ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret Fysik del C år 2012, LMA538

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-04-16 - 2012-05-07
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 13%
Varken eller»5 16%
Ganska bra»13 43%
Mycket bra»8 26%

Genomsnitt: 3.83

- Tycker att Mattias föreläsningar varit väldigt ostrukturerade, och jag har fått ta hjälp väldigt mycket av fysikböckerna. Tycker dessutom inte det är speciellt bra när läraren inte har något bra svar när man har en fråga på saker man inte förstår.» (Ganska dåligt)
- Stefans var jättebra» (Ganska dåligt)
- Gått igenom allt så ytligt, gått fram för fort» (Ganska dåligt)
- Stefan är bra föreläsare, Mattias(?) är väldigt tråkig att lyssna på, lärt mig mer från boken där.» (Ganska bra)
- Lite rörigt på tavlorna ibland.» (Ganska bra)
- Stefans föreläsningar har fungerat mycket bra, men de andra har varit svåra att hänga med på, opedagogiska. antar att man redan kan mycket, vilket man inte kan.» (Ganska bra)
- Kvalitén på Mattias föreläsningar varierade från att vara okej till att vara dåliga. Han kändes ibland för illa påläst och hade inte alls lika bra pedagogik som Stefan.» (Ganska bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

31 svarande

0-20%»1 3%
20-40%»0 0%
40-60%»1 3%
60-80%»4 12%
80-100%»25 80%

Genomsnitt: 4.67

3. Hur har övningarna fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Varken eller»9 31%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»7 24%

Genomsnitt: 3.86

- har ej närvarat» (?)
- Problem övningar ledde till att andra grupper sökte sig till övningar där det fungerade, resulterade i MYCKET mindre tid till alla i salen..» (Ganska dåligt)
- Har inte deltagit» (Varken eller)
- för få» (Varken eller)
- Har inte varit på. » (Varken eller)
- Övningledaren vi hade var rätt så dålig. Dålig på att förklara, förstod ofta inte frågan och tänkte/räknade fel de flesta gångerna jag frågade honom om något.» (Varken eller)
- Ej deltagit.» (Varken eller)
- Mycket bra övningsledare i grupp 2» (Ganska bra)
- Har ett par gånger fått felaktiga eller orelevanta svar, men har överlag fungerat mycket bra.» (Ganska bra)
- Har varit på grupp 3 övning» (Mycket bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Varken eller»3 10%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»14 46%

Genomsnitt: 4.23

- Fick ingen hjälp...kände att han tyckte vi va dumma i huvudet när vi inte lyckades med labben så bra...» (Ganska dåligt)
- Den andra labborationen förstod jag inte riktigt vitsen med. Hade lika gärna kunnat tas upp på en föreläsningen istället.» (Ganska dåligt)
- Omotiverad labledare. Verkade inte bry sig om vad man fick för resultat, så länge man blev snabbt klar» (Varken eller)
- Lite synd att det bara var en föreläsning om radioaktivitet och inget mer.» (Ganska bra)
- intressanta och roliga» (Mycket bra)
- Bra labbledare! grupp 1B.» (Mycket bra)
- Labbmatrialet är lite av varierande kvalitet men mycket går att lösa med lite kreativitet. Labbarna har funkat riktigt bra och varit fantastiskt roliga!!» (Mycket bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

31 svarande

Inte alls givande»5 16%
Givande»17 54%
Mycket givande»9 29%

Genomsnitt: 2.12

- Om man har gjort det innan på gymnasiet så är det väldigt lika men det är nog svårt att göra någonting annorlunda.» (Givande)
- Konstigt bara att den sista laben va en lab. Hade varit bättre om det va en föreläsning. » (Givande)
- Den laborationen om radioaktivitet var mycket bra, det var roligt med en föreläsning med en mindre grupp. lättare att ställa frågor och diskutera. hade uppskattats i den andra perioderna också.» (Givande)
- Förstod inte riktigt teorin bakom labben med ljus, så fick inte ut maximalt av labben.» (Givande)
- Särskilt sista» (Mycket givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 12%
75%»8 25%
100%»19 61%

