ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-1 Mikroelektronik, MCC 085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-10-26
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»9 25%
Cirka 20 timmar»14 40%
Cirka 25 timmar»9 25%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.2

- Jag har läst den gamla kursen och har därför redan klarat av alla moment förutom tentan.» (Cirka 20 timmar)
- Har varit borta en del under hösten.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»8 22%
75%»13 37%
100%»13 37%

Genomsnitt: 4.08

- Gick de första två veckorna, men lyckades somna på alla föreläsningarna. Jag tycker det är idiotiskt att göra ett svårt ämne tråkigare genom att bara köra en massa powerpoint. vid ett tillfälle tror jag han var uppe i mer än en bild i minuten, Man hinner inte ens tänka efter vad man såg innan nästa bild kommer.» (25%)
- Har haft krockade lektioner varje onsdag och däröfr inte kunnat delta även samma vissa måndagar.» (75%)
- » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 14%
Målen är svåra att förstå»4 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 28%

Genomsnitt: 2.88

- Inlämningarna och projekten var otydliga, stod olika saker på olika ställen.» (Målen är svåra att förstå)
- Plottuppgifter & inlämningar lite oklart vad som ska göras & hur de ska se ut...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Mke i kursen luddigt..» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Föreläsaren borde ha vart tydligare med vart all information finns.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

- Tror det är bra att vi läst ETI146 före den här kursen» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 9%
Ja, i hög grad»2 6%
Vet ej/har inte examinerats än»28 84%

Genomsnitt: 3.75

- ej tentat än» (?)
- Konstiga regler för tentamen, gör som alla andra ett par frågor, massa inrtädesprov, och att du kan ha poäng som ska ge 3:a men du måste ha minst ett antal poäng på 1 uppgift... är han ute efter att kugga folk?» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Även fast att jag inte har tentat än, känns det som om det kommer att bli en otroligt tuff tenta. Genom att titta på gamla tentor verkar de matcha innehållet från kursen bra, men i nuläget känns det som om man kan kunna kursen bra och ändå kugga tentan pga reglerna med del 1 på tentan. Jag tycker att principen är bra att man måste kunna det grundläggande ordentligt, men om man ska klara tre av fyra frågor måste man ha tur också, inte bara kunskapen. Ett förslag är att det kunde vara t.e.x tio frågor i första delen, och att man var tvungen att klara 6 eller 7 av dem. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»19 54%
Mycket stor»7 20%

Genomsnitt: 2.88

- Se kommentar ovan, » (Mycket liten)
- För mycket diagram/plottar och för lite bakrund» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»5 14%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»14 41%
Mycket stor»8 23%

Genomsnitt: 2.73

- Häftet är en bra ide men har väl kanske fungerat si sådär. Skulle va bra att ha en kursbok där man kan se sakerna från andra perspektiv» (?)
- finns ju ingen bok att få tag på så...» (Mycket liten)
- Köpte en beg. bok men har inte kollat mycket i den då häftet varit tillräckligt i de flesta fall» (Mycket liten)
- jättedåligt att kursboken inte funnits tillhanda på dc eller cremona» (Mycket liten)
- Har inte kunnat få tag på kursboken» (Ganska liten)
- Mycket kompetering på annat håll har understött inlärningen.» (Ganska stor)
- Lite rörigt kompendium, upplägget borde tänkas igenom lite mer. Det fanns delkapitel på fyra spaltrader som gott kunde vara _lite_ utförligare.» (Ganska stor)
- Häftet är bra men behöver genomarbetas mer, lite väl kortfattat ibland.» (Ganska stor)
- Kursboken Halvledarteknik var bra. Bra skriven bok, relativt lätt att förstå och bra med kurslitteratur på svenska, häftet var lite för kortfattat. Man kanske kan utöka det lite med att göra något mer ingående förklaringar och att alla viktiga formler och samband finns med, samt kontollera att övningsuppgifter och projektuppgifter är formulerade så att nybörjare (eller vad man ska säga) kan förstå helt och hållet.» (Ganska stor)
- Häftet har varit bra, men avsaknaden av bok har varit påtaglig » (Ganska stor)
- Kompendiet var jätte bra men lite mer information skulel inte skada» (Mycket stor)
- Kurskompendiet är till stora delar bra utformat. eftersom det inte är korekturläst har det dock dykt upp en del fel som ibland blir irriterande. Men kompendieti helhet är en mycket bra förebild till andra kurser. Mer av den stilen efterfrågas.» (Mycket stor)
- Bra med kompendium, men måste läsas igenom och rättas innan nästa kurstillfälle. (Förvirrande med blandade dimensioner och felaktiga lösningar)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»10 29%
Ganska bra»19 55%
Mycket bra»4 11%

