ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbete i Arkitektur 2012 "Ringön", ARKX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-10 - 2012-05-30
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Mika Määttä»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- att i ett helhetsgrepp behärska avgörande samband på olika skalnivåer mellan rums-, byggnads- och stadsgestaltning. Hur väl uppfylldes detta mål?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»15 71%
Mycket bra»5 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.19

- Dålig övergång mellan stadsplaneringen och projektet. Alltför lite tänktes igenom i förväg. » (Ganska dåligt)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- planera arbetet för att med givna resurser utveckla programmets förutsättningar och lösa och redovisa uppgiftens problemställningar och programmets förutsättningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»4 18%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»5 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.86

- Dåligt beskrivna förutsättningar och skissartat program, varefter mika hånade studenter som följde det. » (Mycket dåligt)
- När jag själv ville definiera projektet och förändra programmet fick jag av handledare höra att på det viset vinner man inga tävlingar. » (Ganska dåligt)
- Bra att kursledningen var tydlig med att vi själva ansvarade för att utforma programmet med det givna programmet som grund. Tydligt och klart.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- söka, inhämta och värdera programhandlingar, tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation. Hur väl uppfylldes detta mål?

22 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»9 47%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»1 5%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.47

- Inte mycket fokus på att samla extern, ej självupplevd information. Saknar ett mer akademiskt förhållningssätt» (Ganska dåligt)
- Litteratur? Har det någonsin funnits på den här utbildningen utom i Matts Heijls kurser?» (Ganska dåligt)
- minns inte detta som en del av kursen?» (Ganska dåligt)
- (Vet ej)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- integrera och utveckla kunskap inom uppgiftens problemställningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

22 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»5 27%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»3 16%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.77

- Förstår inte ens frågan. Det kanske är svaret. » (Mycket dåligt)
- Skönt med så tydligt formulerade problemställningar» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redovisa kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets mål i ritningar och illustrationer, i modeller, i skriftlig samt i muntlig form vid kritiktillfällen. Hur väl uppfylldes detta mål?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»12 57%
Mycket bra»8 38%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.33

- Standardredovisnigngar, har man kunnat sen ettan. » (Ganska bra)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Det är dock viktigt att framhålla att man ska lära sig under kursen också och inte bara redovisa vad man lärt sig hittills.» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

21 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»20 95%
För stort omfång i förhållande till poäng»1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.04

- Väl avvägd kurs, trots mycket kvällsarbete mot slutet.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Kursen var en walk in the park jämfört med tex byggnaden som system!» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

8. Omdöme om kursens tema och uppgift

Tycker du att tema, uppgift och plats har varit angeläget och intressant att arbeta med?

22 svarande

Mycket bra val av tema»5 22%
Bra val av tema»10 45%
Neutral»4 18%
mindre bra val av tema»1 4%
Dåligt val av tema»2 9%

Genomsnitt: 2.31

- Kul att med ett så aktuellt tema som Ringön ändå är med tanke på river city etc.» (Mycket bra val av tema)
- Roligt, engagerande och relevant!» (Mycket bra val av tema)
- Saknar mer emfas/fokus på projektens sociala konsekvenser under kritiken. Bra tema annars» (Bra val av tema)
- jag tycker att det var en rolig och lärorik kurs.Dock lite luddiga inlämningskrav som"inte måste följas" vet att det kanske är så i arbetslivet också men för mig blev det ett ytterligare stressmoment under kursen...» (Bra val av tema)
- Det kändes som ett vanligt projekt i den bemärkelsen att det inte skillde sig mycket från tidigare arbeten vi gjort runt om i Göteborg. Det hade varit roligt att känna att kandidatprojektet var något speciellt. Jämför då med ATs kandidatprojekt som även är en tävling. Det skulle skapa större motivation.» (Neutral)
- Platsen och kulturhus var för sig känns väldigt bra och intressanta men ihop blev det något som är lite svårt att tro på. Ett kulturhus på Ringön känns avlägset.» (Neutral)
- Väldigt luddigt med kulturhus i en obyggd stadsdel. Har haft problem med att jag inte kunnat se ett behov av ett kulturhus där. Se gärna hur KTH löste kandidatuppgiften. Väldigt intressant upplägg. » (mindre bra val av tema)
- Jag tycker att man i kandidatarbetet bör kunna välja mellan olika teman, tex stadsplanering, kulturhus eller bostad hade varit lätt att åstadkomma även ute på Ringön.» (Dåligt val av tema)

