ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-4 Digital- och datorteknik, EDA216

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-01
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»8 29%
Cirka 20 timmar»6 22%
Cirka 25 timmar»6 22%
Cirka 30 timmar»6 22%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.48


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»5 17%
50%»5 17%
75%»9 32%
100%»8 28%

Genomsnitt: 3.64

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

27 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»0 0%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»26 96%
Målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 4.03

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 23%
Ja, i hög grad»16 61%
Vet ej/har inte examinerats än»4 15%

Genomsnitt: 2.92


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.14

6. Hur har laborationerna fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»10 37%

Genomsnitt: 3.37

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»9 33%
Mycket stor»10 37%

Genomsnitt: 3.03

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»8 29%

Genomsnitt: 2.96

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»14 51%

Genomsnitt: 3.44

10. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- för jävla massa papper.(två buntar + massa lösa papper från föreläsningarna vilka enligt mig inte var till så stor nytta för inlärningen)»
- Laboraionerna var överlag mycket bra. De hade lite krångel med hårdvarubyte mitt under en laboration, mellan två uppgifter, som orsakade en del förseningar för folk som kanske kan undvikas i framtiden. Föreläsningarna med exempel på torsdagarna tror jag hade kunnat förberedas lite bättre då det stundom tog ett tag innan föreläsaren kom framåt i förklaringen.»
- Kurshemsidan var mycket bra med datumen som visade när de olika länkarna var uppdaterade vilket gjorde det enklare att få en överblick av vad som var nytt»
- Då jag läste Miljövänliga energikällor hade jag inte möjlighet att gå på majoriteten av föreläsningarna/övningarna i Digital -och Datateknik. Detta bör ändras.»
- Det finns väldigt, Väldigt mycket papper och material i kursen. En helt otrolig mängd faktiskt. Man kanske borde lägga till kommentarer till filerna på kurshemsidan som förklarar vad just denna fil är nyttig för så att man vet vad det är. Jag blev begravd i papper och hann verkligen inte få koll på vad som var vad. Man skulle kunna skriva typ "filnamn.pdf - Denna fil förklarar funktionen hos en derpiderp och kan vara till hjälp under laborationsövningarna". »
- Angående laborationerna, som jag tyckte var riktigt bra förrutom att de enskilda proven som skulle göra i slutet av laborationen inte alltid speglade labben.»
- Alldeles för lågt tempo på föreläsningar gjorde att man blev oinspirerad att gå på dom, ägnade istället tiden åt arbetshäftet vilket gav mycket mer.»


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»14 51%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.7

12. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

27 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 3%
Förbli densamma»24 88%
Höjas lite»2 7%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.03

13. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

27 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 3%
Förbli densamma»26 96%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.96


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 29%
Gott»13 48%
Mycket gott»6 22%

Genomsnitt: 3.92

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- allt»
- lennart»
- Laborationerna och dess stundom omständliga förberedelser tvingade åtminstone mig att hänga med lite utöver panikstuderande i tentaveckan.»
- Laborationerna eftersom att jag tycker att det var ett bra sätt att se hur det fungerade»
- Jag tycker personligen att användandet av OH-papper var väldigt bra.»
- De relevanta laborationerna, och tillgången till så många bra övningar. Och de välbehövda simuleringspassen!»
- Laborationerna.»
- Laborationerna»
- kurslitteraturen»
- Laborationerna»
- Labroationerna»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- OH-bilderna. endel var uppe bara ett par sekunder. och känns onödigt att endel av OH bilderna som visas ochså delas ut i pappers form.»
- De föreläsningar med exempel behöver bättre förberedelser för att flyta på ordentligt.»
- Hur laborations PM:et ser ut, det som jag tycker var problemet var att se vad som var hemmuppgift och vad som var laborationsuppgift eftersom att det bara fanns en ruta som sa hemuppgift där den började. Jag tycker också det var svårt att uppskatta hur lång tid hemuppgifterna skulle ta eftersom att det inte tydligt framgick hur stora de var. Ett exempel är den första hemuppgiftern på laboration 4 där man skulle göra alla uppgifter i arbetsboken från Kap 23 till coh med Kap 27. Jag hade helre sett att dessa uppgifter skulle ha varigt markerade ihop med de andra 4 uppgifterna som skulle va gjorda till labben»
- Gästföreläsningen kan skippas, det kändes som föreläsaren talade över huvudet på oss och det kändes inte så relevant som jag hoppats på. Han hade en rätt arrogant ton tyvärr så jag slutade lyssna. »
- Kursboken kanske.»
- Övningstillfällena gav inte särskilt mycket»
- de enskilda proven på labbarna»
- vet ej»
- Öka tempot på föreläsningar, övningar»

17. Övriga kommentarer

- Nej»
- En rolig kurs!»


Kursutvärderingssystem från