ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Linjär algebra och numerisk analys (2012), TMA671

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-08
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

61 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
17 27%
27 44%
5 (över förväntan)»17 27%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig.» (3)
- Speciellt numerisk analys var bättre och roligare än jag trott.» (4)
- Hade fått höra av äldre studenter att man skulle börja fatta lin. algen från LP1 samt bli vän med Matlab i den här kursen. Det visade sig stämma utmärkt.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

61 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
2 3%
13 21%
5 (mycket relevant)»46 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.72

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

61 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 1%
10 16%
29 47%
5 (Mycket bra avvägt)»21 34%

Genomsnitt: 4.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det kändes som om övningsuppgifterna inte riktigt svarade mot det som var viktigt inför tentan.» (4)
- Ganska typad tenta, vilket leder till att man lär sig det som kan komma på denna extra bra - och jag utgår från att det är det som är viktigast, så det behöver inte vara något negativt.» (4)
- Ganska typad tenta, dock kan man framhalla det viktiga i kursen pa sa satt.» (4)
- Tentan kandes valdigt typad. Den kandes lattare an andra tentor (inte relativt hur mycket jag pluggat utan snarare hur stort utbudet var)» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

60 svarande

<25%»5 8%
25-50%»7 11%
50-75%»11 18%
>75%»37 61%

Genomsnitt: 3.33

- Brukar inte gå på föreläsningar i allmänhet.» (<25%)
- Många förutsägbara (och tidiga) föreläsningar.» (25-50%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

61 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 1%
14 24%
22 37%
5 (mycket bra)»21 36%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kvalitet på föreläsningarna där det märks att Ivar vet vad han pratar om. Dock kändes de lite poänglösa då nästan allt som sades stod ordagrant i boken.» (3)
- Det hade varit bra om upplägget är som MIT. En mycket snabb genomgång om förra föreläsningens huvudämnen, samt några rubriker på denna föreläsnings huvudpunkter» (3)
- Mycket direkt ur boken, gärna fler exempel som inte hör till boken» (3)
- Mycket direkt ur boken, gärna fler exempel som inte hör till boken» (3)
- Enormt mycket information att ta in. Stundtals svårt att hänga med.» (3)
- Ivar är en bra föreläsare, håller ett lagom tempo, varken för snabbt eller för långsamt och fokuserar inte på onödiga detaljer när han räknar exempel.» (4)
- lite tråkiga. Stockholmaren sög» (4)
- Väldigt pedagogiska, välstrukturerade och givande. All cred till Ivar! Det enda som möjligtvis kan invändas är att man riskerar att få skrivkramp eftersom Ivar liksom skriver hela boken en gång till på tavlan under kursens gång. Personligen lär jag mig i och för sig bra genom att skriva ner saker, så jag tyckte oftast att det var bra.» (4)
- Bra, speciellt när Ivar tog exempel som inte var helt identiska med de som fanns i boken.» (4)
- Väldigt bra föreläsningar, och bra framförda av en engagerad föreläsare.» (5 (mycket bra))
- Goda föreläsningar i lagom tempo. Föreläsaren kändes engagerad och kunnig. Anekdoter var ett trevligt inslag.» (5 (mycket bra))
- Ivar ar jattebra!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om storgruppsövningarna?