9. Till hur stor hjälp har kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»5 22%
Ganska liten»13 59%
Ganska stor»4 18%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Hade vi något kursmaterial alls?» (Mycket liten)
- Vad har vi fått utöver en dwg?» (Mycket liten)
- Vilket kursmaterial?» (Mycket liten)
- vilket kursmaterial?» (Ganska liten)
- Kursmaterial? Stadsworkshopen i början var jättebra, speciellt den där vi byggde och jämförde olika städer i samma skala. Superbra och givande! Men kursmaterial... Litteraturseminarier och diskussioner efterlyses. » (Ganska liten)
- Har behov av att läsa mer för att utforska, men vågar inte eftersom projektprocessen är så känslig gällande huruvida jag kommer hinna eller inte.» (Ganska liten)
- Det som vi fick kändes som ett grundläggande minimum som har behövts.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

21 svarande

Mycket dåligt»5 23%
Ganska dåligt»5 23%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.33

- stundtals förvirrat» (?)
- Otroligt dålig planering, framförhållning och meddelanden. Inget har fungerat när det kommer till mika och planering. » (Mycket dåligt)
- ? frågetecken på det...» (Mycket dåligt)
- Motstridiga uppgifter i illa skrivna mail, komplicerade system för handledning och kritik som skapade stress och förvirring utan att tillföra något.» (Mycket dåligt)
- I början väldigt bra info. Vid slutkritiken fungerade det dåligt och det var ett konstigt upplägg på kritiken. Varför inte göra som alla andra lärare gör? Kritikgrupper kan inte vara så svårt att få ihop. Ojämna grupper och dålig information om hur det skulle gå till.» (Ganska dåligt)
- Information har nått fram, men flera orsaker gör att tydlighet inte uppnås med den informativa kommunikationen. Nedanstående har funkat bra i tidigare kurser och borde planeras in tidigare: •, Ett dokument med samtliga anvisningar samlat, i motsats till spridda instruktioner hittade på olika anslag, mail, powerpoint, och pdf. Annars har kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar fungerat bra! » (Ganska dåligt)
- Hände ofta att vi inte fick ut information i tid. Vilket delvis har försvårat arbetet då man inte kan planera i förväg.» (Ganska dåligt)
- Klart godkänt, men som alltid på denna skola kom vissa besked och instruktioner i senaste laget.» (Ganska bra)
- Möjligen blev det lite virrigt på slutet. Kursansvarig påpekade att det i tävlingssammanhang var ett 100 % misslyckande att lämna in för sent. Att filinlämning och instruktioner för inlämning inte kom förrän samma dag som själva inlämningen är i ljuset av det lite märkligt.» (Ganska bra)
- Information kom i vissa fall väldigt sent. Bra att typsnitten på mailutskicken korrigerades iaf...» (Ganska bra)
- Stor förbättring från förra året. » (Ganska bra)


Handledning och kritik

11. Hur har handledningen fungerat

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 13%
Bra»11 50%
Mycket bra»8 36%

Genomsnitt: 3.22

- Önskar ej ange av anonymitetsskäl. Handledaren har ej svarat tillfredsställande på frågor via mail trots upprepade försök att få svar. Handledningstillfällena var dock givande, men tycker att en handledare bör vara lättare att nå.» (Dåligt)
- Emma Richardsdotter» (Bra)
- Emma Rickardsdotter. Helt okej. Mer ute efter konstnärlighet än byggbarhet.» (Bra)
- Per Bornstein, Gott om flera aspekter kring olika lösningar och förslag har gjort handledaren lärorik. Subjektivitet har genomsyrat handledningen och den har således inte varit fördelaktigt eftersom den (subjektiviteten) inte framförts på ett pedagogiskt sätt. » (Bra)
- jannica» (Bra)
- Per» (Bra)
- Emma Richardsdotter» (Bra)
- Per Bornstein - Grym!» (Mycket bra)
- Emma. Väldigt bra och empatisk. » (Mycket bra)
- bra handledare som ville hjälpa till även utanför avsatt tid» (Mycket bra)
- Jannika Wirstad» (Mycket bra)
- Jag tyckte att det var mycket bra att hyra in en utländsk handledare (Catharina Canas) för att få ett annat perspektiv. Mittkritiken var alldeles för kort och alldeles för tunn. En ritsalsgrupp blev helt utan mittkritik. Detta tycker jag är under all kritik, att få en ordentlig mittkritik är superviktigt för studenternas utveckling av projektet. » (Mycket bra)


