ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell produktion och organisation 2012, TEK060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-15 - 2012-05-16
Antal svar: 80
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Undervisning och kursgenomförande

1. Hur stor andel av föreläsningarna har du varit på?

80 svarande

0-20%»11 13%
20-40%»2 2%
40-60%»19 23%
60-80%»11 13%
80-100%»37 46%

Genomsnitt: 3.76

- Gör exjobb samtidigt.» (0-20%)
- Krockat med andra viktiga aktiviteter» (60-80%)
- Alla lektioner har varit bra förutom den då kandidiaten skulle presentera sitt arbete» (80-100%)
- Föreläsningarna har varit trevliga men extremt svepande och i stora drag, endast ett fåtal punkter har betonats som relevanta, och nu när man tenta-pluggar är powerpoint presentationerna i stort sett meningslösa, mest stödord för någon som redan förstått sammanhanget men intetsägande för mig. » (80-100%)

2. Hur många gånger har du träffat din handledare?

Antal gånger

80 svarande

17 21%
60 75%
2 2%
0 0%
1 1%

Genomsnitt: 1.85

- Alla som har varit tillgängliga förutom den sista. Då var jag bortrest. » (1)
- Jag missade första tillfället» (1)
- Hade inte möjlighet att närvara på första» (1)
- max antal man kunde.» (2)
- Väldigt trevlig pöjk! Synd att det inte finns någon form av övningstillfällen.» (2)
- trevlig handledare (Ludwig). Hade vart trevligt med någon form av övningar, då man i stort sett famlar i mörkret och först efter dugga och tenta kommer få veta om den uppfattning man bildat sig är rätt eller fel.» (2)
- Vi borde ha haft större möjlighet att ställa frågor till handledaren när problem dök upp. Tyvärr låg de mötena som vi hade fel i tidsplanen. Inför första mötet hade vi inte hunnit göra något då den låg förtidigt. Det andra mötet borde också ha planerats in senare då vi inte hade hunnit börja på lösningsförslaget pga ikot.» (2)
- Har träffat honom massor gånger. Han går ju i min klass.» (5)

3. Hur väl tycker du att kursens lärandemål är beskrivna?

73 svarande

1 Dåligt»3 4%
1 1%
32 43%
26 35%
5 Bra»11 15%

Genomsnitt: 3.56

- Inte läst» (?)
- Ej läst dem» (?)
- Jag har inte läst dem» (?)
- Ej läst!» (?)
- Vet inte om jag läst dem, brukar aldrig läsa lärandemål.» (3)

4. Hur tycker du att information om och administration av kursen varit?

80 svarande

1 Dåligt»2 2%
5 6%
33 41%
29 36%
5 Bra»11 13%

Genomsnitt: 3.52

- lägg upp pdf inte docx» (2)
- Infortmationen borde skickas ut via mail. Jag missar lätt informationen om den bara kommer upp som nyhet på kurshemsidan» (2)
- Saker i Caset som tydligen var obligatoriska förmedlades inte förrän sista handledningstillfället. Om nu TMU-beräkningarna är det viktigaste borde det framgå tydligt, detta står inte någonstans.» (3)
- Hr inte varit på föreläsningarna så kan egentligen inte säga nåt» (3)
- Ok, lite dåligt att fel kurspm legat uppe, + lite föresenad information. » (3)
- Lite svårt med information på kurshemsidan. Handledare var bra på att svara på mail.» (3)
- Lite sent ut med tentor och få lösningsgångar. Annars bra» (4)
- Borde vara bättre information om hur artikeln till sista föreläsningen hittas.» (4)
- Problem med studentportal/ping pong men det har ej med kursen att göra» (4)