61 svarande

1 (inte alls bra)»2 3%
9 16%
23 41%
16 29%
5 (mycket bra)»5 9%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För lite förklaring hur han kommer fram till svaren» (1 (inte alls bra))
- För lite förklaring hur han kommer fram till svaren» (1 (inte alls bra))
- Gav ingenting. Övningsledaren skrev bara upp svaren, inga uträkningarn. » (1 (inte alls bra))
- Det gick lite fort» (2)
- John är duktig men det fanns alldeles för många storgruppsövningar.» (3)
- Väldigt virrigt med vad som skrevs, många misstag när det gäller att skriva av siffror.» (3)
- hade hellre sett mer betoning på svårare teori och mindre på enkla standarduppgifter» (3)
- Jag tycker John borde göra ett kompendium med lösningar så att man kan göra övningarna helt på egen hand.» (3)
- Lite snabbt ibland, lite langsamt ibland.» (3)
- Mycket siffror. Bättre på slutet» (3)
- Bra att få se exempel, men det blev väldigt lite schemalagd egen räkning under veckorna.» (3)
- Ibland gjordes uppgifter på ett visst sätt, utan att man riktigt gick in på varför man använde sig av de metoder man använda.» (4)
- De uppgifter som John förberett fungerade bra, men han hade kunnat vara mer mottaglig för frågor. Dessa fick ofta svaret "Det tar för mycket tid att gå igenom det nu."» (4)
- I stort sett alla tillfällen slutade vi ca 15 minuter för tidigt, så det hade varit bra med några fler uppgifter. Uppgifterna som John gick igenom kunde även ha varit lite svårare (basic-uppgifterna kan man ju läsa om i boken).» (4)
- många kommer säga att de var för lätta och många kommer säga att det gick för snabbt. Jag tror att de var felinriktade. Att se på när någon snabbt gör uppgifter på tavlan hjälper inte. De skulle inriktas på lösningsmetoder. vissa gånger sa han inte ens hur han gjorde en viss uppgift. hur ska man tänka när du ser en sån här uppgift ? så skulle han bättre gått igenom. vissa sådana saker gås igenom på föreläsningarna men här kanske mer i praktiken » (4)

7. Hur givande var storgruppsövningarnas innehåll?

61 svarande

1 (inte alls givande)»2 3%
8 14%
17 31%
18 33%
5 (mycket givande)»9 16%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer givande om man förstår vad han gjort. Många liknande uppgifter» (2)
- Mer givande om man förstår vad han gjort. Många liknande uppgifter» (2)
- Ibland räknades liknande uppgifter flera gånger. I övrigt bra innehåll.» (3)
- Kunde lagts mer fokus på diverse bevis. Men bra innehåll oavsett.» (4)
- De fungerade som ett substitut för lösningsförslag.» (4)
- Det var bra att få se hur upger ska lösas då facit till boken är under all kritik! DEt är ju lösningen som räknas o många av upgerna i boken har många olika svar, men samma lösningar... Så jag gick mest på storgruppsövningarna för att få lösningar! Går det o fixa att göra ett facit (lösningar) till några upger i boken ?» (5 (mycket givande))

8. Vad tyckte du om tempot på storgruppsövningarna?

60 svarande

1 (alldeles för lågt)»0 0%
7 13%
27 50%
16 30%
5 (alldeles för högt)»3 5%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 3.28

- Ibland för långsamt.» (?)
- Mer varierat innehåll av övningar» (2)
- Mer varierat innehåll av övningar» (2)
- jättebraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa» (3)
- Det var lite varierat. En del tyckte att det lätta materialet gick för långsamt och det svåra för fort.» (3)
- Vissa steg i uträkningarna förklarades ibland dåligt och blev därför svårt att följa. Ofta bra.» (3)
- Med tanke på att vi slutade tidigt förstår jag inte varför vi hoppade över "enkla" detaljer. Ibland förstod vad han hade hoppat över, ibland inte...» (4)

9. Vad tyckte du om räkneövningarna?

61 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
7 17%
13 33%
14 35%
5 (mycket bra)»5 12%
Deltog ej»22

Genomsnitt: 3.43 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- gick inte så mycket.» (2)
- Hade föredragit att de inletts med genomgång.» (3)
- Bra, jag hade möjlighet att fråga om jag behövde hjälp.» (4)
- Mycket bra, förklaringarna och hjälpen man fick var kanon» (4)
- Mycket bra, förklaringarna och hjälpen man fick var kanon» (4)
- Ett bra ställe att fråga om hjälp.» (4)
- I.o.m att vi fått se exempel på storgruppsövningarna var det bra att räkneövningarna ägnades åt egen räkning. En handledare på två klassrum gjorde dock att det tog tid att få hjälp i många fall.» (4)
- bra hjälp» (5 (mycket bra))

10. Skulle du föredra att ha två räkneövningar och en storgruppsövning i veckan istället för en räkneövning och två storgruppsövningar?