Föreläsningar

Ange om du tycker att föreläsaren bidragit positivt till ditt arbete.

12. Omdömme om Andreas Lyckefors föreläsning

20 svarande

värdefull»9 45%
vet ej»10 50%
onödig»1 5%

Genomsnitt: 1.6

- Neutral» (?)
- Liknar mycket en annan föreläsning jag sett innan med Andreas, så det var en repetition även om innehållet i sig både är spännande och relevant.» (vet ej)
- kommer inte ihåg» (vet ej)
- Den var intressant med inte relevant för projektet. » (vet ej)

13. Omdöme om Mika Määttäs föreläsning/föreläsningar

21 svarande

värdefull»8 38%
vet ej»9 42%
onödig»4 19%

Genomsnitt: 1.8

- Bra» (värdefull)

14. omdöme om Emma Richardsdotters föreläsning

21 svarande

värdefull»10 47%
vet ej»6 28%
onödig»5 23%

Genomsnitt: 1.76

- Intressant men egentligen ganska svag koppling till kandidatarbetet. För mycket personfokus» (värdefull)
- Kanske inte i anknytning till kursen på alla plan men i övrigt en intressant och inspirerande föreläsning.» (värdefull)
- tyckte tyvärr att det var en mycket dålig föreläsning,hon kanske var nervös vad vet jag.. lät mer som en sommarpratare på radio. dock var det intressant medsamtalet efetråt om eget företagande. det var bra.» (värdefull)
- Bra och upplyftande. Visade en bild av yrket som man inte tidigare sätt. Inspirerande.» (värdefull)
- var intressant och inspirerande men inte relevant för projektet. » (vet ej)
- Onödig i förhållande till kursens sammanhang och kursmål» (onödig)

15. Omdöme om Jannika Wirstads föreläsning

21 svarande

värdefull»14 66%
vet ej»7 33%
onödig»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Jättebra» (värdefull)
- Bra! Kul att vi fick se kårhuset och andra göteborgsexempel. Kändes relevant.» (värdefull)
- Det är alltid intressant när handledarna presenterar hur de jobbar och sin syn på arkitektur. Jannika hade en ganska uppfriskande attityd till arkitektur som bussiness. » (värdefull)
- Föreläsningarna skulle kanske ha legat tidigare på schemat så skulle vinsten utav dem varit större.» (värdefull)
- bra föreläsning men alldeles för sent. vem har tid att ta in föreläsmningar när det är så kort tid kvar?» (värdefull)
- Högst relevant för projektet. » (värdefull)
- Roligt att se exempel.» (vet ej)

16. Omdöme om Per Bornsteins föreläsning

21 svarande

värdefull»14 66%
vet ej»7 33%
onödig»0 0%

Genomsnitt: 1.33

- Jättebra» (värdefull)
- Kanske den bästa föreläsningen på tre år. Bra jobbat.» (värdefull)
- Bra att få höra en föreläsning om processen i ett projekt. » (värdefull)

17. Omdöme om Mika Määttäs föreläsning/föreläsningar

21 svarande

värdefull»4 19%
vet ej»13 61%
onödig»4 19%

Genomsnitt: 2

- Bra» (värdefull)
- igen?» (vet ej)
- Igen? Dublettfråga.» (vet ej)
- Jag tycker det har varit ett bra upplägg med föreläsningar varje måndag som en slags samling.» (vet ej)
- Vid tillfället då Björn Siesjö kom och vi skulle redovisa våra stadsbyggnadsstrategier. Onödigt att lägga tid på det så långt in i projekten när alla är uppe i sitt eget projekt. Också synd att han inte hann gå runt i ALLA ritsalar utan bara vissa. Många gånger under kursens gång har tidsschemat spruckit.» (onödig)