5. Hur bedömer du kursens svårighetsgrad i förhållande till andra kurser och antal poäng?

78 svarande

1 Låg»0 0%
4 5%
32 41%
32 41%
5 Hög»10 12%

Genomsnitt: 3.61

- Svårt att säga innan tentan.» (3)
- Mycket att läsa» (3)
- Det är en väldigt lätt kurs om man är intresserad av ämnet. Tycker man att det är världens tråkigaste ämne, blir det lite svårare, eftersom man inte orkar läsa på den...» (3)
- Kursen i sig hade inte BEHÖVT vara så svår, men när det handlar om att i princip lära sig tusen punktlistor utantill och exakt vad andra har skrivit så blir den BETYDLIGT svårare. » (3)
- Nu har vi haft ikoten och förhållende till den har det varit låg arbetsinsats i denna kursen men ikoten är ju inte direkt en vanlig kurs.» (3)
- Lagom. Svårt att veta utan att koppla till tentamen.» (3)
- Vet ej, har ju inte gjort provet!» (3)
- Svårt att skriva rätt poänggivande saker» (4)
- Väldigt mycket att lära sig utantill från kurslitteraturen, känns inget vidare» (4)
- Den skiljer sig mycket från andra kurser i hur man bör plugga, lite ovant.» (4)
- Ibland lite svårt att veta vilken nivå man måste ligga på. Känns som att det inte bara handlar om kunskap utan ofta väldigt specifik kunskap efter vad Jan tycker är väsentligt. » (4)
- Det hänger väldigt mycket på tentan, men jag har fått känslan att det är väldigt mycket orelevant kunskap som kontrolleras på tentan. Det är viktigare att komma ihåg det utdelade materialets åsikter än att kunna komma med egna.» (4)
- inte så stor, men duggan visade att precisa utantillkunskaper krävdes, gärna att man memorerat hela boken » (4)
- Väldigt bred och övergripande.» (4)
- Helt annan sorts kurs/kursupplägg jämfört med alla andra som har varit på Chalmers» (5 Hög)
- Den tar mer tid än 6hp, snarare som en 7,5hp. Men innehållet är bra och kursen förtjänar 7,5hp.» (5 Hög)

6. Hur bedömer du din arbetsinsats i förhållande till antalet poäng?

80 svarande

1 Liten»2 2%
4 5%
30 37%
32 40%
5 Stor»12 15%

Genomsnitt: 3.6

- Praktikfallet tar tid, men eftersom det bara är två föreläsningar per vecka blir arbetsbelastningen lagom.» (4)
- Blir extremt mycket pluggande av utantill-kunskap då det framgår av dugga och rättningsmallar att man till varje upptagen del i kursen måste kunna alla nyckelord, det räcker inte med att bilda sig en uppfattning och förståelse utan man måste kunna frågor som "Vad står under rubriken People i avsnittet om lean?"» (4)
- Projektet har tagit mycket tid..» (4)
- Lagt relativt mycket tid inför duggan och på caset.» (4)
- Känns som 7,5 inte 6» (5 Stor)
- CASET krävde mycket tid » (5 Stor)

7. Vad anser du om föreläsarnas

Kompetens inom området?

79 svarande

1 Låg»2 2%
0 0%
8 10%
27 34%
5 Hög»42 53%

Genomsnitt: 4.35

- Ingen kommentar» (?)
- Att följa motivationsteorier som lärs ut i kursen för att både skapa en röd tråd och intressanta föreläsningar skulle nog vara bra.» (1 Låg)
- Verkade ha koll, även om jag bara närvarade vid en föreläsning.» (3)
- Inget att jämföra med! » (3)
- jag har inget att jämföra med» (3)
- Jan kan väldigt mycket men hans föreläsningar innehåller inte så mycket som är direkt tillämpbart utan måste bearbetas och tolkas först. Gästföreläsarna har varit väldigt bra.» (4)
- Tycker föreläsningarna har varit mycket bra och berör relevanta avsnitt i kursen på ett intressant sätt. Föreläsningarna har varit ett bra sätt att tidigt få inblick i vad som ska läsas.» (5 Hög)
- Bra och hög. Lite tråkigt med få spekulationer vid frågor om korrelationer eller dylikt.» (5 Hög)

8. Vad anser du om föreläsarnas

Förmåga att skapa intresse?

