ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-4 Matematisk statistik med signalbehandling, ESS011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-21 - 2012-05-29
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»6 20%
Cirka 20 timmar»11 36%
Cirka 25 timmar»9 30%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.43


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»4 13%
50%»4 13%
75%»10 33%
100%»12 40%

Genomsnitt: 4

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

30 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»3 10%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»25 83%
Målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 3.76

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 26%
Ja, i hög grad»20 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.8


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningar i signalbehandlingsdelen fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»18 60%

Genomsnitt: 3.6

6. Hur har föreläsningarna i statistikdelen fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»19 65%
Mycket bra»9 31%

Genomsnitt: 3.27

7. Hur har laborationen fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»17 58%
Mycket bra»8 27%

Genomsnitt: 3.13

8. Hur bra har övningarna fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»15 60%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 3

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»14 46%
Mycket stor»7 23%

Genomsnitt: 2.86

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»10 33%
Mycket stor»17 56%

Genomsnitt: 3.46

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»14 46%
Mycket bra»13 43%

Genomsnitt: 3.3

12. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Jag pluggade i princip bara gamla tentor med hjälp från kursare. Jag var inte intresserad av ämnet vilket bidrog till mitt låga deltagande.»
- Samla allt på en kurshemsida.»
- Sista projektet i signalbehandling blev för mycket belastning. »
- Mer eget arbete på övningar.»
- Räkneövningarna hade för mycket räkning på tavlan, på nästan alla övningar som jag var på hade man ingen tid att räkna sj.»
- Informationen om kursens obligatoriska delar saknades i LV1-LV3, var sedan undermåliga (fortfarande utan datum och vidare information) till LV5. Detta är oacceptabelt då man ej kan planera sin tid eller förbereda sig för att få tid till tentaplugg i de sista veckorna, speciellt då det är 3 kurser parallellt. Redovisning i tentaveckan? Är det ett skämt? Ett dåligt skämt i så fall. Dessutom är inlämningar i LV8 en dålig idé.»
- Kursboken var generellt sett bra och hade bra förklaringar i texterna. Däremot var facit under all kritik. Att det bara fanns svar på varannan uppgift får väl anses vara standard (även om det är väldigt dåligt), men att det ofta bara stod ett siffervärde istället för att skriva vad det var som hade ett visst värde gjorde det svårt att använda det om man inte hade stenkoll på uppgiften.»
- Jose gör ett bra jobb, han missar kanske lite här och där och måste ibland ställa sig och fundera över det han säger, men det är inget jag tycker gör något, bra jobb! Bill, bra jobbat som vanligt. Övningarna borde dock innehålla mer egen räkning.»
- Läraren lär sig fortfarande undervisningsteknik och behöver bättra på den en aning. Han förklarar bra vilket är en mycket bra egenskap men behöver mer struktur när han skriver på tavlan. Det viktigaste han verkligen behöver ta till sig är att inte vara nedlåtande åt dem som svarar fel på hans frågor. Det märktes tydligt att efter att han i början av terminen svarat som om att personen som sa fel var lite korkad att ingen vågade svara på hans frågor efter det. Man vågar ju inte gissa om man får en taskig kommentar inför hela klassen om man svarar fel. Om han lär sig hantera det kommer det garanterat vara fler som svarar när han frågar frågor och inte bara att det blir helt knäpptyst i föreläsningssalen och så väntar han onödigt länge innan kan fortsätter då ingen svarar. Blev kanske lite rörigt men hoppas att ni hände med på vad jag menar.»


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»14 46%
Har ej sökt hjälp»6 20%

Genomsnitt: 3.8

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

30 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»3 10%
Förbli densamma»27 90%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.9

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

30 svarande

Sänkas markant»3 10%
Sänkas lite»8 26%
Förbli densamma»19 63%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.53


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»10 33%
Gott»12 40%
Mycket gott»6 20%