Handledning

18. Hur har grupphandledning med Karl Gunnar Olsson fungerat

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»5 22%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»5 22%

Genomsnitt: 2.9

- Krävde väldigt mycket förarbete och gav inte så mycket pga väldigt kort tid för varje projekt.» (Ganska dåligt)
- kanske lite ostrukturerat. Hade varit roligt -under ett kandidatarbete- att verkligen sätta sig in i hela byggnaden. alltså även konstruktionen. Så mer tid med KG och mer vikt på konstruktion!» (Ganska dåligt)
- För många projekt på för litet tid. Även för honom.» (Ganska dåligt)
- för lite tid med kg. för tidigt i projektet för mig, jag hade inte bestämt formen på huset än.» (Ganska dåligt)
- Ansåg att första handledningen låg lite tidigt i processen.» (Ganska bra)
- För lite tid för att hinna få ut så mycket av handledningen.» (Ganska bra)
- KG är bra men det är synd att allt blir så stressigt vid genomgångarna eftersom att vi alla ska ha genomgång under en och samma dag.» (Ganska bra)
- KG är ju en pärla. Men jag hade tyvärr sist på dagen och en viktig tid att passa så när KG drog över med 40 min på gruppen innan så hann jag tyvärr inte delta på hela och få den diskussion jag behövde. » (Ganska bra)
- För lite tid dock. Men här fanns kursens enda progressiva handleding.» (Ganska bra)
- Som vanligt har det känts som för lite tid och alltid gått över angivna tidsgränser men varit mycket nödvändigt. Hade gärna haft mer.» (Ganska bra)
- Men som vanligt är det alltid för lite tid inplanerat. » (Ganska bra)
- Det hade varit bra med lite mindre grupper för att få några minuter extra per student. Det är viktigt med konstruktion. » (Ganska bra)
- Hade nästan varit bättre med snabba individuella samtal. Övriga närvarande började prata med varandra när det inte var deras tur» (Ganska bra)
- KG är väldigt duktig på att se helheten och hjälpa en att nå sitt mål. Han är en av få lärare på skolan som behärskar konsten pedagogik...» (Mycket bra)
- han är en klippa» (Mycket bra)
- KG är duktig och ser till den enskilda studentens väl på ett bra sätt. Härlig person.» (Mycket bra)

19. Hur har grupphandledning med Christel Copp fungerat

20 svarande

Mycket dåligt»2 10%
Ganska dåligt»6 30%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»3 15%

Genomsnitt: 2.65

- Deltog ej. Känner mig alltid lite mer begränsad än hjälpt av hennes råd.» (?)
- Lite konstigt kanske. vet inte hur mycket det gav. Vi har hört henne nu vid flera tillfällen och hon har en tendens till att upprepa sig.» (Ganska dåligt)
- Fin ingen handledning. Återigen dåligt planerat. » (Ganska dåligt)
- hon är säkert jätteduktig men tyckte att hon var dryg mot elever» (Ganska dåligt)
- Under min ritsalshandledning kom inte mycket mer än det som redan sagts på föreläsningen upp...» (Ganska dåligt)
- Hade också kunnat ligga senare i processen, själva handledningen blev lite väl generell.» (Ganska bra)
- Blev inte så mycket handfast handledning kring just mitt upplägg, mer allmän diskussion vilket naturligtvis också är bra. Sades dock inte så mycket nytt.» (Ganska bra)
- Låg eventuellt lite tidigt / uppmuntra gärna ännu mer att ha en långt gången dummy färdig tidigt» (Mycket bra)
- Bra input.» (Mycket bra)