79 svarande

1 Låg»6 7%
9 11%
19 24%
29 36%
5 Hög»16 20%

Genomsnitt: 3.5

- --» (?)
- Gästföreläsarna drog det stora lasset i denna fråga.» (3)
- Föreläsningarna blev väldigt tråkiga då föreläsaren satt ner väldigt mycket och verkade inte vara intresserad av att undervisa oss. » (3)
- Intressant ämne men tröttsamt med Powerpoint i längden.» (3)
- Lite märkligt att du föreläser om motivation men säger på första föreläsningen att ingen kommer klara av att få alla rätt på duggan som ska ske om 6 veckor. Inget vidare sätt att skapa intresse och inspiration om man får veta att det ändå är omöjligt.» (3)
- Har som sagt inte gått på föreläsningar» (3)
- Bra inlevelse. Ibland lite tungfakta» (4)
- Torbjörn Jacobssons föreläsning om organisation i sjukvården var mycket bra» (4)
- Jag har väldigt svårt för powerpointsföreläsningar. Enklare att hålla mig vaken och lyssna aktivt när jag samtidigt måste skriva. » (4)
- Tycker att föreläsningarna har varit bra och intressanta. Vissa intressantare än andra men det beror nog till stor del på hur påläst jag varit innan föreläsning. Har tyckt de föreläsningar jag läst inför varit mer intressanta än de jag inte läst inför.» (4)
- Intresseskapande föreläsningar där man gärna hänger med» (5 Hög)


Omdöme om kurslitteraturen

9. Kompendiet

80 svarande

1 Dåligt»3 3%
7 8%
24 30%
34 42%
5 Bra»12 15%

Genomsnitt: 3.56

- Kunde i alla fall haft sidnumrering» (1 Dåligt)
- Gemensam sidnumrering för fasen, så svårt kan det inte vara!» (2)
- Kapitelnummrering hade suttit fint!» (2)
- Texterna är inte speciellt bra. Många av dem är väldigt intetsägande» (2)
- Artiklarna är bra och intressanta men registret är uselt. De blå sidorna mellan artiklarna hade kanske varit en någorlunda lösning, om det hade funnits mellan varje artikel. » (2)
- Varierande» (3)
- Skriv med kapitelnummer i rubriken för varje kapitel!» (3)
- Gammal, tråkig, oinspirerande. Bra innehåll» (3)
- Köpte det inte.» (3)
- Sidnumrering eller något så man hittar tack!» (3)
- Strukturen kunde varit tydligare.» (4)
- Trevligt med lite olika former av texter!» (4)
- Vissa artiklar är väldigt tydliga, medans andra är väldigt svepande och diskuterande.» (4)
- De flesta texter var inte bara innehållsrika och väl lämpade för kursen utan dessutom intresseväckande skrivna.» (4)
- Innehåller många intressanta artiklar och ger andras synpunkter på sådant som står i boken. Ett bra komplement till boken!» (5 Bra)

