ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Matematisk analys, LMA222

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-16 - 2012-06-10
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»7 20%
Cirka 20 timmar»11 31%
Cirka 25 timmar»10 28%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»5 14%

Genomsnitt: 2.62

- Pluggade hårt och ofta i början av kursen, men ju längre den gick desto mindre hann jag lära mig och då pluggade jag mindre ofta» (Högst 15 timmar)
- Alldeles för lite.» (Högst 15 timmar)
- Har varit med på alla lektioner och övningar så det blir betydligt mer än 35 timmar» (Minst 35 timmar)
- undervisningen ligger ju bara den enbart på minst 35 timmar» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»3 8%
75%»9 25%
100%»22 62%

Genomsnitt: 4.45

- Pluggat primärt på johannebergscampus» (0%)
- Alla föreläsningar, inga räkneövningar.» (50%)
- Insåg efter ett par veckor att jag lär mig mer av att läsa på själv mha kurslitteraturen än på föreläsningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 28%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 25%

Genomsnitt: 2.62

- Inte fått någon information om exakt vad vi behöver kunna.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Framför allt saknas tydliga direktiv - hur många poäng är tentan, vilka gränser, vilka bonuspoäng osv.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Den förra examinatorn Håkan hade iallafall lagt upp en lista över de satser och definitioner man förväntades kunna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 71%
Nej, målen är för högt ställda»9 28%

Genomsnitt: 2.28

- Skoja bara, vet ej» (Ja, målen verkar rimliga)
- Inlärningskurvan under den sena delen av kursen är alldeles för hög» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är för mycket nytt att greppa och när så svåra bitar som differentialekvationer hamnar så sent i kursen blir det för lite tid att lära sig dessa ordentligt. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 24%
Ja, i hög grad»10 34%
Vet ej/har inte examinerats än»12 41%

Genomsnitt: 3.17

- Det var många delar som inte fanns med på tentan som verkade relevanta under föreläsningar» (I viss utsträckning)
- Att byta lärare o examinator försvårar uppfattning om vad som är vesäntligt o ej.» (I viss utsträckning)
- Har inte haft tentamen än» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»9 25%
Ganska liten»10 28%
Ganska stor»10 28%
Mycket stor»6 17%

Genomsnitt: 2.37

- Värdelös» (Mycket liten)
- Har missat två lektioner ändå har jag knappt kunnat dra nytta av föreläsningarna.» (Mycket liten)
- egentligen obefintlig, det har varit väldigt svårt att hänga med på grund av det fruktansvärt höga tempot.» (Mycket liten)
- Opedagogisk lärare, hade behövt bättre svar på mina frågor istället eller i alla fall något form av svar överhuvudtaget.» (Mycket liten)
- Föreläsaren har varit halvbra. Ingen kunskap om datorer, så kurshemsidan har varit överflödig. Det har verkat som om han trott att vi redan kunnat kursen och dragit igenom allt utan att kollat om vi hängt med. När vi har påpekat detta har han refererat till att det varit enkelt.» (Mycket liten)
- Föreläsare skriver fort, utan kontakt med studenter. Låg pedagogik. Man får ta igen allt på egen hand efteråt. Vi blir idiotförklarade osv.» (Mycket liten)
- Svårt att förstå vid genomgångar då läraren snabbt gick förbi saker utan vidare förklaring ibland utan antog att alla kan massa förkunskap som så gott som ingen kunde.» (Ganska liten)
- Vår föreläsare var inte speciellt pedagogisk då han inte verkade gilla att man hade frågor.» (Ganska liten)
- Läser om kursen» (Ganska liten)
- Räkneövningarna har varit till stor hjälp, men föreläsningarna har ofta varit mycket svåra att förstå och hänga med på, tempot under föreläsningarna har varit för högt.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»5 14%
Ganska stor»15 42%
Mycket stor»12 34%