Genomsnitt: 2.76

- Skickade ett mail i början av kursen som Kjell aldrig svarade på samt att det var väldigt otydligt vad som gällde kring projekten. Samt att det helt saknades kommentarer på projekten.» (Mycket dåligt)
- Ganska otydlig sida. Filerna lämnas in under gruppindelning och deadlinetiderna ligger konstigt och det har inte varit särskilt tydligt var och vad som ska lämnas in och om det är godkänt det man gjort.» (Ganska dåligt)
- Känns som att det är en helt ny kurs med massa barnsjukdomar och ej helt genomtänkta moment.» (Ganska dåligt)
- Dåligt, stor inkonsekvens när det gäller inlämningsuppgifterna. Väldigt o tydligt vad man skulle göra och när. Mycket bättre med övertydlighet än "det kan vara trevligt om ni gör så här". Behövs klara direktiv för hur inlämningarna ska se ut och vad de ska innehålla.» (Ganska dåligt)
- Det viktiga har funnits tillgängligt via hemsidan, vilket är bra. Det hade dock varit önskvärt att lösningar till övningsuppgifter hade funnits tillgängliga tidigare. Bra att föreläsnings-slides ligger på hemsidan.» (Ganska bra)
- Inlämningsuppgifterna verkade inte alltid helt genomttänkta. Måste bli tydligare med vad som förväntas. i övrigt väl avvägt vad gäller arbetsinsats. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 14%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»6 17%
Har ej sökt hjälp»7 20%

Genomsnitt: 3.37

- Söker oftast svaren på egen hand i litteratur.» (Ganska bra)
- Vår övningslärare har varit till otroligt stor hjälp! Han ställde även upp på egen tid för att hjälpa oss med frågorna, och det var många frågor i diodprojekten och plottuppgifterna.» (Ganska bra)
- Är det bara jag som har missat om Kjell har något rum där han tycker om att få beesök under tentaveckan? :)» (Ganska bra)
- Martin Fagerlind var kanon!!» (Mycket bra)

10. Hur tycker du att labbarna / labbhandledaren har fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»9 26%
Ganska bra»16 47%
Mycket bra»7 20%

Genomsnitt: 2.82

- Har inte labbat denna omgång. » (?)
- FÖr kort tid och frågor på saker man inte hade gått igenom» (Mycket dåligt)
- Piscator var väldigt hård, han kunde hjälp en lite mer med tanke på att när jag labbade så hade vi inte gått igenom bipolärtransistorn ännu!! Tyckte inte han va bra alls!» (Mycket dåligt)
- Vi hade kunnat gå igenom materialet före labben...BJT-transen var inte så bekant vid labbtillfället.» (Ganska dåligt)
- Det var mycket dödtid som gick åt då labhandledaren inte ville hjälpa tillräckligt mycket och på grund av att vi inte gick igenom hur apparaterna fungerade i början. Men han var mycket duktig och hjälpte oss i slutet efter 6.5 timmar med labb.» (Ganska dåligt)
- Transistorlabben var bra, lärorik och intressant, och hade en mycket bra labbhandledare. men diodprojekten och plotuppgifterna var ganska oklara och luddiga, och därför svåra. Man kanske kunde schemalägga lite mer tid till dessa? Det var svårt att klara dessa själv om man inte hann klart under det ledarhandledda tillfället. Dessutom kanske det går att förbereda dem för studenterna bättre. Nu var det flera gånger som man hamnade framför en dator utan en aning om vad man skulle göra.» (Ganska dåligt)
- Inte den bästa labben. Har haft en hel del bättre labbar. men labben var lärorik» (Ganska bra)
- Bra vilja hos labhandledaren som verkligen ville att man skulle förstå. Dock lite dumt att han kunde sitta 20 min vid ett och samma ställe så det tog lång tid innan man fick handledning.» (Ganska bra)
- ont om tid på labben men annars bra labb» (Ganska bra)
- Mycket bra labbhandledare!» (Mycket bra)
- Labben var lärorik och bra.» (Mycket bra)
- johan var jätteduktig» (Mycket bra)

11. Hur tycker du att föreläsningarna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»5 14%
Ganska bra»22 64%
Mycket bra»5 14%