61 svarande

Ja»20 41%
Nej»28 58%
Vet ej»13

Genomsnitt: 1.58

- Ja, om det skulle innebära att viss tid las på demonstration på räkneövningarna.» (Ja)
- Det lilla jag deltog sa kande jag att rakneovningarna gav mer.» (Ja)
- Ja för då skulle man kunna fokusera mer på de relevantaste övningarna och ta fler exempel på lektionen» (Ja)
- Ja för då skulle man kunna fokusera mer på de relevantaste övningarna och ta fler exempel på lektionen» (Ja)
- Det hade nog varit lite bättre. Kanske räkna ett par typtal i början av räkneövningarna istället i så fall?» (Ja)
- Bra med storgrupp så man ser lite lösningar, men generellt kanske tempot på de kan vara lite högre!» (Nej)
- Nej, eftersom boken är så pass kortfattad var det bra att John gick igenom uppgifter som visade hur man skulle göra. » (Nej)
- Bättre med storgruppsövningar» (Nej)
- inte om de görs på sättet jag menar men annars Ja » (Nej)

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

60 svarande

1 (Mycket liten)»3 5%
7 11%
10 16%
20 33%
5 (Mycket stor)»20 33%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Läste det mesta i boken.» (2)
- Tröttnade på föreläsningarna, läste själv och räknade tentor i två veckor. » (2)
- Framförallt föreläsningarna.» (5 (Mycket stor))
- Svårt att ta till sig materialet på egen hand, s¨,å undervisningen har varit till stor hjälp.» (5 (Mycket stor))

12. Anser du att dina förkunskaper i MATLAB var tillräckliga för laborationerna?

61 svarande

Ja»46 76%
Nej»14 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.23

- Ansåg mig väldigt svag på MATLAB innan kursen, men har nu blivit mycket bättre. Det är dock inte MATLAB-kraven i denna kursen som är för höga utan MATLAB undervisning tidigare som har varit alldeles för dålig.» (Ja)
- Förkunskaperna var tillräckliga för första laborationen, men de andra 3 blev svårare om man gjorde dem innan man gick igenom materialet i LANA. Dock var lab 2 även i efterhand mycket jobbigare / klurigare än vad de andra var.» (Ja)
- Ja, även om jag definitivt gärna hade haft en separat MATLAB-kurs. » (Ja)
- Egentligen borde vi ha mer undervisning i matlab. Det var inte svårt att lära sig vad man skulle göra i labortaionerna men det hade gått mycket snabbare om man visste redan från början hur allting funkade.» (Ja)
- Man fick lära sig lite under laborationerna» (Ja)
- Man lär sig ju efterhand. Hade gärna haft en riktig kurs i MATLAB. Mycket tid som slösas på bort på att förstå MATLAB-doc:en.» (Ja)
- Nastan. Kursen var bra for att man larde sig mycket matlab sa i slutet av kursen hade man tillrackliga kunskaper iaf ^^» (Ja)
- Behövde viss vägledning på vissa uppgifter men i allmänhet bra» (Ja)
- Kändes konstigt att man bara skulle sätta igång med labbarna/bonusuppgifterna när teorin skulle gås igenom först flera veckor senare. Å andra sidan gav det en större förståelse. » (Ja)
- Ja, speciellt när man gjort bonusuppgifterna i föregående kurser.» (Ja)
- Det var sVÅRA obligatoriska uppgifter!!» (Nej)
- Saknar fortfarande ordentlig grundkunskap om Matlab. Varför finns det ingen kurs som ger sådana?!» (Nej)
- Tycker inte att vi fått någon gedigen matlabkunskap, man lär sig någon liten ny sak för varje laboration/bonusuppgift men känner inte att man har något helhetsgrepp» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.76


Laborationer

13. Hur stort inlärningsvärde hade laboration 1?

Laboration 1 behandlade svartkroppsstrålning, Wiens lag, användning av bl.a. fminbnd, quad, ode45.