20. Hur har mittkritiken med Catarina Canas fungerat

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»8 38%
Mycket bra»13 61%

Genomsnitt: 3.61

- ? Hade inte Canas.» (?)
- Canas» (Bra)
- Mika Määttä» (Bra)
- Per» (Bra)
- Fantastiskt –, det som gav mest på hela kursen!!!» (Mycket bra)
- Hon är extremt skicklig på att sätta ord på vad man egentligen håller på med och att klargöra konceptet. Kanske blir det ibland lite väl mycket konceptsnack och det känns nästan som att hon hindrar en lite från att gå ner i för mycket detalj, material eller teknik, men detta är nog de flesta ganska medvetna om.» (Mycket bra)
- Emma» (Mycket bra)
- Givande!» (Mycket bra)
- Catarina är väldigt inspirerande och uppmuntrande. Hon ser vad man har för idéer och hjälper en att lyfta fram dessa. Hon är dessutom rakt på sak, kan säga vad som inte fungerar och även påpeka det viktiga med funktionalitet utan att det tar över hela projektet.» (Mycket bra)
- Emma som handledare. Caanas har varit fantastisk, oerhört kompetent. » (Mycket bra)
- superbra! varför är inte alla handledare så? ifrågasättande och kreativa!» (Mycket bra)
- Fantastiskt. Hon kunde snabbt se vad jag ville och gav konstruktiv kritik som hjälpte mig nå mina egna mål.» (Mycket bra)

21. Hur har handledningen med Mika Määttä fungerat

21 svarande

värdefull»6 28%
vet ej»10 47%
dåligt»5 23%

Genomsnitt: 1.95

- Jag hade Mika på mittkritiken och även om jag var trött o sjuk så lyckades gruppen få en go energi och det blev en rolig diskussion om alla projekt. » (värdefull)
- Har över lag fungerat bra. » (värdefull)
- Fungerar bra som handledare » (värdefull)
- Rakt på sak, tydliga åsikter = lätt att ta ställning till.» (värdefull)
- har inte haft» (vet ej)
- Otydligt och schablonartat» (dåligt)
- Jag förstår att det antagligen är väldigt svårt att vara handledare. Men en väldigt viktig sak att tänka på är att alltid ha tålamod att lyssna på eleven och försöka förstå vad den personen vill med sitt projekt - inte ösa ur sig massa egna idéer och förslag. Kan bli väldigt förvirrande och kontraproduktivt. Vissa kommentarer har dessutom känns klumpliga, på gränsen till nedgörande. Mitt främsta tips till Mika är ändå att ta det lite lugnare och försöka se elevens egna idéer.» (dåligt)

22. hur har handledningen med Andreas Lyckefors fungerat

20 svarande

värdefull»3 15%
vet ej»16 80%
dåligt»1 5%

Genomsnitt: 1.9

- Bra, tydlig, hård men rättvis är min helhetsbedömning av gruppens kritik med honom.» (värdefull)
- Hade Andreas som mittkritiker och han har lätt att fastna för en sak och endast fokusera på den. På så vis tyckte jag inte att jag fick ut så mycket av mittkritiken för det fanns inte tid till att kommentera andra viktiga aspekter. Något att tänka på som handledare.» (vet ej)
- har inte haft» (vet ej)

23. Hur har handledningen med Per Bornstein fungerat

18 svarande

värdefull»7 38%
vet ej»11 61%
dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.61

- Skitbra handledare! Ska jag ge någon form av kritik så är han bättre på att se problem än möjligheter i projekt.» (värdefull)

24. Hur har handledningen med Emma Richardsdotter fungerat

19 svarande

värdefull»8 42%
vet ej»10 52%
dåligt»1 5%

Genomsnitt: 1.63

- Hade henne på mittkritiken och det bjöds på en hel del mer eller mindra galna idéer, på gott och ont. Bra att hon tryckte på att vi borde formulera våra koncept tydligare.» (värdefull)
- Emma är himla rolig. Med henne är det bara ös på, så man får själv hålla i tyglarna lite. Det som hon hjälper mest med är att sprida mod i studenterna. Och det är bra» (värdefull)
- endast mittkritik» (värdefull)

25. Hur har handledningen med Jannika Wirstad fungerat

18 svarande

värdefull»4 22%
vet ej»14 77%
dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.77