Genomsnitt: 2.88

- Jag hade gärna sett att föreläsningar sker på tavlan, med gott om exempel, stukturerat på ett välöverskådligt sätt (med en röd tråd). Så att man kan följa och förstå de anteckningar man gör utan att behöva komma ihåg vilken ordning och med vilket kroppsspråk som stoffet presenterades på.» (Mycket dåligt)
- Jeppson är väldigt bra, men föreläsningarna blir för min del bortkastade eftersom han använder powerpoint. JAG vill att föreläsarna använder tavlorna, då får man lite mer tid på sig att tänka igenom vad han säger än om han stressar igenom 200 slides.» (Mycket dåligt)
- Ointressanta» (Ganska dåligt)
- Se ovan. Sömnpiller! Varför göra ett svårt ämne svårare genom att presentera det på ett tråkigt sätt?» (Ganska dåligt)
- Powerpoint är sömnpiller + ont om tid att anteckna, vi har ju print quota nu så kan ju inte printa alla.» (Ganska dåligt)
- Svårt att ta till sig allt iom. föreläsningar mha. powerpoint, och utan att ha tillgång att anteckna på sidorna under föreläsningen...» (Ganska dåligt)
- Var bra till en början, men sen ballade det ur tycker jag. Med bara massor av formler osv. Ingen återkoppling till något bara trycka på med mer och mer info» (Ganska bra)
- Jag tycker att Powerpoint slidsen på föreläsningarna borde minska. mer räknande på tavlan. man har lätt att tappa koncentrationen och så blir de för veligt med powerpoint slidsen» (Ganska bra)
- Allt som är förklarat är förklarat på samma sätt nästan varje gång och många gånger. Något som förvillar dessutom är att det används olika benämningar på samma sak i kursen. Ex spärrskikt och utarmningsområde. Innan man insåg att det var samma sak var det svårt att hänga med. En ordlista kanske skulle vara på sin plats. Grundligare genomgångar där man försöker få med alla i förståelsen på en gång istället för att göra samma genomgång så många gånger o försöka få med en i taget kanske skulle fungera bättre.» (Ganska bra)
- Jag hade velat få "power point slides:en" innan föreläsningen för anteckningar. Annars tycker jag att slides:en är mycket bra, och det är bra att vi kör det mesta utan den engelska boken!» (Ganska bra)
- Det blir segt att bara stirra på powerpointslides. Fast bra att kan kan kika på dem på nätet efteråt.» (Ganska bra)
- Powerpoint är ok, men behövs tavelkladd oxå.» (Ganska bra)
- lite väl mycket slideshows» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 35%
Mycket bra»21 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 52%
Hög»15 44%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.5

- Vet inte riktigt vad jag ska svara...det var svårt att veta vad man skulle lära sig och eftersom det "inte fanns" några övningsuppgifter la jag inte ner så hemskt mkt arbete på kursen.» (Lagom)
- Det har varit mycket tid framför datorn med inlämningarna. Hade varit bra med lite tydligare formuleringar kring dessa. Det är synd att det blir matlab problem, men samtidigt är det väl bra att kunna hantera arbete i matlab. Jag tror faktiskt att dugga hade varit ett bättre inlärningssätt eftersom det också skapar diskussioner och frågor. » (Hög)
- Mycket inlämning ger mycket stress och arbete.» (Hög)
- Belastningen var hög i omgångar och låg andra, det var ingen jämn belastning.» (Hög)
- så mycket att lära sig och så lite tid» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 52%
Hög»13 38%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.55

- har läst 3 kurser.» (För hög)
- så mycket att lära sig och så lite tid» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»7 20%
Godkänt»17 50%
Gott»6 17%
Mycket gott»4 11%

