ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-4 Fysik, FFY401

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-01
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»7 24%
Cirka 20 timmar»7 24%
Cirka 25 timmar»6 20%
Cirka 30 timmar»9 31%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.58


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»1 3%
25%»3 10%
50%»5 17%
75%»10 34%
100%»10 34%

Genomsnitt: 3.86

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

29 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»4 13%
Vet ej, målen är svåra att förstå»1 3%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»22 75%
Målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 3.58

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»19 65%
Vet ej/har inte examinerats än»7 24%

Genomsnitt: 3.13


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»14 51%

Genomsnitt: 3.4

6. Hur bra har övningarna fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»19 76%
Mycket bra»3 12%

Genomsnitt: 3

7. Hur fungerade laborationen?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»10 38%
Mycket bra»12 46%

Genomsnitt: 3.3

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 18%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»14 51%

Genomsnitt: 3.25

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»14 51%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.74

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»6 21%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»9 32%

Genomsnitt: 2.96

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Kurshemsidan är från 2003 och uppgifterna det står att man skall räkna på mekanikdelen stämmer inte överens med boken.»
- Fysikboken kändes överflödig och sved mest i plånboken. Däremot föreläsningsanteckningar och gamla tentor var högst relevanta.»
- Kurslitteratur i form av Fysikboken har jag inte använt alls. Däremot har utlagda tentor varit till enorm hjälp även om facit är fel på en del av dem.»
- jag tycker att detskanades information om vad man fick ha för hjälpmedel på tentan och information om den. hjälpmedeln fick man lista ut genom att läsa om duggan där det stod "samma som på tentan"»
- Skulle vara bra om materialet på hemsidan uppdateras något. Dels saknas det lösningsförslag till alla rekommenderade mekanikuppgifter, skulle också vara bra om vågföreläsningsanteckningarna på hemsidan var anpassade till visarmetoden istället för komplexa tal metoden. I första dokumentet med mekanikföreläsningsanteckningarna (om kinematik, Newtons lagar, fjädrar etc.) finns det två formler som är fel (båda angående uniform cirkelrörelse): står att ar=-v/(r^2) men det ska vara ar=-(v^2)/r. Det är också skrivet att a=ar+at men det ska vara a=sqrt((ar)^2+(at)^2). Kanske fler (rekommenderade) uppgifter i vågövningshäftet, speciellt med sådant som tas upp på tavlan (användning av visarmetoden för diffraktionsfenomen, beräkning av sannolikheter för elektronen att befinna sig inom ett visst område i vätematomen m.m.) men som inte finns med. Tentagränserna bör finnas på kurshemsidan.»
- sidan "läs och övningsprogram för mekanik" behöver struktureras upp bättre. som det är nu behöver man lägga mycket onödig tid på att förstå vad det är man skall göra (beroende på vilken bok man har) och vilken vecka.»
- Hade varit bättre att ha övningarna en annan dag. Det blev lite för mycket med 8 timmar fysik på en och samma dag. »
- Vissa scheman visade fel uppgifter för gamla upplagor av kurboken.»
- skulle vara bra med någon annan övningsledare än föreläsarna på räkneövningarna. De förklarar inte alltid så man förstår och så verkar de väldigt stressade på övningarna. man får aldrig chansen att fråga följdfrågor för att de ska springa o hjälpa nån annan.»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»10 35%
Har ej sökt hjälp»9 32%

Genomsnitt: 4

13. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»11 39%
Vet ej/Har ej sökt samarbete»8 28%

Genomsnitt: 3.96

14. Hur har det fungerat att samläsa kursen med ett annat program?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»17 62%

Genomsnitt: 3.59

15. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

28 svarande

Sänkas markant»1 3%
Sänkas lite»1 3%
Förbli densamma»24 85%
Höjas lite»2 7%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.96

16. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

28 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 3%
Förbli densamma»26 92%
Höjas lite»1 3%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»9 32%
Gott»10 35%
Mycket gott»8 28%

Genomsnitt: 3.89

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Stig-Åke är en go gubbe, och även Åke har sin charm.»
- mycket material att kunna arbeta med på hemsidan! »
- Laborationen, den var ett bra sätt att få uppfattning om vad som händer med ljuset.»
- Fortsätt ägna mycket tid åt rotationsbitarna (tröghets-, vridande- och rörelsemängdsmoment). Bra planering.»
- föreläsarna»
- Stig-Åke och Åke!!! :D»
- Tempot»
- Bra föreläsningar och vettigt innehåll i kursen.»
- Den långa övningen där man hade stor möjlighet till hjälp»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurshemsidan»
- Det var väldigt tungt med fyra timmars övningspass på tisdagar, ofta var det för pratigt så jag slutade gå ganska snabbt. Tvåtimmarspass hade passat bättre, så skulle man få fler tillfällen att fråga för man hinner arbeta nog att ha frågor emellan. »
- 4 pass fysik (2 föreläsningar + 2 övningar) blir alldeles för mycket på en enda dag. En ändring där skulle vara trevligt.»
- Att när det gäller övningarna ha ett gemensamt papper med rekommenderade uppgifter så att det blir lättare att uppskatta hur mycket arbete som behöver göras.»
- kanske ha fler "stopp på vägen" som kollar att man faktiskt har jobbat varje vecka. »
- Att inte ha 8 timmar fysik på samma dag, byt dag för räknestugorna. »
- Vet ej»
- Kan vara bra med en frågestund i tentaveckan»

20. Övriga kommentarer

- Deltog inte i denna kurs.»
- Jag blev lite nedslagen och trött när vi fick höra kuggkvoten så snabbt. Sen är det en tung kurs att gå, det blir mycket med två parallella småkurser i en kurs och jag hade aldrig ro nog att arbeta ordentligt med den dem var för sig. Fler duggor eller "håll-i-gång"tester kanske kan vara något för nästa år. Då blir man mer peppad!»
- Nej.»


Kursutvärderingssystem från