ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Catalysis, KTK011, sp 4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

10 svarande

At most 15 hours/week»2 20%
Around 20 hours/week»1 10%
Around 25 hours/week»4 40%
Around 30 hours/week»2 20%
At least 35 hours/week»1 10%

Genomsnitt: 2.9

2. How large part of the teaching offered did you attend?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 44%
100%»5 55%

Genomsnitt: 4.55


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

10 svarande

I have not seen/read the goals»4 40%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»1 10%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»5 50%

Genomsnitt: 2.7

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

6 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»6 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

7 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»2 28%
Yes, definitely»4 57%
I don"t know/have not been examined yet»1 14%

Genomsnitt: 2.85


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

10 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 10%
Large extent»6 60%
Great extent»3 30%

Genomsnitt: 3.2

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

10 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»3 30%
Large extent»5 50%
Great extent»2 20%

Genomsnitt: 2.9

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

10 svarande

Very badly»3 30%
Rather badly»1 10%
Rather well»3 30%
Very well»3 30%

Genomsnitt: 2.6


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

10 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»4 40%
Very good»3 30%
I did not seek help»3 30%

Genomsnitt: 3.9

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

10 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»5 50%
Very well»5 50%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.5

11. How was the course workload?

10 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»8 80%
High»2 20%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.2

12. How was the total workload this study period?

10 svarande

Too low»0 0%
Low»1 10%
Adequate»4 40%
High»4 40%
Too high»1 10%

Genomsnitt: 3.5


Summarizing questions

13. What is your general impression of the course?

10 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»2 20%
Good»7 70%
Excellent»1 10%

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. What should definitely be preserved to next year?

- Ibs lektion var fantastiskt underhållande och lärorik. Kan ni få hit honom nästa gång vore det toppen! »
- I think it is a good course.»
- The project»
- Hand-in problems»

15. What should definitely be changed to next year?

- Liten detalj egentligen. En kurshemsida hade inte varit fel. Lätt att gå in och få information och upplagt material etc. etc. Sen var ju övningarna säkert bra, men de känns väldigt avlägsna från det vi läser. Möjligen att man gör kursen en aning svårare med mer fokus på räkning så att dem momenten känns mer integrerade i kursen.»
- En kurs utan kurshemsida känns inte som nån bra idé. Nästa år kan man även ha en sista lektion där man går igenom en gammal tenta.»
- The last lectures with the catalytical cracking was a total disaster. The slides are really hard to evaluate and when I asked the techer for help he just qustion if I had not gone to the lecture but I had and it did not help. »
- Add an discussion with the tutor to ask questions on your project »
- A course homepage should be made available»

16. Additional comments

- En bra och lärorik kurs. Vi från kemiteknik har ju mest hört begreppet katalys i processkurserna utan djupare bakgrundsfakta. Ni har lagt kursen på en bra nivå med avseende på det. Ni borde därför kanske fundera på att lägga in en fördjupningskurs, typ catalysis 2, för den som vill förkovra sig ytterligare.»
- The lecture with the danish professor where hard follow due to you didn´,t know what was important for the course and interesting learning »
- No coursepage was available which was extremely bad, if you missed one lecture you have to run around trying to find that teacher. Also no answers to old exams were available, and no lecture talking about the exam was held at the end. Very bad. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.9
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från