60 svarande

1 (mycket lågt)»0 0%
7 12%
24 42%
20 35%
5 (mycket högt)»5 8%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ganska klurig uppgift med en avslutning som kändes lite idiotisk (lösning av integral med od45).» (3)
- Jag löste uppgiften dock anser jag inte att jag eller min labbkompis fick någon djup förståelse förfminbnd, quad, ode45.» (3)
- Svart att fatta hur man ska anvanda ODE» (3)

14. Hur upplevde du svårighetsgraden på laboration 1?

Laboration 1 behandlade svartkroppsstrålning, Wiens lag, användning av bl.a. fminbnd, quad, ode45.

60 svarande

1 (alldeles för lätt)»2 3%
11 19%
38 66%
6 10%
5 (alldeles för svår)»0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.84

- Mycket repetition» (2)
- Lagom.» (3)
- Sista delen med ode kändes som den kom för tidigt i kursen» (4)

15. Hur stort inlärningsvärde hade laboration 2?

Laboration 2 behandlade optimering med tillämpning av bivillkor, punkter på en sfär, användning av fmincon.

59 svarande

1 (mycket lågt)»1 1%
3 5%
11 19%
26 46%
5 (mycket högt)»15 26%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förstod inte alltid vad jag gjorde» (3)
- Cool uppgift som verkligen demonstrerar matlabs kraft.» (5 (mycket högt))

16. Hur upplevde du svårighetsgraden på laboration 2?

Laboration 2 behandlade optimering med tillämpning av bivillkor, punkter på en sfär, användning av fmincon.

60 svarande

1 (alldeles för lätt)»1 1%
0 0%
26 45%
28 49%
5 (alldeles för svår)»2 3%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.52

- Lite för svår.» (4)
- väldigt svårt att förstå hur fmincon fungerade» (4)
- lite dumt att bara ha matlabs helpfunktion att luta sig på vad det gällde kunskap om fmincon.» (4)
- svårt och utmanande men bra avvägt» (4)
- kommandon man aldrig hittat själv» (4)
- fmincon var svår att sätta sig in i rent syntax-mässigt. Jag hade gärna haft en förklaring av den lite snabbt på någon storgruppsövning eller liknande.» (4)
- Väldigt stort hopp mellan lab 1 och lab 2. När man fick hjälp med hur fmincon fungerade så blev det lättare, men nästintill omöjligt att lista ut det på egen hand.» (4)

17. Hur stort inlärningsvärde hade laboration 3?

Laboration 3 behandlade numerisk lösning av differentialekvationer från elektromagnetisk fältteori, uppställning av differentialsystemet på matrisform, användning av Euler fram och bak och trapetsmetoden, en laddnings väg inom ett cirkulärt magnetfält.

60 svarande

1 (mycket lågt)»0 0%
1 1%
13 22%
22 38%
5 (mycket högt)»21 36%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt bra att få se hur Euler fram och bak diffade från den riktiga lösningen.» (4)
- Den här laborationen gjorde att det var lättare att förstå mycket av den numeriska delen av kursen i efterhand då man hade något att relatera till.» (4)
- Gav bra känsla för numeriska lösningsmetoder.» (5 (mycket högt))

18. Hur upplevde du svårighetsgraden på laboration 3?

Laboration 3 behandlade numerisk lösning av differentialekvationer från elektromagnetisk fältteori, uppställning av differentialsystemet på matrisform, användning av Euler fram och bak och trapetsmetoden, en laddnings väg inom ett cirkulärt magnetfält.

60 svarande

1 (alldeles för lätt)»1 1%
3 5%
32 56%
19 33%
5 (alldeles för svår)»2 3%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.31

- den sista deluppgiften var svår att förstå utifrån mina matlab kunskaper» (4)

19. Hur stort inlärningsvärde hade laboration 4?

Laboration 4 behandlade numerisk lösning av differentialekvationer från mekanik, användning av ode45, sol och deval.