10. Boken:

79 svarande

1 Dålig»2 2%
15 18%
22 27%
29 36%
5 Bra»11 13%

Genomsnitt: 3.4

- Boken tar upp mycket och väldigt allmänt. Men allt är till för att tolkas och sen ska man komma ihåg vad författarens åsikter är när de är väldigt luddiga och fria att tolka.» (2)
- Innehållet var bra men det var dåligt skriven på så sätt att flera sidor inte hade ett enda radavstånd eller någon bild ect. Det var därför svårt att ta till sig vad som stod.» (2)
- Tradig att läsa, svårt att urskilja vad som är viktigt för kursen..» (2)
- lite tråkig att läsa» (3)
- Behandlar lite väl mycket psykologi och inte så mycket produktion om projektet behandlar» (3)
- Kompendiet är bra» (3)
- Köpte den inte.» (3)
- Lättläst och informativ, med många konkreta exempel. Överlag tycker jag dock att boken håller låg akademisk nivå. Den hänvisar mest till handfasta tips utan att underbyggd psykologisk teori.» (3)
- Lite svårt att skilja på fakta och åsikter» (3)
- Mycket upprepning. Boken kunde varit kortare med samma innehåll om man tog bort upprepningarna.» (4)
- Hyfsat lättläst även om vi inte är vana vid den här typen av litteratur.» (4)
- Innehållsrik och intressant men väldigt tung att läsa.» (4)
- Bra bok men innehåller väldigt många punktlistor och metoder som lätt flyter ihop och känns lika. Annars intressant bok.» (4)
- Intressant bok att läsa och man får en tydlig bild av vad Rubenowitz menar» (4)
- Flummig och repeterande, men i övrigt bra» (4)
- Intressant. » (5 Bra)
- Dock knyter boken an för lite till det Jan tar upp i föreläsningarna och vad som examinerades på duggan.» (5 Bra)


Praktikfallet

11. Praktikfallet

Jag tillhörde grupp

- 19»
- Vad har det för betydelse? Hade Johan som handledare.»
-
-
-
-
- A7»
- Inte jerry»
- 19»
- 23»
- 10»
- 21 »
- 23»
- 14»
- Grupp 1»
- 12»
-
-
-
- 11»
-
-
- Orginalkonsultgruppen»
-
-
- Nicklas»
-
-
-
- A4»
-
- Nicklas»
-
- 10»
- 10»
- 11»
-
- Grupp 5»
- 11»
-
- 11»
- Anonymt.»
-
- Ludvigs grupp»
- jadu 1-12 någonstans»
- 24»
-
- Fab 5»
- 15»
- 15»
-
- 23»
- 20»
-
- 25»
- Skall inte denna enkät vara anonym?»
- 24»
- 19»
- 19»
-
- 14»
- yes»

12. Vilken betydelse har praktikfallet haft för din inlärning?

80 svarande

1 Liten»2 2%
5 6%
24 30%
30 37%
5 Stor»19 23%

Genomsnitt: 3.73

- Vet ej vad som tenteras?» (2)
- Mest en j-a massa jobb att böka runt med en rapport, den lärorika delen utgör knappt 5 % av den totala arbetstiden med praktikfallet.» (2)
- Lite stressigt och arbetet delades upp så man blev specialist inom få områden istället för helhetsbilden» (3)
- Svårt att samarbeta i så stora grupper» (3)
- I och med att den var så pass omfattande och grupperna så pass stora så delade man upp uppgiften mellan sig. Därför lärde jag mig väldigt mycket om ett område men inte speciellt mycket om de andra områdena. » (3)
- fick mig att läsa i boken 234234234 gånger» (3)
- Praktikfallet var bra för inlärningen.» (4)
- Då vi delade upp arbetet gruppen emellan lärde mig mycket inom det område jag själv skrev om men inte lika mycket om alla andras områden. Praktikfallet intressant och det bidrog mycket till lärandet.» (4)
- Bättre än en tenta!» (4)
- tog mycket tid! uträkningen av balanseringsförlusten var svår, hade ej gåtts igenom ordentiligt!!» (5 Stor)
- Mycket bra och lärorikt där det krävdes att man läste mycket vilket förbereder en bra inför tentan.» (5 Stor)
- Väldigt bra sätt att sätta teorin i ett sammanhang. » (5 Stor)
- Fått aktivt leta mer information i artiklarna var bra för min inlärning.» (5 Stor)