Arbetsklimat

26. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»13 59%
Mycket bra»6 27%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.13

- Som sagt, handledaren svarade inte på mail.» (Ganska dåligt)
- Det fungerade bra att få svar av handledare men det var inte lika lätt att få konkreta svar av kursledningen.» (Ganska dåligt)
- Gäller främst den hjälp vi inom ritsalen ger varandra.» (Mycket bra)

27. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»17 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Vi är duktiga på att hälpa varandra, det insåg nog alla väldigt tidigt i utbildningen att det var nödvändigt.» (Mycket bra)
- Kanon. Har haft enskilda dragningar med ett par studenter under arbetets gång för att stämma av och få synpunkter.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

28. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»3 13%
Godkänt»4 18%
Gott»12 54%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.5

- Vissa handledare har varit bra. Organisation, inte bra. Som vanligt premierias inget progressivt och inget som har grundlig research.» (Dåligt)
- Jag tycker att det är synd att det inte finns någon valmöjlighet i kursen, de flesta andra program har möjlighet att vinkla kandidatarbetet efter intresse.» (Dåligt)
- Bra och relativt sansat kandidatarbete på en bra komplexitetsnivå och ett intressant tema» (Gott)
- Bra uppgift.» (Gott)
- Bra uppgift! Behåll den. Stadsplaneringsworkshopen var bra!» (Gott)
- Finns fortfarande aspekter att förbättra men kursen är helt klart påväg åt rätt håll.» (Gott)
- ett bevis på att jag kan producera snabbt under stress, skönt efteråt..» (Mycket gott)

29. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Catharina Canas»
- Schemalagt modellbygge. Workshopveckan i början. Catarina Canas.»
- Stadsplaneringsworkshopen, temat.»
- Workshopveckorna. Bra att få så mycket gjort under kort tid.»
- Stadsanalys, Catarina Canas, tydlig uppgift»
- Den tidiga workshopen kändes fräsch och bra. »
- inlämningskraven var rimliga. bra med lagom mängd föreläsningar. »
- Tyckte det var roligt med stadsplaneringsbiten i början. Att jobba i större grupper för att diskutera och resonera kring de stora frågorna för att sedan ta sig an byggnaden individuellt.»
- Caanas. Om möjligt ta med henne mer eller låt henne hålla i kandidaten. Att ni lyckats få en så erfaren och internationellt känd arkitekt är fantastiskt. »
- Första delen med olika stadsplaner. Duktiga externa handledare/kritiker.»
- catarina canas. uppgiften i sig tycker jag va rimlig, kulturhuset, kul, klurig uppgift.»
- De många handledningstillfällena, kursupplägget (Obs! viktningen av de olika delarnas tidsåtgång kan och bör diskuteras och utvärderas). Kul att Stadsarkitekten involverades i de tidiga skeendena i kursen. Kul om det blir en utställning efteråt också.»
- Jag uppskattade stadsbyggnadsworkshopen i början av kursen mycket! På ett sätt kändes det som att jag lärde mig mer om stadsbyggnad under den veckan än vad jag lärt mig tidigare här. Om det inte skulle vara mer stadsbyggnad i kursen som helhet bör denna del verkligen bevaras. Att det var ett grupparbete och att resultatet sedan var tillgängligt för alla och inte något som man "snodde" från någon annan var också bra. Som tidigare nämnt gillade jag också föreläsningen i början av veckorna och det någotlunda fasta schemat med handledning och sånt. Överhuvudtaget var det också skönt att det kändes som ett vanligt projekt och inte som något stort ex-jobb, mindre press.»
- Byggnad + omgivning. Stadsplanering är viktigt.»
-
- Det var bra att ha en workshop i grupp i början av kursen och sedan gå vidare till att utveckla projekten.»
- Föregående stadsworkshop»

30. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mikas ogenomtänkta och många gånger ganska grova kommentarer. Sättet kritiken i vissa fall snarare tryckte ner ett par personer än att på ett konstruktivt sätt renonera kring styrkor och svagheter. Catharina var väldigt bra på att vara rak och framföra hård kritik utan att såra. Nyckeln är att som kritiker, på ett nyanserat sätt, kunna motivera sina synpunkter.»
- Kritikdagarna kändes lite röriga? »
- Kritikerna måste bli bättre på att argumentera för sin kritik. Tack Mika för en bra handledningsinsats, men att som kritiker slänga ur sig saker som att "om detta projektet vore musik skulle det låta fördjävligt," "som lärare blir man ledsen när man ser en sån här plan" och "vi kan säga så eftersom vi är lärare och vi vet vad som är bra och dåligt" utan argument för varför är verkligen inte acceptabelt. Kritik ska vara relevant och underbyggd, inte bara elak. Hur ska vi elever någonsin kunna lära oss vad som faktiskt ä r bra eller dåligt om allt vi får är en hänvisning till att lärare minsann vet vad som är bra och dåligt? »
- Miika Mättä borde lära sig att kunna ge kritik och samtidigt behandla sina studenter med respekt.»
- Bättre inläsning hos kritiker, på det studenten jobbat hårt med, så att det kommer i kritiken. Att kritiker är noga med att få med kritik på kursmålens överensstämmelse med projektet. Föreläsningar kring kulturhusets verksamhet, planering och funktioner/krav. Föreläsningar om byggnaden till dess omedelbara kontext. Föreläsning om projektplanering, så att man inte blir rädd. Tips på litteratur i bred mening (det helhetliga, till detaljerna) Tid till egen instudering. »
- Mika är ju strålande i sina spontana stunder, men han kunde jobba lite tydligare i logistiken. Jag förstår att nästan alla resurser har gått till Catarina och handledarna. Men jag hade nog velat ha föreläsningar som kanske hade ett tema eller som berörde något specifikt istället för att föreläsarna pratade allmänt om arkitektur i ett försök att sprida lite inspiration. Måndagsföreläsningarna var lite tråkiga helt enkelt när vi annars är ganska omgärdade av massvis med information om arkitektur. Det finns ju tex massor av magasin och böcker i biblioteket. Jag skulle föreslå måndagsseminarier istället, kring ett tema, byggnad, text där information gått ut i förväg och man kunde förberett sig lite. Jag tycker oftast diskussionen är viktigare än informationen på föreläsningarna. Och den här klassen är inte den som öppnar diskussionen självmant, så något som drar igång den kan behövas.»
- Fokuset på stadsplanering i början av kursen kanske bör tonas ned. En workshop där man konsentrerar sig på kulturhuset hade varit roligt.»
- Administrationen och planeringen från kursledningens sida kan fortfarande förbättras. respektera utsatta tider och se till att information når studenterna i tid. Inte komma på arbetsuppgifter i efterhand (syftar på beräkningen av de olika stadsdelsexempel vi gjorde) Hade vi vetat det i förhand hade det varit mycket lättare att genomföra på ett bra och givande sätt, nu blev det onödigt tidskrävande.»
- Mika klarar inte av rollen som ansvarig för kandidaten, och att han fick fortsätta efter förra året är för mig ett mysterium. Som handledare är han bra, i ansvarsposition en katastrof. »
- Organisation, bättre planering och schemaläggning. Mycket bättre avslut. Varför var ingen annan än Mika och en sms-ande Canas på avslutningen? Det bör vara mer fokus på utforskande arkitektur. En skola har en skyldighet att vara progressiv tycker jag. Inte premiera att man gör precis enligt Peab-manualen. Det kan man snabbt lära sig när man jobbar på peab. Och detta måste göras tydligt för handledarna, de måste förstå att sporra eleverna att göra något som är utvecklande och till gagn för arkitekturen, inte försöka uppnå en billig byggbarhet, det lär man sig ändå när man har praktik. Sen borde det vara uppdelat i studios eller temagrupper, som text och teori-kursen. Annars blir det oftast så att man får en handledare/kritiker som inte kan någonting om det man har som specialintresse.»
- tydligare inlämningskrav. Tänk på vilka skalor som står i inlämningskraven, och som rimligt kan få plats på A1:or Och så är ju det där med typsnittet på utskicken som gjorde att allt såg ut s??å??h??är?? . jobbigt!»
- Mika Määttä borde inte få leda kursen. »
- Varför all denna stadsplanering?! Det har vid upprepade tillfällen nämnts att detta INTE var en stadsbyggnadsuppgift, MEN ändå daltades det om stadsbyggnadsstrategier fram till två veckor innan inlämning. Björn Siesjö bjöds in till en föreläsning som låg sent i kursen, och han hade inte blivit informerad om att vi börjat rita själva byggnaden. Det blev väldigt fel, och den föreläsningen var ganska hopplös i inlärningssyfte. Lägg fokus med föreläsningar som rör det stadie i projektet som vi befinner oss i istället. »
- Det kan alltid bli bättre planerat! Alltid! Jag tyckte också att slutsammanfattningen var lite konstig. Inte så mycket av en sammanfattning som en uppvisning av lite projekt som någon tyckt var bra - varför var de bra hade varit bra att gå igenom kanske? Även kanske sätt att redovisa projekt, tendenser osv. Och lite mer knyta ihop säcken på vår sista projektkurs på grundutbildningen.»
- Litet mer fokus på stadsplanering.»
- Ännu lite bättre framförhållning av vad gäller information och inlämningar osv. »
- Det hade varit roligt om det gick att hitta en tävling som man kunde lägga kandidatarbetet kring (jmfr AT). Det hade också varit bra med valmöjlighet och eventuellt möjlighet att kunna arbeta två och två. Det hade också varit bra med fler inspirationsföreläsningar.»
- kommer inte på nåt specifikt»