Genomsnitt: 3.02

- Använt annan bok och försökt på egen hand, passivt.» (Ganska liten)
- Jag kompletterade med Adams Calculus, vilket gav mycket bättre förståelse» (Ganska stor)
- Lärde mig mer av böckerna än av föreläsaren» (Ganska stor)
- Utan boken hade jag inte kunnat något alls.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»17 48%
Ganska dåligt»7 20%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 1.88

- Examinatorn var inte i synk. Följande har inträffat: * Hela klassen sitter 8:30 och väntar på en föreläsning, efter en timme visar det sig att schemaändring inte gått ut till föreläsaren. * Examinatorn hade inte ens sett hemuppgifter eller tidigare tentor (som låg uppe på kurshemsidan) eftersom de var från föregående års examinator i förväg. * Examinatorn visste inte om var dugga 3 hölls förrän efter att duggan hade varit. Allt detta fanns på schemat sedan minst två veckor tillbaka.» (Mycket dåligt)
- Websida? Haha. Inte med sverker mattsson...» (Mycket dåligt)
- Chalmers ska vara en teknisk högskola, hur ser det ut när examinatorn inte ens kan öppna en webbläsare? Helt värdelöst. Hade det funnits ett alternativ med "Fruktansvärt dåligt" hade jag bockat i det.» (Mycket dåligt)
- Vår lärare visste inte hur man använde kurshemsida eller mail. även om vi bad om material så kunde han inte ge oss det.» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren borde lära sig hur kurshemsidan funkar och hur man skickar mail. Det skulle underlätta utdelning av material m.m. Jag tycker det är självklart för de flesta yrken att kunna skicka ett mail, framför allt på en högskola!» (Mycket dåligt)
- Vår föreläsare la nästan aldrig ut några viktiga dokument på hemsidan» (Mycket dåligt)
- Läraren kunde inte hantera internet....» (Mycket dåligt)
- Vår föreläsare delade ut lite material ibland, men använde aldrig webbsidan eftersom föreläsaren förstod inte hur han skulle göra. Lite dåligt att inte försöka lära sig webbsidan eftersom det påverkade oss otroligt mycket. » (Mycket dåligt)
- Eftersom läraren inte haft kunskap om datorer har vi inte fått tag i övningsduggor inför duggorna. Övningstentor har dock funnits sedan innan.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan användes knappt, allt material delades ut i pappersform och lades inte upp på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Det var ingen uppdatering alls på kurshemsidan. » (Mycket dåligt)
- Lärare kunde inte använda sig av datorer. Försvårar väldigt mycket. Tur att gammal information fanns sedan innan, men inga uppdateringar skedde någonsin.» (Mycket dåligt)
- lärare som kan lägga upp eget hade ju varit bra» (Ganska bra)
- Kul att föreläsaren gör saker för hand ännu :D» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»3 8%
Ganska dåliga»5 14%
Ganska bra»11 31%
Mycket bra»9 25%
Har ej sökt hjälp»7 20%

Genomsnitt: 3.34

- Jag har använt mig av youtube hela kursen för att få hjälp med bevis.» (Mycket dåliga)
- Läraren var väldigt dålig på att ta frågor på ett seriöst sett, svaren bestod mestadels av kommentarer som "det där gick jag igenom förra veckan".» (Mycket dåliga)
- Föreläsaren gav svar men ser ner på elever som inte förstår vilket skrämmer iväg elever från att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Under exercise passen kunde man fråga på, på föreläsningarna var det väldigt svårt. » (Ganska dåliga)
- Att ställa sin fråga var enkel, men att förstå svaret som gavs var ingen höjdare. Brist på "pedagogik".» (Ganska bra)
- Bra på Exercisen» (Ganska bra)
- Lättare när man väl frågade läraren. Bra exakta förklaringar till skillnad från föreläsningarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 37%
Mycket bra»18 51%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.65

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 31%
Hög»16 45%
För hög»8 22%

