ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande cell- och molekylärbiologi, UCM010, Lp4 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-03
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»6 17%
Cirka 20 timmar»14 40%
Cirka 25 timmar»8 22%
Cirka 30 timmar»5 14%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.51

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»3 8%
75%»14 40%
100%»17 48%

Genomsnitt: 4.31


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 51%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 28%

Genomsnitt: 2.22

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»19 86%
Nej, målen är för högt ställda»3 13%

Genomsnitt: 2.13

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»10 37%
Vet ej/har inte examinerats än»13 48%

Genomsnitt: 3.33


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 14%
Ganska stor»9 25%
Mycket stor»21 60%

Genomsnitt: 3.45

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»13 37%
Mycket stor»16 45%

Genomsnitt: 3.22

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»8 22%
Mycket bra»24 68%

Genomsnitt: 3.6


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 5%
Mycket bra»29 82%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 4.05

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 17%
Mycket bra»26 76%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»26 74%
Hög»6 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 14%
Lagom»26 74%
Hög»4 11%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.97


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 5%
Gott»8 22%
Mycket gott»25 71%

Genomsnitt: 4.65

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Examinatorn, mycket bra jobb!»
- Så gott som allt. Mycket bra föreläsare, bra utlärningsmetoder och roligt med variation mellan föreläsning, övning och gästföreläsningar.»
- Mycket bra föreläsningar med tydliga powerpointer som var till stor hjälp även efter föreläsningarna. »
- Föreläsningssättet, möjligheten till att ställa frågor mitt i en föreläsning. Tydligheten i vad som är viktigt och vad som bara är extra information. »
- Frågor under föreläsningar»
- Dina Petronovich and her good teaching in class.»
- Allt.»
- Samma föreläsare!»
- Dina är bra och snäll. Men säg till henne att hon pratar för fort. »
- Läraren»
- Labben var jättebra och gjorde att man fick större förståelse för teorin, så den bör verkligen vara kvar till nästa år. Man bör också fortsätta ha frågor i slutet av föreläsningarna eller i början, det ger en jättebra repetition Jag tycker även att Dina är en av de bästa lärare som vi har haft, även om hon pratar lite väl fort på lektionerna. Hon är väldigt mån om att alla ska förstå och ställer upp väldigt mycket för studenterna! »
- Jag tycker att väldigt mycket av kursen ska bevaras. Fantastiska föreläsningar av Dina som jag hoppas kommer fortsätta hålla i denna kurs! »
- Labben. Kul att få göra något praktiskt för omväxlings skull.»
- Dina»
- Instuderingmetoden, med föreläsningar och utdelade revision points, var bra för inlärningen. Det beskrev tydligt vad som krävdes av studenterna. Även labben var mycket bra.»
- Dina»
- Litteraturen, Dina»
- Dina!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Info om "revision points", hade varit bra att börja med den redan läsvecka 1 som ett kvitto på att man hänger med»
- Man skulle kanske kunna tillföra en dugga.»
- Kanske samla allt på en kurshemsida som kan nås via studentportalen som för de flesta andra kurser (samtidigt var denna kurshemsida i sig väldigt tydlig och väldisponerad vilket enligt mig är ganska ovanligt).»
- Mer problem och frågor att öva på.»
- Dina must start providing the students with slides before or at least under the sessions so that we can put notes on them and add things that she says which isnt obvious from the pictures of the slides. Even better is if she can put them on webpage somedays before the sessions so we can INTRODUCE ourselfs to the material before haveing a 2 HOURS long session about something completely new.»
- Tentan var lite väl svår! Asså allvarligt talat. Jag tyckte att jag kunde allt o nu får jag nog en 3:a. E sur! Pluggade jätte jätte jätte mycket! Att förväntas kunna lika mycket som bioteknikarna var ju dumt. De kunde ju typ hela kursen innan vi började! »
- En aning tidigare gästföreläsningar, dem låg för nära inpå tentaperioden»
- Jag tycker att kursen innehåller för mycket metoder som man ska lära sig, något som vi som är från industriell ekonomi inte känner är alls relevanta för vår utbildning. Man skulle kanske kunna dra ner på dessa...»
- Det hade varit bra om det fanns lektionstid avsedd för diskussion i mindre grupper.»
- Minska på antal gästföreläsningar. Kändes som överkurs.»
- Kanske anteckna mer på tavlan, inte bara allt i en powerpoint»

16. Övriga kommentarer

- Stort beröm till Dina som har hållit i en fantastisk kurs!»
- Bästa föreläsaren jag haft hittills! Tydlig, tillmötesgående och pedagogisk. »
- Mycket bra! »
- She said the first lecture that she dont want to give out the slides becos we can miss important points she makes oraly. Tell her that we may do but that she doesnt have to be afraid becouse people will show up in class becouse she is a very good teacher, and then they are introduced to material which will give us good grades.»
- Dåligt med kursadministration! Säg till någon att lägga ut slides före föreläsningarna så att man kan plugga inför dem!»
- Jag gillade kursen :)»
- Dina är grym som föreläsare!»
- Dina pratar väldigt snabbt men är annars jätteduktig och hjälper en mycket även utanför föreläsningssalen.»
- Dina är en väldigt duktig föreläsare! Väldigt trevlig kurs. Dock går det lite snabbt ibland när hon pratar, hade varit skönt om hon stressar ner takten lite, framförallt då hon pratar på engelska.»
- Bra powerpoints och föreläsningar.»


Kursutvärderingssystem från