ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Portföljgenomgång A3/AT3 VT2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-15 - 2012-05-31
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Matts Heijl, Karl-Gunnar Olsso»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp

1. Hade du innan portfoliesamtalet förstått syftet med det?*

16 svarande

Ja, helt och hållet.»2 12%
Ja»10 62%
Nej»4 25%
Nej, inte alls»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.12

2. Hur fördes samtalet i enlighet med portfoliesamtalets mål*

16 svarande

God hänsyn togs till mål och syfte.»4 36%
Hänsyn togs till mål och syfte.»6 54%
Ingen hänsyn togs till mål och syfte.»1 9%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.72

3. Ingick ett moment i samtalet som handlade om hur du utvecklats i dina studier år 1-3?*

16 svarande

Ja»4 28%
Nej»10 71%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.71

4. Ingick ett moment i samtalet som handlade om din fortsatta utveckling (inriktning, profil, val av masterutbildning etc.)?*

16 svarande

Ja»7 43%
Nej»9 56%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.56

5. Kände du att lärarna var pålästa på din portfölj?*

16 svarande

Ja»7 50%
Både ock»3 21%
Nej»4 28%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.78

6. Användes de 20 minuterna för samtalet effektivt?*

16 svarande

Ja»11 68%
Nej»5 31%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.31

7. Fick du ut det du förväntade dig av samtalet?*

16 svarande

Ja, helt och hållet»3 20%
Till viss del»7 46%
Knappt»3 20%
Nej, inte alls»2 13%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.26

8. Vilka lärare hade du?

- Anna Betancour och Ola nylander»
- Eva Amborg och Wiktor Kowalsky»
- Morten Lund och Wiktor Kowalski»
- Wiktor K och Morten L»
- Viktor Kowalski och Morten Lund»
- Mika Määttä och Daniel Norell»
- Wiktor Kowalski och Eva Amborg»
- Joakim Kaminsky, Björn Gross»
- ola och ana»
- Eva och Wiktor»
- Morten Lund, Viktor Kowalski»
- Björn Gross, Joakim Kaminsky»
- Ana Betancour och Ola Nylander»

9. Övriga kommentarer

- Väldig bra samtal, jag blev peppad inför mastern och fick insikt om vad jag borde fokusera på fortsättningsvis. Hade önskat liknande samtal i ettan och tvåan!!»
- Samtalet fördes i en beskrivande form där lärarna i princip beskrev vad jag hade gjort i varje projekt och kommenterade saker som ritningsdetaljer och färgval. Inget moment i portföljsamtalet handlade om min utveckling under utbildningen eller min fortsatta utveckling. När jag berättade att jag skulle söka praktik fick jag enbart kommentaren att "den där portföljen får du nog jobb med".»
- Jag vet fortfarande inte vad portfoliesamtalets mål är. Utveckling och fortsättning nämndes i förbifarten men det var aldrig fråga om någon givande diskussion. Däremot fick jag konkreta åsikter om hur jag borde justera min portfolio för att nå fram ännu bättre till läsaren. Även om nu ingen av dem hade läst den innan.»
- Gav mig inte mycket, dock skall hänsyn tas till att de inte fått in min portfölj i förväg och därav ej kunnat läsa sig in. (Något jag tvivlar stort på att de hade gjort i alla fall.)»
- Jag valde att inte prata så mycket om den portfolio som jag hade satt ihop. Vi pratade nästan bara om min fortsatta utveckling. Det tyckte jag var roligare. »
- Jag fick inte ut något av det jag hade förväntat mig av samtalet. De var inte intresserade av att lyssna på mig och hur jag upplever utbildningen. De pratade inte om min utveckling och absolut inte om min fortsatta utveckling och inriktning. Jag är mycket besviken på detta samtal och har fått mycket bättre konstruktiv kritik från annat håll. Det kändes inte som om de hade tittat igenom min portfolio alls innan samtalet. Det här påverkar mina funderingar över att själv fortsätta mina studier på chalmers. Detta går dessutom i linje med hur jag har upplevt kursledningen under kandidaten. Oproffessionellt.»
- Väldigt bra att portfoliosamtalen finns! Fick bra synpunkter och råd. 20min kräver dock stor diciplin i val av samtalsämne så att man inte "flyter iväg" och pratar om mindre relevanta saker. Tråkigt också att få mindre tid pga att ena läraren kom sent. dessa 20 min känns väldigt viktiga då det är enda tillfället man får feedback med helhetsperspektiv. Bra att studenten och inte projekten står i fokus. Hade gärna sett FLER PORTFOLIOSAMTAL UNDER UTBILDNINGEN. Ett enda känns alldeles för lite. »
- Samtalet handlade mest utformningen av portföljen. Jag var inte riktigt klar med den vid tiden för samtal så det blev mycket snack om hur jag skulle göra klart den. Bra synpunkter tycker jag. »
- Alldeles för kort tid för att kunna föra en diskussion kring tre års utveckling.»
- Jag hade velat veta mer om vad de anser ska vara med till portfolion jag skickar ut till kontoren. De tyckte att jag skulle ha med allt men det går inte med en gräns som ofta ligger på 10MB.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från