ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11/12-4 Matematik och samhälle, slutvärdering, MVE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-08 - 2012-05-23
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 43%

Genomsnitt: 2.93

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 16%
Ja, i hög grad»10 83%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Det är lite otydligt hur modul tvås examinering återkopplas.» (Ja, i hög grad)
- Matematikens roll i samhället: Definitivt Motiv, drivkrafter, hållbart samhälle: I ngn mån iom diskussioner m.m.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Hur viktigt har mentorskapet varit för kursen?

17 svarande

helt oviktigt»0 0%
oviktigt»0 0%
varken eller»1 5%
viktigt»6 35%
mycket viktigt»10 58%

Genomsnitt: 4.52

- Det har gett en extra infallsvinkel som jag tror att man hade saknat ananrs.» (viktigt)
- Bra för att koppla diskussioner och teori till ngt praktiskt.» (viktigt)

5. Hur viktig har kursen varit för att utveckla ditt mentorskap?

17 svarande

helt oviktig»0 0%
oviktig»0 0%
varken eller»10 58%
viktig»5 29%
mycket viktig»2 11%

Genomsnitt: 3.52

- Tycker inte att kursen har gjort mig till en bättre mentor. Dock känns det som att kursen har fungerat som inspiration. » (varken eller)
- Känns svårt att avgöra. Jag har fått en del idéer från kursen, men jag tror kursen har gjort mer för kunna generalisera min ingenjörsförmåga.» (varken eller)
- Som en bonus.» (varken eller)
- De två grejerna som påverkade mentorskapet var Janas tal o första inlämningen. Jag lärde mig generella saker som påverkade mitt tankesätt men inte själva mentorskapet.» (varken eller)
- Främst modul 1.» (viktig)

6. Till hur stor hjälp har undervisningen, dvs både föreläsningarna och seminarierna,varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 3.17

- Skulle gärna haft mer information och mindre "omkring snack". » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 3.05

- Bra att det är tydligt i förväg vad som skall läsas till när.» (Mycket stor)
- Många bra artiklar, behåll dem!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»14 82%

Genomsnitt: 3.76

- Ping Pong hade varit smidigt.» (Ganska dåligt)
- Det tog ett tag innan jag fattade vilken funktion kurshemsidan hade och var man skulle rapportera sina mentorstimmar men efter det gick det smidigt. Jag vet inte om det egentligen behövs men kanska att man ska "puffa" lite mer för hemsidan i början av kursen. » (Ganska bra)
- Emelie är toppen :) » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt hjälp»4 23%

Genomsnitt: 4.23

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»16 94%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.94

- Man har lärt känna mycket nya människor- Mycket bra! » (Mycket bra)
- Träffade väldigt många underbara människor!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»14 82%
Hög»2 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Kan göras mer belastande, men känns lagom» (Lagom)
- Tidvis hög, tidvis låg.» (Lagom)
- Det har absolut inte varit svårt, men ibland har vissa uppgifter varit omotiverat stora eller många. känns onödigt att göra något bara för ett producera en text. Kanske kan göra mer relevanta uppgifter nästa år? » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 56%
Hög»6 37%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»1 5%
Gott»8 47%
Mycket gott»7 41%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trevliga människor med spretigt kursinnehåll. Tyckte att delen med organisationen var mycket intressant. » (Godkänt)
- Krävande men intressant kurs!» (Mycket gott)
- Det känns som kursen är väl genomarbetad, roligt att läsa en kurs med så mycket intressant innehåll.» (Mycket gott)
- En av de mest intressanta kurserNa jag har läst» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mentorskapet, de duktiga kursansvariga:-)»
- Essäskrivandet, det är trevligt att slippa vara så teknisk för en gångs skull.»
- Janas föreläsning.»
- Litteratur, mycket diskussioner»
- Matte speech »
- Mycket av kurslitteraturen tycker jag var väldigt bra, främst artiklarna i modul 3.»
- Sverkers föreläsning och text var en riktig tankeställare!»
- Sverker, mattespeech,Jana, hur man uppfattas av andra människor»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer struktur i kursinnehållet. Kanske mer om ledarskap hade varit bra. »
- Vissa föreläsare bör bytas ut.»
- Den sista inlämningsuppfiten - svår att förstå.»
- Mer didaktik (kanske en uppföljningsfrågestund). Politik och kultur föreläsningarna - behöver ha en större koppling till kursen»

16. Övriga kommentarer

- Bra om man kan se rapporterade mentorstimmar, så att man inte glömmer bort vilka man har rapporterat.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.23

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.23
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från