ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-4 Elektronik, ETI146

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-05-31
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»11 45%
Cirka 20 timmar»8 33%
Cirka 25 timmar»4 16%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.79


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»4 16%
75%»9 36%
100%»11 44%

Genomsnitt: 4.2

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

25 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»3 12%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»22 88%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.64

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 12%
Ja, i hög grad»18 75%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»18 72%

Genomsnitt: 3.72

6. Hur har övningarna fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»16 64%

Genomsnitt: 3.64

7. Hur har laborationerna fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»14 58%

Genomsnitt: 3.37

8. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»18 72%

Genomsnitt: 3.68

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»9 36%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.32

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»17 68%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»15 60%

Genomsnitt: 3.6

12. Kommentarer angående undervisning och kursadministration:

- Utmärkt, engagerad och pedagogisk lärare med glimten i ögat.»
- Skicka lite mindre mail.»
- För hög arbetsbelastning i LP4 och för låg i LP3. Man får inte ut inlämningsuppgifterna i tid. Jag ville göra dem under påsklovet då jag hade tid och fick då reda på att man inte kunde få tag i dem. När de sedan kom ut så hann jag inte göra dem. Tråkigt, fördjävligt kan man säga.»
- Bill är grym. Boken är rätt kass. Snälla Bill, skriv en egen kursbok! Laborationerna behöver en grundlig genomgång för att bli bättre formulerade och tydligare. Karl-Johan, låt nån annan kolla på dem (Nya ögon) och anmärka på lite grejor. Annars är labbarna bra tycker jag. Bill skickar mycket mail och utklassar alla i service. God tillgänglighet på mail osv. »
- Bill gör ett jättebra arbete, det gör även Karl-johan. Karl-Johan ska ha mycket kredd för laborationerna och övningarna, han är jätteduktig! Bill är ju i en klass för sig om man säger så, på ett positivt sätt!»
- Boken är visserligen väldigt bra om man vill lära sig mycket om elektronik, men den ger inte så mycket information som är nödvändig i kursen.»
- Med en kursbok som används i så liten utsträckning och som dessutom är så pass dålig borde teknologerna bli informerade om att det inte är någon idé att slänga de pengarna i sjön.»
- Labarna gick väl för första året om jag minns rätt och det var vissa grejer i labPM som behövs läggas till och ändras. Föreläsningarna med Bill är noggranna och bra som vanligt. Övningarna fungerade väldigt bra de också. Det borde finnas mer struktur på veckoplaneringen och fler uppgifter att öva på under året. Kändes som att man inte hade så mycket att plugga på vissa tider, vilket iofs var skönt eftersom det var mkt i de andra kurserna men man glömde lite av kursen när man inte höll upp och gjorde uppgifter. Det är viktigt att kunna göra ngn uppgift då och då på det man håller på med för att det inte ska bli så mycket till tentan sen.»
- Bill är jätteduktig på att lära ut och att hålla föreläsnignar intressanta. Han är engagerad och svarar alltid på melj och frågor. Heja Bill»
- Kursboken är inte speciellt nödvändig.»
- Mycket algebra på tavlan»
- Undervisningen är bra och har inte behövt någon annan litteratur. Labbarna va intressanta men blev onödigt ansträngande när resistorerna inte låg i lådan med rätt valör.»


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 4%
Mycket bra»22 88%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 4.04

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

25 svarande

Sänkas markant»1 4%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»23 92%
Höjas lite»1 4%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.96

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

25 svarande

Sänkas markant»2 8%
Sänkas lite»11 44%
Förbli densamma»11 44%
Höjas lite»1 4%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.44


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 12%
Gott»7 28%
Mycket gott»15 60%

Genomsnitt: 4.48

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsare, labbar, övningar och inlämningsuppgifterna.»
- Jättebra föreläsningar och kurshemsida!»
- Föreläsningarnas upplägg.»
- Inlämningarna vilket funkade mycket bra för mig att motivera mig att lösa dem»
- Bill. Allt innehåll i kursen.»
- Bill»
- Bill, Karl-Johan har varit ok och kommer antagligen bli mycket bättre så ha kvar honom också. Obligatoriska moment i kurserna gör att man tvingas plugga kontinuerligt.»
- bill och karl-johan, och samma upplägg»
- Bill Karlström!»
- Hela kursen är bra och går fram i lagom fart. Inlämningsuppgifterna ger mycket!»
- Lite mindre fokus på algebra.»
- Labbarna»
- Övningar med Karl-Johan har vart bra och bör bevaras.»
- Bill!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationerna bör vara mindre stressiga. Förslaget om att samköra laborationerna för elektronik och mätteknik låter som en bra idé.»
- Alla deadlines bör flyttas till tidigare datum. Inlämningsuppgifterna bör lämnas ut tidigare än en vecka innan inlämning.»
- Kursmaterial. Alla böcker är amerikanska. Hatar dom. Usch! Skriv eget kursmaterial snälla Bill! Allt finns ju nästan på redan nu. En del behöver skrivas om bara. Gå igenom labpm också!»
- Det känns som att de svåra uppgifterna bara består av mer algebra. Det hade varit bättre om de krävde mer förståelse och slutledningsförmåga. Som det är nu är det inte nödvändigtvis den som kan mest elektronik som får det högsta betyget, utan den som löst flest övningsuppgifter. Det hade varit bra med en ökad koppling mellan laborationen i elektronik och mättekniken. T.ex. skulle frevens-/spänningsanalysen i mättekniken ersättas av mätningar på kretsen som byggs i elektroniken. Det hade gjort att labbarna inte stressades igenom för att klaras av, utan att man la ner lite mer tid på det.»
- Kursboken och att det är mycket inlämningar (i flera kurser) i slutet av läsperiod 4.»
- Fler uppgifter och en tydligare veckoplanering med uppgifter att göra. Bättre att ha veckovisa uppgifter istället för till varje övning. Bra att Bill hjälper till med genomgång innan lab men eftersom han måste hjälpa till så mycket så tyder väl det på att laben kanske ligger på en lite för hög nivå på förberedelserna. Det är ju bra att få göra uppgifter innan och laben var bra när man gjorde den, men förberedelserna kanske kan kortas ned en aning till det som man klarar av utan hjälp.»
- Mer fokus på förståelse.»
- Mindre algebra på tavlan, större fokus på vilka utryck man sätter upp, varför och varför man gör de antaganden man gör. När jag går tillbaka i mina anteckningar hittar jag ofta antaganden som jag inte kan förstå. Kan vara så att de förklarats på föreläsningen men för min del behöver motiveringen skrivas upp på tavlan»
- Det kom väldigt många mail! Tänk igenom vad som är viktigt och se till att det är rätt och sen skicka iväg. Det kom så mycket mail att man nästan inte han läsa alla.»

19. Övriga kommentarer

- Jättebra lärare och övningsledare»
- Känns som jag kan kursen fast fick ett U på tentan. Har alltid haft lätt för mig i laborationer och känner att jag förstår vad jag håller på med, men jag gör alltid små algebraiska fel känns det som. Känns som om jag kan ganska mycket, även om jag fick U. Men svårt att examinera på annat sätt.»
- Tentan blev väldigt stressig för mig, jag hann inte klart med det jag kände att jag kunde. Vet inte om det bara var jag som tog lång tid för renskrivning av varje uppgift...»
- Trevlig kurs med lite verklighetsanknytning! »


Kursutvärderingssystem från