ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fenixnätverkets verksamhet

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-10 - 2012-06-10
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Hans Björkman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers, ej utbildningsprogr
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Övriga studenter

1. Här kommer först tre påståenden. Kryssa för det som passar dig bäst!

29 svarande

Jag är INTE intresserad av att vara en del av Fenixnätverket»0 0%
Jag är för närvarande ENDAST intresserad av att få informati»4 13%
Jag vill gärna FORTSÄTTA att vara en del av Fenixnätverket.»25 86%

Genomsnitt: 2.86

- Tidsbrist» (Jag är för närvarande ENDAST intresserad av att få informati)

2. Varför vill du vara med?

Hur viktiga är respektive aspekt för ditt intresse för Fenixnätverket?
(5= av högsta intresse, 1=mindre intressant )

Matrisfråga

- Förhoppningsvis möjligt att starta studier inom viktiga områden "Red and Hot Issues"»
- Nätverket är viktigt för oss som i dagsläget inte deltar i forskningsprojekt, för att hålla oss uppdaterade om olika forskningsprojekt och forskningsfrågor. »

a) Socialt
29 svarande

0 0%
3 10%
7 24%
15 51%
4 13%

Genomsnitt: 3.68

b) Kontakter (professionellt/privat)
29 svarande

0 0%
2 6%
6 20%
8 27%
13 44%

Genomsnitt: 4.1

c) Lärorikt (professionellt)
29 svarande

0 0%
1 3%
3 10%
10 34%
15 51%

Genomsnitt: 4.34

d) Perspektiv (insikt/problemlösning)
29 svarande

0 0%
1 3%
4 13%
13 44%
11 37%

Genomsnitt: 4.17

e)Annat__________________
2 svarande

1 50%
0 0%
0 0%
1 50%
0 0%

Genomsnitt: 2.5

3. Vad tycker du att vi ska göra?

Rangordna följande inriktningar efter hur intressanta de är för dig (5=mest intressant, 1=minst intressant (flera inriktningar kan ha samma intressegrad))

Matrisfråga

Ta del av senaste forskningen inom managementområdet
28 svarande

0 0%
5 17%
6 21%
7 25%
10 35%

Genomsnitt: 3.78

Ta del av vad några av de andra inom nätverket håller på med
29 svarande

0 0%
1 3%
8 27%
14 48%
6 20%

Genomsnitt: 3.86

Diskutera case som vi tar med oss ur vår vardag
29 svarande

2 6%
1 3%
5 17%
12 41%
9 31%

Genomsnitt: 3.86

Särskilt tema varje gång, som belyses ur olika perspektiv?
29 svarande

0 0%
2 6%
6 20%
13 44%
8 27%

Genomsnitt: 3.93

Gemensam metodutveckling kring särskilt, per gång preciserat
27 svarande

2 7%
5 18%
11 40%
7 25%
2 7%

Genomsnitt: 3.07

4. Teman/ämnen

Rangordna följande ämnen efter hur intressanta de är för dig (5=mest intressant, 1=minst intressant, ”,ointressanta”, ämnen kan lämnas utan rang))

Matrisfråga

- Med projektarbete menar jag ny a sorters projektarbete byggda på lean och agile methods.»
- Samt entreprenörskap»

Ledarskap
29 svarande

0 0%
3 10%
6 20%
7 24%
13 44%

Genomsnitt: 4.03

Innovation
27 svarande

0 0%
2 7%
3 11%
10 37%
12 44%

Genomsnitt: 4.18

Innovation management
29 svarande

0 0%
1 3%
5 17%
10 34%
13 44%

Genomsnitt: 4.2

Förändringsstrategier, Change Management
29 svarande

0 0%
0 0%
5 17%
8 27%
16 55%

Genomsnitt: 4.37

Affärsutveckling
28 svarande

1 3%
1 3%
10 35%
7 25%
9 32%

Genomsnitt: 3.78

Allianser och samarbeten
27 svarande

2 7%
10 37%
7 25%
7 25%
1 3%

Genomsnitt: 2.81

Logistik och Supply Chain Management
27 svarande

6 22%
17 62%
2 7%
2 7%
0 0%

Genomsnitt: 2

Kunskapsöverföring
28 svarande

1 3%
2 7%
9 32%
8 28%
8 28%

Genomsnitt: 3.71

Organisationsutveckling
28 svarande

0 0%
4 14%
5 17%
5 17%
14 50%

Genomsnitt: 4.03

Produkt-/tjänsteutveckling
27 svarande

1 3%
4 14%
4 14%
13 48%
5 18%

Genomsnitt: 3.62

Undersökningsmetoder
27 svarande

4 14%
6 22%
9 33%
5 18%
3 11%

Genomsnitt: 2.88

Projektarbete
25 svarande

2 8%
6 24%
11 44%
3 12%
3 12%

Genomsnitt: 2.96

Annat:______________________________
3 svarande

1 33%
1 33%
0 0%
0 0%
1 33%

Genomsnitt: 2.66

5. Hur tycker du att vi ska göra det?

Hur ska vi lägga upp det?

