ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Food biotechnology, KLI065, sp 4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

4 svarande

At most 15 hours/week»2 50%
Around 20 hours/week»1 25%
Around 25 hours/week»1 25%
Around 30 hours/week»0 0%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 1.75

2. How large part of the teaching offered did you attend?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 50%
100%»2 50%

Genomsnitt: 4.5


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

4 svarande

I have not seen/read the goals»2 50%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»1 25%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»1 25%

Genomsnitt: 2.25

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

2 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»2 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

3 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»2 66%
Yes, definitely»0 0%
I don"t know/have not been examined yet»1 33%

Genomsnitt: 2.66


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

4 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»2 50%
Large extent»2 50%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.5

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

4 svarande

Small extent»1 25%
Some extent»1 25%
Large extent»2 50%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.25

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

4 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»1 25%
Rather well»3 75%
Very well»0 0%

Genomsnitt: 2.75


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

4 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»1 25%
Very good»3 75%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.75

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

4 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»1 25%
Very well»3 75%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. How was the course workload?

4 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»2 50%
High»2 50%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.5

12. How was the total workload this study period?

4 svarande

Too low»0 0%
Low»1 25%
Adequate»1 25%
High»1 25%
Too high»1 25%

Genomsnitt: 3.5


Summarizing questions

13. What is your general impression of the course?

4 svarande

Poor»0 0%
Fair»1 25%
Adequate»1 25%
Good»2 50%
Excellent»0 0%

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. What should definitely be preserved to next year?

- --»

15. What should definitely be changed to next year?

- the different lectures from the different lecturer should be more connected and arranged with the others»
- Jag tycker det är en hel del som borde ändras: - försök samla ihop kursen till en enhet och inte till massa delar vilket gör att kursen känns som flera del kurser! - jag tycker det är för många delmoment för att bara generera 7,5hp! Ex måste man skriva tre labrapporten och göra en labmanual! Labmanualen lärde jag mig inte så mycket på, tog bara MASSA tid! - skärpning vad det gäller tentan! Jag tyckte det bar rena parodin när vi tentade bristerna som jag rycker är så stora så jag undrar om den ens borde godkänd som tenta: bristerna som jag tycker 1 ingen anonym kod, eller enligt Thomas tycke men inte enligt mig, koden borde inte vara möjlig för Thomas att se förrens tentorna är rättade, om det ska vara enligt reglerna. Och deg ska det eller?? 2 ingen tentavakt! Alltså kan man sitta i saken och fuska hej vilt! Nu vet jag ingen som gjorde det gör då hade jag blivit tokig, men hyr vad det efter att jag gick och det bara var tre stycken kvar? Och dom tre är kompisar och umgås på fritiden? Jag vet inte, men vet ni?? 3 ingen som kollade legitimation! Alltså kunde jag har sagt mig vara någonannan som inte ens varit med på kursen!! Är detta enligt reglerna?? 4 man fick lägga tentorna när man var klar ute i korridoren i en bokhylla för att Thomas tog lunch! Är det särskillt smart,? Kan inte vem som helst hämta tentan, titta på tentan ?? Jag tycker att hela kursen har varit mycket dåligt skött då det på många sött varit oklarheter! Att man inte heller har en tenta som enligt mig lite hållet måttet är lågvattenmärke!! Hoppas ni ändrar upplägg till nästa år! Chalmers är en skola med hög status men jag tycker inte att denna kurs i så fall borde vara en Chalmers kurs!hade inte ens prov i högstadiet med såhär låg standard som denna tentan! »

16. Additional comments

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.25

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.25
Beräknat jämförelseindex: 0.56


Kursutvärderingssystem från