Genomsnitt: 3.91

- Tror känslan av hög arbetsbelastning kommer av ganska hoppiga föreläsningar. Hade nog hjälpt mycket om man i slutet av varje föreläsning fick veta lite bra uppgifter att räkna på dagens tema samt hur man ska förbereda sig inför ästa lektion. Föreläsningsschemat på kurshemsidan följdes inte riktigt alltid.» (Hög)
- Men den höga arbetsbelastningen behöver inte ses som negativ, tvärtom tror jag den är nödvändig för att nå upp till kursmålen!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 54%
Hög»13 37%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.54


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Dåligt»10 28%
Godkänt»13 37%
Gott»5 14%
Mycket gott»4 11%

Genomsnitt: 2.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dock lite överabitiöst» (Godkänt)
- Har läst kursen förrut (och missat). Denhär gången förstod jag bra mycket mer än jag gjort förrut.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hemuppgifter varje vecka, schemalagd exercise-tid när föreläsaren är där och kan svara på frågor. Hjälpte mycket.»
- Sverker e skön och man lär sig coola saker.»
- Kursupplägget, Håkan har gjort ett bra upplägg av kursen.»
- Bonuspoängsystem. Alltid motiverande och sporrande och får en att studera mer "över tid"»
- Inget. Jag hoppas verkligen inte nästa års elever får Sverker Mattsson i Mattematisk Analys.»
- Duggorna och bonussystemet»
- duggor»
- Böckerna var väldigt bra»
- Det är bra om kursen finns kvar.»
- Kurslitteraturen»
- duggorna. »
- - Räkneövningar, med möjlighet att ställa frågor och få hjälp med lösningar.»
- Tentorna ska ha liknande uppgifter.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sverker och teknik som sagt»
- En annan föreläsare/lärare/examinator»
- Själva föreläsningarnas genomgångar.»
- Klargörande gränser vad gäller tenta och bonus.»
- Byte av examinator»
- examinatorn skall inte vara rädd för internet»
- Föreläsaren»
- lärare som lägger ut material på nätet samt samma lärare »
- Skicka föreläsaren på en kurs i pedagogik»
- Undervisningarna måste förändras, antingen mer undervisningstid så det är möjligt att gå igenom kursens innehåll eller mindre innehåll, fast det sista är ganska dåligt det också.»
- Läraren»
- Uppdaterat hemsida med betygsgränser.»
- En bättre undervisare. Det kändes som att han var för smart för att lära ut samt att hjälpa vid eventuella frågor. En tenta och en dugga ska ej vara skrivna för hand! Det blev svårt emellanåt att läsa vad läraren hade skrivit och det kändes allmänt väldigt oseriöst just pga. Att det var handskriven tenta/dugga»
- upplägget på föreläsningarna, det var alldeles för rörigt och man förstod inte vad som hände på tavlan och som resultat visste man inte vad man skulle fråga om eftersom man begrep det inte. »
- Föreläsare»
- - Webbadministration, tillgång till material via kurshemsidan - Sänka tempot i föreläsningarna och öka pedagogiken.»
- Uppdatering av kurshemsidan och klarifikation av de saker man faktiskt ska kunna.»
- Mer pedagogisk lärare.»
- Läraren, han kunde inte använda en dator. vi fick handskriven tenta, han gick inte igenom kriterier, kunde inte lägga upp material på kurshemsidan eller använda mail. han missade även en lektion på grund av att han inte kunde se det uppdaterade schemat. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- En föreläsare på en teknisk högskola borde kunna använda sig av mail samt kurshemsidan. »
- tentamen var handskriven»
- Föreläsningarna höll allmänt dålig kvalitet.»
- Föreläsaren ville inte använda kurshemsida eller mailutskick vilket kunde vara frustrerande. Föreläsaren var inte speciellt lyhörd när det gällde förslag till undervisningen eller andra frågor. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.91

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.91
Beräknat jämförelseindex: 0.47


Kursutvärderingssystem från