13. Hur upplevde du att handledningen fungerade?

80 svarande

1 Dåligt»1 1%
7 8%
25 31%
28 35%
5 Bra»19 23%

Genomsnitt: 3.71

- Svår tillgänglig svårt att ställa frågor o få feedback» (2)
- Svår att kontakta» (2)
- Väldigt få tillfällen!» (2)
- För få, och för korta möten.» (2)
- Det var inte bra att man fick reda på att en obligatorisk beräkning skulle ingå i praktikfallet 1 vecka innan inlämning» (2)
- Kändes ej som handledarna var informerade om vårt fall» (2)
- Tyckte handledningen var okej. Det andra tillfället var bättre än det första men tror det till stor del berodde på att vi var mer insatta i arbetet då. » (3)
- Tycker det var för lite kontakt med handledare.» (3)
- Bra förutom att de obligatoriska TMU-veräkningarna onformerades först vid sista tillfället.» (4)
- Tillfällena som gavs var bra. Kunde haft en bättre genomgång på föreläsningen om hur man skulle göra förlustberäkningarna. Det var mycket oklart. » (4)
- Kunde ställa all frågor vid handledningen.» (5 Bra)
- Ludvig var bra och trevlig» (5 Bra)
- Johan hade bra koll och gav bra feedback.» (5 Bra)
- Bra feedback, kommentarer och stöd.» (5 Bra)
- Bra Victor!» (5 Bra)

14. Vad tyckte du om presentationen av praktikfallet (rollspelet)?

78 svarande

1 Inte alls bra»8 10%
5 6%
19 24%
31 39%
5 Mycket bra»15 19%

Genomsnitt: 3.51

- Gjorde enkäten innan.» (?)
- Kul idé men måste ändå säga sådär när vissa grupper måste komma dit förberedda med powerpoint och andra slipper. Orättvist.» (?)
- De grupper som gör det ok från början ska alltså inte få extra tid till att plugga på tentan utan bestraffningen att sammanställa en redovisning och behöva stå till svars för sitt arbete inför de som inte fått det godkänt?? Inte konstigt att fler inte VILL bli godkända vid första inlämningen. Skitdåligt.» (1 Inte alls bra)
- Svårt att svara på när redovisningen är nästa vecka.» (1 Inte alls bra)
- Två timmar som man kunde lagt på vad som helst annat och det hade varit bättre spenderad tid. Det uppfyllde inget lärandemål och arbetsfördelningen mellan grupperna var extremt ojämn. De som fick redovisa var tvugna att lägga ner mycket mer tid än de övriga.» (1 Inte alls bra)
- Slöseri på tid. Man vill ha tid att plugga inför tentan annars så var det en rolig grej men vi har alldeles för mycket att göra nu.» (1 Inte alls bra)
- För stor grupp!» (1 Inte alls bra)
- ingick en av grupperna som presenterade. tog mycket extra tid att förbereda presentationen. tid som man heller lag till att läsa och plugga inför tentan. Gav ingenting» (2)
- Tar tid som inte finns i detta skede i läsperioden » (2)
- Blev väldigt mycket lekstuga till slut» (2)
- Hade gärna sett en mer seriös diskussion som fokuserat på de olika lösningsförslagen och inte annat» (2)
- Kul grej men inget särskilt lärorikt, hade hellre pluggat» (3)
- Bättre än väntat men jag tycker inte om rollspel.» (3)
- svårt att komma till tals, men roligt!» (3)
- Intressant men kanske inte så givande till provet. » (3)
- Intressant men väldigt ojämn belastning på grupperna.» (3)
- Roligt, inte direkt givande.» (4)
- Rolig och givande, men ojämn fördelning av grupper som pratade.» (4)
- » (4)
- Det var väldigt kul och man fick en bra översikt över olika alternativ. Dock var det lite svårt att få bra svar på frågor eftersom ingen kunde förbereda svar på alla frågor som kom.» (4)
- Var ett väldigt roligt sätt att redovisa på. Kändes som att det låg på en bra nivå!» (4)
- Kul grej, men känns så jobbigt med massa EXTRA ARBETE! I utbyte mot en tenta hade det varit en MKT bra idé!» (4)
- Det var roligt och ganska givande, dock borde mer info funnits tillgängligt innan om hur det skulle gå till. Gick en del rykten som var ganska förvirrande.» (4)
- Kul sätt att redovisa!» (4)
- Jag tror att det kanske hade blivit lite bättre om teknologerna hade fått ta en större roll, med mindre prat av programledaren (måhända att det krävs ett sådant agerande för att få igång klasserna) » (4)
- Intressant, men orättvist med tanke på att presentationsgrupperna behövde lägga ner mycket mer tid» (4)
- Väldigt rolig form av examination av praktikfallet» (5 Mycket bra)
- Kul grej! » (5 Mycket bra)
- Var väldigt roligt.» (5 Mycket bra)
- Det var kul. » (5 Mycket bra)
- Det var rolligt och man blev tvungen att första de olika gruppernas kunskap och således ta del av den » (5 Mycket bra)
- Det var väldigt roligt. Han som höll i det är en naturbegåvning» (5 Mycket bra)
- Roligt!» (5 Mycket bra)