Genomsnitt: 4.48

- alla föreläsningar, inga övningar» (50%)
- Har varit tvungen att börja mitt sommarjobb tidigare vilket har lett till att jag inte har kunnat delta i vissa föreläsningar. Med facit i hand känns det ändå inte som att jag har missat speciellt mycket, det mesta går att tillgodogöra sig från boken..» (50%)
- Har missat några övningar då och då.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 58%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 16%

Genomsnitt: 1.93

- Detta för att jag helt enkelt varit lat.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det står i kursmålen att relativitet ska ingå, men det kapitlet utgick. Lite synd då jag såg fram emot att jobba med det. Det stod också "föra sunda fysikaliska resonemang kring aktuella problem som växthuseffekten och radioaktivitet." i kursmålen, men miljön har vi inte alls snackat om känns det, speciellt inte växthuseffekten.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 85%
Nej, målen är för högt ställda»3 14%

Genomsnitt: 2.14

- Har gått teknisk linje på gymnasiet och läst fysik A och B, har inte dåliga betyg. Undervisningen ligger på högre nivå än gymnasienivå. Bra för vissa, dåligt för de som bara vill ha behörighet.» (Nej, målen är för högt ställda)

9. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 33%
Ja, i hög grad»8 33%
Vet ej/har inte examinerats än»8 33%

Genomsnitt: 3

- Tentan verkar mkt svårare än boken uppgifter, liknande mekaniktentan i svårighetsgrad.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Tentamen är i maj...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»10 32%

Genomsnitt: 3.12

- Står begripligt i boken med, men undervisningen har ju helt klart hjälpt till.» (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 16%
Ganska stor»10 33%
Mycket stor»15 50%

Genomsnitt: 3.33

- Kurslitteraturen var bra i sig, men nivåskillnaden på den och tentamen var ganska stor.» (Ganska liten)
- Vänner är ovärderligt.» (Ganska stor)
- Tack för formelboken.» (Ganska stor)
- Men Kursboken är bara så förfärligt dålig. snälla snälla byt ut den. Infon är bra, men uppgifterna är värdelösa, dåligt formulerade.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»16 51%

Genomsnitt: 3.38

- Utdelade extrauppgifter var jättesvåra jämfört med de i boken. Vissa hade inte heller facit. Och de som hade facit hade ofta bara svaret och inte lösningen som skulle behövts om man skulle kunna lära sig hur man skulle lösa dem. » (Ganska dåligt)
- Man kommer inte åt kurshemsidan ibland när man är inloggad så man måste gå in på student.chalmers.se och söka på kurserna där.» (Ganska dåligt)
- Rätt så irriterad över att "udelat material" på kurshemsidan inte är enhetligt. Det finns en mapp för "Fysik del C" men ändå läggs inte allt in i mappen utan det sprids ut lite hur som helst. Lösningar till alla extrauppgifter har inte heller lagts upp. Illa!» (Ganska dåligt)
- Hade inte skadat om lösningar till extrauppgifter kommit upp samtidigt som extrauppgifterna.» (Ganska bra)
- Förstod inte varför svaren till extrauppgifterna skulle läggas ut efter. Är de nya för i år är det förståeligt, men inte annars.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»11 35%
Har ej sökt hjälp»10 32%

Genomsnitt: 3.96

- Studentar som tar upp tid och frågar "Vilket kom först...Tjernobyl eller Hiroshima?" Detta tar både tid och kraft ur andra studenter + läraren...fråga hur föreläsaren reagerade på denna fråga. ,)» (Ganska dåliga)
- Särskilt på övningarna hos grupp 3» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»20 64%
Har ej sökt samarbete»6 19%

Genomsnitt: 4.03

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 54%
Hög»10 32%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.58