Genomsnitt: 3.2

- Kursen behandlar ett stort antal modeller, och saknar repetition och övning på de, relativt enkla, momenten som ingår. Det är svårt att tillskanska sig erfarenhet i ämnet eftersom modellerna snabbt gås igenom utan att repeteras.» (Dåligt)
- För spretig...» (Dåligt)
- Föreläsningarna drar ner på det hela.» (Dåligt)
- en bra kurs men svår» (Godkänt)
- Hade haft ett betydligt bättre intryck om projektdelen hade funderat bättre. Tycker att det är en mycket intressant kurs, men projektdelen gjordes onödigt tidskrävande och rörig, vilket innebär att det inte funnits tillräckligt med till studier och tentaplugg tyvärr.» (Godkänt)
- Kjell är väldigt engagerad.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det sammanfattande kompendiet, som gav en tydlig bild av innehåll och omfattning av kursstoffet.»
- Labben. Kursboken. Kurshäftet (som gott kan vara omarbetat) Inlämningsuppgifterna (Kan också bli lite tydligare).»
- Kompendiet»
- Behålla häftet samt föreläsnings-slides:en!»
- powerpoint presentationerna funkar bra»
- Labben och inlämmningarna»
- Labben»
- Plottuppgifterna från häfte»
- Bra idé med ett sammanfattande häfte.»
- Fungerande hemsida kurslitteratur.»
- Kursupplägget.»
- Kursupplägget var bra och genomtänkt. Roliga och lärorika labbar»
- Projekten, fast lite tydligare uppgifter så man vet vad som ska göras.»
- Laborationen, avsaknaden av bonuspoäng»
- labben var bra utformad och helhetsförståelsen med alla plotarna»
- Fokuseringen på helhetsförståelse, bilder som minnesregel»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna. Struktur och upplägg bör ändras så att det blir mindre OH och mer anteckninag på tavlan i en välordnad och kronoligisk orning.»
- Föreläsningsformen (Ingen powerpoint). Hemuppgifter. Läshänvisning i Pierre. Kursupplägget är alldeles för spretigt...varför inte ta saker och ting i ordning så man slipper hoppa? Säkrare övningsledare vore uppskattat.»
- Upplägget, tydligare information om vad som ska utföras i projekt och plottuppg. Längre labb eller korta ner labbens innehåll.»
- användandet Powerpoint slidsen borde minska. »
- Tydligare inlämningsuppgifter. »
- Slides:en bör vara utskriftsbara dagen innan föreläsningen. Ta bort den engelska boken så att allt finns i häftet. En plotuppgift som har deadline dagen innan tentaveckan måste bort! Den ger mig magkatarr!»
- Föreläsningarna. Mer skriva på tavlan, mindre power point. »
- tydligare mål med inlämmningsuppgifterna och kanske lite mer förklaring vad man ska "få ut" av det. så man inte bara sitter och passar kurvor i matlab.»
- Större tydlighet behövs. Duggor kan oxå vara en bättre ide än att ha massa plotuppgifter som mest är matlabbande.»
- Byt ut den ena ö-ledaren(inte gammelskåningen) han kommer oförberedd räknar fel och verkar alllmänt loj»
- Inlämningsuppgifter där det framgår vad man skall göra, konstigt formulerade räkneuppgifter i allmänhet, övningsledare som är mer insatta i ämnet.»
- Mindre powerpoint på föreläsningar»
- Man skall inte behöva vänta till lv4 för att få svar på övningar. Övningar utan rätta svar är totalt värdelösa. Eftersom man inte vet om man gjort rätt. Kjell måste bli bättre på att svara på mail och lägga upp information på hemsidan om många frågar. Sen är det lite osnällt att ta fram någons rapport inför hela klassen.»
- Upplägg på tentamen, projekt»
- Korekturläsa kompendiet. Tydligare/samma info angående plotprojekt/inlämningar»
- Inlämningsuppgifterna måste struktureras mkt bättre ingen har koll på vad som skall göras eller hur det skall lämnas in, fruktansvärt frustrerand eftersom det tar en massa tid att fixa om det på rätt format»
- Kommunikationen mellan föreläsare och handledare, vi fick olika svar av dessa på samma fråga.»
- Bör gå igenom kurshäftet ordentligt då en hel del fel återstår, även efter utdelad revidering. Lite tydligare direktiv av vad som skall ingå i inlämningsuppgifterna.»
- kanske nån dugga eller inlämningsuppgift»
- Antalet slides var i överkant.»

18. Övriga kommentarer

- Det är väldigt bra att Jeppson försöker lära oss att resonera kring halvledarfysiken och förstå den snarare än utantillinlärning...det lyckas han bra med.»
- Ganska missnöjd med kursen över lag, intressant ämne oich nödvändigt att kunna. Men lite rörigt var upplägget»
- Bra med det svenska häftet! All pensum bör finnas med i detta häftet! Plotuppgiften sista veckan är alldeles för stressande för att den ska vara givande. Annat plugg blir lidande! Synd att allt måste läggas de två sista veckorna innan tentan.»
- Bra med kompendie där allt skall stå i, dock känns en del saker lite väl kortfattade, samt att det vore bra med referenser till kursboken så man enklare vet var man skall titta om det är något man ej förstår.»
- Vill ha bättre grund»
- Bra kurs!»
- Deadline för utvärdering före tenta helt fel!»


Kursutvärderingssystem från