Annat

15. Vilken betydelse tycker du att kurser av den karaktär som IPO representerar har för att göra en bra M utbildning?

80 svarande

1 Liten»1 1%
1 1%
22 27%
24 30%
5 Stor»32 40%

Genomsnitt: 4.06

- Det är en förhållandevis nyttig kurs, men det känns som vikten bör ligga vid viktigare kurser. 4,5hp max bör denna kurs var!» (3)
- Bra att känna till, men att kunna allt det vi förväntas göra känns inte relevant» (3)
- Känns lite omodern, borde se mer till helheten i ett produktionssystem som tex scania/toyota och varför dom är så framgångsrika. » (4)
- Det är något som är relevant för framtida arbetsliv men kursen behövs göras om något.» (4)
- Jag tycker kursen som helhet är väldigt relevant i det att man skall förstå sig på organisationer och dylikt. Dock ser jag hellre mer vikt på arbete och mindre på en tentamen. Då tentan inte varit än kan jag dock inte bedömma om dess upplägg tar upp det som ett arbete kan ta upp ändå.» (4)
- Viktiga saker att veta och ha koll på.» (4)
- Beror på vilken inriktning man väljer men om man på något sätt ska jobba som ledare senare i livet så är den väldigt givande.» (4)
- Bra för bredden i utbildningen » (4)
- Tycker att organisationspsykologi är viktigt att förstå om man ska jobba i industin» (5 Stor)
- Det förbereder oss på riktiga situationer.» (5 Stor)
- Jag känner att mycket av detta har jag användning av i det verkliga arbetslivet. Under kursen har jag fått många tips på hur man skapar bra arbetsmiljö m.m.» (5 Stor)
- Om man söker att ha personalansvar i arbetslivet är denna kurs väldigt bra att ha läst» (5 Stor)
- Viktiga delar som annars lätt förbiser. » (5 Stor)
- Är väldigt viktigt att ha en kurs av denna typen då man läser mycket ämnen som rör produktion och tillverkning. Är viktigt att få en inblick i hur organisationspsykologi och ledarskap kan påverka stämningen och effektiviteten på en arbetsplats. Har varit en mycket intressant kurs.» (5 Stor)
- Jag är väldigt intresserad av kurser av denna karaktär och jag tycker att de ger mig en bra grund att stå på i framtida yrkesval.» (5 Stor)
- Jag går Maskin för bredden på utbildningen, och då innefattas produktion och produktionspersonal. Högst representativ!» (5 Stor)
- Mycket intressant kurs som innefattar kunskap som inte bara är bra att ha i arbetslivet utan också utanför arbetet.» (5 Stor)


