ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Samhällsplanering VT12, ARK325

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-15 - 2012-05-31
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

14 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ja, det framgick ganska bra»3 21%
Bra»7 50%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.85

- Vilket material vi skulle producera framgick bra, men inte vilken kvalitet som skulle uppnås.» (Ja, det framgick ganska bra)
- Kursansvarig var under hela kursens gång duktig på att lyfta fram vad som förväntades och presenterade redan första lektionstillfället exempel på vad som åstadkommits tidigare år.» (Mycket bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att förklara och själv använda stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Bra»8 57%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 4.14

- Olika aspekter har behandlats genom kursen med hjälp av föreläsningar, stadsvandring och handledning - allt i syfte att få en ökad förståelse för stadsbyggnadsprinciper.» (Mycket bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att göra en enklare värdering av ett stadsplaneprojekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Bra»7 50%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 4.21

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att presentera stadsplaneprojekt på ett åskådligt sätt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Bra»4 28%
Mycket bra»7 50%

Genomsnitt: 4.28

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av kvarter, platser, parker och trafikanläggningar.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Bra»9 64%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 4.21

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att redogöra för PBL systemet och ha sådan färdighet i laga karta-teknik att en detaljplan kan läsas och förstås och att en enkel laga karta kan ritas.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Bra»8 57%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 4.14

- Power point från föreläsning var inte till någon nytta. För lite exempel. Google slog den med hästlängder.» (Bra)
- Ingick i slutredovisning vilket gjorde att man såg till att lära sig.» (Bra)

7. Lärandemål 6

Kursen sjätte lärandemål är att ha känndom om förfarandet i planeringsprocessen: Program, Samråd, Utställning, Antagande, Laga kraft.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»6 42%
Bra»7 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Inte jättebra insatt i detta.» (Ganska dåligt)
- Kännedom fick vi genom föreläsningar, men inte så mycket mer än så.» (Bra)

8. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Ok.»
- Det var bra!»
- Som väntat»
- Det låg på en bra nivå, välplanerat och strukturerat från kursens sida. Från programmets sida var det sämre iom att den här kursen blev inkompromissad i det större schemat mellan kandidatarbetsperioder. Det var riktigt synd!»
- Jag tycker att kursen låg på en väldigt bra nivå ambitionsmässigt. Den innehöll många moment som gjorde det hela dynamiskt och angreppbart från flera olika vinklar. Lärarens krav låg i linje med det jag i slutändan förväntade mig av mig själv.»
- De motsvarade mina förväntningar.»
- Jag tycker att det låg på en rimlig och bra nivå.»
- Jag hade inte så stora förväntningar eftersom det här var vår första stadplaneringskurs och den fick lida lite pga kandidatarbete. Mina förväntningar överträffades och jag lärde mig betydligt mer än vad jag väntat mig och tyckte att kursen var betydligt roligare än förväntat.»

9. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

14 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»5 35%
Ganska bra»2 14%
Bra»4 28%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.35

- Kursen kom för tätt inpå kandidatarbetet varvid energin till ett ytterligare projekt var slut.» (Ganska dålig)
- Balansen mellan föreläsning, handledning och eget arbete är god. (Kanske en liten mittkritik i grupper om 5-6 personer hade varit önskvärt.)» (Ganska dålig)
- Det blev väldigt stressigt på slutet när kursen blev så uppbruten som den blev!» (Ganska dålig)
- Synd att kursen delades upp på olika delar. Detta drabbade kursens kvalitet och vår prestation på ett negativt sätt.» (Ganska bra)
- Att kräva så hög närvaro på alla moment i en projektkurs kändes inte helt rätt.» (Bra)

10. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»2 14%
Bra»4 28%
Mycket bra»8 57%

Genomsnitt: 4.42

- Det hade varit bra med två detaljplanehandledningar.» (Ganska bra)
- Absolut!» (Mycket bra)
- Mycket bra hjälp och konstruktiv kritik vid handledningstillfällen.» (Mycket bra)

11. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»1 7%
Ganska bra»2 14%
Bra»5 35%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 4.14

