ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-4 Kommunikation och ingenjörskompetens - Ingenjörskompetensdelen, LSP310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-05-28
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Syfte och genomförande

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se kursplanen för denna kurs klicka här.
(Öppnas i nytt fönster)

1. Har du förstått syftet med denna kurs?

39 svarande

Nej, inte alls»1 2%
Jodå, något»7 17%
Ja, syftet är klart för mig»31 79%

Genomsnitt: 2.76

2. Är det ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»4 10%
Ja, absolut»33 86%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»1 2%

Genomsnitt: 2.92

- Tyckte jag inte första läsperioden, men kände behovet sen, var (är) glad att den hölls.» (Ja, absolut)

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

39 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»10 25%
Ja, i hög grad»28 71%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»1 2%

Genomsnitt: 2.76

- Föreläsarna kan vara snäppet bättre! Finns många stora personer som gått D, E eller IT runt om!» (I viss utsträckning)
- Ville egentligen svara mellan de två "ja"-alteranativen» (Ja, i hög grad)
- Jag har dock fortfarande inte en helt klar bild av alla yrkesval man kan göra.» (Ja, i hög grad)

4. Hur tycker du att denna kurs ska examineras?

39 svarande

Obligatorisk närvaro fungerar bra»37 94%
Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan)»2 5%

Genomsnitt: 1.05

- Möjligtvis hårdare obligatoriskt närvaro, som jag förstod det fick man missa 3 tillfällen innan man behövde göra någon extrauppgift. Borde vara färre, givetvis blir man kanske tvungen att missa ett tillfälle, men jag ser ingen anledning till att man inte kan få extrauppgifter redan där. I andra kurser har man obligatoriska labbar, och där får man inte missa en enda gång, och då har man också en tenta.» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- Bättre kontroll bara. Många utnyttjade systemet genom att låta någon skriva upp namnet på kompisar som inte kunde, orkade, ville gå på föreläsningen. Namnupprop eller något som lämnas in kan fungera bättre» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- Någon sorts inlämningsuppgift eller liknande i slutet.» (Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan))
- Inlämning av typen "Hur min bild av min utbildning ändrats av att jag läst kursen"» (Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan))


Sammanfattande frågor

5. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»3 7%
Gott»23 58%
Mycket gott»12 30%

Genomsnitt: 4.17

- vissa föreläsare var inte jätteintressanta» (Gott)
- Intressanta och inspirerande föreläsningar» (Gott)
- Även om det är kul att se hur mycket utöver programmering det finns och hur man i vissa IT yrken knappt behöver programmera alls, så tycker jag det tog över lite väl mycket. Hade det kommit någon som faktiskt spenderade en stor del programmerande och pratade runt det så hade jag valt "mycket gott". Kändes som sagt att fokuset alltid var att visa på hur programmeringen inte är allt, vilket jag förstår men jag och säkert många med mig har ändå valt IT för att vi älskar att programmera. :)» (Gott)
- Intressanta föreläsningar, skönt att inte ha mer press på sig än att lyssna på föreläsningarna.» (Mycket gott)
- Relevant, intressant, nyttigt, bra föreläsare» (Mycket gott)

6. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Intressant att höra från drivna människor som har med branschen att göra. »
- Gästföreläsarna.»
- Bra spridning på de olika människorna från arbetslivet som kommer och berättar om sina upplevelser och erfarenhet inom området.»
- vilka masters utbildningar det finns samt ergonomi föreläsningen»
- Sandra, det var kul att höra om Cesa.»
- Gästföreläsningar»
- Tycker spridningen på föreläsarna var väldigt bra. Att man hade olika åldrar, och olika arbetsuppgifter.»
- Konceptet att plocka in folk från olika delar av IT-branschen och låta dem föreläsa.»
- att få se överblick på utbildningen och vad den kommer att handla om samt de kursval man kan göra»
- Besök från olika företag som håller på med olika saker.»
- icy tower föreläsaren»
- Allt om hur grupper fungerar, det var väldigt intressant.»
- Allt »
- Variationen av föreläsare»
- Accenture föreläsningen talade väldigt mycket till mig. Även killen från Free lunch design vara inspirerande»
- Det vida glappet mellan "typ" av föreläsare. Ger en bred inblick i vad man kan bli som civilingenjör i informationsteknik. Föreläsaren från Volvo tyckte jag var trevlig att höra. Så kan ni få med han till nästa år igen så är det ju bara bra.»
- Att studenter kom för att föreläsa.»
- intressanta gästföreläsare. »
- det mesta»
- Föreläsningen av Volvo IT Väldigt intressant att se de många olika rollerna som finns!»
- Kontakterna från den "riktiga" världen, dvs folk från arbetslivet som har föredrag.»
- Föreläsningar av äldre Chalmerister som är nära att uppnå sin dröm! Motiverande och inspirerande.»
- Tycker kursen som helhet var bra och inspirerade»
- Studenter som pratar om de olik masterprogrammen.»

7. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag tror, eller vill iaf tro, att en average IT-student har bättre koll på sin kursplan än vad man kan tänka sig. Och de som inte har det lyssnar ändå inte på vad som sägs när man går igenom programplaneringen på projektorn. Med andra ord tycker jag att information som upprepar information som är väldigt enkel att hämta själv om man letar upp den är överflödig och stjäl tid som kan användas till annat.»
- Fler och intressantare gästföreläsare.»
- fler diskussioner inom klassen»
- Mer diskussion i helklass med handuppräckning.»
- Gärna någon mer nyutexaminerad föreläsare, som har varit ute i arbetslivet i max 2-3 år, och som kan berätta om övergången från studier till arbetslivet.»
- inget jag kan komma på just nu»
- En föreläsning som tar upp programmeringsaspekten och pratar om utvecklarrollen/expertrollen vore önskvärt för att ge ett balanserat intryck. Efter vissa föreläsningar fick man känslan att programmering i princip inte hade något med IT att göra.»
- det fanns en del väldigt utdragna föreläsningar. t.ex ergonomiföreläsningen»
- Kommer inte på någon enstaka grej»
- Inget speciellt jag tyckt varit dumt.»
- Lite mer info om årskurs 2.»
- det är bra»
- minst intressanta föreläsningen var kanske med han som jobbade som testare, dock är det ju bra att få veta hur en testare jobbar med..»
- Vet ej. Generellt sett väldigt hög kvalité och intressefaktor på föreläsningarna. :)»
- Inget jag kan komma på»

8. Övriga kommentarer

- Bra kurs i största allmänhet som fyller en funktion. Det tråkiga med denna typen av kurs är att det är svårt att se det positiva med den när den "stjäl" tid från kurser som kräver mycket tid och plugg och går samtidigt. Expempelvis lin. alg och projektkursen.»
- Jag tyckte denna kursen var bra. Den gav en sorts sammanhang till hela första året, och den gjorde att man på något vis kände sig omhändertagen. Det är också en bra idé att ställa frågor som provocerar fram reflektion och självrannsakan. Över lag bra kurs!»
- Vet ej om relevant för denna kurs: Angående sista föreläsningen när vi fick fylla i vad vi lärt oss under året. Gärna försöka "få in" i de andra kurserna att man på nåt sätt sammanfattar det man lärt sig. Som det var nu så vet jag att jag har lärt mig jättemycket, men jag hade svårt att komma ihåg exakt vad eftersom det var så länge sedan.»
- kul kurs»
- Lycka till nästa år :)»
- Tack för i år! Bra och trevligt kurs. Lärorik»


Kursutvärderingssystem från