60 svarande

1 (mycket lågt)»0 0%
10 18%
20 36%
17 30%
5 (mycket högt)»8 14%
Vet ej»5

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Presenterade inte mycket nytt utöver Lab3, dessutom lite luddigt vad man faktiskt höll på med (sol, deval osv.)» (2)
- Stor del av den här laborationen gicks igenom på en föreläsning i mekanik 2.» (3)

20. Hur upplevde du svårighetsgraden på laboration 4?

Laboration 4 behandlade numerisk lösning av differentialekvationer från mekanik, användning av ode45, sol och deval.

60 svarande

1 (alldeles för lätt)»3 5%
10 18%
35 63%
6 10%
5 (alldeles för svår)»1 1%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.85

- Eftersom vi precis gjort exakt samma sak i mekaniken var första delen inte speciellt svår. Den andra delen med sol och deval var lite krångligare för att jag saknade matlab-kunskap.» (3)
- Otydligt hur man skulle använda sol och deval. » (4)

21. Fanns det tillräcklig handledning för laborationerna?

60 svarande

Ja»50 94%
Nej»3 5%
Ej sökt handledning»7

Genomsnitt: 1.05

- Bästa kursen hittills vad gäller labhandledning.» (Ja)
- Nån eller några av gångerna var det kaos, annars bra.» (Ja)
- Jättebra att det fanns många handledare på plats så att man kunde få hjälp relativt snabbt och slapp sitta och förtvivla. Någon av handledarna hade en tendens att sudda ut hela ens program och skriva in sitt eget istället för att försöka förstå hur man själv tänkt och rätta till det, det var lite enerverande.» (Ja)
- Handledarna tog sig verkligen tid att förklara, jätte bra » (Ja)
- Handledarna tog sig verkligen tid att förklara, jätte bra » (Ja)
- alla behövde hjälp samtidigt...» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.71


Bonusuppgifter

22. Hur stort inlärningsvärde hade bonusuppgifterna?

61 svarande

1 (mycket lågt)»1 1%
2 3%
3 5%
25 43%
5 (mycket högt)»27 46%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.29 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra att bonusuppgifterna fokuserar mycket på numerisk linjär algebra, som inte är lika vanligt på tentan.» (4)
- Eftersom kursen behandlar en hel del datororienterad matematik som är svår att examinera på en tenta, var bonusuppgifterna och labbarna en chans att examinera sig själv på användbara MATLAB-tekniker.» (4)
- Väldigt bra när jag hade läst och räknat på det innan, dåligt då jag inte gjort det.» (4)
- lärde mig saker som hjälpte mig på tentan» (5 (mycket högt))
- Roliga och relevanta uppgifter som ofta visade på någon av tillämpningarna för linjär algebra/numerisk analys.» (5 (mycket högt))
- Lärde mig mer på bonusuppgifterna än på föreläsningarna. » (5 (mycket högt))
- Väldigt intressanta och givande!» (5 (mycket högt))

23. Hur upplevde du svårighetsgraden på bonusuppgifterna?

61 svarande

1 (alldeles för lätt)»0 0%
2 3%
48 84%
7 12%
5 (alldeles för svår)»0 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.08

- Svårighetsgraden varierade väldigt, uppgift 8 gjorde vi på under en timme, medan andra (t ex 2 och/eller 4) tog betydligt längre tid. » (3)
- Fanns både svåra och lättare uppgifter, hjyffsad avvägning» (3)
- Fanns både svåra och lättare uppgifter, hjyffsad avvägning» (3)
- Varierande svårighetsgrad, men ofta lagom.» (3)
- Valdigt ojamnt dock. Vissa tog mycket mindre tid an andra for samma poang.» (4)