Matrisfråga

- Tror på en mix av ovanstående»
- Föreläsare kan vara delvis interna (från Fenix akademiska institutioner eller företag).»

Lyssna på föreläsare?
28 svarande

Ja»24 85%
Nej»4 14%

Genomsnitt: 1.14

I så fall: praktiker?
22 svarande

Ja»19 86%
Nej»3 13%

Genomsnitt: 1.13

I så fall: forskare?
22 svarande

Ja»22 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

Workshop med eget deltagande
27 svarande

Ja»25 92%
Nej»2 7%

Genomsnitt: 1.07

Annat:______________________
0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

6. Hur ofta?

29 svarande

En gång i halvåret»12 41%
En gång om året»16 55%
En gång vartannat år»1 3%

Genomsnitt: 1.62

- ev enbart en gång om året!» (En gång i halvåret)
- » (En gång om året)

7. Hur länge per gång?

29 svarande

Halvdag, veckodag»5 17%
Heldag, veckodag»13 44%
Lunch till lunch, veckodagar»9 31%
Lunch till lunch, fredag-lördag»0 0%
Två dagar, veckodagar»2 6%
Två dagar, fredag och lördag»0 0%
Annat_____________________»0 0%

Genomsnitt: 2.34

- halvdag eller heldag» (Heldag, veckodag)
- Kan tänka mig allt från halvdag till lunch till lunch veckodag (om planeras i god tid)» (Heldag, veckodag)
- Antingen hel- eller halvdag eller lunch-lunch» (Lunch till lunch, veckodagar)
- Socialt är viktigt (middag). Ej helg!» (Lunch till lunch, veckodagar)

8. Var?

29 svarande

Stockholm»11 37%
Göteborg»15 51%
Annanstans______»3 10%

Genomsnitt: 1.72

- Kan vi prova med video Stockholm - Gbg för att öka deltagandet och minska kostnaderna? » (Stockholm)
- Bör rimligtvis alternera mellan Sthlm och Gbg.» (Stockholm)
- varannan gång 08 och 031» (Stockholm)
- Ser inget problem i att alternera någon gång» (Göteborg)
- Öppen för alla tre alternativen. Annanstans i Sverige, ej utomlands.» (Göteborg)
- Varieras?» (Göteborg)
- Göteborg eller stockholm» (Annanstans______)
- Alternera mellan de olika orterna» (Annanstans______)

9. Finansiering

Vad får det kosta?

- Beror på relevans för aktuella arbetsuppgifter»
- Självkostnad (resa och uppehälle) samt kanske någon mindre serviceavgift»
- 3000?»
- 500 kr/gång plus ev reskostnader»
- högst 2500 SEK + resa»
- reskostnad + mat kanske»
- Högst 2000 om året i avgifter»
- 3000 kr»
- Inag kostsamma aktiviteter.»
- Inte över 8000 kr»
- 1000kr»
- lagom»
- Svårt att svara. För tillfället väldigt lite men i framtiden hoppas jag att intresse ökar från firman»
- Inte viktigt»
- 1500 exkl resa & uppehälle»
- max 2000:-»
- Egen tid och resekostn.»
- Självkostnad»
- Rimligt»

10. Hur finansierar du ditt deltagande?

28 svarande

Betalar själv»6 21%
Arbetsgivaren betalar»22 78%

Genomsnitt: 1.78

- Just nu. Jag hoppas på ändring» (Betalar själv)
- har heller inga möjligheter till att göra avdrag iev. egen firma.» (Betalar själv)
- förutsätter att "intressant" (seriös) agenda finns» (Arbetsgivaren betalar)
- Eget företag» (Arbetsgivaren betalar)

11. Vad krävs för att arbetsgivaren ska betala?

- Att det är relevant för arbetsgivaren, Klart syfte och innehåll. Begränsad arbetstiden som tas i anspråk, ex 15-19 över video»
- Vettigt innehåll!»
- Rimligt pris, intressant agenda.»
- ett bra program»
- Betalas från mitt eget AB. Spännande ämnen och under trevliga former är viktigt.»
- Att jag tar med mig något som är användbart. Att jag kan ta med mig an kollega från jobbet.»
- Det bör hålla sig inom ramen för en aktivitet som kan kallas konferens »
- Intresseområden (4 eller 5) enl ovan»
- fn stopp på alla sorters utlägg»
- Att ajg kan sälja nyttan för företaget. För många förändringar har skett för att hinna med förankring/insäljning»
- Tema/Ämne aktuellt i företaget alternaivt i individuel utvecklingsplan»
- Akademisk relevans»
- vet ej.»
- Tydlig koppling till arbetsgivarens verksamhet och min roll i den.»
- Visad nytta. »


Kursutvärderingssystem från