Sammanfattande fråga

16. Om du summerar dina intryck av kursen som helhet, vilket omdöme vill du då ge den?

80 svarande

1 En usel kurs»3 3%
4 5%
24 30%
42 52%
5 En riktigt bra kurs»7 8%

Genomsnitt: 3.57

- Det är dags att lägga ner denna urusla kurs. Kursen tillför inget för M-programet och borde läggas ner omgående. » (1 En usel kurs)
- Innehållsmässigt intressant litteratur och intressanta frågor i kursen, dock har man INGEN som helst aning om man förstår någonting rätt. Enda chansen man har att få reda på det är att skrivva tentan och därefter få veta. Ingen Feedback som är så viktigt för inlärning....» (1 En usel kurs)
- Ett intressant ämne som tyvärr blir ganska tråkigt i nuvarande upplägg. Speciellt när egna tankar och värderingar inte tillåts få någon plats.» (2)
- Det borde vara fler case och mindre fokus på tentan som mest avser hur väl man har läst och tolkat boken. I caset fick man en inblick hur det skulle vara att jobba som managementkonsult och det var väldigt lärorikt.» (2)
- Syftet är kanon, men allt kan bli bättre!» (3)
- Intressant, men oproportionerligt stora insatser för poängen om man jämför med andra kurser. Exempelvis industriell ekonomi på 4,5hp, om denna motsvarar sina poäng borde IPO vara minst 7,5hp» (3)
- Toyota, släpp glorifieringen! Att ta ett system från en annan kultur och sedan byta namn på den gör den inte effektiv, se valfritt svenskt företag t.ex. SKF. Ta bra och relevanta delar för att sedan skapa något eget som är anpassat för den kultur den skall användas i. Tips från coachen :)» (3)
- Objektivt 3/5, subjektivt 1/5.» (3)
- Ämnet i sig är MYCKET intressant och enligt min åsikt av största betydelse för att man som person ska få förståelse för hur arbetsplatser byggs upp! Dock tycker jag att den innefattar på tok för mycket utantillkunskap vilket inte är något som jag kommer bära med mig i framtiden, eftersom jag kommer glömma av den så fort jag går ur tentasalen! Det hade vart bättre med ett stort grupparbete, i stil med praktikfallet, där de olika teorierna kan användas och man får en bättre förståelse! » (3)
- Jobbig med CASE och så mycket utantillkunskap. i övrigt intressant» (3)
- Bra kurs, mycket att läsa som kan förvirra en lite.» (4)
- Rollspelet ska bort. Annars mycket bra och lärorikt med dugga och praktikfall.» (4)
- Svårt att skriva ett poänggivande svar på duggan» (4)
- Känns relevant» (4)
- Bra att behöva tänka lite djupare. Att förstå att de ytliga problemen kanske inte är dom grundande anledningarna.» (4)
- skulle dock vilja ha kursutvärderingen efter tentan.» (4)
- En bra kurs i ett ämne som inte är det mest intressanta på maskinutbildningen» (4)
- En riktigt bra kurs MEN jag var inte så intresserad att jag skulle ge den en femma.» (4)
- Bra innehåll, lärorikt. Väldigt väldigt brett, hade kunnat vara mer inriktat på vissa delar för att få en djupare förståelse, nu hinner man inte ta till sig all information om man ska hinna med andra kurser också.» (4)
- Det är bara synd att den krockar så med IKOTen, dock tror jag tillskillnad från läsperiod tre där jag kände att de andra kursena tog för mycket tid att IKOT är den felande länken och jag skulle hellre lagt mer tid på IPO.» (4)
- Intressant kurs med, i mina ögon, viktigt innehåll!» (4)
- Det är en mycket bra kurs men ibland var det svårt att uppskatta den och hålla sig engagerad. Ämnet är ju väldigt intressant. » (5 En riktigt bra kurs)
- Väldigt intressant kurs som belyser många viktiga punkter om organisation och psykologi på arbetsplatser och i andra grupper som man i vanliga fall inte tänker så mycket på. Kursen har gett mig än större förståelse för hur saker hänger ihop.» (5 En riktigt bra kurs)
- En spännande kurs med bra djup och bredd. Eventuellt hade jag gärna sett lite mer produktionsspecifika element, som balanseringstider och omställningar.» (5 En riktigt bra kurs)Kursutvärderingssystem från