24. Fanns det tillräcklig handledning för bonusuppgifterna?

60 svarande

Ja»30 76%
Nej»9 23%
Ej sökt handledning»21

Genomsnitt: 1.23

- De ville inte savara pa sa mycket, men det var meningen?» (?)
- Nån eller några av gångerna var det kaos, annars bra.» (Ja)
- Tanken är väl att man inte ska få så mycket handledning på bonusuppgifterna, men det gick att få svar på grundläggande frågor.» (Ja)
- Fanns det ens???????? Ingen ville hjälpa mig med dem :(» (Nej)
- Vi fick aldrig fråga de på matlab tillfällena om något, förstår det, men lite skumt ändå. man vill ha lite "ledning"/respons på om man tänker rätt eller ej!» (Nej)
- Fanns det handledning? Om det var under laborationstimmarna, så var hjälpen obefintlig.» (Nej)
- Jag forstar att handledarna inte vill hjalpa till sa mycket men jag tycker att de borde det. Bonuspoangen borde man fa for insats och lardom ist for eget arbete。, Det hade okat effektiviteten och inlarningen vilket anda ar huvudsyftet。,» (Nej)
- Handledarna var ej förberedda och kunde inte svara på många frågor angående uppgifterna» (Nej)
- Handledarna var ej förberedda och kunde inte svara på många frågor angående uppgifterna» (Nej)
- många sökte samtidigt» (Nej)
- Handledarna svarade ofta att de inte fick ge handledning för bonusuppgifterna. Visserligen får man ju bonuspoäng för dem, men rent inlärningsmässigt så hade jag gärna fått lite hjälp ibland då jag fastnade. Jag vill ju veta hur man gör.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.29


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

25. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

61 svarande

Ja»0 0%
Nej»61 100%

Genomsnitt: 2

- Ivar måste dock sluta säga att saker är lätta/uppenbara, det är extremt irriterande och jag tog illa upp av det!» (Nej)
- fundera på om ni inte ska omformulera denna fråga för den är rätt "läskig"» (Nej)

26. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

1 (För låg)»0 0%
3 4%
42 68%
14 22%
5 (För hög)»2 3%

Genomsnitt: 3.24

- Skillnaden mellan en 3a och 5a blev enorm på denna kurs. För att satsa på en 5a var man i princip tvungen att lära sig varje ord i boken. Ville man däremot ha en 3a räckte det med att göra bonusuppgifterna och lära sig diagonalisera (typ).» (2)
- Absolut inte för låg. Labbar och bonusuppgifter tar mycket tid - lite svårt att hinna räkna också.» (3)
- Det var mkt men det behövs på en så viktig kurs. » (4)
- Väldigt mycket satser och bevis. Hade varit lättare med fler exempel i boken» (4)
- Väldigt mycket satser och bevis. Hade varit lättare med fler exempel i boken» (4)
- Tar mycket tid och tempot är högt, speciellt på föreläsningarna. Tycker i efterhand att man har lärt sig väldigt mycket.» (4)

27. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 13%
Mycket bra»47 77%
Har ej sökt samarbete»6 9%

Genomsnitt: 3.96

28. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

60 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»19 31%
Mycket bra»28 46%
Har ej sökt hjälp»10 16%

Genomsnitt: 3.75

- I stort sett bra, men jag hade gärna velat kunna få hjälp även med bonusuppgifterna. Ofta fick man svaret från handledarna att de inte fick hjälpa. I alla övriga fall var dock hjälpen mycket bra.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

29. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

61 svarande

1 (ej prisvärd)»2 3%
7 11%
7 11%
22 36%
5 (mycket prisvärd)»22 36%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.91

- fanns alldeles för många fel i boken (även utöver de på rättningspappret) för att jag skulle ha köpt den till det priset... » (1 (ej prisvärd))
- Svårläst, men en del bra innehåll» (2)
- Jag tyckte boken var ganska otydlig och har använd mig mycket av andra böcker, den numeriska delen var dock mycket bättre än linjär algebra delen» (2)
- Det är bra att Ivar själv skrivit den och den är ganska bra men har många fel i sig och skulle kanske ge lite exempel på uppgiftslösningar» (2)
- Hade varit prisvärd om lösningar hade funnits tillgängliga» (2)
- Hade varit prisvärd om lösningar hade funnits tillgängliga» (2)
- Boken var ganska dålig. Få exempel. » (2)
- Stod samma sak som på föreläsningarna» (3)
- Vissa moment som förekom på föreläsningar och laborationer kunde inte i full detalj återfinnas i boken.» (4)
- Tycker egentligen att kompendiet är bra, men främst algebradelarna blir lite utan perspektiv och helhetsgrepp. Det skulle vara mycket bättre att återinföra Ley som kurslitteratur istället för Sparr i den inledande kursen i linjär algebra. Då skulle man kunna ha denna även i LANA-kursen.» (4)
- Bokens material gicks igenom på föreläsningarna, vilket gjorde att man inte läste så mycket i boken. När man hade lite ork kvar på kvällarna var det bra att skumma igenom morgondagens material för extra förståelse.» (4)
- Prisvärd i den mening att den sammanfattade hela kursen i ett kompendie.» (5 (mycket prisvärd))
- billig, 100% motsvarande kursen.» (5 (mycket prisvärd))
- Billig bok, men inte bra... för lite exempel och uppgifterna var inte så bra, saknade facit/lösningar...» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bra bok.» (5 (mycket prisvärd))
- Lay+Heath istället, mycket prisvärda.» (Köpte inte boken)

30. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

1 (Mycket liten)»2 3%
5 8%
17 27%
17 27%
5 (Mycket stor)»20 32%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Använde Lay istället. Alldeles för lite exempeluppgifter i kompendiet.» (1 (Mycket liten))
- Problemet var att eftersom det var just en sammanfattning så fick man leta på internet för lite mer djup som kanske borde vara med. Jag tänker mest på den numeriska biten.» (3)
- Lösningsförslag hade verkligen underlättat ibland, även bevis förslag även om det sällan tas med i facit » (3)
- Tentorna gav mest. » (3)
- Lösningar på gamla tentor har varit till mycket stor hjälp. Boken har varit bra vid repetition.» (3)
- Boken innehöll precis (knappt) kursen, och ofta fanns det inte exempeluppgifter så att man kunde lösa uppgifterna i boken. Facit till tentor gjorde att jag kunde förstå uppgifterna, speciellt de numeriska uppgifterna. Det borde definitivt finnas facit till fler uppgifter, och ofta mer än endast "ja" eller "18". Speciellt på visa-uppgifterna är det svårt att veta om man har gjort rätt, så där bör det finnas en exempellösning eller i alla fall en ledning. » (4)
- tentor var ace» (5 (Mycket stor))
- Kompendiet kändes bra skrivet man fick en känsla för vad som var viktigt. Men lösningsförslag till uppgifterna saknades, vilket gjorde att räkneuppgifterna blev rätt menlösa att göra. Står det "JA" i facit har man ingen aning om man gjort rätt eller inte. Lägg till ett häfte med lösningsförslag och exempeluppgifter så tycker jag kompiendiet är fullkomligt. » (5 (Mycket stor))
- Kurslitteratur och khanacademy. Lite fattigt med exempel i kompendiet.» (5 (Mycket stor))
- läste bara boken, inga föreläsningar» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.78


Kommentarsfrågor

31. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

61 svarande

Ja»57 96%
Nej»2 3%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.03

- Väldigt bra hemsida» (Ja)
- Tycker att det var lite jobbigt att lösa uppgifter i kompendiet, fanns inget lösnings förslag. Om man fastnade på en uppgift var det liksom att skita i den för att man inte kuna lösa den. Så kankse lite mer lösningar och så i facit skulle underlätta i vissa fall hur man bör tänka.» (Nej)
- dszadxfnhjstdrfyh fgy dxsft» (Nej)

32. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta.»
- Ivar var en ritkigt bra föreläsare!»
- Examinator och kurslitteratur.»
- Mängden bonusuppgifter och kvaliteten på labbarna.»
- Allt.»
- Predikan»
- Laborationerna och bonusuppgifterna.»
- Föreläsningarna, bonusuppgifterna, labbarna, storgruppsövningarna.»
- Både Ivar och John var väldigt bra!»
- Bonusuppgifterna och föreläsningarnas upplägg.»
- Labbarna och bonusuppgifterna var bra. Om boken ska vara kvar måste det finnas facit till den och fler exempeluppgifter. »
- Bonusuppgifterna är mycket intressanta och lärorika. Dessa borde behållas.»
- Ivar, laborationerna och bonusuppgifterna samt tentans uppbyggnad. Allt detta var extremt bra!»
- Laborationerna, storgruppsövningarna»
- Storgruppsövn»
- Systemet med bonusuppgifter.»
- storgruppsövningar»
- Ivars predikan»
- Det är den viktigaste kurs jag haft hittills som binder samman så mycket av det vi gjort i andra kurser. allt innehåll måste bevaras. »
- Se over hur poangen pa bonusuppgifterna fordelas.»
- Systemet med laborationer och bonus uppgifter. Samt Ivars som lärare, väldigt pedagogisk.»
- Handledarna på räknestugorna och laborationerna»
- Handledarna på räknestugorna och laborationerna»
- labbar & bonus»
- Matlabdelarna»
- bonusuppg»
- Mycket bonusuppgifter och labbar.»
- Laborationer och bonusuppgifter.»
- Helheten med både laborationer, bonusuppgifter och föreläsningar.»
- Laborationer och Bonusuppgiftskonceptet.»
- Laborationer och bonusuppgifter.»

33. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentatiden hade gärna fått vara längre.»
- Fixa lösningar till facit»
- För många övningstillfällen. Slopa gärna en av storgruppsövningarna.»
- Jag skulle gärna haft ett kompendie som förklarade lite mer och inte går så direkt på sak.»
- Jag saknade någon sorts poäng med att gå på föreläsningarna. Detta skulle i princip kunnat vara en distanskurs med vissa sammankomster.»
- Förtydliga laboration 2. Fmincon hade inte använts innan, och ett exempel på hur man konstruerar en kod för denna funktion skulle underlättat arbetet.»
- ööh. Bränn stockholmaren?»
- Ivar kan gärna ha en kort genomgång i början av varje lektion om vad han precis har gått genom och vad han ska gå genom. Ibland var det svårt att sätta innehållet i föreläsningen i perspektiv.»
- Kurslitteratur»
- Bättre facit till boken.»
- Johns sätt att ha storgruppsövningarna på, man borde inte känna sig dum för att man ställer frågor.»
- Mer pedagogisk kurslitteratur. En 3-4 minuters genomgång i början av varje föreläsning om förra och denna föreläsningens innehåll.»
- Fler lösningsförslag till de rek. uppg.»
- Lösningar till uppgifter!!»
- mer kunskap i matlab, ev ny kurslitteratur samt lösningsförslag (mkt bra lösningar till tentorna iofs)»
- boken och kanske storgruppsövningarna »
-
- Bara en storgruppsövning och tillgång till lösningar till boken»
- Bara en storgruppsövning och tillgång till lösningar till boken»
- kurslitteraturen»
- Storgruppsövningarna. Boken. »
- exemplen»
- Gör storgruppsövningarna bättre, exempelvis genom mer översiktlig genomgång istället för en massa tragglande med uppgifter som ädnå påminner om varandra.»
- Mer lösningsförslag på rekommenderade uppgifter.»
- Lite mer schemalagd tid till egen räkning»

34. Övriga kommentarer

- Överlag bra kurs, det enda som var jobbigt var att det saknades facit som sagt»
- Väldigt bra examination efter en mycket intressant kurs.»
- waqRTE>Yrus56i»
- Något oklart om man skulle invänta Ivars teorigenomgångar innan man gjorde motsvarande laboration. Jag frågade och han sa att man inte skulle vänta (om inte annat gås det som tas upp i labbarna igenom väldigt sent, typ LV7), men å andra sidan gick han sedan igenom lite hur man skulle göra - att göra labbarna först efter detta skulle ha besparat oss mycket möda. Väldigt bra kurs!»
- Ivar är en av de bättre lärarna som vi har haft. »
- Nyhetsflödet skulle kunna presenteras mer centralt på kurshemsidan (som i meken). Sjukt bra man har blivit på MATLAB! Helt plötsligt känns det som att man kan läsa sig till vad som helst medelst product help. »
- Glad sommar!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.79
Beräknat jämförelseindex: 0.69


Kursutvärderingssystem från