obligatorisk för föregående års studenter förrän det sades på föreläsningen då inlämningsuppgiften presenterades. Numera så framgår det väldigt tydligt på kurshemsidan iaf.» (Ja)
- Synd att kurshemsidan låg nere när den behövdes som mest...» (Ja)
- kurshemsidan var nere dagen innan tentan» (Ja)
- Facit till alla rekommenderade uppgifter. » (Nej)
- mej lösningar på svåra uppgifter är uppskattat» (Nej)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna är grymma. »
- I princip allt.»
- Överkursdelen! och Christian Forssen.»
- Bra med quiz och duggor. »
- Analytisk mekanik»
- hand-boken på tentan»
- Duggorna och quizen var jättebra.»
- Christian som föreläsare och Von som räkneövningsledare!»
- Kursen som helhet, quiz och dugga!»
- Christian och inlämningsuppgiften.»
- Kurshemsidan.»
- quiz, dugga, inlämningsuppgift och lite "sidospår" från kursens innehåll.»
- Föreläsningarnas tydlighet och många exempeluppgifter.»
- inlämningsuppgiften»
- Christian, en av de bästa föreläsarna hittills, han gav ett seriöst intryck och att han brydde sig om att försöka att få så många som möjligt att förstå den svåra stelkroppsmekaniken.»
- duggor, inlämningsuppgift, quiz»
- Duggor och quiz, föreläsningarnas struktur och Christians (F) exempel.»
- quiz, duggorna, inlämningsuppgift, experimenten (det mesta helt enkelt) :)»
- Duggor, quiz, att examinera 3D-rörelser separat i en labb.»
- Föreläsningarna»
- quiz duggor»
- Upplägget på kursen som helhet. Duggorna / Quizarna var bra.»
- Duggorna. Inlämningsuppgiften gav mycket bra förståelse. »
- Föreläsningar. (som med fördel kan få influera mek 1-föreläsningarna)»
- Föreläsaren, räknestugorna med duggor och quiz.»
- Examinatorn och svårighetsgraden. Kursen är förmodligen den svåraste man läser under första året, men också den roligaste.»
- Duggorna och quizen. Strukturen på föreläsningarna. »
- Kursens upplägg är bra»
- sättet föreläsningarna framfördes på. Lugnt och genomgående.»
- quizen och miniduggorna»
- Duggor och quiz. Christians demonstrationer (roligt och bra avbrott).»
- Lösningar till uppgifter »
- Inlämningsuppgiften- gav mycket och var av lagom svårighetsgrad»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer "svåra" uppgifter på föreläsningarna. »
- Ännu mer problemlösningsmetodik. En salsdugga skulle vart bra. »
- Rekommenderade uppgifter skulle jag gärna se vara bättre anpassade till femte upplagan där de går (ty lösningsförslag till dessa finns på veckobladeriet) och framförallt, facit till alla rekommenderade uppgifter.»
- Mer "mekanik-respons" på inlämningen.»
- Kurslitteraturen»
- skippa rapportdelen på "labben" och ta bort quiz»
- Kanske lägga två bonuspoäng på duggorna/quizen och 1 på inlämningsuppgiften.»
- Som jag skrev ovan, kanske något mindre betoning på mattedelarna av föreläsningarna. Förutsätt att man kan göra en kryssprodukt efter halva kursen t.ex. Behövs inte läggas fem minuter på att förklara det igen. Men inget större problem egentligen föreläsningarna fungerar ju bra, men man kanske kunde hunnit med ännu mer! ,)»
- Självrättningssystemet. Viss förvirring kring det.»
- Grundkurs/överkurs. Det som gör mekanik 2 till en så svår kurs är att godkäntgränsen ligger på 50% istället för 40% (man måste ta 10 av 20 poäng på grunddelen). Om man istället (som i alla andra kurser) kunde jobba till sig två-tre poäng på tentans två sista och svåra uppgifter för att komma upp i godkäntnivå vore det mycket bättre!»
- Ärligt talat ingenting.»
- Tentan - anpassa den till svårighetsnivån på resten av kursen.»
- duggan och quizen»
- Inlämningen för inlämningsuppgiften bör inte ligga vid Valborg, och det hade varit bra om man kunde synka den med inlämningen av bonus uppgifterna i LANA så att de inte krockar.»
- boken»
- Inga eller mycket få exempel på övningarna, mer räknetid där istället, möjlighet att få reda på bonuspoäng innan tenta.»
- analytiska svar på övningsuppgifterna samt kompletta lösningar till gamla tentor (ist. för svar alt. mkt kortfattad ledning)»
- mer egen räkning på räkneövningarna»
- Byt bok»
- Schemat för duggorna, som nämnt ovan. Fler uppgifter från tentor (Kanske specifikt nämna att de är från tentor).»
- Inlämningsuppgiften bör läggas tidigare, men det är svårt eftersom ämnet behandlas så pass sent. »
- Tydligare info om inlämningen(mellaninlämning, kamratrespons) »
- Analytiska svar till uppgifterna, behöver inte vara hela lösningar(även om det såklart hade varit uppskattat), men så man får en hum om man är på rätt väg. Svårt när det står t.ex. "16,5 y-hatt".»
- Mindre inlämningsuppgift»
- Mer analytisk mekanik.»
- Tentan är för svår. Uppgifterna är för stora för att man ska hinna med.»
- Starkare rekommendera alla att gå på överkurs-föreläsningarna.»
- Ta bort kravet på att man måste vara två på inlämningsuppgiften (och ev kamratresponsen), vissa studenter (dvs jag) hittade inte någon att jobba med =( »
-

27. Övriga kommentarer

- Väldigt bra kurs. Oerhört mycket bättre än mek 1. »
- bästa kursen hitintills»
- Tack för en trevlig kurs! »
- Bra kurs!»
- Inlämningsuppgiften presenterades mitt under cortege-veckan och som vagnschef hade jag inte tid att jobba på uppgiften förräns efter första maj vilket gjorde det hela väldigt stressigt. Det hade varit bra att presentera uppgiften tidigare och se till att det inte sammanfaller med cortegen som man anmäler sig till flera månader innan uppgiften. Att göra lösningar tillgängliga är någon jag måste säga är ett måste. Det underlättar förståelsen så ofantligt och man kör inte fast lika lätt. Föreläsningarna är riktigt bra men det är högt tempo så missar man en föreläsning missar man mycket som kan vara svårt att förstå utan att någon visar en. Om man är som jag som inte tycker om räkneövningarna och föredrar att sitta ensam och räkna blir man lätt strandad på en öde ö när man kör fast.»
- I övrigt så tyckte jag att detta var en kul och intressant kurs, även om jag inte blir godkänd så tycker jag att kursen har varit bra»
- Glad sommar! =D»
- Att kurshemsidan ligger nere dagen innan tentamen eller att examinatorn inte dyker upp under tentamenstillfället förrän efter två och en halv timme, det tycker jag faktiskt är ganska dåligt.»
- Byt bok»
- Vill gärna kunna veta hur många bonuspoäng man har på tentan!»
- Mycket intressant och rolig kurs!»
- Väldigt bra och tydliga föreläsningar som möjliggjorde förståelsen för ämnet. Bra mix av teori och exempelräkning på föreläsningarna.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.98
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från