31. Övriga kommentarer

- Jag uppskattar att lärare och handledare i mina ögon varit ganska ärliga mot studenter under kursen. Vissa studenter har tagit illa upp, vissa har känt sig orättvist behandlade och vissa har hoppat av kursen. Detta är förstås olyckligt, men jag anser också att man bör kunna ta viss kritik i trean på Chalmers. Så: Fortsätt säga vad ni tycker, men för allas trevnad var sakliga och lite försiktiga. »
- Jag uppskattar det avslutande mötet med sammanfattning av kursen, men jag uppskattar mer varianten där kursansvarig "trendspanar" och analyserar angreppssätt eller tendenser i årets kurs än denna kurs variant med en rangordning av projekten. Intentionen må vara god, att visa på goda exempel, men resultatet blir snarare att den lyckliga elitskara som blivit utvalda blir nöjda och glada, medan den misslyckade resten önskar att de visste vad de gjorde för fel. »
- Rolig och stimulerande uppgift som känts hanterbar.»
- Byggnaden i staden (inte byggnaden som system, eller?). Teknik, konstruktion, programmering, tillgänglighet, brandskydd, materialitet, design, rum m.fl. är ämnen som kandidatstudenter studerat under utbildningens gång. Men vilka av dessa ska läggas krut på? Eller, hur ska man prioritera bland dessa? Vilka ämnen är obligatoriska i just denna kurs?»
- Man kan vara hård om man samtidigt är ödmjuk. Är man inte ödmjuk upplevs man som oproffsig.»
- Mika Määttä är arrogant gentemot eleverna, agerar respektlöst under kritiktillfällen och handledningar och pekar med glädje ut de sämsta projekten för alla att granska och oja sig över. Om det är ett sätt att vinna respekt och befästa sin pondus så misslyckas det, vi känner oss nedvärderade, desillusionerade och enade i vårt ogillande av Mika Määttä. En tråkig avslutning på de här tre åren.»
- Tack för en trevlig kurs trots vissa "flaws". Är som helhet nöjd med kursen. Trevlig sommar!»
- Kursansvariges attityd mot studenter skulle kunna förbättras. Nu är den kanske lite väl nonchalant och arrogant. Det går inte att lämna ut inlämningskrav och sedan skratta åt studenter som frågar om kravens rimlighet och säga "lite får du ju tänka själv" - hur är då kraven satta? Att sedan under kritiktillfället fortsätta efter en rimligt hård kritik att rent ut racka ner på förslaget som diskuteras och vara elak är inte heller okej. Hård kritik är okej, elakhet är inte det. På det stora hela tyckte jag att det här har varit en bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från