ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-4 Industriell organisation, IAR075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-27 - 2012-06-11
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»4 40%
Cirka 20 timmar»6 60%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.6


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 60%
100%»4 40%

Genomsnitt: 4.4

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

10 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»1 10%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»9 90%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.7

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»7 70%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 3.4

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»7 70%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 3.1

7. Hur har den individuella inlämningsuppgiften fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»4 40%

Genomsnitt: 3.3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»7 70%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 2.9

9. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Redovisningssättet var lite konstigt, man kanske borde ha i förväg delat ut en uppgift till en person/grupp som man fick redovisa eller köra det som en vanlig inlämningsuppgift.»
- Väldigt bra föreläsare som verkade väldigt engagerade och mycket intressanta föreläsningar. Har varit ett riktigt nöje att läsa kursen, dock saknade jag något av en liten röd tråd genom hela kursen och någon form av sammankoppling i slutet på kursen, kändes mer som att man tog lite av varje utan någon koppling. Och en rättningsmall av något slag till inlämningsuppgifterna hade varit bra att ha, så man visste om man var helt ute och cykla eller inte. Dessutom kändes det som att vissa kom undan från att redovisa överhuvudtaget genom att komma sent, vilket känns lite respektlöst på ett obligatoriskt moment.. Bortsett från det är jag kanonnöjd med alla föreläsare och kursen i sig. Rekomenderar verkligen fler att läsa den!»
- Väldigt bra och intressanta föreläsningar»
- Var tråkigt att de inte la ut slides innan föreläsningarna. Mycket lättare om man har dem och kan lägga in kommentarer allt eftersom»


Case

10. Vad är ditt sammanfattade intryck av casen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»4 40%
Mycket gott»6 60%

Genomsnitt: 4.6

11. Tycker du att casen bidrog till inlärningen?

- Absolut, de fick en att tänka lite själv. De mesta i kursen är ju "common sense" men det är sällan man ser det på det sättet och verkligen tänker igenom allt.»
- Ja»
- Absolut! Bra att man "tvingas" gå igenom det.»
- Man lärde sig jättemycket på dem. Bra att samtala i grupp och hitta på lösningar. Skönt att vara en sådan liten klass, Kunde gärna varit 1-2 case till.»
- Ja, bra att sitta och diskutera i grupper»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»7 70%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.7

13. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»5 50%

Genomsnitt: 3.5

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

10 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»8 80%
Höjas lite»2 20%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.2

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

10 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»10 100%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 30%
Mycket gott»7 70%

Genomsnitt: 4.7

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Helt klart casen och inlämningsuppgiften!»
- Föreläsarna! »
- Case och föreläsare»
- Upplägget i stort! Kul med "specialiserade" lärare»
- Seminariumen»
- case»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En rättningsmall till uppgifterna bör läggas upp, och gärna lite tydligare rödtråd och "knyta ihop säcken" i slutet.»
- ett till tidigare case/inlämningsuppgift»

19. Övriga kommentarer

- Bra och intressant kurs»
- En övrig kommentar som inte specifikt är till den här kursen, men jag återigen blev påmind om är sättet obligatoriska moment behandlas. I den här kursen var inlämningen enbart för att man själv skulle lära sig(vilket det är i alla, men vi fick inga poäng för det). Det finns de i klasserna som satt i system att alltid dyka upp försent till sådana tillfällen. Kommer under sista kvarten för att sedan efter lektionen gå ner till läraren för att försäkra sig om att de är godkända. Tycker det är pinsamt på en skola som Chalmers. Snacket går även en hel del bland eleverna att fusket är mer utbrett än vad folk tror. Känns som lärarna tar det för en engångssak och låter det gå vidare, samt att de inte vill "smutsa" ner sin egen kurs. Kort och gott tycker jag att det här är något som behöver tittas över och Sektionen ihop med skolan sätter stopp för»


Kursutvärderingssystem från