ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret matematik del E år 2012, LMA164

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-04-16 - 2012-05-13
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 8%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»12 70%

Genomsnitt: 4.52

- Johnny är BÄST!!! Till och med ryktet på stan i GB G talar om att Basårsmatematik läraren Johnny är den bästa läraren man kan få!» (Mycket bra)
- Jonny är bäst!» (Mycket bra)
- Tydliga genomgångar med många bra exempel. Man vet att det som sägs på föreläsningarna är viktigt.» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?*

17 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»0 0%
80-100%»17 100%

Genomsnitt: 5

3. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

16 svarande

För lite övningar»2 12%
Väl avvägt»13 81%
För många övningar»1 6%

Genomsnitt: 1.93

- Man gjorde klart allt på första övningslektionen, och sedan "slappade" man resten av veckan. Hade alltså behövts lite fler övingsuppgifter tycker jag.» (Väl avvägt)

4. Hur har övningarna fungerat?*

17 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»2 11%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 64%
Mycket bra»4 23%

Genomsnitt: 3

Fördelat på olika grupper:

grupp 1: (4 st)
Mycket dåligt1 25%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 75%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Lasse e kanon!» (Mycket dåligt)
- Har dock inte varit på jättemånga övningar.» (Ganska bra)

grupp 2: (2 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra1 50%
Mycket bra1 50%

Genomsnitt: 3.5

- Har ej deltagit» (Ganska bra)

grupp 3: (1 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra1 100%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3

grupp 4: (4 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra3 75%
Mycket bra1 25%

Genomsnitt: 3.25

- Har ej deltagit, var obligatorisk att markera svar.» (Ganska bra)

grupp 5: (1 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra1 100%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3

grupp 6: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 7: (5 st)
Mycket dåligt1 20%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 40%
Mycket bra2 40%

Genomsnitt: 3

- Har inte haft några övningstillfällen i grupp 7. » (Mycket dåligt)
- Johnny är alltid minst en kvart försenad...» (Ganska bra)
- Läraren kommer ofta sent» (Ganska bra)

5. Hur många övningar var du på?

17 svarande

0%»4 23%
25%»1 5%
50%»5 29%
75%»4 23%
100%»3 17%

Genomsnitt: 3.05

6. Hur var arbetsbördan på kursen?

17 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 11%
8 47%
7 41%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.29

7. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

17 svarande

Högst 5 timmar»4 23%
6 - 10 timmar»5 29%
11 - 15 timmar»6 35%
16 - 20 timmar»1 5%
Minst 21 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.41

- Hade som sagt behövt lite mer övningsuppgifter och idéer på vad man hade kunnat göra för att öva.» (Högst 5 timmar)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»1 5%
Varken eller»1 5%
Ganska stor»8 47%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 4

- Ingen bra kurslitteratur!» (Mycket liten)
- Inte böckerna, men föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Angående boken vi använder. Varför skriver man en bok enbart för chalmers tekniska basår som vi sedan inte använder fullt ut? Jag upplever inte boken som speciellt pedagogisk och vi tar i princip aldrig bevis o dyl ur boken. Läraren gör på sitt eget sätt nästan varenda gång (gäller alla lärare vi haft hittills). Har man missat något i kommunikationen med berörda lärare när boken skrevs eller?» (Ganska stor)
- Övningsboken är ofantligt bra men teoriboken känns väldigt tråkig. Konsekvensen blir att man hellre går till föreläsningsanteckningarna.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Varken eller»4 23%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 4.11

- Fann inga facit till gamla tentor att tillgå. Varför?» (Ganska dåligt)
- Har inte använt den jättemycket, men det som legat uppe har funkat.» (Varken eller)

10. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»1 5%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»10 58%

Genomsnitt: 4.52

- föreläsningarna har fungerat bra, men övningarna är inte lika bra. Stora grupper eftersom det kommer elever från andra grupper. Svårt att hinna få hjälp när alla behöver det. läraren är också ofta sen.» (Ganska bra)
- Till skillnad från del d, var denna mycket bra. I del d så har läraren rättat tentor fel och det har gjort många upprörda!!!!!» (Mycket bra)
- Jonny är en fantastisk föreläsare. Han gör matematik intressant och roligt. Då man fastnar med uppgifter i boken har oftast Jonny gått igenom ett liknande exempel, det är som att han vet vad som är svårt och det är nog en av de mest värdefulla egenskaper en föreläsare kan ha. På föreläsningar är man intresserad och hänger med på genomgångarna. Han är tydlig, enkel och mycket rolig. Den bästa läraren ni har på basåret! Ni ska vara rädda om honom. En hyllning till Jonny som är en fantastisk föreläsare och rolig person som inspirerar! » (Mycket bra)
- Lasse är väldigt bra.» (Mycket bra)
- Johnny är världens bästa lärare» (Mycket bra)

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget»
- Johnny!!!!»
- Jonny och hela hans koncept.»
- Lasse»
- Johnny»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att man inte har Johhny i alla läspassen...»
- Lärarens sätt att rätta tentorna. Höga avdrag för små fel. »
- Fler uppgifter»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från