- För mycket ingående kommentarer om färger i presentation bilder osv. Bättre balans till hur mycket kritik som ges till projektet / presentationen behövs. Handledarna måste inse att det de begär i presentationsnivå ofta slår mot hur mycket man arbeta sig genom det faktiska projektet. Handledaren (Anna) var mycket bra.» (Ganska otillfredsställande)
- Hade varit bra med ytterligare extern kritiker» (Bra)
- Att man var tvungen att leverera resultat redan till de första handledningstillfällena var väldigt bra för att få mig med på banan. I och med att kandidatarbetet i princip låg parallellt i år så var det bara hälsosamt att ställa dessa krav. Slutkritiken var helt fantastiskt bra! Kändes så tacksamt att äntligen få 30 min dedikerat till sitt projekt. Tror att vi bara fått det en gång tidigare under våra första tre år!» (Mycket bra)


Kursinnehåll

Här följer några frågor om föreläsningar och andra moment i kursen

12. Vad tyckte du om introduktionsföreläsningen som Mikael Ekegren höll?

- Mycket bra!»
- Riktigt bra, informativ och underhållande. »
- Bra»
- Bra!»
- Den var bra»
- minns ej»
- Som jag nämnde i början av utvärderingen så tycker jag att Mikaels första föreläsning var kanonbra, framför allt pga att det kändes som att man visste vad som förväntades av en i slutändan när man gick därifrån!»
- Bra»
- Bra för att få en överblick över ämnet och kursen.»
- Jättebra! Mikael var alltid inspirerande och intressant att lyssna på.»
- Bra!»
- Bra.»

13. Anders Hagson höll en föreläsning om stadsbyggnadsprinciper. Vad tyckte du om den?

- Gav en dyster bild av arbetslivet som stadsplanerare.»
- Väldigt bra överlag. Mer bilder. Byt power point bild oftare!»
- Sådär. Han kan mycket men hans pessimistiska sätt att framföra sina kunskaper gör att man inte vill höra. Belys lite bra exempel istället för att bara klaga och visa vad som är dåligt! »
- Ganska bra.»
- Dåligt upplagda»
- Oinspirerande föreläsningar som inte gav särskilt mycket att gå på.»
- Innehållsrik men lite väl svartmålande. Det jag tror var budskapet ("ifrågasätt, var inte naiv, tro inte att det är lätt") tror jag kanske inte helt nådde fram.»
- Helt ok, men långrandig.»
- Bra»
- Vissa intressanta inslag, men på det stora hela ganska tråkiga att lyssna på.»
- Ok.»
- För lång. Man orkar inte koncentrera sig hur länge som helst.»

14. Vad tyckte du om Mikael Ekegrens föreläsning med internationella exempel?

- Bra!»
- Bra!»
- Bra. Intressanta och relevanta»
- Bra!»
- Intressant men kan lätt dra iväg på andra spår»
- intressant och relevant»
- Exempel är alltid bra!»
- Bra och inspirerande»
- Alltid kul att se exempel från utlandet.»
- Bra, roliga exempel.»
- Bra!»
-

15. Bengt Olsson föreläste om detaljplanering. Vad tyckte du om den föreläsningen?

- Missade!»
- Bra!»
- Anna Olsson? Det var bra. Nördigt och bra.»
- Svårt att känna vad som var relevant att lära sig, men kännedom om det breda är alltid bra.»
- Bra, men ont om tid allt hanns inte med»
- Den var väl informativ men ämnet är riktigt tråkigt.»
- Ok.»
- Var det inte en tjej som föreläste om detaljplanering? Hon pratade i alla fall alldeles för länge om sådant som inte var relevant för vår uppgift (även om det var intressant) och kom inte till hur man ritar plankartan förrän klockan var 12.10, vilket INTE är okej.»

16. Vad tyckte du om stadsvandringen?

- Kanon!»
- Jättebra! Mer av det här!»
- Jättebra»
- Den var bra och intressant!»
- Bra»
- Mkt givande»
- Mycket bra!»
- Supertrevligt!»
- Fantastiskt intressant! (även om jag är lite missnöjd med att jag behövde komplettera bara för att jag var tvungen att gå två timmar innan vandringens slut).»
- Mycket bra»
- Bra, Mikael är en bra talare och kul att diskutera med.»
- Synd att det var så kallt. För det var verkligen en jättebra dag i övrigt! Många spännande exempel!»
- Mycket givande. Var dock lite försiktig med att lufta vissa personliga åsikter kring saker som inte direkt hör till ämnet. Vissa personer i gruppen fann detta störande och det flyttade fokus från det som var viktigt med stadsvandringen. Annars tycker jag att det var en väl planerad vandring med många intressanta stopp.»
- Jag var inte med på den, men har gjort den själv i efterhand, vilket var intressant.»