- Att ha 20-30uppgifter rekommenderade att räkna varje vecka är för mycket! Skapar bara stress och man har inte tid att följa upp uppgifter man inte förstår. » (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»14 45%
Hög»13 41%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.48


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 19%
Godkänt»8 25%
Gott»15 48%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.41

- Nivån på föreläsningarna ligger under nivån på uppgifterna i boken vilket gör att man fastnat ganska ofta.» (Dåligt)
- Ostrukturerade föreläsningar som inte ger så mycket. Alldeles för mycket uppgifter och nivån ligger för högt. Extrauppgifter och gamla tentor ligger på en högre nivå än gymnasienivå. Börja följa boken, ligg på rätt nivå, och hitta inte på en massa annat.» (Dåligt)
- Kurslitteraturen har alldeles för låg nivå för kursen. Både utdelat material och tentamen var på en mycket högre nivå. » (Dåligt)
- Ganska rörig och spretig kurs» (Godkänt)
- Kursboken drar ner helheten.» (Godkänt)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsarna visar exempel med datorn via projektorn, det är jätte bra!!»
- Lärarna! Grymt bra!»
- Laborationerna»
- Uppställningen, mycket bra ordning på vad man går igenom först.»
- Extra uppgifterna. Jättebra när man övade inför tentan. »
- Stefan»
- Övningar, två gånger i veckan minst!»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna»
- Lägre nivå och mindre uppgifter.»
- Föreläsningarna känns inte speciellt givande. Många gånger förklaras saker bättre i boken.»
- KURSBOKEN!! bort med den!»
- Bättre labbar...»
- Det hade varit bra om man kunde skära ner lite på extrauppgifter eller rekommenderade tal i boken. Gamla tentatal och liknande är jättebra att öva med, men vi fick extremt mycket och det var svårt att hinna med både det och de rekommenderade talen i boken. Vid övningstillfällen fick vi dessutom reda på (när vi bad om hjälp med svårare uppgifter) att många av dem inte motsvarade kursens svårighetsgrad och kunde hoppas över. Då hade det varit bra om examinatorn istället kunde kolla igenom uppgifterna innan kursen och skära ner lite på dem och välja ut de som är relevanta.»
- Rensa bort gamla tentor med uppgifter som inte har med kursen att göra längre, ex relativitet.»
- Känns lite överflödigt med två föreläsare skulle jag ha valt hade jag nog tyckt att Stefan skulle haft alla föreläsningar. »
- Skillnaden mellan tentasvårighet och den i boken. »
- på ett sätt är det bra med storgruppsövningar på fredagar, men eftersom vi har haft det har inte läraren gjort så mycket exempel på övriga föreläsningar. Jag tycker det är bättre att göra exempel direkt efter att man har pratat om något nytt så att man kan relatera till det.»
- Det var svårt att veta vilken lösningsgång man skulle använda för olika problem, mer snack om hur man faktiskt löser uppgifterna på föresläsningarna!»
- Bättre övningsledare, vi hade Janus tror jag, Mattias ska bort eller bli bättre på att undervisa, lägga in relativitetsteori och universum.»
- Om första Fysikkursen i mekanik inte använder litteraturen alls och tredje kursen vi läst nu så är litteraturen för på låg nivå förstår jag inte riktigt varför kurserna använder den.»
- Kurslitteraturen, kanske bara ersättas av utdelat material som mekanik delen av fysiken gjorde. »

20. Övriga kommentarer

- Kursboken.....»
- Mycket bra lärare! Stefan borde får extra tack och kram för han gör ett utmärkt jobb och är väldigt pedagogisk. Hälsa honom det!»
- Jag vet inte om problemet var att han inte föreläst mycket eller om han inte kunde sitt ämne men det är jobbigt att sitta som student och försöka lära sig något av en föreläsare som inte själv verkar veta vad han pratar om. Dessutom var innehållet i föreläsningarna om sista delen om radioaktivitet inte till någon som helst hjälp för att klara uppgifterna i boken. (Jag syftar på Mathias)»


Kursutvärderingssystem från