Genomsnitt: 3.73

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna och projektet i signalbehandling som var krävande men väldigt givande.»
- Inlämningarna har bra form. Kompendierna i signaldelen.»
- Projektet i signalbehandling är trevligt och känns mycket relevant för utbildningen.»
- Båda lärarna har varit toppenbra och hjälpsamma.»
- Labb och konstruktionsprojekt»
- Projektet och signalbehandlingsdelen i allmänhet, jättekul!»
- Inlämningsuppgifterna i signalbehandling, främst den sista Matlabuppgiften. Det är skönt att få uppgifter som vi får lösa på vårt eget vis. Det borde finnas fler såda uppgifter. »
- Båda examinatorerna är bra. Räkneövningarna är viktiga, synd att så få inser det.»
- Boken och Bill med hans material.»
- José föreläser bra och hade hyfsat bra övningar. DTMF-laborationen i signalbehandlingen var riktigt intressant och lärorik, kanske att man skulle utöka den något?»
- Kursboken. Jag är mycket nöjd med både den och Bills egenskrivna kompendier.»
- Läraren förklarar bra. Bra att det är på engelska för det behöver man öva på.»
- Bra labboration och interessant inlämningsuppgift.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Framförhållning om deadlines i projekt och labbar.»
- Projektpresentation i tentaveckan är inte en bra. Bättre koppling mellan de två delarna i projektet. Det är oacceptabelt att inte ha facit till samtliga rekommenderade övningsuppgifter. »
- Det känns som att man inte fick ut så mycket av signalbehandlingsdelen eftersom den är en sån liten del av kursen. Hade kanske varit bra med två enskilda kurser istället. Projektet i siganlbehandling var dock mycket givande och hade lagom svårighetsgrad»
- Sista projektet i signalbehandlingen borde man ta bort. Blir för mycket att göra annars. Hinner inte plugga till tentorna»
- Mindre genomgång på övningarna.»
- Mer tid till eget arbete under räkneövningarna!»
- Vad har signalbehandlingsdelen att göra med matematisk statestik? Det upplevs av mig som ett konstgjort paket att baka ihop dessa två.»
- Tiden för projektdelen. Gör det tidigare eller ge åtminstone ut informationen så man kan börja i tid. Redovisningen bör flyttas från tentaveckan till LV7 eller nåt. Löjligt att kurshemsidorna och kursinformationen inte är sammanställd innan kursen börjar - det ska inte vara något jävla pågående projekt - planeringen ska vara färdig så att eleverna kan få en chans att planera sin tid.»
- Projektet skulle kunna byta namn till obligatoriska inlämningsuppgifter. I min mening är de på tok för lätta för att få kallas för ett projekt och det stressar bara oss stackars teknologer som tror att det är något stort och jobbigt när vi först får höra om det.»
- Läraren sa i början att vi skulle komma överens om hur det skulle läggas upp men sen bestämde han till synes själv att det bara skulle vara genomgång. Jag hade hellre velat ha halva tiden genomgång och halva tiden egen räkning så att man kunde få hjälp. Enda chansen till att få hjälp var att fråga under föreläsningen vilket inte är speciellt bra då man inte alltid vill dra fram allt där. Det är ju också otroligt många uppgifter man ska hinna med att göra till varje kapitel och ibland var det två kapitel per vecka. Det gjorde att man kom långt efter redan från början och man hade verkligen behövt stunden på övningen till egen räkning för att komma ikapp. »
- Dela upp kursen i två separata kurser på tot. 7.5hp. Det är statistiken som avgör betyget(även om det finns lite signalbehandling på tentan) vilket inte känns rätt. En signalbehandlingskurs med betyg U/G som examineras utan tenta vore bättre. »

19. Övriga kommentarer

- Det blev tyvärr missförstånd om formelsamling på tentan. De flesta hade uppfattat att man inte skulle ta med egen men det fanns bara fem stycken på tentan att dela på.»
- Jag tyckte inte att det funkade med signalbehandling och matstat parallellt. Signalbehandlingsdelen kan lämpligare slängas in i t ex Elektroniken. Det finns ingen koppling mellan de båda medans man läser kursen eller pluggar till tentan. Projektet var bra och lärorikt.»
- Tentan i matematiskt statisktik hade väldigt hög svårighetsgrad jämfört med tidigare år. Medans tidigare tentor verkar ha koncentrerat sig på grundläggande begrep och utrräkningar så byggde våran tenta mer på att man skulle ha en djup förståelse för kursen. Det hade varit bra om läraren hade informerat om att upplägget på tentan skulle vara annorlunda så man hade fått en chans att koncentrera sig mer på bevis och förstålse än beräkningar när man pluggade till tentan. Dessutom så delades det inte ut någon formelsamling tillsammams med tentan som det stod på kurshemsidan att det skulle göras.»
- Jag upptäckte ett problem då undervisningen och litteraturen är på engelska men sen tentamen är på svenska är det svårt att veta vad de svenska orden faktiskt innebär. En ordlista kanske?»
- Vad hade signalbehandlig med statistik att göra?»
- Lägg hellre en högre arbetsbelastning i Elektronik och Mätteknik i LP3, man kan flytta någon/några inlämningsuppgifter och laborationer dit. Flytta även deadlines till tidigare läsveckor i LP4. Ge oss en chans att plugga till tentorna. »
- Att tentamen skrivs på svenska medan kursen ges på engelska är något som förbryllar mig. Jag tycker dock att det är bra att José skrev dit de engelska termerna i årets tenta.»
- Jag tycker att tentan testade helt fel saker och att nivån verkade ligga mycket högre än vad de gjort på de gamla tentorna. Orättvist att dra in grejer som vi knappt gått igenom på föreläsningarna och inte haft någon övningsuppgift på, vilket var fallet på fler än en uppgift.»


Kursutvärderingssystem från