17. Vad tyckte du om övningen ni hade i kursen?

- Ok.»
- Tråkig men kanske nödvändig »
- Bra!»
- OK»
- tydligt upplagd, lagom med tid, lagom nivå, helt ok givande»
- Övning ger färdighet!»
- Bra som intro, lagom med tid.»
- Bra med en mjukstart och man kunde senare i kursen använda sig av det man lärde sig/var tvungen att tänka på då. Dock använde jag mig aldrig av någon annans övning.»
- Ok. Hjälpte till att skapa en viss uppfattning kring mått o.dyl. Bör kunna utvecklas, jag vet dock inte riktigt hur.»
- Kändes inte så givande då, men den var bra att ha senare då den innebar att man hade lite känsla och lite kött på benen.»

18. Vad tyckte du om projektarbetet?

- Bra men som sagt dumt placerad i terminen.»
- Bortsett från att kursen var uppdelad i två perioder var det toppen. DELA INTE PÅ KURSEN NÄSTA ÅR. Många projekt blev mest ett slentrianmässigt "nu skall jag bara bli klar med det här".»
- Bra»
- Jättebra!»
- OK»
- Bra»
- Mycket intressant, bra upplagt, däremot hade vi behövt mer samtal i slutet om hur uppgiften borde presenteras, vilken nivå planer, illustrationer, sektioner och texter borde ligga på. Det hade säkert blivit bättre om det inte var för uppehållet i kursen.»
- Kul men intensivt!»
- Okej. Det blev lite knappt om tid i slutet men jag hade jobbat rätt mycket och kommit långt redan innan sista perioden efter påsk.»
- Väldigt roligt»
- Svår och utmanande tomt gör att man tvingas att tänka till ordentligt för att motivera de val man gör. Bra!»
- Bra, roligt, givande.»


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 14%
Gott»8 57%
Mycket gott»4 28%

Genomsnitt: 4.14

- Hade det inte varit för det dåliga upplägget med parallella kurser så hade det varit Mycket gott!» (Gott)
- Det var väldigt bra att få med sig samhällsplaneringsperspektivet inför mastervalen. Tror att det väckte ett nytt intresse för många då det berörde aspekter som inte alls framhävts tidigare i vårt program.» (Mycket gott)

20. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Stadsvandringen, föreläsningar.»
- Stadsvandring och handledningssamtalen»
- Mikael och hans struktur och planering»
- Stadsvandringen, krav på leverans till handledningar och många handledningstillfällen med olika aktörer.»
- Stadsvandringen, handledningarna (både de vanliga och detaljplanen)»
- Projektuppgiften (samma eller liknande). Kursen bör dock inte vara så uppstyckad och slutspurten kan inte ligga direkt efter inlämning av kandidatarbetet för då är alla jättetrötta.»

21. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Kopplingen med kandidatarbetet, på något sätt flytta om så energin finns till att göra projektet.»
- Detaljplansföreläsningar måste bli bättre. Mer tid mellan att man haft föreläsningen i detaljplan tills att man har handledning på den. »
- Vårterminens upplägg gör att samhällsplaneringen hamnar lite i skugga av kandidatarbetet. Svårt att ladda om inför fas 2 av kursen.»
- det måste vara sammanhållen tid för kursen! Det funkar inte att ha ett avbrott mitt i.»
- Förändra sättet att examinera kursen. Kändes som att det var orimligt höga krav på närvaro när man sedan plöjer ner så många timmar i sitt eget projekt jfr med en ingenjörskurs där tentamen och laborationer är det enda obligatoriska. I övrigt har som sagt kursen varit otroligt bra! All cred till Mikael - fortsätt att vara ödmjuk men bestämd! Dina åsikter är lite väl drastiska ibland, men det skapar samtidigt bra diskussionunderlag!»
- Anders föreläsningar var inte så inspirerande. Han var negativ till det mesta han pratade om, kändes det som, så det var svårt att hålla koncentrationen uppe.»
- Jag tycker generellt att Mikaels föreläsningar var intressantare än Anders föreläsningar. Vet inte riktigt vad det beror på då Anders uppenbart har ett stort kunnande. Dock så upplever jag ett bättre "drag" i Mikaels föreläsningar som gör att jag lättare tar till mig innehållet.»
- Försök ha lite kortare föreläsningar eller åtminstone raster oftare. 45 min föreläsning och 15 min rast fungerar jättebra i ingenjörskurserna och bör fungera lika bra i A-kurser.»Kursutvärderingssystem från